Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 12

woensdag 4 april Thema-avond -Groen en Water in de Zuidas- 19.30-21.30 in de stamzaal, Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. Ton Muller, landschapsarchitect Zuidas, geeft een toelichting op het plan voor een Groene Zuidas. Maarten van Casteren, omgevingsmanager Groen en Water gaat in op het aspect van waterbeheer en -berging. Jaco Perlot, omgevingsmanager Zuidasdok gaat in op de stand van zaken rondom de bomenkap. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Stuur een email naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

Nieuwe lijn, nieuwe naam? stemmen kan t/m zaterdag 14 april 2018
Bericht van de Amstelveenlijn ; “..verkiezing van de naam voor de nieuwe tramlijn tussen Amsterdam Zuid en Uithoorn. Inwoners van Amstelveen, Uithoorn en Amsterdam nodigen wij uit om te stemmen op één van de vijf volgende namen: Amstellandtram, Legmeerlijn, Poldertram, ViaVeenlijn, Amsteltram. Inwoners kunnen online stemmen via www.vervoerregio.nl. De Vervoerregio organiseert deze verkiezing en verloot onder alle inzenders vijf cadeaubonnen ter waarde van € 75 plus een uitnodiging voor de feestelijke start van de tramlijn. "Lees meer

Samenwerkingsovereenkomst voor slimmere mobiliteit
Bericht Amsterdam Zuidas: “Een aantal grote werkgevers in Zuidas, de gemeente Amsterdam en ondernemersvereniging ORAM hebben op 15 maart 2018 afspraken gemaakt over slimmer inkopen van mobiliteit. Het doel is alternatieven bieden voor de (lease)auto via één app.” Lees meer
en lees het artikel in Het Parool over “Ingrijpende aanpassingen aan Amsterdams wegennet en spoor”

Bericht van SpoorPro: “‘Amsterdam Centraal gaat toch terug naar negen sporen’
Amsterdam Centraal gaat toch terug van vijftien naar negen sporen. Amsterdam Zuid krijgt er twee bij. Dat besluit maakt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu donderdag bekend tijdens een bestuurlijk overleg met de Metropoolregio Amsterdam over verbetering van de bereikbaarheid van de hoofdstad." De jarenlange wens van bpz voor 6 sporen op Station Zuid wordt nu toch ingewilligd. Lees meer

22 en 23 maart bomenkap: voorbereiding vernieuwen Prinses Irenestraat
Bericht Amsterdam Zuidas: “In de zomer begint de vernieuwing van de Prinses Irenestraat, zowel ondergronds als bovengronds. Voordat we bovengronds aan de slag gaan, wordt eerst een nieuwe diepliggende riolering aangelegd. Daarvoor moeten 16 bomen worden weghalen. Van deze bomen kappen we er 12 en verplaatsen we er 4 naar een andere locatie binnen stadsdeel Zuid. Het werk zal na de ochtendspits en voor de avondspits worden uitgevoerd. Het zagen en/of versnipperen kan geluidshinder veroorzaken. De kap begint ter hoogte van de Goede Doelen Loterij. Er zijn ook werkzaamheden aan het fietspad Strawinskylaan. Er worden kabels en leidingen aangelegd die nodig zijn voor uitbreiding van het WTC. Als dat klaar is, volgt aanbrengen eerste laag asfalt. Voor Koningsdag (27 april 2018) is het fietspad weer voor al het fietsverkeer toegankelijk.” Lees meer

EMA
Bericht op Cobouw.nl: “De bouwcombinatie Heijmans en Dura Vermeer gaat aan de slag met de nieuwbouw voor het Europees Medicijnagentschap. Rijksvastgoedbedrijf is de opdrachtgever voor het project, met een totale contractwaarde van € 255 miljoen. Heijmans wordt als integraal partner medeverantwoordelijk voor de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen van het kantoorgebouw. Voor de Design & Build-periode zijn Heijmans en Dura Vermeer ieder voor 50 procent verantwoordelijk.” Lees meer 

Verkoop woongebouw SUD in Kop Zuidas van start
Bericht Amsterdam Zuidas: “De verkoop van 45 energiezuinige koopappartementen in het woongebouw SUD is op 14 maart van start gegaan. Jelle de Groot van ontwikkelaar COD is enthousiast over de woningen zelf en over de ligging: in Kop Zuidas, met een uitstekende bereikbaarheid.

