Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 11

woensdag 4 april Thema-avond -Groen en Water in de Zuidas- 19.30-21.30 in de stamzaal, Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. Ton Muller, landschapsarchitect Zuidas, geeft een toelichting op het plan voor een Groene Zuidas. Maarten van Casteren, omgevingsmanager Groen en Water gaat in op het aspect van waterbeheer en -berging. Jaco Perlo, omgevingsmanager Zuidasdok gaat in op de stand van zaken rondom de bomenkap. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Stuur een email naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

Verkiezingsdebat: Zuidas groener, cultureler en bereikbaarder   Bericht Amsterdam Zuidas: ”Zuidas moet, meer dan nu, deel uitmaken van de stad. Daarvoor moeten met name de fiets- en voetgangersverbindingen worden verbeterd. Groen en cultuur moeten bijdragen aan een aantrekkelijker Zuidas, voor bedrijven, bewoners en Amsterdam.” Lees meer

Artikel in het NRC over Beatrixpark groen wijkt voor flats.

Litjens en Verhagen in ‘tiny house’ op het Mahlerplein
Bericht Amsterdam Zuidas: “Betaalbare woningen, duurzaam bouwen, werkgelegenheid en het 'ontslakken' van regelgeving. Voor die thema's vroeg Bouwend Nederland-voorman Maxime Verhagen op maandag 5 maart aandacht, in een 'tiny house' op het Gustav Mahlerplein. Lees meer

Dura Vermeer gaat EMA-kantoor bouwen  Lees meer op cobouw.nl. En Amsterdam Zuidas berichtte: “De bouw van het nieuwe pand aan de Amsterdamse Zuidas start in juni van dit jaar en zal half november 2019 klaar zijn.” Lees meer

NZ-lijn
At5 berichtte: “De startdatum van 22 juli van de Noord/Zuidlijn staat op losse schroeven. Deskundigen hebben de gemeente in een onafhankelijk onderzoek begin dit jaar geadviseerd pas eind deze maand vast te stellen of de geplande startdatum haalbaar is.“ 

Nieuws uit B&W week10
Bij RO: “Het college van B&W neemt kennis van de Jaarrapportage Zuidas 2017. De transformatie van de Zuidas is in volle gang en het gebied blijft een internationale toplocatie voor het bedrijfsleven en kennisinstituten. Ook worden steeds meer woningen en voorzieningen toegevoegd zodat een nieuwe wijk ontstaat waar het voor alle Amsterdammers goed werken en wonen is.”

14 maart 20:00 uur, Commissiezaal stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923, afscheid van de bestuurscommissie & kennismaking met de kandidaten voor de stadsdeelcommissie Zuid.

20 maart, tweede editie Zuidas Engage 18:00 – 21:00 uur Tribes– ITO Toren, Gustav Mahlerplein 28
Deze editie zijn Gentlemen’s place, Wijnboutique, Fit20, Spine en Buurderij sowieso van de partij. Amsterdam Zuidas staat ook in dit rijtje. Aanmelden kan hier. Lees meer

