Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 12

11 april, 19.30 themabijeenkomst Bouwen aan het Dok, grote theaterzaal Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112       Met aandacht voor de werkzaamheden voor twee nieuwe doorgangen onder de A10 en het spoor; de stationspassage ter hoogte van de Benjamin Brittenstraat en de onderdoorgang voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Antonio Vivaldistraat. Deze werkzaamheden gaan gepaard met hinder voor de omgeving. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats, mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

6/7 april Parnassusweg richting stad dicht voor autoverkeer en 6/7 april minder metro’s.

Berichten Zuidas:
*26 maart informatiebijeenkomsten in het WTC Zuidas Business & Conference Center (Strawinskylaan 77)      
Aanmelden via contact@zuidas.nl voor de middag (16 tot 18 uur) of avond (19 tot 21 uur). Daarnaast organiseert bouwcombinatie ZuidPlus vanaf 12 maart elke dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur een spreekuur in het informatiecentrum Zuidas, waar men met vragen en opmerkingen over de bouw terecht kunt.
*6/7 april start sloopwerkzaamheden tunnel Amstelveenboog     De sloop is nodig voor de Brittenpassage, de toekomstige tweede toegang van station Amsterdam Zuid. Inmiddels is de tunnel ontdaan van bovenleidingen en rails. De sloop gaat geluidhinder opleveren en kan stofoverlast veroorzaken. Lees de bewonersbrief en bekijk het filmpje
*Ambitieuze inzendingen voor ontwikkeling kavel in Kenniskwartier   Er hebben zich meerdere partijen gemeld voor de ontwikkeling van de kavel 2A. Het totale grondoppervlak van kavel 2A is circa 5.000 m2. Het gebouw krijgt een gemengd programma van minimaal 46.000 – 58.000 m2 bruto vloeroppervlak. Daarin moeten zowel kantoren als vrije sector- en middeldure huurwoningen en voorzieningen worden gerealiseerd, waaronder ruimten voor ontspanning en vermaak. Het gebouw heeft ook een geluidwerende functie voor de overige vier kavels. Lees meer

27 maart, 19:30 uur Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas

1 april informatiebijeenkomst over plannen Verdi, Frans Ottenstadion, IJsbaanpad 43. Aanmelden kan hier voor een van de presentaties (3x dezelfde). Start 15.30 – 16.00 uur   Ter inzage Verdi o.a. concept investeringsnota van 7 maart t/m 17 april 2019. Uw zienswijze stuurt u naar het college van b&w van Amsterdam. Per adres: Amsterdam Zuidas, Team Verdi, Postbus 79092, 1070 NC  Amsterdam, of per e-mail via contact@zuidas.nl.

Nieuwsbrief Vervoerregio 19 maart 2019 Amsteltram      De Regioraad stemt in met het samenvoegen van de projecten Amstelveenlijn en de Uithoornlijn die samen een werkend vervoersysteem vormen en de Amsteltram genoemd wordt.

Nieuwsbrief Amsterdam editie Zuid 21 maart met o.a. "De voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen is bekend" Bekijk de online versie. En Praat mee over Groen, op 27 maart in de House of Watt, James Wattstraat 73, 18.00 – 22.00 uur (18.00 uur inloop, vanaf 21.00 uur borrel). Aanmelden kan hier.

Kunst en Cultuur
27 maart, 18.30 Circl College Tour: (On)waarheden over bewerkt voedsel Zijn E-nummers nou echt zo slecht?   Circl, Mahlerplein. Aanmelden kan hier.

28 maart officiële opening van de vijfde editie van Tulp Festival Amsterdam     Het gratis te bezoeken tulpenfeest zet in april de hoofdstad in bloei met honderdduizenden tulpen, verspreid over meer dan 85 locaties in alle stadsdelen waaronder in Zuid in het Beatrixpark en Zuidas bij Circl op het Mahlerplein. Lees meer

2 april, 12:30-13:00 uur, lunchconcert Concerto delle Donne, zang en instrumentalisten, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   Lees meer

7 april 14.30 tot 15.30 uur,concert in de Wintertuin, Botanische tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8       Programma: Molino trio-Viool, altviool & gitaar. Reserveer hier een gratis kaartje.

7 april 11.00 – 12.30, Excursie Siegerpark     Deze lusthof is in de dertiger jaren aangelegd door dhr. Sieger, directeur van de Amsterdamse Chininefabriek. Hij woonde in het naastgelegen huis Riekerstaete. Verzamelen bij de ingang van het Siegerpark, Sloterweg 773. Lees de nieuwsbrief hier

14 april 11.00 Pure Markt, Amstelpark

Over 6 weken start de opbouw en op 17 mei is de feestelijke opening van ARTZUID 2019! Lees meer

Vanaf juli Rondleidingen bij BPD (Bouwfond Property Development) in Burgerweeshuis      De collectie, het Burgerweeshuis en de expositieruimte zijn via een rondleiding te bezoeken. Op dit moment is er onder meer werk te zien van Gabriel Lester, onder de noemer ‘Weg en Water’. Hij liet zich inspireren door werelderfgoedpolder De Beemster en het Burgerweeshuis. Wanneer: iedere tweede zaterdag van de maand; 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december. van 12.00 – 13.30 uur. Kosten: € 25,- per persoon. Lees meer  Aanmelden kan via ARTTRA. Groepsrondleidingen op afspraak via mailto:kunstencultuur@bpd.nl

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

1 april t/m 4 april tussen 7.00 uur en 16.00 uur zijn er asfaltwerkzaamheden op de Arent Janszoon Ernststraat. Tijdens de werkzaamheden wordt de A.J. Ernstraat vóór de kruising met de Europaboulevard afgesloten. Voor autoverkeer en fietsers gelden omleidingen. Kijk voor de locatie op de kaart.