Nieuws uit B&W week 11
Verkeer en Vervoer: “Het college van B en W gaat de ‘Samenwerkingsovereenkomst MaaS Zuidas’ aan. Mobility as a Service (MaaS) kan voor de groeiende Metropoolregio Amsterdam een goed alternatief mobiliteitsaanbod zorgen naast meer wegen en openbaar vervoer, door vervoersmiddelen goed op elkaar te laten aansluiten en verplaatsingen beter over tijd en ruimte te verdelen. De samenwerkingsovereenkomst gaat over de te ontwikkelen MaaS dienst en wordt getekend door overheid en werkgevers op de Zuidas.”

20 maart, tweede editie Zuidas Engage 18:00 – 21:00 uur Tribes– ITO Toren, Gustav Mahlerplein 28
Deze editie zijn Gentlemen’s place, Wijnboutique, Fit20, Spine en Buurderij sowieso van de partij. Amsterdam Zuidas staat ook in dit rijtje. Aanmelden kan hier.

Nieuwsbrief Amsterdam 15 maart editie Zuid met o.a. de verkiezingen en Amsterdam steeds groener Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

De Maandkaarten van de Zuidzone en Noordzone vindt u hier.

T/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen.”

T/m april werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)   

Kenniskwartier: sloop Zusterflat VUmc start in april 2018 en De Boelelaan zuidwest in uitvoering (incl. verharden trambaan): april – oktober 2018. Bussen worden omgeleid via de trambaan. Auto’s worden omgeleid via de reguliere omleidingsroute Amstelveenseweg – Van Nijenrodeweg – Buitenveldertselaan

Tot 14 april autoverkeer gestremd A.J. Ernststraat bij T-kruising Van der Boechorststraat    

T/m oktober 2018 werkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank

T/m maart bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg        Bericht Amsterdam Zuidas: “Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen.

T/m april afsluitingen rond de Strawinskylaan en de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam is ca 2 jaar dicht    De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018. Fietsparkeergarage Strawinsky: afbouw duurt t/m april.

Gershwin: aanleg trapconstructie De Boelegracht (Parnassusweg)     In uitvoering en gereed in april / mei 2018. Er is bouwhinder (niet excessief). En: inrichting pocketparkjes t.p.v kavel 9/11/13/15 in uitvoering vanaf eind maart 2018. Aanleg kademuren tussen kavel 9+11 en 11+13 en graven van De Boelegracht ten zuiden van kavel 9/11/13/15 is in uitvoering en de oplevering wordt in mei verwacht.
Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George   Bouw garage is gestart en duurt ca. 8 maanden. Bouw wooncomplexen start na de bouwvak 2018.
T/m juni bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan in uitvoering, oplevering januari 2019 (weinig geluid) Lees meer 

Ravel: Clubgebouw AFC is in uitvoering. Van maart – juni 2018  aanleg veld 3 op parkeerbak. Er is geen hinder (bouwverkeer gaat langs Spoorslagsloot naar het werkterrein). En de aanleg 20kV-leiding (tussen IKC en westelijke ingang AFC) is in maart 2018 gereed.

Vivaldi: bouwrijp maken kavel 12 EMA (verleggen watergang, graven en dempen sloot, aanleg damwand en bouwweg kavel 12 en 13) t/m eind maart 2018. Sloop van het parkeerdek duurt t/m april 2018 en de bouw van EMA start in mei 2018 en duurt tot november 2019.
Van der Valk Hotel is in uitvoering t/m juli 2019.
Het 150kV station oplevering april 2018. Aanleg maaiveld en plaatsen kunsthek (werk op eigen terrein) gebeurt van september – november 2018.
Tot juni herinrichting Vivaldistraat.

