Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 13 & 14

Tussenstand DenkZuidas: 500 deelnemers

Op dit moment hebben 500 mensen hun mening gegeven over de stellingen. Meer dan 35% vindt Internationaal en ambitieus het belangrijkste thema voor de verdere ontwikkeling van Zuidas. Dit gevolgd door Levendig woonbuurtdat bijna 30% het belangrijkste thema vindt. Eén van u combineerde deze twee thema’s als volgt:

 ‘Zuidas is een uniek gebied in Amsterdam waar internationale ambities gerealiseerd kunnen worden. Dat kan niet overal in Amsterdam. Maak dus geen eenheidsworst in Zuidas maar zorg dat je deze internationale ambitie volledig realiseert, en het tegelijkertijd wel toegankelijk maakt voor bewoners, Amsterdammers, bezoekers, fietsers en forenzen.’

 

Opvallende uitkomsten:

·         76% wil liever één aanspreekpunt voor vragen over bouwwerkzaamheden, in plaats van bij elke bouwplaats een ander contactpersoon.

·         84,7% wil dat Zuidas een gemengde wijk wordt, met wonen én werken, in plaats van Zuidas als kantorenlocatie.

·         57,9% wil meer kleine parkjes in Zuidas en vindt dat belangrijker dan verbindingen met de bestaande groene gebieden zoals De Nieuwe Meer en de Amstel.

·         79,9% is het niet eens met de stelling dat ruimte voor de auto belangrijker is dan ruimte voor de fiets.

·         52,5% vindt het niet erg om te betalen voor fietsenstalling als ze zo dichterbij het station kunnen parkeren.

·         37,3% vindt dat rust een belangrijke kwaliteit is voor Zuidas. 43.4% vindt dat Zuidas net zo levendig mag worden als de Pijp of de Jordaan.

·         51,6% van de ondervraagden gaf aan niet te willen betalen tijdens de spits om Zuidas in te kunnen. 31,6% zou het niet erg vinden om te betalen.

 

denkMee- De online peiling loopt tot 16 april.

“Na de vrijdagmiddagborrel is de Zuidas uitgestorven”

Dat meldde Mirjam Remie in een artikel in NRC op 28 maart 2015. U leest hier het hele artikel als NRC toestemming heeft gegeven.

Gebiedsagenda stadsdeel Zuid

Op 8 april 19.00 uur is de presentatie van de gebiedsagenda in het ROC. Op 15 april is er gelegenheid tot inspreken bij de bestuurscommissie

Wat ging er aan vooraf? Op 17 maart kregen verschillende bewonersgroepen 5 minuten de tijd om hun visie op het gebied Zuidas te geven. Lees de powerpointpresentatie van BPZ Stadsdeelmaart2015. Een verslag van het stadsdeel is nog in de maak. Maar een eerdere bijeenkomst werd goed bezocht zo meldt hun website: “Ruim 40 bewoners, ondernemers en professionals uit Buitenveldert en de Zuidas kwamen ook in februari bijeen in De Nieuwe Poort om samen te praten over hun buurt. Zij bespraken met elkaar wat voor hen de belangrijkste aandachtspunten voor hun buurt zijn. De gesprekken zijn gevoerd rond vijf brede thema’s; de onderwerpen die werden ingebracht zijn geordend naar langere termijn en korte termijn. Dit buurtgesprek is gevoerd ter voorbereiding van de gebiedsagenda 2016-2019. In de gebiedsagenda staan de specifieke prioriteiten waaraan de gemeente de komende jaren wil werken. Presentatie gebiedsagenda is op woensdag 8 april, inloop: 18.45 uur, gebiedsagenda: 19.00 – 20.00 uur. Locatie: ROC gebouw, Europaboulevard 13.

Op 15 april besluit de bestuurscommissie Zuid over de gebiedsagenda. Bewoners kunnen dan desgewenst inspreken. De gemeenteraad stelt de gebiedsagenda op 1 en 2 juli vast.”