27 april Uit de kast, in de bak
Van 9 t/m vrijdag 27 april organiseren twee Green Business Challenge teams van young professionals een Inzamelingsactie voor gebruikte kleding en oude telefoons. Inzamelingsbakken staan bij zes Zuidas-bedrijven in de lobby. Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 8 maart editie Zuid met o.a. de verkiezingen   Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum  
  Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Beethovenstraat aanleg tijdelijk fietspad     12 t/m 14 maart werk aan de oostelijke rijbaan van de Beethovenstraat, tussen het Mathijs Vermeulenpad en de Strawinskylaan. 15 en 16 maart voorbereiding aanpassing verkeerslichten. Die staan dan uit. De rijbanen op de Beethovenstraat in zuidelijke richting, en de Strawinskylaan in oostelijke richting, worden teruggebracht tot één rijstrook. Er worden verkeersregelaars ingezet. 15 t/m 17 maart (zie kaart 1) ’s avonds en ‘s nachts (tussen 20.00 en 06.00 uur) is een deel van de Strawinskylaan afgesloten, namelijk tussen de Beethovenstraat en de inrit van de parkeergarage WTC. Voor de nieuwe verkeerslichten wordt een mantelbuis aangelegd. En aanlegggen roodasfalt aan voor het fietspad. Autoverkeer moet omrijden: of via de Parnassusweg – De Boelelaan – Beethovenstraat; of via de Parnassusweg– Stadionweg – Beethovenstraat. De tram blijft wel rijden. Tussen 20.00 ‘s avonds en 01.00 uur ‘s nachts worden verkeersregelaars ingezet. Lees meer.  Beethovenstraat van maandag 19 maart t/m vrijdag 23 maart afgesloten tussen de Strawinskylaan richting Van Leijenberghlaan. Omleiding auto's en bussen. De aannemer legt dan een tijdelijk fietspad aan in verband met de verbouwing van het WTC. Ook buslijn 62 rijdt een aangepaste route. Informatie hierover leest u op de site van GVB.

Ontgraven bouwkuip The Valley Beethovenstraat    Bericht van de bouwer: “Het project Valley heeft twee bouwkuipen; een noordelijke en een zuidelijke. Deze bouwkuipen zijn ontgraven, gevuld met water en er zijn pontons in gelegd waarop kranen zijn opgesteld om de bouwkuipen verder te ontgraven. Inmiddels zijn beide bouwkuipen uitgegraven tot een diepte van -9.000m NAP.  Omdat we vanaf dit niveau (anker)palen tegenkomen, moet de resterende grond met behulp van een grijper uit de bouwkuip worden geschept. Dit moet tot een diepte van -12.850m NAP. Lees meer

T/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. T/m april 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen van de Rietveld Academie en Loyens & Loeff.” Bekijk de planning.

T/m maart bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg        Bericht Amsterdam Zuidas: “Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065. “

T/m april afsluitingen rond de Strawinskylaan  Fietsparkeergarage Strawinsky afbouw duurt t/m april en de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam is ca 2 jaar dicht.

Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George in februari ontgraven bouwput en afvoeren grond. T/m juni bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan. Lees meer 

Werkzaamheden bouw EMA-kantoor   sloop van het parkeerdek van Cross Towers zorgt voor geluidsoverlast.

T/m maart inbrengen damwanden en funderingspalen Van der Valkhotel    
Tot 14 april autoverkeer gestremd A.J. Ernststraat bij T-kruising Van der Boechorststraat    
T/m april werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)   
Tot juni herinrichting Vivaldistraat    
T/m oktober werkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmakingen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Beethoven, tweede fase, besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit Schiphol, gemeente Amsterdam. Lees meer
Aanvraag omgevingsvergunning
* Beethovenstraat 27 A, 1077 HM: voor het plaatsen van diverse installaties in de tuin bij het gebouw tbv het restaurant (legalisatie), ingekomen d.d. 30 januari 2018.
Aanvraag kapvergunning
* Prinses Margrietstraat 10, 1077 LA: voor het kappen van een boom, ingekomen d.d. 19 februari 2018. OLO-nummer 3490491.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 08-03-2018 19-04-2018  Parnasussusweg 400, Amsterdam  Rectificatie i.v.m. verkeerde aanvraag formulier bij publicatie 06-03-2018. De aanvraag betreft het plaatsen van een vliering. Aanvrager: Vascobelo V-Bar Noma House B.V..
* 06-03-2018 17-04-2018  Strawinskylaan, Amsterdam  wijzigen van parkeergarage Atrium/CRI op de locatie Strawinskylaan, Eduard van Beinumstraat aan zijde A10 in Amsterdam ten zuiden van de Strawinskylaan. Aanvrager: Projectorganisatie Zuidasdok.
* 06-03-2018 17-04-2018  Parnassusweg 400, Amsterdam  maken van een vliering. Aanvrager: Vascobelo V-Bar Noma House B.V..
06-03-2018 17-04-2018  Strawinskylaan, Amsterdam   verbouwen van de bovenbouw van het gebouw, op de kadastrale locatie AB 2091 te Amsterdam. Aanvrager: CRI Twin Towers LP C.V..
Beslistermijn verlengd
* 09-03-2018 20-04-2018  De Boelelaan, Amsterdam  herplaatsen van een mupi, op de kadastrale locatie AK 5021 te Amsterdam. Aanvrager: JCDecaux Nederland B.V.
Vergunning verleend
06-03-2018 17-04-2018  De Boelelaan 888, Amsterdam  tijdelijk plaatsen van een bloemenkiosk op de locatie De Boelelaan 888 te Amsterdam met een instandhoudingstermijn tot en met 22 mei 2025. Het gaat om het verplaatsen van een bestaande kiosk van de Buitenveldertselaan ( tegenover nr. 38) naar de Boelelaan 888. Aanvrager: Anita’s Flowershop.
Activiteitenbesluit melding ontvangen
07-03-2018 18-04-2018  De Boelelaan 50, Amsterdam  veranderen van het sportterrein. Melder: Gemeente Amsterdam.

