Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 12

Interesse in het Zuidasdok?  Informatiebijeenkomst Zuidasdok door Amsterdam Zuidas op 23 maart
Projectorganisatie Zuidasdok en afdeling Zuidas van de gemeente Amsterdam nodigen u uit voor een van de informatiebijeenkomsten in maart waar ze een presentatie geven en uw vragen beantwoorden. Ook de aannemerscombinatie Zuidplus stelt zich dan graag aan u voor. lees meer  Donderdag 23 maart, Old School podium, Gaasterlandstraat 3-5, 19 – 21 uur.
Voor de achterban heeft BPZ op 7 maart de themabijeenkomst 3 op het Dok gehouden. Een besloten bijeenkomst waarin door projectorganisatie Zuidasdok en Zuidas informatie is gedeeld over de bouw van het Dok. Naast aangesloten organisaties van BPZ waren ook vertegenwoordigers van enkele VvE’s in Zuidas aanwezig. lees de impressie, en meer over de eerste twee bijeenkomst van Amsterdam Zuidas of het artikel Zuidas in de spotlights dat in wijkkrant van maart is verschenen.

Bomen verplanten en kunstnesten geplaatst
Bericht Zuidas: “Nu het lente wordt, begint ook in Zuidas het plantseizoen. De eerste iepen zijn overgebracht van de Bomentuin Zuidas (kop Zuidas) naar hun definitieve plek in het tennispark Joy-Jaagpad.” lees meer
Boomvalken hebben in het verleden gebroed in en bij het bosje aan de Parnassusweg. Dat is gekapt. Ter compensatie zijn nabij kunstnesten geplaatst.

Kap populieren Fred. Roeskestraat
Bericht Zuidas: “Uit veiligheidsoverwegingen moeten vijf populieren in de Fred Roeskestraat worden gekapt. Zoals we eerder meldden hebben bouwwerkzaamheden van de British School de wortels van de vijf populieren dusdanig beschadigd dat ze een veiligheidsrisico vormen.”

Aanpak OV knooppunt Amstelveenseweg-A10
Zuidas/Kenniskwartier had aan Rover gevraagd of er mensen zijn die willen meedenken over de aanpak van genoemd knooppunt. Er stoppen een tram, metro en een flink aantal buslijnen en de kwaliteit van de openbare ruimte is laag. Men wil dit gaan verbeteren. Rover zal twee vertegenwoordigers afvaardigen en vanuit BPZ zal een commissielid RO van het WOCBuitenveldert deelnemen.

27 maart 19.30 in het Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe Doelenstraat 55, STOP DE AFBRAAK VAN ONS FIJNMAZIG OPENBAAR VERVOER
Bericht van het wijkcentrum: “Na de informatieve bijeenkomst op 2 december over de onwelkome ontwikkelingen in het Amsterdamse Openbaar Vervoer is het Comité voor (behoud en herstel van) Fijnmazig Openbaar Vervoer opgericht. Het comité nodigt u van harte uit voor de vervolgbijeenkomst." De voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, zal op deze avond een presentatie geven.

Stand van zaken rond de Amstelveenlijn
“Het samenwerkingsverband VITAL van de VolkerWessels ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail is de voorlopige winnaar in de aanbesteding voor de vernieuwing van de Amstelveenlijn. VITAL is daarmee de beoogde hoofdaannemer van het project. lees meer
De metroverbinding tussen Station Zuid en Amstelstation blijft bestaan, als in maart 2019 lijn 51 stopt met rijden. Dit vloeit voort uit de ‘Metronet 2019 Studie’ van Vervoerregio Amsterdam en GVB. Deze beschrijft hoe het Amsterdamse metronetwerk vanaf begin 2019 kan worden ingericht.
In de komende jaren verandert er veel in het Amsterdamse openbaar vervoer, inclusief het metronetwerk. In de zomer van 2018 gaat de Noord/Zuidlijn rijden. En vanaf maart 2019 tot eind 2020 rijden op de Amstelveenlijn geen metro’s meer (tram 5 blijft wel rijden). Lijn 51 wordt tussen Station Zuid en Westwijk vervangen door buslijn 55, omdat in maart 2019 de Amstelveenboog (de betonnen tunnel tussen Station Zuid en de Buitenveldertselaan) buiten gebruik wordt genomen en tot eind 2020 de verdere vernieuwing van de Amstelveenlijn plaatsvindt.
Metronetwerk vanaf maart 2019- Volgens de voorkeursvariant in de ‘Metronet 2019 Studie’ ziet het metronetwerk er vanaf maart 2019 als volgt uit, lees verder in het pdf Uitkomst Metronet 2019 studie Vervoerregio Amsterdam en GVB d.d. 7-11-16"