Lees verder

Gebiedsplan 2015 – Buitenveldert-Zuidas (PDF, 2 MB)

Gebiedsanalyses

Gebiedsagenda Buitenveldert & Zuidas 2015 (PDF, 1.8 MB)

Gebiedsanalyse Buitenveldert & Zuidas 2015 (PDF, 859 kB)

pic1Ter inzagelegging OTB en OBP t/m woensdag 22 april 2015

Het ontwerptracébesluit (OTB), het ontwerpbestemmingsplan (OBP) en het bijbehorende ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere geluidwaarden, en het projectMER (milieueffectrapport) liggen ter inzage op verschillende locaties:

 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, Den Haag;

 • het Voorlichtingsloket van het stadhuis Amsterdam, Amstel 1, Amsterdam

 • het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923, Amsterdam

Zienswijze kenbaar maken? 2 procedures

 1. Tracebesluit ? Hier gaat u naar de webpage voor de inspraak over het Tracebesluit en OTB MER (het Participatie Platform van de overheid).
 2. Bestemmingsplan? Uw zienswijze indienen voor het OBP kan schriftelijk bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Hier vindt u alle documenten die bij de ruimtelijke plannen horen.

Op 23 maart is er door dienst Zuidas een informatiemarkt gehouden die druk bezocht werd. Na de algemene inleiding waarin de brochure Zuidas in Volgelvlucht aan de orde kwam, konden bezoekers aan verschillende sessies deelnemen over specifieke onderwerpen zoals bereikbaarheid en geluid. Bewoners en belangstellenden werden uitgebreid geinformeerd en konden natuurlijk vragen stellen. Hier vindt u de brochure met de ruimtelijke plannen en thema’s ZuidasDok in vogelvlucht (pdf).

img4

Kijk hier voor de resultaten van de online peiling over Zuidas.

Nieuws uit B&W week 12

Bij Ruimtelijke Ordening 1. Het college van B&W stemt in met de aanvraag van de monumentenstatus voor het Turmacgebouw Vivaldi aan de Amsterdamse Zuidas (architect Hein Salomonson) 2. Het college van B en W neemt kennis van de halfjaarsrapportage Zuidasdok.

Kunstwerk De Wachter onthuld

Kindercampus Zuidas, een integraal kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar met tweetalig onderwijs én kinderopvang, opende haar deuren in 2014 op een tijdelijke locatie. ‘De Wachter’ is een beeld van zeven meter hoog dat tegen het gebouw leunt. Kindercampus Zuidas wordt in twee delen gebouwd. Het deel van de onderbouw staat er al, na twee jaar volgt de bovenbouw. De muur waar De Wachter tegenaan staat, is de toekomstige aansluiting van het tweede gedeelte.
Meer info

800 Zuidasbewoners erbij: Ravel Residence stroomt langzaam vol

Op zaterdag 7 maart 2015 startte het verhuizen van 800 studenten naar Ravel Residence. Dat betekent dat Zuidas straks 800 bewoners rijker is. De verhuizing gaat gespreid. Meer info

En: rondom Ravel Residence wordt de openbare ruimte ingericht. Het water wordt verbreed, er komt een gazon en er worden bomen geplant. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin april gereed. Meer info

Multifunctioneel parkeergebouw RAI

“Aan de Stegge Twello is geselecteerd door de Amsterdam RAI om een 8-laags multifunctioneel parkeergebouw te realiseren. In het gebouw kunnen circa 1000 auto's worden geparkeerd. De bouw start in september 2015 en is naar verwachting in augustus 2016 gereed.” Lees meer

Plas Kop Zuidas wordt deels gedempt

Na de sloop van de hogere technische school (HTS) in Kop Zuidas is de bouwplaats veranderd in een waterplas. Door het efficiënt inrichten van de bouwplaats was het vorig jaar nog niet noodzakelijk om de plas te dempen. Nu is de noodzaak er wel.

Magazine Hello Zuidas nr 18 leest u hier.

Zuidaskantoren: Veel is in Duitse handen

Lees hier het artikel in NRC en de website van dienst Zuidas.
Meer info

De fietsgarage

In het maandelijkse magzine van Amsterdam vindt u een artikel over de fietsparkeergarage die op het Mahlerplein in aanbouw is. De bomen zijn inmiddels verplaatst naar de Van Nijenrodeweg. In de zomer van 2016 moet de garage gereed zijn voor het stallen van 3000 fietsen. Lees hier verder

Open Toren dag

Afgelopen zaterdag is BPZ naar het gebouw van Deloitte of beter The Edge geweest. Prachtig gebouw en voorzien van heel slimme snufjes. Iedere werknemer heeft een smartphone en kan daarmee de temperatuur en de verlichting per vertrek instellen. Het was ook een leuke rondleiding door een deskundige medewerker, zelf ook architect.

