Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 12

Fietser Beatrixpark mag blijven doorfietsen

fietser beethovenstr"De PvdD, PvdA en Red Amsterdam krijgen het voorelkaar dat, “ondanks de bouw van de nieuwe kantoren van Stibbe en AkzoNobel, in de voormalige Natte Vallei van het Beatrixpark, fietsers welkom blijven in het gebied. Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren, blijft het mogelijk om veilig de gevaarlijke Beethovenstraat over te steken. De gemeenteraad stemde jl. 13 maart 2013 unaniem voor een motie van de Partij voor de Dieren, PvdA en Red Amsterdam die verzocht om fietsverkeer tussen de nieuwe kantoren toe te staan. Deze oplossing wordt gesteund door buurtbewoners en andere belanghebbenden. Door de bouw van kantoorpanden aan de Beethovenstraatzijde van het Beatrixpark wordt een veilige fietsroute verlegd die nu loopt via een fietstunnel onder de Beethovenstraat. Hierdoor ontstaat in de ogen van de Partij voor de Dieren een gevaarlijke verkeerssituatie. ….” Voor het vervolg zie de website van de PvdD.

Digitaal Parkeren voor heel Amsterdam

digi PVanaf juli 2013 stapt Amsterdam volledig over op digitaal parkeren. Niet alleen alle parkeervergunningen zijn dan digitaal, ook bij de parkeerautomaat kunnen parkeerders alleen nog betalen door het kenteken van de auto in te voeren. Voordeel is dat het parkeerkaartje niet meer achter de autoruit hoeft te worden gelegd. De controle vindt ook volledig digitaal plaats, door het scannen van het kenteken van de auto. Betalen bij de automaat kan alleen met pin, chip of creditcard.

Laatste nieuws over parkeervergunningen in stadsdeel Zuid

 

Parkeeroverlast Zuidas en de oplossingen?

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOp 7 maart was er een druktbezochte thema-avond die een aantal oplossingen opleverde zie ook het Verslag thema-avond BPZ 7 maart 2013. BPZ beloofde die voor te leggen aan de wethouders centrale stad en bestuurders in stadsdeel Zuid. Vandaag zijn de brieven verstuurd met het verzoek of stadsdeel Zuid een proef mag houden zie briefparkeeroverlast (1)20.3.13.

Plannen Amstelveenlijn vastgesteld door Regioraad

AmetslveenllijnDe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op 12 maart de voorkeursvariant voor de Amstelveen-lijn definitief vastgesteld. Het voorstel is met grote meerderheid van stemmen aangeno-men. Alleen het raadslid Evans-Knaup (Red Amsterdam) stemde tegen. Een motie van de raadsleden Hendriksen (D66) en Molenaar (GroenLinks) werd aangenomen. Daarin wordt het bestuur van de Stadsregio opgeroepen om binnen de financiële mogelijkheden al het mogelijke te doen om een compacte overstap op station Zuid te bevorderen.

Op schoolwerktuin L. Alma opening SLIM ETEN tuin

Slim eten_0Donderdag 11 april opent VU Connected, samen met Dr. L. Alma Schoolwerktuin en restaurant Bolenius, de SLIM ETEN-tuin op de Amsterdamse Zuidas. Aanleiding voor de SLIM ETEN-tuin is het interview ‘Jong te dik: groter risico op dementie’ met vier VU en VUmc hoogleraren in de Volkskrant van 10 april 2012. Met de SLIM ETEN-campagne maken wetenscashppers zichtbaar hoe je met beweging en voeding cognitie bij kinderen en ouderen kan verbeteren. Tuinieren verbindt de factoren ‘voeding’ en ‘beweging’. De SLIM ETEN-tuin beslaat 40 m2 en leden van VU Connected, het maatschappelijk netwerk van de VU en het VUmc, gaan hier groente verbouwen. Ook organiseren zij op 21 juni op deze locatie een MidZomerNacht Diner; geven jonge VU wetenschappers gastlessen aan schoolkinderen; en komt er een oogstfeest in oktober.

Ontwerpplan dijkverlegging Fred. Roeskestraat ter inzage

Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor de dijkverlegging ‘Fred. Roeskestraat’ een ontwerp is vastgesteld voor een projectplan.