Amstelveen en de Amstelveenlijn! Beleef de toekomst in het Belevingscentrum     De gemeente Amstelveen zet samen met partners Rijkswaterstaat en Vervoerregio Amsterdam een Belevingscentrum op, waarin ook de Amstelveenlijn.” lees verder  

Nieuwsbrief Amsterdam RAI met o.a. open toren dag, het vernieuwde Strand Zuid en Kingsland    lees meer
Nieuwsbrief Amsterdam 16 maart 2017 Editie Zuid met op donderdag 23 maart gaat het station Rokin al heel even open om het kunstwerk van Daniel Dewar en Grégory Gicquel aan een klein publiek te tonen. Wilt u erbij zijn? Meld u dan hier aan.

22 maart raadscommissie ID, 9.00 uur tot 12.30 uur en zo nodig vanaf 19.30 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis
Bij agendapunt tkn 2     Stadsdeel Zuid kende als enige stadsdeel een subsidieregeling voor particuliere, monumentale houtopstanden. Met de invoering van de nieuwe stedelijke Bomenverordening is deze subsidieregeling komen te vervallen. Voor het zomerreces van 2017 wordt een voorstel aan de raad voorgelegd. 

23 maart Dialoog in Zuid bijeenkomst van de bestuurscommissie Zuid over "Jong & Oud(er) – Samen leven in de buurt", van 17.00 tot 21.00 uur. Locatie: ROC van Amsterdam, MBO College Zuid, Europaboulevard 13.  Aanmelden kan hier

Inloopspreekuren Zuidas op dinsdagen en Buitenveldert 20 en 29 maart
Heeft u vragen, ideeën, opmerkingen of initiatieven voor de Zuidas? Kom dan naar het wekelijkse inloopspreekuur van de gemeente. Iedere dinsdag zitten van 17.00 tot 18.00 uur een gebiedsmakelaar en/of een omgevingsmanager Zuidas voor u klaar in Market 33 , Claude Debussylaan 33. Mailen mag ook! Stuur uw mail naar: Gebiedsteam.zuidas@amsterdam.nl Of bel Natasja Zak 06-53310261
Vragen of ideeën voor Buitenveldert?
Ideeën voor de buurt in Buitenveldert? De gebiedsmakelaars staan u graag te woord tijdens het inloopspreekuur op 20 maart van 14.00 tot 15.30 uur en op 29 maart van 10.30 tot 12.00 uur. Locatie: Openbare Bibliotheek Buitenveldert, Willem van Weldammelaan 5, 1082 LT Amsterdam, Telefonisch en per mail bereikbaar De gebiedsmakelaars zijn naast het spreekuur op werkdagen telefonisch en per mail bereikbaar: Mohamed Ajouaou- m.ajouaou@amsterdam.nl 06 1070 1915, Rashna Kadier r.kadier@amsterdam.nl 06 1038 4648, Leonie Ranzijn l.ranzijn@amsterdam.nl 06 1246 5572

25 maart opschoondag -Help een handje mee in het Gijsbrecht van Aemstelpark- tussen  11.15 en 13.15 uur
De Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark in Buitenveldert/Zuidas doen weer mee aan de Landelijke Opschoondag. We gaan vegen en rommel opruimen rond het Ontmoetingseiland met de Levensboom tussen de Willem van Weldammelaan en de Van Nijenrodeweg. Het stadsdeel zorgt voor bezems en wij voor wat lekkers. Aanmelden en info bij vriendengvapark@live.nl.  Op 2 april zal bomenexpert Nico Hoogland weer een rondleiding verzorgen. Vertrek 11.30 uur vanaf Ontmoetingseiland. Aanmelden bij vriendengvapark@live.nl


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum
Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 17.00.                                                     

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Tussen 20 maart en eind maart wordt er gewerkt aan de kruising Europaplein-Rooseveltlaan ter hoogte van de RAI. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, komt er een nieuwe fietsoversteek aan de zuidzijde van de kruising.