6/7 april Parnassusweg richting stad dicht voor autoverkeer
6/7 april minder metro’s
6/7 april start sloopwerkzaamheden tunnel Amstelveenboog. Dit werk gaat geluidhinder opleveren en kan stofoverlast veroorzaken
. Lees meer
in de bewonersbrief.

Vanaf maart 2019 werkzaamheden Station RAI      Medio maart wordt een tijdelijke doorgang voor de stationshal gemaakt en start de renovatie van het station. Naar verwachting is medio oktober 2019 de fietsenstalling gereed en wordt eind 2019 het gerenoveerde station opgeleverd. Stremming tram 4 →  t/m juli 2019 en geluidhinder vervangen rails t/m 22 maart 2019. Lees meer

Tot eind maart 2019 inrichting Prinses Irenestraat tussen de Beethovenstraat en de Prinses Margrietstraat. De straat is afgesloten voor auto/fietsverkeer.

T/m 1 mei 2019 werkzaamheden t.b.v. EMA/Van der Valkhotel    Aanleggen kabels & leidingen Vivaldistraat e.o. tussen 7.00 en 16.00 uur  De werkzaamheden hebben gevolgen voor omwonenden. Lees meer

Werkzaamheden Brittenpassage en sporen station Zuid tbv bouw Zuidasdok? Check voor vertrek een OV-reisplanner of GVB.  Bekijk ook de buitendienststellingen en wegafsluitingen A10. En komende twee jaar tijdelijke en permanente veranderingen in OV Zuidas/Buitenveldert > Amstelveen en Amsterdam.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
Verlenging beslistermijn

*IJsbaanpad 82-C, 1076 CW: voor het plaatsen van een nieuwe woonark bestaande uit twee woningen.
Verleende omgevingsvergunning
*IJsbaanpad 64-E
, 1076 CW: voor het, na verwijderen van de woonark, oprichten van een woonark met behoud van bestemming daarvan tot één woning.
*Buitenveldertselaan 3, 1082 VA: voor het renoveren en multi-tenant gereed maken van het kantoorpand Metropolitan.

ODNZKG
WABO reguliere procedure, aanvraag ontvangen 

*21-03-2019 02-05-2019  De Boelelaan 1117, Amsterdam   vervangen van een reclame-uiting. Aanvrager: Geldmaat B.V.
*19-03-2019 30-04-2019  Antonio Vivaldistraat 6, Amsterdam   plaatsen van reclame-uitingen aan het gebouw. Aanvrager: Russell Advocaten B.V.
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd
*19-03-2019 30-04-2019   Antonio Vivaldistraat 56, Amsterdam   verlengd met 2 weken. De aanvraag betreft het vervangen van dichte gevelpanelen voor glas en het realiseren van een vide en een trap naar 1e verdieping. Aanvrager: Drentestraat 11 B.V.
*19-03-2019 30-04-2019  Europaplein 24, Amsterdam   verlengd met zes weken.  betreft het realiseren van een gasopslag. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
*22-03-2019 03-05-2019  IJsbaanpad 1 A, Amsterdam   bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning met zaaknummer 8480889 (OLO-nummer 3822479), van 24 oktober 2018, voor het plaatsen van het kunstwerk “Spiegel van de hemel” van Andre Volten, bij het hoofdkantoor van BPD, het Burgerweeshuis, waarbij de afwijking bestaat uit het verplaatsen van het kunstwerk. Aanvrager: BPD Ontwikkeling B.V.
*21-03-2019 03-05-2019  Europaplein 24, Amsterdam   realiseren van een gasflessenopslag. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
*21-03-2019 03-05-2019  Antonio Vivaldistraat 56, Amsterdam   vervangen van dichte gevelpanelen voor glas, het realiseren van een vide en een trap naar de eerste verdieping. Aanvrager: Drentestraat 11 B.V.
*21-03-2019 03-05-2019  Tussen Gustav Mahlerlaan en de A10, Amsterdam   kappen van 27 bomen op de locatie tussen de Gustav Mahlerlaan en de A10 (AK 5080). Aanvrager: Gemeente Amsterdam
*15-03-2019 27-04-2019  Strawinskylaan 4111, Amsterdam   laten vervallen van een aantal brandscheidende wanden naar niet-brandscheidende wanden in het gebouw. G & S Vastgoed B.V.
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend 
18-03-2019 30-04-2019  Zuidas, kavel C2, Amsterdam   ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: woensdag 20 maart 2019 19:00 uur tot donderdag 21 maart 2019 7:00 uur. De ontheffing heeft betrekking op het storten en monoliet afwerken van een betonvloer. Aanvrager: J.P. van Eesteren B.V.

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, Publicaties, RAI, Thema-avonden, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.