Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 13 & 14

“Michiel krijgt een prik” 'Ja, ik zou graag één vaccinatie willen.' Lees de column in Ad Valvas.

Lees hier alvast het wijkkrantartikel Bereikbaarheid van Zuidas van BPZ.

Bericht op Nu.nl: “Mocht de Amsterdamse Noord/Zuidlijn inderdaad worden uitgebreid, dan is het demissionaire kabinet bereid om daar maximaal 1,5 miljard euro voor uit te trekken. Dat hebben demissionair ministers Bas van 't Wout (Economische Zaken en Klimaat) en Wopke Hoekstra (Financiën) vrijdag 9 april 2021 bekendgemaakt. Omdat het hele project zo'n 3 miljard euro zou gaan kosten, lijkt het erop dat er nog wel 500 miljoen euro nodig is." Lees meer  En: "een reactie op At5: “GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting reageert daarom teleurgesteld: "Het kabinet heeft dus wel geld over voor Schiphol en NS, maar niet voor Amsterdam, want sluiten metro ringlijn en daarmee ontsluiting Voordat het geld van het kabinet beschikbaar komt, moet er wel extra  onderbouwing over het plan komen. Mocht het project doorgaan, dan zouden reizigers rond 2030 met de metro vanaf Schiphol naar de stad kunnen komen.” Lees meer

Berichten van Zuidas:
* Eerste wapenfeit nieuwe woonbuurt Ravel   Het is misschien nog niet helemaal wat je van een laan verwacht – hoge bomen, mooi straatwerk, aansprekende woningen – maar de eerste werkzaamheden aan de Maurice Ravellaan zijn gestart. Dit wordt de hoofdstraat van de nieuwe woonbuurt Ravel. Lees meer
* Bekijk hier de timelapse van de werkzaamheden in het Paasweekend voor de toekomstige Brittenpassage en de fotorapportage hier.
* Mogelijke uitbreiding WTC    19 april aanstaande vindt er een online informatieavond plaats waar Zuidas, de belegger en de architect een toelichting geven op de ontwikkelingen van het WTC. Op deze avond gaan wij graag met u in gesprek en is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen. Lees meer

Bericht op GVB.nl: "Mijd de drukte waar mogelijk. Reizigers kunnen via hun drukte-indicator checken hoe druk het is op hun traject. Want nu geeft de reisplanner op de site én in de GVB-app ook een indicatie over hoe druk het is in voertuigen. 1 poppetje = voldoende plek, 2 poppetjes = beperkt plek en 3 poppetjes = weinig tot geen plek. Als er geen informatie beschikbaar is, wordt dit aangegeven met lichtgrijze poppetjes met een vraagteken erbij."

NS waarschuwt voor drukkere treinen en reizigers naast elkaar
"De NS heeft alvast een voorschot genomen op de hogere verwachte reizigersaantallen zodra Nederland uit de lockdown komt. De vervoerder waarschuwde vorige week dat de kans aannemelijk is dat je als reiziger straks ‘gewoon’ weer iemand naast…" Lees meer

Fotowedstrijd Europees Jaar van het Spoor van start
"Railforum, het kennisnetwerk voor de OV- en railsector, organiseert een fotowedstrijd in het kader van het Europees Jaar van het Spoor. Deelname is gratis en de vijf mooiste inzendingen ontvangen ieder 500 euro en daarnaast…." Lees meer

Inspraak
* Voorgenomen hoofdlijnen bestuurlijk stelsel vanaf 2022   T/m 20 mei kunt u hierop reageren via deze pagina. 
Lees meer of open dit pdf voor meer info Voorgenomen hoofdlijnen bestuurlijk stelsel vanaf 2022 (PDF, 353 kB). De veranderingen zijn: Een steviger mandaat voor stadsdeelbestuurders * Onderzoek naar deels gelote stadsdeelcomissies *Instellen van gelote stadspanels * Minder afstand tussen stadsdeel en kiezer * Meer contact tussen stadsdeelcommissie en de gemeenteraad * Meer invloed en ruimte voor Amsterdammers om te participeren * De leeftijd voor actief en passief stemrecht stadsdeelcommissie naar 16 jaar * Amsterdammers van buiten de EU met een geldige verblijfsvergunning krijgen, nadat zij 2 jaar in Nederland wonen, actief en passief kiesrecht voor de stadsdeelcommissies.
* er zijn stadsdeelgesprekken in Zuid op dinsdag 20 april van 19.00 – 21.00 uur. Aanmelden via bestuursondersteuning.sdz@amsterdam.nl.
* een enquête komt 15 april online. Stuur een mail naar bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl als u hiervan op de hoogte wilt blijven.
* online sessies voor 'Stadsmakers' – 10 mei. Het resultaat van de online enquête en de stadsdeelgesprekken vormen de basis voor een verdiepende online sessie, die wordt opgezet voor meer betrokken en actieve Amsterdammers.  Zij hebben ook vorig jaar actief meegedacht, tijdens de evaluatie.