Kunst en Cultuur
14 maart 19:30-20:30 lezing De geschiedenis en rol van Botanische Tuinen @ Botanische Tuin Zuidas     Reeks Botanische lezingen in samenwerking met Arend Wakker en Norbert Peeters. Ze gaan natuurlijk over bijzondere planten en alles wat hier mee te maken kan hebben. Lees meer
    
20 maart 12:30-13:00 uur lunchconcert, Mader & Papandreopoulos, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Met Andreas Mader, saxofoon en Christos Papandreopoulos, piano.

20 maart 17:45 de films Lucky om 17.15 en Phantom Thread en 20.30 uur Lucky in Rialto@VUcampus in collegezaal KC-07, hoofdgebouw VU, De Boelelaan   Lees meer en/of reserveer 

23 maart – 15 april tentoonstelling Oog op de natuur, Artchapel aan het Beatrixpark    Deze tentoonstelling is samengesteld door kunstenaars die een beurs hebben gewonnen aan de Marius van der Sandt Academie. Open van woensdag tot zondag 14:00 – 17:00.

24 maart 14.00-17.00 uur Buurtmiddag in Paassferen in Circl       Een gezellig programma voor jong en oud: paasstukjes maken, paaseieren versieren, muziek & het paasverhaal! Lees meer

24 maart de zesde editie Open Toren        De torens die deelnemen aan de Open Toren Dag zijn gratis te bezoeken van 10:00 uur tot 16:00 uur. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Lees meer over gelimiteerde toegangsmogelijkheden. Het gebouw ABN AMRO hoofdkantoor en het ernaast gelegen gebouw Circl is voor iedereen geopend tot 15:00 uur. Tevens kunt u zich aanmelden voor een tour in Circl over de circulaire economie. 

Op 26 maart, 29 maart en 6 april, van 14-15 uur wandelingen in het Beatrixpark      Naast de bomen- en artsenijhofwandelingen van het IVN zijn er nu ook excursies die meer het 80-jarige Beatrixpark zelf als onderwerp hebben. 

27 maart Movienight in Circl met deze maand de aangrijpende, award-winnende documentaire Normal is Over   Filmmaker Renée Scheltema laat zien hoe we het voortbestaan van onze aarde in gevaar brengen en hoe ons economisch systeem dit in de hand werkt. Tegelijkertijd geeft ze oplossingen voor de noodzakelijke veranderingen door gesprekken met inspirerende denkers. Meld je aan

28 maart, 20:30 – 22:00, Het Verhaal van Pasen door Ruben van Zwieten in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2   Lees meer

9 april 11:00-18:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, Organisatie, Strawinsky, Thema-avonden, Weekberichten, Zuidasgebieden.