Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 11

11 april, 19.30 themabijeenkomst Bouwen aan het Dok, grote theaterzaal Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112
Met aandacht voor de werkzaamheden voor twee nieuwe doorgangen onder de A10 en het spoor; de stationspassage ter hoogte van de Benjamin Brittenstraat en de onderdoorgang voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Antonio Vivaldistraat. Deze werkzaamheden gaan gepaard met hinder voor de omgeving, waaronder buitendienststellingen van de trein, A10 Zuid en buitengebruiknames van de metro in een aantal weekenden. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats, mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. Lees hier alvast het wijkkrantartikel “Bezint eer ge begint”.

Berichten Zuidas:

*De tunnel van voorheen lijn 51 is kaal      De tunnel waardoor tot begin maart metro- en tramlijn 51 liep (de Amstelveenlijn) is door bouwcombinatie ZuidPlus ontdaan van rails, bovenleidingen en ballast. Binnenkort start de sloop van de betonnen ‘koker’ zelf. Lees meer
*Vivaldistraat geluidhinder en omleidingen verkeer         Het diepriool in de Vivaldistraat is aangelegd, de aangebrachte damwandplanken zijn niet meer nodig. Vanaf 18 t/m zaterdag 23 maart 2019 worden de damwanden verwijderd. Dat kan hinder opleveren. In de week van maandag 25 maart t/ m zaterdag 6 april werkzaamheden op  de kruising van de Vivaldistraat. Er zijn dan geen omleidingen. Begin mei is genoemd werk klaar. Lees meer
*Werkzaamheden aan de A10 Zuid en het spoor vinden plaats in 4 weekenden in mei en in juni 2019  De A10 Zuid is aan de zuidzijde afgesloten van vrijdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 05:00 uur. In het vijfde weekend is de weg ook op Pinkstermaandag 10 juni afgesloten. Extra reistijd: Weggebruikers moeten rekening houden met drukte en extra reistijd oplopend tot een uur. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden via www.vananaarbeter.
Treinverkeer van, naar en via de stations Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI is in deze weekenden niet mogelijk. Reizigers reizen om via Amsterdam Centraal.
Minder OV bij station Amsterdam Zuid en Amsterdam RAI op 6 en 7 april, 15 en 16 juni en 22 en 23 juni. Reist u in deze weekenden met het OV, raadpleeg dan voor vertrek een reisplanner zoals 9292.nl. Lees meer in de bewonersbrief Bewonersbrief over hinderweekenden.

26 maart informatiebijeenkomsten in het WTC Zuidas Business & Conference Center (Strawinskylaan 77). Men kan zich via contact@zuidas.nl opgeven voor de middag (16 tot 18 uur) of avond (19 tot 21 uur). Daarnaast organiseert bouwcombinatie ZuidPlus vanaf 12 maart elke dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur een spreekuur in het informatiecentrum Zuidas, waar men met vragen en opmerkingen over de bouw terecht kan.

27 maart, 19:30 uur Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas
Bewoners van Buitenveldert en Zuidas zijn altijd welkom om aan te schuiven bij de vergaderingen van de stadsdeelcommissie in de wijk. 

1 april informatiebijeenkomst over plannen Verdi, Frans Ottenstadion, IJsbaanpad 43. Meld u aan voor en van de presentaties (3x dezelfde). Start 15.30 – 16.00 uur  Inloop en informatiemarkt, 16.00 – 17.00 uur  Presentatie ronde 1, 17.30 – 18.30 uur  Presentatieronde 2, 19.00 – 20.00 uur Presentatieronde 3, 20.30 uur Einde informatiemarkt.
Ter inzage Verdi o.a. concept investeringsnota van 7 maart t/m 17 april 2019. Uw zienswijze op de concept-investeringsnota en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, stuurt u naar het college van B&W van Amsterdam. Per adres: Amsterdam Zuidas, Team Verdi, Postbus 79092, 1070 NC  Amsterdam. of per e-mail via contact@zuidas.nl.

Nieuws uit B&W week 11      
Zuidas en Marineterrein  Het college van B en W stuurt een brief aan de organisatie van project Zuidasdok met de aanvulling op het bestemmingsplan hulpwarmtecentrale (HWC). Met deze brief stelt het college dat het bestemmingsplan de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het Tracébesluit Zuidasdok niet moet beperken.
Grondzaken    Het college van B en W stelt het nieuwe beleid vast voor de Grondprijsbepaling voor nieuwe erfpachtrechten in het jaar 2019…… De Grondprijsbepaling voor nieuwe erfpachtrechten 2019 vormt een actualisering van het beleid uit 2016. In dit beleid zijn de marktontwikkelingen en de indicatieve bandbreedten van de grondprijzen opgenomen, met daarbij de nieuwe minimale erfpachtgrondprijzen. Deze prijzen zijn nodig om de erfpachtgrondprijzen voor nieuwe uitgiften te kunnen bepalen. De principes en grondslag om deze prijzen te bepalen zijn ongewijzigd gebleven.

Nieuwsbrief Amsterdam editie Zuid 14 maart met o.a."Wilt u een gratis boom in uw tuin?". Bekijk de online versie.

Kunst en Cultuur
vanaf 7 maart Streets of the World bouwschutting Arnold Schönberglaan
     Een kunstproject van fotograaf Jeroen Swolfs. Bekijk de opening.

