Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 13

Werkzaamheden per maand voor 2017 in de Noord- & Zuidzone Zuidas
De omgevingsmanagers van Zuidas hebben voor dit jaar alle werkzaamheden in kaart gebracht voor het noordelijke en zuidelijke deel van Zuidas. De kaarten geven een globaal beeld over wat, waar en wanneer in Zuidas wordt gebouwd en aan de weg wordt gewerkt. Ook is vermeld of er geluidshinder verwacht wordt. Bekijk de kaarten hier

Werkzaamheden in de Fred. Roeskestraat
Bericht Zuidas: ”Kantoorwerkers, fietsende kinderen en appende jongeren. Tijdens de werkzaamheden in de Fred. Roeskestraat moeten ze zich er allemaal veilig kunnen bewegen. Het werk verplaatst zich in april naar de andere kant van de straat. Maar dan zijn we er nog niet.” Lees onder werkzaamheden meer.

Nieuws uit B&W week 12
“Het college van B en W stelt het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, partiële herziening, vast. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State moet een nieuw besluit worden genomen over het vernietigde planonderdeel, namelijk de bouwhoogte van de kantoren.
Het college van B en W stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde. Het plan is een uitwerking van het Uitvoeringsbesluit dat in januari 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het voorziet in een juridisch-planologisch kader om de beoogde ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken.”

29 maart raadscommissie RO- 13:30-17.00 uur, De Rooszaal, stadhuis
Op de agenda bij TKN 7 Kennis te nemen van de halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok 1 juli – 31 december 2016. (BD2017-002716 met brieven VBP over Parnassusweg en geluidshinder
TKN 8 Kennis te nemen van de definitieve opdracht voor het ontwerpen en realiseren van het project Zuidasdok aan de aannemerscombinatie ZuidPlus (Fluor, Heijmans en HOCHTIEF)) met de perspresentatie over verantwoording keuze bouwcombinatie en wat en hoe Zuidasplus gaat bouwen. En: Kennis te nemen van de definitieve opdracht voor het ontwerpen en realiseren van het project Zuidasdok aan de aannemerscombinatie ZuidPlus (Fluor, Heijmans en HOCHTIEF)). bekijk hier de bijlagen van de agenda

Vervoerregio: Nieuws uit het DB 23 maart
Het dagelijks bestuur verleent een financiële bijdrage van € 2.200.000 ten behoeve van de planstudie van projectclusters. De financiële bijdrage is ook bestemd voor studies naar de knooppunten Amstelveenseweg en Lelylaan en studies om een tweede tranche projecten in de Investeringsagenda Openbaar Vervoer uit te voeren.

Inloopspreekuren Zuidas op dinsdagen en Buitenveldert 29 maart
Iedere dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur spreekuur Zuidas in Market 33, Claude Debussylaan 33. Mailen van suggesties mag ook! Stuur uw mail naar: Gebiedsteam.zuidas@amsterdam.nl of bel Natasja Zak 06-53310261. Vragen of ideeën voor Buitenveldert? Het inloopspreekuur is op 29 maart van 10.30 tot 12.00 uur, Openbare Bibliotheek, Buitenveldert, Willem van Weldammelaan 5, 1082 LT Amsterdam. Suggesties stuurt u aan Abel Mohamed Ajouaou- m.ajouaou@amsterdam.nl 06 1070 1915, Rashna Kadier r.kadier@amsterdam.nl 06 1038 4648, Leonie Ranzijn l.ranzijn@amsterdam.nl 06 1246 5572

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum

Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan    59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.
Onderaan deze webpagina staan de werkzaamheden op een overzichtskaart

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3, t/m mei 2017   Plan uw reis via google 
Vanaf vrijdag 31 maart verandert de bereikbaarheid op de De Boelelaan, tussen de Beethovenstraat en Europaboulevard. Start dit weekend met werkzaamheden op de kruising Europaboulevard/ De Boelelaan. Tijdens de maanden april en mei volgen nog een aantal weekenden waarin hier wordt gewerkt. Voor de bereikbaarheid betekent dit dat minder rijstroken beschikbaar zijn op de De Boelelaan tot eind 2017. En extra omleidingen in de omgeving van de Europaboulevard tijdens de weekenden waarin wordt gewerkt. Alle bedrijven en woningen blijven bereikbaar, maar houdt u wel rekening met afsluitingen en omleidingsroutes. Die kunnen leiden tot vertragingen, vooral in de spits. Meer weten over de komende drie maanden? lees hier verder

vanaf 1 april 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat
• Aan de noordzijde verdwijnen de parkeerplaatsen tijdelijk voor het werkterrein.
• Parkeren kan op de reguliere parkeerplaatsen. De zuidzijde is hiervoor geschikt. Vóór 09.00 uur is het gratis parkeren. Vóór 09:00 uur kunt u op de eigen parkeerplaatsen van Uitvaartcentrum Zuid en de begraafplaats terecht, deze plekken mogen worden gebruikt om kinderen weg te brengen.
• Er worden laad- en losplaatsen ingericht. Instructies voor deze strook worden op de borden aangegeven.
• Geen vrachtverkeer tussen 08.00 – 09.00 uur in de ochtend.
• Fietsers maken gebruik van de nieuwe rijweg.
• Voetgangers lopen over het nieuw aangelegde voetpad aan de zuidzijde.
Verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.
Waar wordt gewerkt?
Heden – mei 2017: Fred. Roeskestraat tussen Spirit en de tijdelijke Rechtbank (werkterrein A)
April – augustus 2017: Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool
(werkterrein B)
Maart – augustus: sloop en nieuwbouw Openluchtschool
Maart – augustus: inhuizing De Fred
Heden – begin 2018: verbouwingen Olympic Plaza en Rietveld

