Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 10

woensdag 4 april Thema-avond -Groen en Water in Zuidas- 19.30-21.30 in de stamzaal, Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. Ton Muller, landschapsarchitect Zuidas, geeft een toelichting op het plan voor een Groene Zuidas. Maarten van Casteren, omgevingsmanager Groen en Water gaat in op het aspect van waterbeheer en waterberging. Jaco Perlo, omgevingsmanager Zuidasdok gaat in op de stand van zaken rondom de bomenkap. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Stuur een email naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

Over water en duurzaamheid in de Zuidas
Bericht van Stadszaken: ”Compacte stad en klimaatadaptatie worden vaak als contradictio in terminis neergezet. Maar nergens ligt de lat voor hemelwateropvang en duurzaamheid zo hoog als op de dichtbebouwde Amsterdamse Zuidas. Vijf vragen aan Maarten van Casteren, programmamanager sustainability, green & water op het Projectbureau Zuidas.” Lees meer

7 maart verkiezingsspecial in Circl
Tijdens de verkiezingsspecial gaan we in gesprek met politieke partijen, stakeholders en buurtbewoners over de toekomst van de Zuidas. Kom meepraten! Meld je hier aan.

10 mooiste gebouwen op Zuidas ? Stem mee!  Bericht Amsterdam Zuidas: "Er is een longlist van 25 gebouwen, gemaakt door onze stedenbouwkundige en zijn team. Stel op basis van deze lijst je eigen top 10 van mooiste gebouwen in Zuidas samen. Aan de tien inzenders die het dichtst bij het eindresultaat zitten, sturen we een overheerlijke Zuidas Tony Chocolonelyreep. Stemmen kan op Facebook of geef uw top 10 door via de website.

7 maart vergadering commissie RO, 13:30- 17.00 uur en 17.30- 22.00 uur, in de raadszaal
Bij RO agendapunt 12. Instemmen met de onttrekking van de algemene reserve Zuidas voor een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de exploitatie van de filmzalen van Rialto op de VU-campus. ….. Voor het resterende aanlooptekort van €260.000 wordt een eenmalige bijdrage gevraagd aan projectbureau Zuidas. De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht.
23. Instemmen met agendering principebesluit Verdi aan de commissie RO Nr. BD2018-002394
Met een positief advies Bestuurscommissie Zuid. Lees de brief  Verdi en Kop Amsterdamse bos en lees de principenota_verdi_-_november_2017.

20 maart, tweede editie Zuidas Engage 18:00 – 21:00 uur Tribes– ITO Toren, Gustav Mahlerplein 28
Bericht van Amsterdam Zuidas: "Borrelen, babbelen én een workshop volgen? Dat kan! Engage brengt bewoners, ondernemers, werknemers en organisaties met elkaar in contact. Deze editie zijn Gentlemen’s place, Wijnboutique, Fit20, Spine en Buurderij sowieso van de partij. Amsterdam Zuidas staat ook in dit rijtje. Aanmelden kan hier. Lees meer 

"Great Big Easter Egg Hunt 2018" op 31 maart 2018 van 10.00 uur tot 13.00 uur in het Beatrixpark

Bericht op een blog van Cobouw.nl: Breng Zuidas tot leven
“Met kunst en cultuur in het algemeen en wie weet ook deze bibliotheek (oba) brengen we de Zuidas pas echt tot leven. Zo wordt het niet alleen een toplocatie voor ondernemers, advocaten, bankiers en reizigers, maar ook voor alle Amsterdammers. Die kans moeten we niet voorbij laten gaan!”, aldus Bart Vink en Marcel van den Heuvel, gemeenteraadsleden D66 Amsterdam.”