Lees de nieuwsbrief Van A tot Zuidas 
Met de Mobiliteitvergelijker Zuidas kan je snel je reis met verschillende vervoermiddelen onderling vergelijken en zien wat het beste vervoermiddel is om naar Zuidas te reizen. Dat gebeurt aan de hand van feitelijke reistijden, waarderingen van reizigers en CO2 uitstoot.

Hello Zuidas over Mudhouse op de Zuidas Lees meer over kunst die er nog niet kwam en gratis webinar van Taalcentrum-VU over interculturele communicatie op de werkvloer. Benieuwd naar het effect van culturele verschillen op communicatie? Leer het in de webinar van Taalcentrum-VU op 22 juni! Meld je hier aan. En: Zuidas Today Live uitgezonden vanuit CIRCL.

Webinar van !Woon voor VvE’s
Over Financiën: 15 april 2021, en over Bestuur & Beheer: 20 april 2021. Lees meer nieuws

Nieuws uit B&W week 13 en 14
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit; Deelnemingen    Personeel en Organisatie   Het college stemt in met het principebesluit over het voornemen tot reorganisatie van de ov-keten Amsterdam. Om de samenwerking tussen gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en het GVB te verbeteren zijn een aantal organisatorische veranderingen nodig. Daar heeft het college in juni 2020 toe besloten met het programma OV Governance. Op basis van dit principebesluit werkt het programma het voorgenomen reorganisatiebesluit uit. Dit wordt in de zomer van 2021 aan het college voorgelegd.
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit: Ruimtelijke Ordening    Het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport heeft positief besloten over de volgende fase van het project doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metro Ringlijn.
Bouwen en Wonen: Het college van B&W stemt in met de pilot ‘inzet signalen-model voor het aanpakken van onderhuur bij corporatiewoningen’.  Dit model voorspelt op basis van verschillende informatiebronnen de kans op onderhuur bij corporatiewoningen. Het model moet uiteindelijk bijdragen aan een doelmatigere inzet van capaciteit en middelen met een hogere pakkans van illegale onderhuur. De Commissie Persoonsgegevens Amsterdam heeft positief geadviseerd op de pilot. Lees meer

14 april vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen en vergadering raadscommissie RO met op de agenda bij Zuidas en Marineterrein concept investeringsnota Verdi. Bekijk de agenda W&B
of bij RO aanvang 13.30 o.a. reactie op de brief van de bewonersvereniging De Miranda buurt in Kop Zuidas. Bekijk hier de documenten  Commissie RO Voordracht 55.44KB:  Bijlage 1_Reactie op brief 11 januari 2021.pdf 287.49KB Bijlage ;  Bijlage 2_20210110 standpunt BV De Miranda Kop Zuidas.pdf. Bekijk hier de agenda RO.
15 april vergadering raadscommissie MLW bekijk de agenda

21 april vergadering gemeenteraad    Met op de agenda o.a. uitvoeringskrediet voor de bouw van Oba Next, een buurtkamer, de buurtteams en een fietsenstalling. Het gebouw wordt naar verwachting in 2027 opgeleverd.

21 april vergadering stadsdeelcommissie in de wijk Buitenveldert/Zuidas bekijk de agenda t.z.t. hier.
 

Kunst en Cultuur  
tot 25 april THE WARP presenteert SPRINGBOARD  360°
     Actuele audio-visuele en ruimtelijke performances in de Kunstkapel online. Bekijk meer

De Thomas is tijdens de lockdown alleen online open. Het Troostcafé is nog wel gewoon open met elke woensdag (14 april) inloop tussen 12.30-15.30 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36.

13 juni Pure Markt Amstelpark 11.00 uur. Check t.z.t. de agenda

Kunst in het Amstelpark       Het Zone2Source programma kan gelukkig grotendeels doorgaan.
* Workshop Kijk Dichterbij voor kinderen en (groot)ouders    In de nieuwe -gratis- workshop ‘Kijk dichterbij’ ontwerpen kinderen sámen met hun (groot)ouders een zelfbedacht wezen met materiaal uit het Amstelpark. Ga onder begeleiding van onze educatiemedewerker Renée samen aan de slag! De workshop is gratis en kan op worden gevolgd op  14, 21, 28 april en 5 mei van 10:30-13:00 of van  14:00-16:30. Lees meer en meld je aan.
* 25 april RADIX van Collectief Walden, te zien in het venster van het Rietveldhuis lees meer
* tot eind mei Re:Tune, in en om het Glazen Huis van Zone2Source een tentoonstelling over hoe we kunnen afstemmen op niet-menselijke vormen van leven. In een grote installatie brengt kunstenaar Saša Spačal uit Slovenië met haar eigen bloed, zweet en tranen het landschap in kaart dat ontstaat in de uitwisseling met schimmels. Lees meer
* PIT, nieuw werk van Karin van Dam  Tussen de rode brug en het Glazen Huis staat sinds half april een zwart, stekelig object. Kunstenaar Karin van Dam plaatste haar werk PIT samen met Zone2Source in het kader van ons plan om het Amstelpark te ontwikkelen tot park voor kunst en ecologie. PIT is een ode aan zaden. In het kleinste zaadje huist in haar idee een heel universum en in PIT maakt zij voelbaar dat wij – mensen – daar onderdeel van uitmaken. Je kunt het werk letterlijk betreden, je omhuld voelen door de zachte stekeligheid en vanuit deze ‘schuilplaats’ de wereld bezien                                                 * Tot juli 2021 Beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs en dagelijks te ervaren bij de vijver van het Amstelpark. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam bereikbaar? Werkzaamheden in de stad en in Zuid? Bekijk het hier.