Vrijdag 24 maart 21.00 uur tot maandag 27 maart 5.00 uur werkzaamheden Gaasperdammerweg  De A1 richting Amersfoort/Almere is dicht tussen knooppunt Diemen en Muiderberg. Verkeer vanuit Amsterdam richting Amersfoort/Almere wordt omgeleid via de A2, A12 en A27. Zie ook: www.vanAnaarBeter.nl.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3, t/m mei 2017   De Boelelaan/kruising Europaboulevard  Vanaf vrijdag 31 maart tot eind 2017 is één rijstrook per rijrichting beschikbaar op het oostelijk deel van de De Boelelaan. Plan uw reis via google

Lopende werkzaamheden vindt u hieronder:
t/m 1 april 2017 deel 2 herinrichting Strawinskylaan wijziging haltes GVB
Nu is de zuidelijke rijbaan afgesloten, van de Parnassusweg richting Beethovenstraat. GVB bussen rijden om in één richting, de Connexxionbussen blijven stoppen/vertrekken op de Gustav Mahlerlaan. Bus 15 richting Station Zuid rijdt vanaf de Stadionweg via de Beethovenstraat naar de Strawinskylaan (noordzijde).
Bus 62 richting Amstelstation rijdt vanaf de kruising De Boelelaan/Parnassusweg via de De Boelelaan naar de Van Leijenberghlaan en eigen route. Passagiers voor Station Zuid kunnen bij de Buitenveldertselaan (halte De Boelelaan) overstappen op tram 5/metro 51. Bus 65 richting KNSM Eiland rijdt vanaf de Strawinskylaan (noordzijde) via de Parnassusweg naar de Stadionweg en eigen route. Vervallen haltes, alleen in de genoemde richting: Station Zuid (Strawinskylaan zuidzijde; 15 St. Zuid, 62 Amstelstation, 65 KNSM Eiland), Pr. Irenestraat (Parnassusweg; 15 St. Zuid), Pr. Irenestraat (Beethovenstraat; 65 KNSM Eiland) lees meer

t/m 31 maart 5.30 – 7.30 uur afzetting fiets- en voetpad Buitenveldertselaan/Parnassusweg
Giek bouwkraan draait over de weg bij bouwplaats Gershwin Brothers. Het weghalen van de tunnelbekisting kan geluidhinder veroorzaken.

Werkzaamheden gebouw Xavier Gustav Mahlerlaan: betonstorten
Vanaf eind februari is gestart met het storten van de betonwanden op de keldervloer van -2 niveau en de verdere opbouw van de kelder. Als medio 2017 de achtste verdiepingsvloer is gestort, wordt de torenkraan opgehoogd naar circa 95 meter.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel
De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd. lees meer

tot begin mei 2017 geluids- en verkeershinder Parnassusweg thv locatie rechtbank, fietsers worden omgeleid 
Zoals in een brief op 2 maart aan omwonenden gemeld, starten de eerstvolgende trilwerkzaamheden (damwanden aanbrengen) in de week van 13 maart, voor in totaal maximaal 5 uur per dag. In overleg met de omgeving gaat de aannemer dat werk zoveel mogelijk in de ochtend uitvoeren. Daarna volgen er nog andere perioden waarin getrild gaat worden. Hierover wordt de omgeving elke keer tijdig geïnformeerd.

februari t/m 26 mei werkt Prorail ‘s nachts van 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid
Treinperron spoor 3 en 4 en Stationshal verlengen perronkappen: deze werkzaamheden vinden drie nachten per week (22.00 tot 06.00 uur) plaats en kunnen geluidshinder veroorzaken.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap en odnzkg
Gemeente en stadsdeel
Aanvraag omgevingsvergunning

* Beethovenstraat 70, 1077 JL: voor het veranderen van de voor- en achtergevel en het verwijderen van een dragend penant op de begane grond met bestemming winkel, ingekomen d.d. 7 maart 2017. OLO-nummer 2846921.