The Valley Beethovenstraat ontgraven bouwkuip    Bericht van de bouwer: “Het project Valley heeft twee bouwkuipen; een noordelijke en een zuidelijke. Deze bouwkuipen zijn ontgraven, gevuld met water en er zijn pontons in gelegd waarop kranen zijn opgesteld om de bouwkuipen verder te ontgraven met behulp van een grijper. Lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel

Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit 2018 met bijbehorende Stratentabel 2018   Parkeerduurbeperking in de Prinses Irenebuurt wordt aangepast naar 60 minuten met een parkeerduuronderbreking van 120 minuten.
Aanvraag omgevingsvergunning
* Amstelpark, 1083 HZ: voor het uitbreiden van herdenkingsmonument "Rozenoord" op een grasveld in het Amstelpark ter hoogte van Amstelpark 12 en de ingang aan de Amstelzijde.

Verleende exploitatievergunning
* Claude Debussylaan 54, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkendbedrijf zonder terras.
Verleende omgevingsvergunning
* Europaplein 71, 1078 GX:
voor het vestigen van één horecagelegenheid, categorie 4B, in het gebouw.
* Toekenning E6 gehandicapten parkeerplaats – Prinses Irenestraat 41    in verband met werkzaamheden aan de Eduard van Beinumstraat was besloten om de algemene gehandicapten parkeerplaats niet te verplaatsen omdat hij weinig gebruikt werd. Er waren daarover klachten binnengekomen door de gebruikers van deze parkeerplaats; in overleg met de desbetreffende gebiedsbeheerder is besloten om één algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen in de Prinses Irenestraat. Lees meer
Verlenging beslistermijn
* IJsbaanpad 1A, 1076 CV: voor het maken van een ondergronds rioolgemaal
* Europaplein 1, 1078 GS: voor het plaatsen van lichtreclame aan het gebouw
* Beethovenstraat 12-H, 1077 JG: voor het plaatsen van reclame-uitingen aan de voorgevel van het gebouw

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

15-03-2018 26-04-2018  Strawinskylaan 1, Amsterdam  verplaatsten van de tijdelijke fietsoverkapping. Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.
13-03-2018 24-04-2018  Europaplein 24, Amsterdam  afwijken van het bestemmingsplan om overnachten in het RAI gebouw mogelijk te maken. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
Beslistermijn verlengd
13-03-2018 24-04-2018  Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam  plaatsen van een privacy-scherm langs terras Café Mahler. Aanvrager: Deloitte Holding BV.
13-03-2018 24-04-2018  Zuidas-Ravel , Amsterdam  oprichten van een brug, kademuur, tribunes en tickethuisje en aanleg van sportvelden Sportpark op de locatie Zuidas-Ravel (AK 1909) te Amsterdam. Aanvrager: Gemeente Amsterdam- stadsdeel Zuid.
Maatwerkvoorschriften reguliere procedure, beschikking
14-03-2018 13-04-2018  IJsbaanpad 12, Amsterdam   opgelegd aan GeoComfort B.V. en hebben betrekking op op het tijdelijk lozen van chloridehoudend grondwater vrijkomend bij ontwikkelen van twee mono-bronnen, behorende tot een open bodemenergiesysteem op het gemeentelijk rioolstelsel.
13-03-2018 25-04-2018  Amstelveenseweg 500, Amsterdam  opgelegd aan Grondboorbedrijf Haitjema BV en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van chloridehoudend grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het grondwater komt vrij bij regeneratie van de warme bron behorende bij het open bodemenergiesysteem van het kantoor op de locatie Amstelveenseweg 500 te Amsterdam.

Kunst en Cultuur

20 maart 12:30-13:00 uur lunchconcert, Mader & Papandreopoulos, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Met Andreas Mader, saxofoon en Christos Papandreopoulos, piano.

20 maart 17:45 de films Lucky om 17.15 en Phantom Thread om 20.30 uur in Rialto@VUcampus in collegezaal KC-07, hoofdgebouw VU, De Boelelaan   Lees meer en/of reserveer 

23 maart – 15 april tentoonstelling Oog op de natuur, Artchapel aan het Beatrixpark    Deze tentoonstelling is samengesteld door kunstenaars die een beurs hebben gewonnen aan de Marius van der Sandt Academie. Open van woensdag tot zondag 14:00 – 17:00.

24 maart 14.00-17.00 uur Buurtmiddag in Paassferen in Circl       Een gezellig programma voor jong en oud: paasstukjes maken, paaseieren versieren, muziek & het paasverhaal!