Traject: Fred. Roeskestraat tussen de Amstelveenseweg en de insteekhaven bij de Dirk Schäferstraat, Amsterdam, stadsdeel Zuid, lengte traject: 700 meter. De inspraaktermijn loopt van 21 februari t/m 3 april 2013. De stukken liggen ter inzage bij o.a. het stadsdeel. Schriftelijke zienswijze richten aan: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, T.a.v. Dagelijks Bestuur, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Uit Nieuws van B&W: Welstandsnota gaat voor hele stad gelden

Het college heeft ingestemd met het concept van de welstandsnota ‘De Schoonheid van Amsterdam 2013’. Op dit moment heeft Amsterdam vijftien nota’s waarmee de gemeente kan sturen op de architectonische kwaliteit van bouwplannen. De nieuwe welstandsnota zal voor de hele stad van toepassing zijn en moet een einde maken aan de versnippering van het welstandsbeleid in de stad. Daarnaast worden de regels eenvoudiger en zal meer ruimte worden gegeven aan thema’s als duurzaamheid, herbestemmingen en particuliere initiatieven. Behandeling in de commissie is op 10 april en in de gemeenteraad op 3 juli 2013.

Vergadering raadscommissie BWK 20 maart, 9.00-12.30 uur, Rooszaal, stadhuis

Op de agenda bij onderwerp Ruimtelijke Ordening Tkn 12 en 14 ontwerpbestemmingsplan Fred. Roeskestraat en besluit hogere waarden geluidhinder. De stukken en bijlagen vindt u hier.

Vergadering raadscommissie VVL 28 maart, van 9.00-12.30 en 19.30-22.30 uur, Rooszaal, stadhuis

Bij agendapunt 13, vaststellen parkeerverordening 2013, bijlage o.a. brief van stadsdeel Zuid d.d. mei 2012 met verzoek tot o.a. het mogen uitvoeren van experimenten.

 

Overzicht van plannen met inzage termijn o.a. bij stadsdeel Zuid                        van            tot                                                                                 

Fred Roeskestraat (achter nr 91), aanleggen tijdelijke

parkeerplaats voor een periode van 5 jaar

Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB)

07-02

21-03

Gaasterlandstraat/Zuidelijke Wandelweg, plaatsen van een tijdelijk kippenhok voor een periode van 3 jaar

DMB

07-02

21-03

Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Kenniskwartier Zuid 1e fase, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

DRO

14-02

28-03

 Fred. Roeskestraat, ontwerp-projectplan Verlegging Waterkering Fred Roeskestraat

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

21-02

04-04

Bronnen: o.a. stadsdeel Zuid

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Verleende exploitatievergunning horeca:

  • ·Gustav Mahlerlaan 2009, 1081 LB: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden 8 maart 2013. Dossiernummer 16-633696;

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte:

  • Beethovenstraat, 1077 BD: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 11 maart 2013 tot en met 10 mei 2013, verzonden d.d. 7 maart 2013. Dossiernummer 43-628474;

De bovengenoemde vergunning ligt vanaf 18 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Een bezwaarschrift in dienen kan binnen zes weken aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning Koninginnedag:

  • RAI, Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het Koninginnedagevenement Queensland op 30 april 2013 van 12.00 tot 21.00 uur, verzonden d.d. 15 maart 2013. Dossiernummer 32 -612752.

De vergunning ligt vanaf 18 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Een bezwaarschrift indienen kan binnen zes weken bij de Burgemeester van Amsterdam, postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Zie blz 14 pdf officiële bekendmakingen stadsdeel Zuid,

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

  • Theater, 22 maart 19.30 uur Jacobine Geel in gesprek met Marian Boyer over haar roman Een geslaagd leven.
  • Lunchconcert, 2 april, 12:30 uur, door Amsterdam Wind Trio, klarinet, fagot en fluit.

VU Connected

  • Slim eten tuin, 11 april 2013,13:00 -17:00 uur, Gustav Mahlerlaan 3005.Spreker(s): Ellen Mookhoek (restaurant Bolenius), Jaap Seidell (hoogleraar voeding en gezondheid) Samen met: wetenschappers van de VU en VUmc, restaurant Bolenius, Dr. L. Alma schoolwerktuin, EMGO+, Amsterdams Natuur & Milieu Educatie Centrum (ANMEC) en Stadsdeel Zuid
  • Filosofie op de Zuidas 17 april 2013,16:30-18:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 22-28, Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525

Excursie -Mossen en Korstmossen- zondag 24 maart, 11.00-12.30 uur

Vertrek vanaf het NME-centrum 'De Waterkant', begin van het Anton Schleperspad. Mossen en korstmossen planten zich voort met sporen en hebben geen wortels. Korstmossen groeien meestal op boomstammen en stenen en mossen op dood hout. Zij leven van de lucht en het regenwater dat zij opvangen. Beide soorten kunnen wij in de Oeverlanden treffen. Willem Colenbrander geeft ons een kijkje in deze voor de meeste mensen vrijwel onbekende wereld van de bijzondere plantengroepen.

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.