Film De wilde stad: eten en gegeten worden op de Zuidas
Bericht op AT5: “…. Vanaf 1 maart is de film te zien in de bioscoop. Een kater speelt de hoofdrol in de film. Hij kroop langs het water, over daken en in bomen. 'Het was heel spannend', vertelt Sabine van der Helm, eigenaar van de kater. Regisseur Mark Verkerk werkte ook aan De nieuwe Wildernis, maar hij vond filmen in de stad ingewikkelder. Lees meer

EMA
Het Parool berichtte op 22 februari: “Twaalf Europese parlementsleden kregen een rondleiding in het Spark-gebouw op Sloterdijk, het tijdelijke gebouw waar het Europese Medicijnagentschap EMA vanaf 2019 neerstrijkt. Ook gingen ze kijken op de Zuidas, waar op 15 november 2019 het permanente gebouw gebruiksklaar moet zijn. Lees meer Op 28 februari verscheen het bericht: Het Europese Medicijnagentschap EMA heeft woensdag bevestigd naar Amsterdam te komen. Dat is een opsteker voor de stad”. Lees meer

Nieuws uit B&W week 9
Economie: “Het college van B en W stemt in met de beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid Flentge (SP) over de zorgen over negatieve effecten van de komst van het Europees medicijnagentschap (EMA) naar Amsterdam. Hierin staat dat het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam de lobby voor de EMA weloverwogen zijn gestart. Het Rijk en de gemeente begeleiden de gezinnen bij de verhuizing vanuit Londen, omdat dit voor hen een ingrijpende gebeurtenis is. De verwachting is en de gemeente zal er ook voor zorgdragen dat gezinnen zich in de hele regio (de MRA en regio Leiden/Den Haag/ Utrecht/ Alkmaar) vestigen. En: Het college van B en W bevestigt de aanbesteding voor de verhuizing van de medewerkers van het Europees Geneesmiddelenagentschap en het inrichten van een projectteam met de focus om de medewerkers en hun gezinnen in de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten te vestigen. Het projectteam begeleidt en informeert de medewerkers en hun gezinnen over allerlei praktische aspecten die bij de verhuizing komen kijken. Zo kan de gemeente Amsterdam deels invloed uitoefenen op waar de EMA-medewerkers en hun gezinnen zich vestigen en draagt Amsterdam als verantwoordelijke hoofdstad bij aan het versterken van de economische structuur van de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten.”

Nieuwsbrief Amsterdam 1 maart editie Zuid met o.a. De verkiezingen en ontmoet 6 maart 19.00 uur de kandidaten stadsdeelcommissie Zuid   Lees meer

Nieuwsbrief Amstelveenlijn  Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden aan het fietspad Beethovenstraat van 12 t/m 23 maart 2018. In mei gaat dit fietspad naar verwachting open (zie kaartje 2). Zuidas vindt het belangrijk dat aan beide kanten van de Beethovenstraat een fietspad beschikbaar blijft tijdens de werkzaamheden aan het WTC, omdat de straat een veel gebruikte route is. Daarom maken we een nieuw, tijdelijk fietspad. Lees meer

Bomenkap van start – Zuidplein, precieze datum nog niet bekend  Lees de informatiebrief voor omwonenden.

T/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen.” Bekijk de planning.

T/m maart bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg        Bericht Amsterdam Zuidas: “Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl. “

T/m april afsluitingen rond de Strawinskylaan  Fietsparkeergarage Strawinsky afbouw duurt t/m april. Lees meer en de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam is ca 2 jaar dicht,

T/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven bouwkuip The Valley Beethovenstraat  

Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George ontgraven bouwput en afvoeren grond

T/m juni bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan    Lees meer 

Werkzaamheden bouw EMA-kantoor   sloop van het parkeerdek van Cross Towers zorgt voor geluidsoverlast.

T/m maart inbrengen damwanden en funderingspalen Van der Valkhotel    
Tot 14 april autoverkeer gestremd A.J. Ernststraat bij T-kruising Van der Boechorststraat    
T/m april werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)   
Tot juni herinrichting Vivaldistraat    
T/m oktober werkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank\