24 maart de zesde editie Open Toren Dag        De torens die deelnemen zijn gratis te bezoeken van 10:00 uur tot 16:00 uur. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Lees meer  Het gebouw ABN AMRO hoofdkantoor en het ernaast gelegen gebouw Circl is voor iedereen geopend tot 15:00 uur. Tevens kunt u hier door middel van aanmelding deelnemen aan een tour in Circl over de circulaire economie. 

24 maart 2018 – 20:00-23:00 uur spelen Verheij & Friends in het Thomas Theater de voorstelling "Passing Thru".    Tijdens hun optreden, met liederen van Leonard Cohen, gaat Patrick in gesprek met dominee Evert Jan de Wijer, die een link legt tussen Cohen's teksten en bijbelse bronnen.

26 maart, 29 maart en 6 april, van 14-15 uur wandelingen in het Beatrixpark      Naast de bomen- en artsenijhofwandelingen van het IVN zijn er nu ook excursies die meer het 80-jarige Beatrixpark zelf als onderwerp hebben.  Lees voor meer informatie het artikel in de wijkkrant: excursie park HvdW.

27 maart Movienight in Circl met deze maand de aangrijpende, award-winnende documentaire Normal is Over. Filmmaker Renée Scheltema laat zien hoe we het voortbestaan van onze aarde in gevaar brengen en hoe ons economisch systeem dit in de hand werkt. Meld je aan.

28 maart, 20:30 – 22:00, Het Verhaal van Pasen door Ruben van Zwieten in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2   Het buffet staat klaar vanaf 18.00 uur en kost 30 euro per persoon, inclusief drankjes. Lees meer en meld u aan

1 april 2018, 10.30 uur Pasen in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Op Paasmorgen is er een feestelijke dienst voor jong en oud (ook crèche BabyThomas). Vooraf samenzang van bekende Paasliederen. Met medewerking van de Paascantorij en Wout Oosterkamp, bas. Harmen Trimp bespeelt het orgel. Voorganger is ds. Evert Jan de Wijer. Na afloop van de dienst mogen de kinderen paaseieren zoeken in de ThomasTuin.   

4- 8 april Kunst RAI     Lees meer over de deelnemers

5 april 19.30 – 21.00 Botanische Tuin Zuidas, een workshop waarin je luistert naar de muziek van bomen en planten die bij de lente horen, een verfrissende en nieuwe ervaring.

7 april Fietstocht door Buitenveldert       Paul Lappia, gids bij het Van Eesteren Museum en kenner van het werk van Aldo van Eyck, verzorgt op zaterdag 7 april en op zaterdag 26 mei 2018 een fietstocht langs werken van Van Eyck in Buitenveldert. De start is bij het Gustav Mahlerplein om 13.00 uur en de tocht duurt anderhalf uur. Deelname kost 15 euro en per fietstocht kunnen maximaal vijftien mensen mee. Houders van Stadspas Amsterdam en CJP betalen 12,50 euro. Een ticket voor de fietstocht is inclusief entree tot de expositie(s) in het paviljoen. De ticketverkoop voor deze bijzondere tochten start binnenkort via de website van het Van Eesteren Museum. Lees meer

8 april 2018, 10.30 uur Beloken Pasen/Thomaszondag in de Thomaskerk       sopraan Elma Dekker en organist Harmen Trimp zullen deze dienst muzikaal omlijsten. Voorganger is ds. C. van den Broeke.    9 april 11:00-18:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

13 april Tekenen in de Botanische tuin Zuidas   In april starten weer de tekenlessen, verzorgd door Het Tekenlab, waarin de plant centraal staat. Zo leert u de tuin op verschillende momenten in het jaar op verschillende manieren kennen. Tijd: 14.00 – 16.00 uur.

t/m 6 mei tentoonstelling Resonance, in Het Glazenhuis, Amstelpark      Met werk van Martijn Tellinga, Adi Hollander, Sagi Groner en Marc Bain. Geopend vr – zo, 13:00 – 17:00 uur. Lees meer

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Ravel, Strawinsky, Thema-avonden, Vivaldi, Weekberichten.