19 maart 2019, 12:30-13:00 uur, lunchconcert door Nicolae Stiuca, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Nicolae Stiuca. accordeon. Werken van o.a. Alexey Arkhipovsky (1967) en Sergey Voytenko. Lees meer

23 maart 2019 Open Toren dag Amsterdam van 10.00- 16.00 uur  Bekijk welke torens u kunt bezoeken. In Zuidas gaat om ABN AMRO headquarters & Circl, Crowne Plaza Amsterdam,
Element Amsterdam hotel, Marathontoren, Symphony toren, The Edge.
23 maart Open Toren Dag en gratis workshops in Circl, Mahlerplein    Nadat je de hoogte in bent geweest kun je meteen door naar Circl restaurant waar je gratis workshops, proeverijen en masterclasses kunt volgen. Meld je aan voor de gratis workshops.

27 maart, 18.30 Circl College Tour: (On)waarheden over bewerkt voedsel Zijn E-nummers nou echt zo slecht? Mahlerplein Aanmelden kan hier.

28 maart officiële opening van de vijfde editie van Tulp Festival Amsterdam. Het gratis te bezoeken tulpenfeest zet in april de hoofdstad in bloei met honderdduizenden tulpen. Waaronder in Zuid in het Beatrixpark en Zuidas bij Circl op het Mahlerplein. Lees meer

14 april 11.00 Pure Markt, Amstelpark

t/m 17 april, Reading by Osmosis, in het Glazenhuis, Amstelpark     Met werken door niet-menselijke kunstenaars. Lees meer

17 t/m 22 april viert de KunstRAI haar 35e editie! Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Vanaf maart 2019 werkzaamheden Station RAI      Medio maart wordt een tijdelijke doorgang voor de stationshal gemaakt en start de renovatie van het station. Naar verwachting is medio oktober 2019 de fietsenstalling gereed en wordt eind 2019 het gerenoveerde station opgeleverd. Stremming tram 4 →  t/m juli 2019 en geluidhinder vervangen rails t/m 22 maart 2019. Lees meer

Van 20 op 21 maart 2019 werkzaamheden buiten reguliere werktijden aan Valley in de Beethovenstraat ivm betonstorts en vlinderen begane grondvloer west.

Tot eind maart 2019 inrichting Prinses Irenestraat tussen de Beethovenstraat en de Prinses Margrietstraat. De straat is afgesloten voor auto/fietsverkeer.

T/m 1 mei 2019 werkzaamheden t.b.v. EMA/Van der Valkhotel   

Werkzaamheden Amstelveenboog en sporen station Zuid tbv bouw Zuidasdok? Plan uw reis via GVB of via 9292. Bekijk ook de buitendienststellingen en wegafsluitingen A10.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
Verlenging beslistermijn

*Gaffelaarspad 3, 1081 KK: voor het omzetten van de zelfstandige woonruimte naar vier onzelfstandige woonruimten
Verleende kapvergunning
*Beethovenstraat 184, 1077 JX: voor het kappen van negentien platanen (Platanus hispanica), staande in de openbare ruimte langs de westelijke rijbaan aan de Beethovenstraat.
*Henriëtte Bosmansstraat 44, 1077 XJ: voor het kappen van één den (Pinus sylvestris), staande in de voortuin.

Waternet
Verleende Watervergunning voor het graven van
gaten in de beschermingszone en kernzone van waterkeringen; in verband met het graven van proefsleuven om ondergrondse infra te detecteren, op de Amsteldijk nabij de A10 in Amsterdam. Betreft aanvraag van Zuidplus. Maar de aankondigingstekst noemt Lipariweg (Westelijk Havengebied).

ODNZKG
WABO reguliere procedure, aanvraag ontvangen

14-03-2019 25-04-2019  Europaplein 22, Amsterdam   realiseren van een Pop-Up terras bij Strand Zuid. Aanvrager: Zuid B.V.
14-03-2019 25-04-2019  Europaplein 22, Amsterdam   realiseren van een waterterras bij de horeca-inrichting van Strand Zuid BV. Aanvrager: Zuid B.V.
13-03-2019 24-04-2019  Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam   vervangen van de huidige tourniquet in bouwdeel D. Aanvrager: ABN AMRO Bank N.V.
13-03-2019 24-04-2019  Oude Haagseweg 51, Amsterdam   plaatsen van een romneyloods, met een instandhoudingstermijn van 2 jaar. Aanvrager: Stichting Nieuw en Meer
13-03-2019 24-04-2019  Gustav Mahlerlaan 841 A, Amsterdam   plaatsen van reclame-uitingen aan het gebouw. Aanvrager: Starbucks Coffee Netherlands BV
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend
11-03-2019 10-04-2019  Domenico Scarlattilaan 6, Amsterdam   heeft betrekking op het stalen frame van de groenwand in het atrium (uitvoering van het staalskelet, de gevel, de afbouw, stalen frame van de groenwand in het atrium). Aanvrager: Bouwcombinatie EMA v.o.f.
Overige bekendmakingen
12-03-2019 12-04-2019  Strawinskylaan 1, Amsterdam (weigering ontheffing Bouwbesluit 2012)
geen ontheffing verleend voor het werken buiten de reguliere werktijden (tussen 19.00 uur en 23:00 uur) voor de periode maart tot en met juni 2019. Aanvrager: CBRE DOF Development B.V.

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Flanken, Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, RAI, Thema-avonden, Verkeer, Weekberichten.