28 maart was Zuidas Landmark Earth hour

Het Wereld Natuur Fonds organiseerde op 28 maart 2015 Earth Hour, om aandacht te vragen voor de noodzaak om zuiniger om te gaan met energie en de aarde. Ook dit jaar deden weer veel GBC Zuidas participanten mee.
Meer info

GBC bericht:”Zuidas duurzaamste toplocatie van Nederland”

“Dat blijkt uit de resultaten van het onlangs uitgevoerde, grootschalige onderzoek naar de duurzaamheid van gebouwen op Zuidas. Hieruit is met name gebleken dat gebouwen op Zuidas 20% hoger scoren op energiezuinigheid dan gemiddeld in Nederland. Zuidas is hiermee de duurzaamste toplocatie van Nederland. Het onderzoek is  een initiatief van Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en Zuidas gemeente Amsterdam en werd uitgevoerd door bbn adviseurs middels de BREEAM-NL In-Use methode.” Meer info

Werkzaamheden Schipholtunnel

Rijkswaterstaat werkt nog 1 weekend namelijk op 24-27 april van vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur in de Schipholtunnel. Eén tunnelbuis is steeds het hele weekend afgesloten. Verkeer voor deze richting wordt omgeleid. Meer informatie over dit project vindt u op de website vanAnaarBeter.

Werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg

GVB werkt t/m 17 april aan de railsvervanging op de kruising Stadionweg met de Beethovenstraat en in de Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Stadionkade. Daarna 2 dagen asfalteren. In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden van maandag 2 maart t/m vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest u op de site van GVB. Kijk voor de locatie op de kaart

Werkzaamheden Beethovenstraat

 1. t/m april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de Beethovenstraat, tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de warmte koude opslagbronnen aan te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 400-500 Beethoven. Meer info
 2. Ter hoogte van de Willem Landréstraat en de Prinses Irenestraat worden kabels en leidingen aangebracht in de Beethovenstraat. Dit werk duurt tot ca 15 april. zie
 3. Aanleg extra sporen bij spoorviaduct Beethovenstraat

– 3 april afsluiting westelijk fiets- en voetpad

– 4 april omleiding autoverkeer en OV

Het autoverkeer en het openbaar vervoer moeten gebruik maken van de De Boelelaan – Parnassusweg – Strawinskylaan v.v. (zie kaartje).  Fietsers en voetgangers moeten gebruik maken van het oostelijke fiets- en voetpad (tweerichting). De stremming gaat in om 05:00 uur en de werkzaamheden zijn uiterlijk 00.00 uur gereed. Beide rijbanen en het westelijke fiets- en voetpad zijn vanaf zondag 5 april 00.00 uur weer beschikbaar.

pic8

Voor een overzicht van werkzaamheden in Amsterdam kijk hier.

 

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Verleende omgevingsvergunning bouw

 • A10 t.h.v. de Antonio Vivaldistraat, 1083HP: voor het realiseren van twee bouwkuipen voor een boring t.bv. de aanleg van kabels den leidingen op een terrein gelegen aan het zuiden van de A10 t.h.v. de Antonio Vivaldistraat, datum beschikking: 17-03-2015, dossiernummer: 1575723. Meer info

Verlenging beslistermijn met zes weken

 • Gustav Mahlerlaan/Parnassusweg – 1076AN: voor het plaatsen van reclame-uitingen (verhuurbord), datum beschikking: 11-03-2015, dossiernummer: 1625546. Meer info

Aanvraag omgevingsvergunning

 • Prinses Irenestraat 19 – 1077WT: voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van een restaurant en zaal, datum ontvangst: 04-03-2015, dossiernummer: Z 11130. Meer info

