Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 11

23 maart 19.00-20.30 uur informatie over bouw P-garages en torens Atriumgebouw

 Een team van de Bouwcombinatie (Dura Vermeer en De Nijs Atrium V.o.f.) en G&S Vastgoed is aanwezig en informeert u over een aantal onderwerpen zoals stand van zaken van de bouw van de parkeergarag; werkzaamheden aan de damwanden in april; uitleg werkwijze; planning; werktijden; hoe zien de torens eruit; de verbouwing van het bestaande Atrium en wat gebeurt daar allemaal? Daarnaast zijn de bouwers – samen met een aantal vertegenwoordigers van Zuidas – aanwezig om een toelichting te geven op geluidsmetingen die in opdracht van Zuidas worden uitgevoerd. Er zijn geen plenaire presentaties. Na aanmelding ontvangt u de exacte locatie in het Atrium. Vooraf aanmelden kan via e-mail contact@bouwcombinatieatrium.nl. (versie in het Engels). lees verder

Woont u sinds kort in Buitenveldert? 24 maart is er een welkomstbijeenkomst 18.45 – 21.00 uur in het Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112

Wat speelt er in het gebied Buitenveldert/Zuidas en welke ideeën zijn er om het gebied verder te ontwikkelen? Bekijk de film ‘Wij in Zuid’ en maak kennis met een aantal organisaties in de wijk. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met uw nieuwe buurt en buurtgenoten. U kunt zich vóór dinsdag 22 maart aanmelden bij Ida Glasbergen per mail via i.glasbergen@amsterdam.nl

15814-vv-01-kleinBouw Gershwin Brothers gestart

Dienst Zuidas berichtte: “op donderdag 10 maart gaf Robert Dijckmeester (adjunct directeur Zuidas) officieel het startsein voor de bouw van de ‘Gershwin Brothers'. De gebouwen worden gerealiseerd op de hoek van de De Boelelaan en de Buitenveldertselaan. Met de bouw van Gershwin Brothers wordt een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de Zuidas als woongebied gezet. Het woningbouwcomplex ‘Gershwin Brothers' omvat in totaal 159 vrije sector huurappartementen. De bouw duurt ruim anderhalf jaar en de oplevering staat gepland eind 2017.” Hurks bouw is de aannemer. De damwanden en fundering worden geluidsarm en trillingsvrij aangebracht.

Reacties van Zuidasbewoners

Bewoners van hartje Zuidas en in de Noordzone (o.a. Beethovenbuurt) gaven hun zienswijzen op diverse projecten die voor inspraak zijn vrijgegeven zoals de nieuwe visie Zuidas 2015. lees verder

Afbouw kantoor Stibbe in volle gang

De aannemer berichtte: ”Dura Vermeer heeft in het gebied Beethoven op de Amsterdamse Zuidas het nieuwe hoofdkantoor van Stibbe opgeleverd. September 2015 leverde de ontwikkelende bouwer ook al het naastgelegen kantoor van AkzoNobel op waar ‘s werelds grootste verf en coatings onderneming op 1 januari 2016 introk. De afbouw van het kantoor van Stibbe is nu in volle gang. Naar verwachting zal het advocatenkantoor in de zomer haar intrek nemen in het pand naar ontwerp van Jo Coenen.”

Fietsparkeerduurbeperking!

Er geldt een maximale fietsparkeerduur van 6 weken binnen de ring en nieuwe fietsparkeerregels bij Amsterdamse stations vanaf september. In het ecntrum start de pakeerduurbeperking al in mei. lees meer 

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m maart kap bomen. Maart 2018 is het werk klaar. bron: bewonersbrief dienst Zuidas. 

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse     Aanleg fundering en ontgraven bouwput voor de parkeergarage. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. 

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten     Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft nog wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor het Atrium opgeheven. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden. Eind 2016 gereed. lees meer

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

T/m september 2016 Bouw kantoorpaviljoen Telesto in de red. Roeskestraat. 