Lopende werkzaamheden:
Tussen 20 maart en eind maart wordt er gewerkt aan de kruising Europaplein-Rooseveltlaan ter hoogte van de RAI. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, komt er een nieuwe fietsoversteek aan de zuidzijde van de kruising.

t/m 1 april 2017 deel 2 herinrichting Strawinskylaan wijziging haltes GVB     Nu is de zuidelijke rijbaan afgesloten, van de Parnassusweg richting Beethovenstraat. GVB bussen rijden om in één richting, de Connexxionbussen blijven stoppen/vertrekken op de Gustav Mahlerlaan. Bus 15 richting Station Zuid rijdt vanaf de Stadionweg via de Beethovenstraat naar de Strawinskylaan (noordzijde).
lees meer

t/m 31 maart 5.30 – 7.30 uur afzetting fiets- en voetpad Buitenveldertselaan/Parnassusweg     Giek bouwkraan draait over de weg bij bouwplaats Gershwin Brothers. Het weghalen van de tunnelbekisting kan geluidhinder veroorzaken.

Werkzaamheden gebouw Xavier Gustav Mahlerlaan: betonstorten en vlinderen      Vanaf eind februari is gestart met het storten van de betonwanden op de keldervloer van -2 niveau en de verdere opbouw van de kelder.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel     De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd. lees meer

tot begin mei 2017 geluids- en verkeershinder Parnassusweg thv locatie rechtbank, fietsers worden omgeleid   lees meer

februari t/m 26 mei werkt Prorail ‘s nachts van 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid     Treinperron spoor 3 en 4 en Stationshal verlengen perronkappen: deze werkzaamheden vinden drie nachten per week (22.00 tot 06.00 uur) plaats en kunnen geluidshinder veroorzaken.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap en odnzkg Gemeente en stadsdeel
Aanvraag horecavergunning
* Strawinskylaan 1, 1077XW
: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf,
Verleende omgevingsvergunning
* IJsbaanpad 12, 1076 CV: voor het afwijking van de verleende omgevingsvergunning OLO-nummer 1573643, veranderen van het nieuw op te richten gebouw met behoud van bestemming daarvan tot hotel op het adres, verzonden d.d. 23 maart 2017. OLO-nummer 2651929

Verleende terrasvergunning
* George Gershwinlaan 534, 1082MT:
voor het inrichten en exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2017-22401.

Aanvraag evenementenvergunning
* Amstelpark, 1083: voor het houden van een evenement Moshi Moshi Fair op 13 mei 2017 van 11:00 uur tot 18:00 uur. Dossiernummer 2017-22458.
* Claude Debussylaan 33, 1082 MC: voor het houden van het evenement "Zuidas Run" op 11 juni 2017

Waterschap
verleende vergunning

Onttrekken en lozen van grondwater en het aanleggen van een drinkwaterdistributieleiding ter hoogte van IJsbaanpad 12, 1076CV Amsterdam – AGV – W-17.00333
* Onttrekken en retour bemalen van grondwater in verband met nieuwbouwwerkzaamheden ter hoogte van Parnassusweg 220, 1076 AV Amsterdam – AGV – W-16.02996

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag vergunning
20-03-2017 01-05-2017 
Prinses Irenestraat 43, Amsterdam kappen 1 boom
Vergunning verleend
* 21-03-2017 02-05-2017  Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Rosy Wertheimstraat – Zuidschans, Amsterdam  wijzigen dakopbouwen
* 21-03-2017 02-05-2017  Fred. Roeskestraat 74, Amsterdam  uitbreiden van het bestaande gebouw van de Tweede Openluchtschool. Aanvrager: Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde kind Zaaknummer: 2790832
* 21-03-2017 02-05-2017  Strawinskylaan 1, Amsterdam  wijzigen handelsreclame WTC  
* 17-03-2017 25-04-2017  Peter Schatstraat 4, Amsterdam  plaatsen twee reclameuitingen aan de gevel

28 maart, 12:30 uur, 25 jarig Jubileumconcert van het Berlage Saxofoon quartet met Eva van Grinsven. En: 31 maart 19.30 uur film Brothers ook in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36

2 april IVNwandelingen in het Beatrixpark    Bomen wandeling op 2 april, Vertrek: parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Gorterstraat. Deelname: – Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen. – Kosten: een vrijwillige bijdrage voor het IVN. – Info: Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@upcmail.nl

4 april Life animated documentaire van Rialto@VU in collegezaal KC-07 Hoofdgebouw VU     Regie Roger Ross Williams. Nagesprek met Hilde Geurts, UvA-hoogleraar Autisme: Cognitie gedurende de levensloop.

4 apr 12:40 – 13:00, Meesterpreek Frans van Houten, in de Nieuwe poort, Cl. Debussylaan 2

9 april, 11:00-18:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

Lees verder over: Noordzone, Weekberichten.