 • Prinses Irenestraat 19 – 1077WT: voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van een buitenkeuken, datum ontvangst: 04-03-2015, dossiernummer: Z 11118. Meer info
 • Gustav Mahlerlaan 10 – 1082PP: voor het kappen en verplanten van 20 bomen, datum ontvangst: 16-03-2015, dossierkenmerk: OLO 1703053 – Z11661. Meer info
 • Gustav Mahlerlaan 10 – 1082PP, kappen 28 bomen, datum ontvangst 16-03-2015, dossiernummer: OLO 1702871 – Z11669.  Meer info
 • De Boelelaan 1105 – 1081HV: voor het herinrichten van een 5-tal verdiepingsdelen, datum ontvangst: 10-03-2015, dossiernummer OLO 1695491 – Z 10491.  Meer info
 • De Boelelaan 1105 – 1081HV: voor het kappen van 4 bomen, datum ontvangst 10-03-2015, dossiernummer: OLO 1673253.  Meer info
 • Fred. Roeskestraat 99 – 1076EE: voor het realiseren van een kantoorgebouw, datum ontvangst: 06-03-2015, dossiernummer: OLO 1690465, Z 10672.  Meer info
 • Fred. Roeskestraat 55 – 1076EC: voor het oprichten van een tijdelijk rechtbank voor een periode van 6 jaar, datum ontvangst: 16-03-2015, dossiernummer: OLO 1635954 – Z 11682. Meer info
 • De Boelelaan 30 – 1083HJ: voor het plaatsen vlaggenmast, datum ontvangst 13-03-2015, dossiernummer: OLO 1704175 – Z 11622. Meer info

 

12 april 17.00 uur C L O U D A T K U N S T K A P E L, Prinses Irenestraat 19

Een opmaat voor een serie multimedia events ter nagedachtenis aan de eerste ruimtevaarder Yuri Gagarin. “For this lift off, C.L.O.U.D. in association with Synergetica Lab observes a historic anniversary. The international day of human space flight alternately known as Yuri's day, was established in Russia in commemoration of the first manned space flight made on April 12, 1961 by the 27 year old soviet cosmonaut Yuri Gagarin, who circled the earth for one hour and forty eight minutes aboard the Vostock One spacecraft.” ….Tickets 10€. Voor reserveringen email cloud@cloudstrata.net 

Pure Markt in het Amstelpark     Vanaf zondag 12 april t/m 11oktober 11-18:00 uur ieder tweede zondag van de maand.

Agenda van april in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

20 april Filosofietafel over De dood en 28 april Lunchpreek door Marli Huijer filosoof, 12.40-13.00 uur. Meer info


tot 17 mei expositie Black2 van Zone2source in het Glazenhuis van het Amstelpark

Black2, Malevich and ArtScience

17 april In search of Black, excursie van 16.00–17.30 uur

Black2: Malevich and ArtScience, symposium op woensdag 6 mei, 14.30–18.00 uur Meer info

14 april 12.30-13.00 uur Lunchconcert Martorell Dorta & Mackor in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

Raquel Martorell Dorta, traverso en David Mackor, theorbe. Meer info

 

In april: Tulpen op drie pleinen in Zuidas

In april bloeien er overal in Amsterdam tulpen. Ook op de drie grote pleinen in Zuidas; het Gershwinplein, Mahlerplein en Zuidasplein. Hier groeien tulpen in allerlei kleuren om bewonderd te worden door het publiek. Breng tijdens het Tulp Festival Amsterdam dus ook een bezoekje aan Zuidas!

ArtZuid 2015 Concentratie & Verdieping 22 mei-22 september

De vierde editie van de tweejaarlijkse internationale sculptuurroute in Amsterdam wordt gehouden van 22 mei – 22 september 2015. Rudi Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, en tentoonstellingsmaker Maarten Bertheux presenteren een innovatief tentoonstellingsconcept met 18 ‘podia’ op de open plekken van de route. Concentratie en verdieping is het motto. De geselecteerde kunstenaars krijgen elk een eigen podium, ingericht met ensembles van monumentale sculpturen. Deelnemende kunstenaars zijn internationale hedendaagse grootheden, o.a. KAWS, Georg Baselitz, Jaume Plensa, Tony Cragg, Mimmo Paladino en Ai Weiwei.

Meer info

 

Lees verder over: Weekberichten.