Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 12 & 13

Maartse buien in Zuidas

Artikel van BPZ dat in de wijkkrant van het WOCBuitenveldert verschijnt.
Lees verder

17 maart Presentatie BPZ op de beeldvormende bijeenkomst van stadsdeel

Gisteren 17 maart 2015 was er van 20.15 tot 22.00 uur een beeldvormende bijeenkomst in stadsdeelkantoor Zuid. Het programma was als volgt:

20.00-20.15 Inloop

20.15-20.20 Welkom Ed Berkhout, voorzitter beeldvormende commissie over Zuidas

20.20-21.15 start pitches o.a.

21.15-21.45 pauze

21.45-22.00 afronding Ed Berkhout: wat nemen we mee in de Gebiedsagenda en wat ons advie op Visie Zuidas

22.00 einde

BPZ bracht in de geboden 5 minuten de belangen van bewoners Zuidas voor het voetlicht.
Lees de powerpointpresentatie 
Stadsdeelmaart2015.

Bewonersplatform Zuidas op website dienst Zuidas

De ontwikkeling van Zuidas is volop gaande, maar de inzichten over hoe Zuidas er in de toekomst uit moet gaan zien zijn ook met hun tijd mee gegaan en dus is het tijd om de bestaande visie uit 2009 te actualiseren. Het overleg met het Bewonersplatform Zuidas was een mooi moment om terugkoppeling vanuit de bewoners te horen; het Bewonersplatform Zuidas denkt namelijk graag mee over Visie Zuidas 2015.”
Lees verder…

img2

23 maart infomarkt ivm ter inzagelegging OTB en OBP

Van donderdag 12 maart t/m woensdag 22 april 2015 liggen het ontwerptracébesluit (OTB), het ontwerpbestemmingsplan (OBP) en het bijbehorende ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere geluidwaarden, en het projectMER (milieueffectrapport) ter inzage op verschillende locaties. Zie bij de bekendmakingen in dit weekbericht. Hier vindt u ruimtelijke plannen ZuidasDok in vogelvlucht (pdf).

Vanwege de terinzagelegging organiseert projectorganisatie Zuidasdok op 23 maart 2015 van 16.00-20.30 uur een infomatiemarkt. Medewerkers van de projectorganisatie zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Locatie: het WTC Amsterdam, Conference & Event Center (foyer), Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanmelden is niet nodig. Het programma van de informatiemarkt is als volgt:

16.00 uur                aanvang informatiemarkt

16.30-17.00 uur      opening/algemene sessie over Zuidasdok

17.00-17.45 uur      sessie geluid en lucht

18.00-18.30 uur      algemene sessie over Zuidasdok

18.30-19.15 uur      sessie bereikbaarheid

19.30-20.15 uur      sessie situatie tijdens de bouw

20.30 uur                einde

Voor meer informatie of vragen kunt u ook terecht op http://www.amsterdam.nl/ of contact opnemen met projectorganisatie Zuidasdok via 020-333 99 30 of per e-mail communicatie@zuidasdok.nl.

Meedenken over Zuidas? Vergeet de Online meningspeiling Zuidas niet!

Er zijn stellingen geformuleerd die vanaf 9 maart 2015 t/m 16 april in een online peiling aan iedereen wordt voorgelegd. De resultaten worden verwerkt in de Visie Zuidas 2015, die in de tweede helft van 2015 naar de gemeenteraad gaan en op 9 juni worden gepresenteerd.

Kijk voor de thema’s en o.a. video’s op: De fiets, Groen en water, Bereikbaarheid, Levendige woonbuurt, Werk in uitvoering, Internationaal en ambitieus.

 

img4

ZuidasDok in Het Parool

Een artikel over de bekenmaking ZuidasDok van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meer info…

 

23 maart, 18.30 – 21.00 uur, Info-avond Amstelveenlijn, Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. Meer info…

2 april presentatie Duurzaamheidsverslag

Hello Zuidas, Zuidas en de Green Business Club Zuidas presenteren die dag

het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2014 in het nieuwe kantoor The Edge, Gustav Mahlerlaan 2970. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via amsterdam.nl

Zuidas wil meest duurzame businesscenter worden

“De Amsterdamse Zuidas moet uitgroeien tot het meest duurzame en innovatieve businesscenter van Europa. Dat vinden 25 partijen, die de Ambitieverklaring Green Business Club Zuidas 2015 hebben getekend, dat meldt Cobouw in een artikel op hun site hier.

7 april 19.00-21.30 Infosessie over Water en ZuidasDok

Een bouwplan als Zuidasdok grijpt per definitie in op de waterhuishouding. Zo worden watergangen gedempt, neemt de hoeveelheid asfalt toe en worden constructies gebouwd die grondwaterstromen beïnvloeden. De effecten van Zuidasdok op het watersysteem staan beschreven in het ontwerptracébesluit (OTB) en het projectMER (milieueffectrapport) die 12 maart ter inzage worden gelegd.

Op 4 november 2014 heeft ZuidasDok een bijeenkomst georganiseerd om vragen te beantwoorden. Dit keer gaat het vooral over het water en ZuidasDok. Net als de vorige keer zijn er experts aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

800 nieuwe fietsenrekken geplaatst

Nieuws stadsdeel Zuid van 6 maart:”Bij de stationsentree Parnassusweg is het aantal plaatsten uitgebreid naar 1.280 plekken. Tussen het viaduct en het fietspad van de Strawinskylaan is het aantal plekken vergroot naar 240. Het gaat hierbij om dubbellaagse rekken.” Wethouder V&V Litjens was daarbij aanwezig. Meer info…

25 maart vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening.