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmakingen 
* Kennisgeving ongewijzigde vaststelling uitwerkingsplan Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking) en ongewijzigde omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, Vivaldi binnen Zuidas A10 zone, gemeente Amsterdam.
Aanvraag evenementenvergunning
* De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het houden van een evenement "Co-Cycling Tour" op 9 juni 2018 van 08:30 uur tot 19:00 uur.
* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Moshi Moshi Fair" op 23 juni 2018 van 11:00 uur tot 19:00 uur.
* Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het houden van het evenement "Great Big Easter Egg Hunt 2018" op
Verleende horecavergunning
* Gustav Mahlerplein 14, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf
Waterschap
Verleende Watervergunning voor het dempen van een watergang, het aanleggen van een brug, het aanleggen van een kademuur en het aanleggen van een tijdelijke dam met twee duikers ter hoogte van De Boelelaan 50 in Amsterdam – AGV – WN2018-000410 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 28-02-2018 11-04-2018  Gustav Mahlerlaan, Amsterdam  plaatsen van een digitale mupi, op de locatie tegenover nr. 18 – 48. Aanvrager: JCDecaux Nederland B.V.
* 28-02-2018 11-04-2018  Europaplein 30, Amsterdam  plaatsen van een portocabine op de P17, aan de Europaboulevard, t.b.v. de registratie van vrachtverkeer RAI, voor de periode 11/02/2018 t/m 23/02/2018. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
Beslistermijn verlengd
* 01-03-2018 12-04-2018  Strawinskylaan 1, Amsterdam  renoveren en uitbreiden van D-toren van het WTC complex. Aanvrager: CBRE DOF Development B.V.
Vergunning verleend
* 01-03-2018 03-04-2018  Strawinskylaan 1999, Amsterdam  vervangen van groutankers door schoor- en loodpalen aan de Eduard van Beinumstraat te Amsterdam (WTC Amsterdam, H/I toren). Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend gecoördineerd
* 28-02-2018 13-04-2018  Zuidas – Vivaldi – kavel 12, Amsterdam  Er zijn zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. Inzage: De beschikking en de bijbehorende stukken, alsmede het uitwerkingsplan Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking) liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op de volgende adressen: Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl. Het Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Nota van Beantwoording zienswijze_februari 2018_publiceerbaar.

Kunst en Cultuur
6 maart 17:45 de films Phantom Thread en 20.30 uur Lucky in Rialto@VUcampus in collegezaal KC-07, hoofdgebouw VU, De Boelelaan Lees meer en/of reserveer 
6 maart 2018, 12:30-13:00 uur, lunchconcert Amuse-oreille in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat
Met Nelleke ter Berg, gitaar en Martine Sikkenk, mandoline. Zij spelen werk van o.a. R. Valentini, S. Funk Pearson (1960) en C. Machado.

7 maart, 17.15, Circl Verkiezingsspecial, De toekomst van de Zuidas, met o.a. David van Traa en Sebastiaan Capel in Event  space, Circl, Mahlerplein
7 maart 19:00 – 20:00 Technologie & Mens met Niek van Leeuwen en Merlijn Twaalfhoven in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2  Lees meer

8 maart, 17.00 Food & Drinks Circl Ladies Night, In Circl, Mahlerplein   Een borrel met een vrouwelijke touch. Lees meer

8 maart 12,15 lunchconcert  in de kapel van VUmc

26 maart, 29 maart en 6 april, van 14-15 uur wandelingen in het Beatrixpark      Naast de bomen- en artsenijhofwandelingen van het IVN zijn er nu ook excursies die meer het 80-jarige Beatrixpark zelf als onderwerp hebben.  Lees voor meer informatie het artikel in de wijkkrant: excursie park HvdW

27 maart Movienight in Circl met aangrijpende, award-winnende documentaire Normal is Over. Filmmaker Renée Scheltema laat zien hoe we het voortbestaan van onze aarde in gevaar brengen en hoe ons economisch systeem dit in de hand werkt. Tegelijkertijd geeft ze oplossingen voor de noodzakelijke veranderingen door gesprekken met inspirerende denkers. Meld je hier aan.

4 t/m 8 april  34ste editie KunstRAI        De KunstRAI valt vroeg dit jaar!. De Amstelhal van de RAI is weer het podium voor hedendaagse kunst, gebracht door 90 galerieën. Rondom de stands van de galerieën valt ook weer heel veel te zien en te beleven.

9 april 11:00-18:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

Lees verder over: Algemeen, Flanken, Fred. Roeskestraat, Kunst & Cultuur, Organisatie, Ravel, Strawinsky, Thema-avonden, Vivaldi, VU(mc), Weekberichten.