Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 13

luchtfoto_rai2 april Informatiebijeenkomst RAI & aansluitend vragen BPZ

Dienst Zuidas houdt van 19.00- 20.30 uur een informatiebijeenkomst over het concept uitvoeringsbesluit RAI. Bas Boeker van dienst Zuidas geeft een toelichting en aansluitend is er een half uur beschikbaar voor vragen van bewoners en belangstellenden. BPZ haalt dan ook punten op voor haar zienswijze.

Locatie: RAI, Elicium (zaal D507) melden bij de receptie, Europa-boulevard 24. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 28 maart aanmelden via info@zuidas.nl.  Voor het raadplegen van de stukken zie het overzicht ter inzage hieronder.

 

beatrixp mrt 2014 werkzWerkzaamheden Beatrixpark

Medio april start Dienst Zuidas met de volgende fase van de herinrichting van het Beatrixpark. Er wordt een waterpartij aangelegd en gelijktijdig legt Nuon stadsverwarming aan onder een fiets- en voetpad in het park.  Op 24 maart starten het plaatsen van hekken voor de aanleg van de waterpartij. Een gedeelte van het voetpad wordt dan afgesloten. Het rondje om het water kunt u dan even niet meer lopen. Aan het einde van volgende week worden pontons gelegd in het water, waardoor u toch in een ronde kunt lopen (de groene stippellijn).

Het fietspad over het bruggetje wordt afgesloten vanaf 15 april t/m september. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in september gereed. De totale herinrichting van het zuidelijk deel van het Beatrixpark duurt nog tot begin 2017. Voor meer informatie kunt u terecht bij omgevingscoördinator Jeroen van der Linden via telefoonnummer 06 12345 105 of omgevingscoordinator@zuidas.nl

Tafeltennisvereniging gaat verhuizen

Dichtbij.nl berichtte dat “Tafeltennisvereniging Tempo Team, Stadsdeel Zuid en Dienst Zuidas een intentieverklaring hebben getekend voor de verhuizing van de vereniging. Tempo Team is nu nog gevestigd aan de Zuidelijke Wandelweg. De club moet hier plaatsmaken voor de ontwikkeling van Zuidas. Op de huidige locatie, in Kop Zuidas, worden woningen gebouwd. Ook is er meer ruimte nodig voor de waterpartij rondom de synagoge. Het nieuwe onderkomen voor Tempo Team komt op het oude terrein van de stadsdeelwerf van Zuid aan de President Kennedylaan, naast het De Mirandabad.”

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Overzicht ter inzage bij stadsdeel Zuid

Ter inzage legging Concept Uitvoeringsbesluit RAI en Inspraak (PDF, 29 kB)
20140212 concept RAI Uitvoeringsbesluit (PDF, 29 MB)
20140219 brief van stadsdeel Zuid aan Gemeenteraad concept uitvoeringsbe… (PDF, 1 MB)

Stadsd. Zuid

13-03

24-04

 

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan RAI

DRO

13-03

24-04

Kennisgeving- Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase

DRO

20-03

01-05

Kennisgeving- VOF Royal Zuid- Gershwinlaan (Zuidas Blok 9 en 10) Ontwerp Watervergunning

Waternet

20-03

01-05

Aanvraag evenementenvergunning

  • Gustav Mahlerplein 12, 1082 MA: voor het houden van een evenement " Roei je eigen WK 2014" op 23 april 2014. Dossiernummer 32-867699.

De aanvraag ligt vanaf 24 maart 2014 gedurende twee weken ter inzage bij het informatiecentrum, op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken. Stuur het aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

  • De Boelelaan 1109, 1081 HV: voor het verwijderen van bestaande markeringen en het aanbrengen van nieuwe markeringen op de kruising De Boelelaan / Van der Boechorststraat en rond de aftakking van de noordelijke rijbaan, op zaterdag 12 april 2014 van 19:00 uur tot en met zondag 13 april 07:00 uur en op zaterdag 5 juli 2014 van 19:00 uur tot en met zondag 6 juli 2014 om 07:00 uur, het aanbrengen van een deklaag op de verlegde rijbaan (De Boelelaan), verzonden d.d. 14 maart 2014. Dossiernummer 61-865323.

De vergunning ligt vanaf 24 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum aan de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. afdeling Juridische Zaken Postbus 74019,1070 BA Amsterdam

Verleende vergunningen werken in de openbare ruimte

  • Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 26 maart 2014 tot en met 6 juni 2014, verzonden d.d. 13 maart 2014. Dossiernummer 43-862810.

De vergunning ligt vanaf 24 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

  • Gustav Mahlerlaan 3002, 1081 LA: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode 28 april 2014 tot en met 28 juni 2014, verzonden d.d. 13 maart 2014. Dossiernummer 43-862799.

De vergunning ligt vanaf 24 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het informatiecentrum op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het DB van Stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag voor een omgevingsvergunning

  • De Boelelaan 859, 873 en 1043, 1082 RW: voor het veranderen van het gebruik van de eerste verdieping van kantoorfuncties naar 14 woonfuncties met in totaal 79 studentenkamers en gezamenlijke ruimten en het veranderen van de kozijnen en entrees tot de eerste verdieping, ingekomen d.d. 28 februari 2014. OLO-nummer 1203519.
  • Europaplein 2 t.o.- 1231813 creëren ligplaatsen t.b.v. elektrische vaartuigen (19-3-2014)

De aanvragen liggen niet ter inzage. Bron, De Echo 26.3.2014  

ABN Amro toren open op zaterdag 29 maart

Op 29 maart openen vele historische en hedendaagse Amsterdamse torens hun deuren. Torens zoals de bekende,  Zuiderkerkstoren, de Oudekerkstoren en de vuurtoren op Het Rode Lichtschip aan de NDSM werf en ook de hedendaagse torens als die van het Mövenpick Hotel Amsterdam Centre en het Fletcher Hotel Amsterdam, en natuurlijk de ABN Amro toren aan de Zuidas, zullen allemaal op één dag te bezichtigen en/of te beklimmen zijn.

Tijdens de Open Toren Dag Amsterdam 2014 zijn bezoekers tussen 10.00 en 16.00 uur van harte welkom in de ABN-toren, waar u kunt genieten van het HOOGSTE uitzicht van Amsterdam. Ook kunnen maximaal 15 bezoekers zich vooraf aanmelden voor een van de drie ABN Amro kunst rondleidingen, verzorgd door de kunstcurator Danila Cahen. Deze vinden plaats van 11:00 tot 11:45 uur, van 12:00 tot 12:45 uur en van 13:00 tot 13:45 uur. Wilt u meelopen, meldt u zich dan hier aan.

In april geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8
 

1 april – 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Het Duo Sax Y On, met Ellen Zijm, accordeon en Marijke Schröer, saxofoon speelt werken van Moussorgski en Piazzola.

7 april, 20.00 -22.00 uur, Martin Luther King Jr. lezing,VU hoofdgebouw – Auditorium

Sprekers zijn: Mpho Tutu, Désanne van Brederode, Eddy van der Borght, Marceline van Furth. Gespreksleiding is in handen van Markha Valenta. De jaarlijkse Martin Luther King Jr. lezing wordt georganiseerd door de stichting Martin Luther King Lezing, een initiatief van het r.k. spiritueel centrum de Boskant Den Haag en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tot 20 april expositie ‘Het verlangen naar een beeld’ van Seán Hannan, ism Joppe van Hulzen en Mees van Hulzen, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

t/m 27 april Tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

 

 

Lees verder over: Weekberichten.