Aanvang: 13:30-17.00 uur en van 19.30-22.30 uur, Locatie: De Rooszaal, 0239 stadhuis

Agendapunt 20- Vrijgeven voor tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Nr. BD2015-003793

Bij Tkn 2 – Vrijgeven voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium. (BD2015-002322) en Tkn 7 – Vrijgeven voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas. (BD2015-002286) Meer info…

Inspraak over gemeentelijk beleid Fietsparkeren

Het Kader Fietsparkeren gaat de inspraak in zie hier.

U kunt reageren tot 14 april. Ook de Bestuurscommissies wordt om een reactie gevraagd. Na het verwerken van de binnengekomen reacties wordt het kader nogmaals besproken door het college. De commissie Infrastructuur en Duurzaamheid bespreekt het kader naar verwachting half juni. De gemeenteraad besluit begin juli.

Inspreken kan door middel van een reactie in het inspraakformulier.

GVB heeft nieuwe wbsite met reisplanner

De GVB website heeft een nieuw uiterlijk, maar belangrijker: meer mogelijkheden! Op de homepage ziet u meteen of er iets met uw lijn is in het status-overzicht. Dat is handig vóór uw reis, maar ook onderweg, want de website is net zo goed te gebruiken op een smartphone als op een PC of tablet. Maar dat is nog niet alles: met de interactieve reisplanner bent u nooit meer op de verkeerde tijd op de verkeerde plek.

Een belangrijke verbetering is de digitale lijnenkaart met reisplanner. Daarmee kunt u lijnen bekijken, actuele haltetijden opvragen, oplaadpunten vinden, op een visuele, makkelijke manier.

Werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg

GVB start maandag 2 maart met spoorvervanging op de kruising Stadionweg met de Beethovenstraat en in de Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Stadionkade. Op de kruising duurt het werk aan de sporen van maandag 2 maart tot en met vrijdag 17 april. Meteen in het weekend daarna, van 18 en 19 april, vervangt de gemeente de asfaltdeklaag van de kruising. In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden van maandag 2 maart tot en met vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest u op de site van GVB.

Kijk voor de locatie op de kaart

Werkzaamheden Beethovenstraat

  1. Ivan maandag 19 februari t/m april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de Beethovenstraat, tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de warmte koude opslagbronnen aan te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 400-500 Beethoven. Meer info…

  2. Ter hoogte van de Willem Landréstraat en de Prinses Irenestraat worden kabels en leidingen aangebracht in de Beethovenstraat. Dit werk vindt plaats van medio maart tot medio april. Meer info…

img10

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Ter inzagelegging:

  • Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), Amsterdam Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) en verlening omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen. Beroep instellen kan met ingang van 20 februari 2015 gedurende zes weken. De stukken liggen ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord is digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1406BPGST-VG01.

Bekijk hier de bekendmaking.

  • Ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas. Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas ligt met ingang van 19 februari 2015 gedurende van zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1408BPGST-OW01.

Bekijk hier de bekendmaking.

  • Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas. Het plan ligt met ingang van 26 februari 2015 zes weken ter inzage bij het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas is digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1405BPGST-OW01

Bekijk hier de bekendmaking.

  • Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium. Het plan ligt met ingang van 26 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en op het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1401BPGST-OW01. ‚ÄčBekijk hier de bekendmaking.

  • Ontwerp bestemmingsplan en MER ZuidasDok. Het ontwerptracébesluit (OTB), het ontwerpbestemmingsplan (OBP) en de projectMER (milieueffectrapport) voor Zuidasdok liggen ter inzage van 12 maart-22 april op bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag;

Voorlichtingsloket van het stadhuis Amsterdam, Amstel 1, Amsterdam en Stadsdeel Zuid, Stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923, Amsterdam.

Hoe kunt u reageren? Zienswijze/beroep indienen kan via deze of deze link.

Verleende exploitatievergunning horeca

  • Gustav Mahlerplein 14, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 2 maart 2015. Dossiernummer 16-991226. Het besluit ligt zes weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Meer info…

  • Europaplein 2, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-1029980. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Uw zienswijze kunt u richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Meer info…

Aanvraag staanplaatsvergunning

  • Gustav Mahlerlaan 3005, 1081 LB: voor het innemen van een tijdelijke staanplaats voor de verkoop van eten en drinken van maandag tot en met zondag van 10:00 uur tot 22:00 uur. Dossiernummer 70-1029583. De aanvraag ligt twee weken ter inzage tijdens bij het loket van het stadsdeel Zuid. Meer info…

Bekijk hier de agenda van maart De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

8 maart – 17 mei expositie Black2 van Zone2source in het Glazenhuis van het Amstelpark

 

Black2, Malevich and ArtScience

En: In search of Black, excursie op vrijdag 17 april van 16.00–17.30 uur Black2: Malevich and ArtScience, symposium op woensdag 6 mei, 14.30–18.00 uurMeer info…

28 maart Open Toren Dag Amsterdam 2015

Op zaterdag 28 maart 2015 is de Open Toren Dag Amsterdam 2015. In Zuidas zijn ook diverse torens open. Zo kunt u een bezoek brengen aan de ABN AMRO, het ROC van Amsterdam aan de Europaboulevard, het nieuwe kantoor van Deloitte en aan de VU kapel.Tijd 10:00 – 16:00.

Schip op het droge in Zuidas tot eind maart

Het schip Fortuna is een kuntsproject van Leonard van Munster dat nog tot eind maart te zien is.

 

Lees verder over: Weekberichten.