Tot 7 juni 2021, 01:00 uur  Andere route tram 24: komt niet op CS. Overstap op het Weteringcircuit en ga met metro 52 naar CS. Tram 24 – VU mc – Frederiksplein richting: beide.

Bekendmakingen: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG. Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart. 
* Amsterdam wil 40.000 erfpachtdocumenten openbaar maken, mede vanwege werkdruk WOB-verzoeken
* Verplichte regenwateropvang voor alle Amsterdamse nieuwbouw
 *Gemeente Amsterdam – Aanpassing notaBeleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning’ Zuid, gemeente Amsterdam
* Intrekken verkeersbesluit Antonio Vivaldistraat 2 (2019-52560) aanleg elektrische oplaadplaats (zes vakken)
 Activiteitenbesluit, melding ontvangen
* RAI Amsterdam B.V., Europaplein 24 , Amsterdam
Omgevingsvergunning verleend
* Station Amsterdam Zuid, Amsterdam, aanpassen steigerperrons aanpassen van de steigerperrons en het uitbreiden van station 2, voor een periode van 5 jaar en 6 maanden, op Station Amsterdam Zuid te Amsterdam, in het kader van het project ‘Zuidasdok’, met een instandhoudingstermijn tot en met 30 september 2026. Aanvrager: ProRail B.V. Zaaknummer: 10088992 
Verlenging beslistermijn
* Fred. Roeskestraat 94A, Amsterdam – tijdelijk verlengen instandhoudingstermijn
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het tijdelijk verlengen van de instandhoudingstermijn met een periode van 5 jaar voor Bouwdeel W01, Q07, Q12, Q14 en Q15. Aanvrager: Stichting The British School of Amsterdam Zaaknummer: 10024107
Aanvraag omgevingsvergunning
* Jollenpad 10A 1081KC Amsterdam    plaatsen van twee meerpalen op de kade ten behoeve van het afmeren van de bestaande woonark                                                                                              * *Beethovenstraat 38-1 1077JJ Amsterdamgewijzigd uitvoeren van de vergunning OLO3210223 met het vergroten van de opslagruimte op de eerste bouwlaag en het dakterras behorende bij de woning
* Fred Roeskestraat 73, Amsterdam – tijdelijk uitbreiden kindcentrum
* Henriëtte Bosmansstraat 47 1     uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan het casco, wijzigen van de begane grondvloer, het uitbreiden van de eerste verdieping, het vervangen van kozijn
* Beethovenstraat 8-H 1077JG Amsterdam    plaatsen van een enkelzijdige lichtbak en een geldmaat ten behoeve van de zakelijke dienstverlening.
* IJsbaanpad 43, Amsterdam – bouwen 3 padelbanen
Verlenging vergunning instandhoudingstermijn
* Parnassusweg 220, Amsterdam     verlengen instandhoudingstermijn tot 1 juli 2021, voor het gebruik van het kantoor en de parkeergarage, van de omgevingsvergunning, met nummer OLO-4852571, welke is verleend op 24 maart 2020. Aanvrager: dpcp B.V. Zaaknummer: 10201010
Ontheffing verleend  ingevolge het Bouwbesluit 2012
* Zuidasdok (Brittenpassage), Amsterdam – Ontheffing geluid    werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: – Avond- en nachtperiode 1 – 2 april – Avond- en nachtperiode 2 – 3 april – Avond- en nachtperiode 3 – 4 april – Dag-, avond- en nachtperiode 4 – 5 april – Avond- en nachtperiode 5 – 6 april – Avondperiode werkdagen van 6 april t/m 20 augustus. De ontheffing heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. Zuidasdok Aanvrager: Programmaorganisatie voor Zuidasdok
APV vergunning
Z/21/1900195 apv vergunning De Boelelaan 773-1035, 01-04-2021 t/m 30-04-2021                    Z/21/1905764 apv vergunning Barbara Strozzilaan 350 1083HN
Z/21/1905764 Object – Europaboulevard P18 Amstelpark parking, 02-04-2021 – 11-06-2021
Z/21/1886817 apv vergunning Europaplein 37 1078GV Object, 6-04-2021 t/m 4-06-2021
Z/21/1882796 apv vergunning Europaboulevard 55 1083AD TVM / 5 PV, 05-04-2021 – 11-06-2021

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Inspraak, Kunst & Cultuur, Publicaties, Ravel, Voorzieningen, Weekberichten, Zuidasgebieden.