Verleende omgevingsvergunning
* Beethovenstraat 5, 1077 HK: voor het vergroten van de begane grond en het veranderen van de indeling van het gebouw, met behoud van bestemming daarvan tot winkel, verzonden d.d. 10 maart 2017. OLO-nummer 2783386.

Beslistermijn verlengd omgevingsvergunning
* Prinses Margrietstraat 52, 1077 LA: voor het maken van een erfscheiding welke grenst aan de openbare weg, verzonden d.d. 16 maart 2017. OLO-nummer 2760899.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag vergunning

15-03-2017 26-04-2017  Kruising De Boelelaan, Buitenveldertselaan, Amsterdam mogelijk maken van verplaatsen verkoopwagen

14-03-2017 25-04-2017  George Gershwinlaan 101, Amsterdam  plaatsen gevelreclame
13-03-2017 24-04-2017  Parnassusweg 220, Amsterdam tijdelijk plaatsen van een gelijkrichterstation, voor een periode van 7 jaar.
13-03-2017 24-04-2017  Strawinskylaan 1, Amsterdam het creëren van techniekruimten onder bestaande hellingbaan en de inpassing van een trafostation

Vergunning verleend
16-03-2017 28-04-2017  Plein nabij Zuidelijke Wandelweg 78, Amsterdam tijdelijk plaatsen parasols
16-03-2017 27-04-2017  Parnassusweg 220, Amsterdam  kappen van 5 bomen

Ontwerpbeschikking WABO
16-02-2017 31-03-2017  Gelrestraat /Maaslandstraat (Kop Zuidas, kavel C2, AF 1029), Amsterdam  De ontwerpbeschikking betreft het voornemen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het oprichten van een kantoorgebouw, met horeca en detailhandel in niet-dagelijkse goederen in de plint, alsmede een ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling. Aanvrager: C2 Vastgoed B.V. Zaaknummer: 2615531

Aktiviteitenbesluit melding ontvangen
14-03-2017 26-04-2017  Europaboulevard (Sectie: AF914 NHOW – Rai Hotel), Amsterdam betreft het oprichten van een hotel. Ontvangstdatum melding: 8 maart 2016. Melder: NHOW (NH Hotel Group), Zaaknummer: 684527


20 maart Aporia: Politieke Onrust 17.00- 21.00 uur in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

23 maart – Zero Days, documentaire van Rialto@VU in collegezaal KC-07 Hoofdgebouw VU
In Zero Days gaat documentairemaker Alex Gibney op zoek naar de hackers die enkele jaren geleden krachtige malware verspreidden, genaamd Stuxnet. Prof. dr. Herbert Bos, hoogleraar systeem- en netwerkbeveiliging, verzorgt een nagesprek.

25 maart 2017 de vijfde Open Toren Dag in Amsterdam     De Wolkenkrabber in Zuid en in Zuidas: Holiday Inn A’dam, RAI Elicium Centre, Symphony Toren/Financial Offices, The Edge.

25 maart Earth Hour om 20.30 uur lichten uit
Wat is er mooier dan een blik werpen op de fascinerende Pin-Wheel nevel? Of om de planeet Jupiter van dichterbij te bekijken? Het kan tijdens Earth Hour, vanuit de Sterrenkoepel van de VU.

2 april IVNwandelingen in het Beatrixpark    Bomen wandeling vertrek: parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat. Deelname: – Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen. – Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN. – Info: Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl

4 apr 12:40 – 13:00, Meesterpreek Frans van Houten, in de Nieuwe poort, Cl. Debussylaan 2
9 april, 11:00-18:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

 

 

Lees verder over: Dok, OV, Weekberichten.