T/m juni 2016 bouwactiviteiten voor The Pavilion aan de Fred. Roeskestraat.

T/m augustus 2016 werkzaamheden voor het multifunctioneel parkeergebouw van de RAI.

T/m augustus 2016 bouwrijp maken grond hotel Nhow Amsterdam RAI. De bouw duurt t/m 2018.

T/m mei 2016 bouw Square (111 middensegment huurwoningen) in Kop Zuidas Amsterdam.  

T/m september 2016 bouw woongebouw Amstelwijck aan de Zuidelijk Wandelweg in Kop Zuidas.

T/m medio 2017 werkzaamheden 150 KV station (ontwerp Krijn de Koning) naast station RAI.

Tot eind 2017 Bouw ‘Gershwin Brothers’ (159 huurwoningen) hoek de De Boelelaan/Buitenveldertselaan. 

T/m januari 2019 bouw Imaging Center, Vumc aan de Van der Boehorststraat.

 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking

Mandaatbesluit dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid ten behoeve van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 8 maart 2016.

Aanvraag evenementenvergunning

* De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het houden van het evenement "Co Cycling Tour" op 11 juni 2016 van 05.00 uur tot 22.00 uur. Dossiernummer 2016-16625. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Zienswijzen richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

ONDZKG

Aanvraag omgevingsvergunning 

* betreft het oprichten van een tijdelijke brug t.b.v. het ondersteunen van de tramsporen voor een periode van 2 maanden. Ontvangstdatum aanvraag: 14 maart 2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 696282.

* betreft het gedeeltelijk veranderen van het gebouw ITO. Ontvangstdatum aanvraag: 11 maart 2016. Aanvrager: Bilfinger Real Estate B.V.. Zaaknummer: 684547.

* betreft het oprichten van een hotelcomplex bij de RAI met 24 verdiepingen en een 2-laagse ondergrondse parkeergarage. Aanvrager: COD B.V.. Zaaknummer: 684391. 

Verleende omgevingsvergunning

* betreft een vergunning voor het bouwen (gebouw Zuidschans) in afwijking van omgevingsvergunning met OLO-nummer: 492843.

* betreft een vergunning voor het in gebruik nemen van de 1e, 2e, 5e en 7e verdieping Rietveldacademie. Zaaknummer: 159151.


22 maart 12.30-13.00, Kunstrede met Roeland Verhallen, in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

23 maart vertelt Ruben van Zwieten het Verhaal van Pasen: in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36      Hij verbindt dit eeuwenoude verhaal met ons persoonlijke leven in dit huidige tijdsgewricht. Wat is de betekenis van dit belangrijke feest? Wat vieren we en wat leren we van het verhaal in deze opmerkelijke tijden?

29 maart 12:30-13:00 uur, lunchconcert, Poparic & de la Vega in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Ivana Poparic, cello en Patricia de la Vega, piano.

29 maart en 19 april rondleidingen VUmc Kunstroute (VOL)VUmc, De Boelelaan 1118     VUmc heeft een mooie kunstcollectie die bestaat uit schilderijen, foto’s en beelden die geplaatst zijn in de openbare ruimten van het ziekenhuis en de polikliniek.  Als je geïnteresseerd bent in kunst kun je deelnemen aan een rondleiding langs een aantal kunstwerken en plaatsen. VUmc- kunstadviseur José de Boer geeft een toelichting op de kunstwerken en legt uit waarom…

10 april, Pure Markt, 11:00-18:00 uur in het Amstelpark

12 april, lunchconcert met Betuel Ramirez harp, 12:30-13:00 uur in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

15 april 11-13 uur ZZP-meeting in het Huis van de wijk A.J. Ernststraat 112      Bent u (beginnend) ZZP-er? Wilt u (meer) contact met andere ZZP-ers in uw wijk? Kom dan naar de ZZP-meeting! 

Lees verder over: Gershwin, Inspraak, Organisatie, Weekberichten.