Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 13

woensdag 4 april Thema-avond -Groen en Water in de Zuidas- 19.30-21.30 in de stamzaal, Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Stuur een email naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

9 – 13 april schoonmaakactie Gustav Mahlerlaan en omgeving – geen fietsen parkeren in en rondom de fietsparkeervoorzieningen Lees meer in de bewonersbrief NL mbt schoonmaakactie april 2018-1

In de toekomst meer films in Rialto@VUcampus
Zuidas berichtte: “In het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU komt een vestiging van Rialto. Het filmtheater gaat gebruik maken van dezelfde zalen als waarin overdag colleges worden gegeven.” Lees meer

Nieuwe Universiteitsgebouw: 17 meter diep onder water beton storten en 1.100m2 groen dak
Bericht Amsterdam Zuidas: ”Enkele honderden bouwvakkers bouwen momenteel aan het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU, dat verrijst aan de De Boelelaan. Aan de buitenkant lijkt het gebouw behoorlijk af. Maar binnen moet nog veel gebeuren.” Lees meer

Universiteit Twente en Vrije Universiteit werken aan technische opleiding in Amsterdam
Bericht van de VU: “Studenten die in Noord-Holland wonen kunnen vanaf 2019 óók dichtbij huis techniek studeren. De Universiteit Twente (UT) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) willen vanaf dat collegejaar gezamenlijk een engineeringopleiding aanbieden in Amsterdam.” Lees meer

Gebiedsplan 2018 Buitenveldert/Zuidas met o.a. aandacht voor investeren in de ecologische kwaliteit van parken, groen en water, en tegelijkertijd het versterken van recreatief gebruik. Verder begeleiding van de ontwikkelingen vanwege de komst van de Noord/Zuidlijn en de toekomstige aanleg van Zuidasdok, onder meer op station Zuid en het nieuwe station Europaplein. Download het gebiedsplan (PDF, 829 kB)

Van Uithoorn naar station Amsterdam Zuid binnen dertig minuten  Lees meer in het pdf Vervoerregio nieuwsbrief maart 2018

Besluit 9 sporen Amsterdam Centraal nog niet definitief
SpoorPro nuanceerde haar eerdere bericht. “Eerder maakte staatssecretaris …van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat Amsterdam Centraal naar negen sporen zou gaan. Die beslissing lijkt nu toch niet definitief te zijn.” Lees meer

Uitvoering vernieuwbouw Goede Doelen Loterijen vordert
Uit de nieuwsbrief: “Het gebouw heeft inmiddels zijn definitieve vorm gekregen. De laatste werkzaamheden aan de buitenkant van het kantoorpand worden nu afgerond. De dakbedekking is aangebracht en medio maart verwachten wij te starten met het plaatsen van ca. 1.000 stuks zonnepanelen op het dak. Op zaterdag 2 juni is het de dertiende editie van de ‘Dag van de Bouw’. Op die dag openen wij onze poorten. Iedereen is dan welkom om een kijkje te komen nemen op de bouwplaats van de Goede Doelen Loterijen.” Lees meer in de nieuwsbrief

Slow fastfoodconcept Palante opent op Zuidas
Entree magazine.nl berichtte: “Palante is een plek waar vers vegetarisch eten de hele dag door snel kan worden genoten….Het café-restaurant is gevestigd aan de Fred Roeskestraat 97 (t.h.v. het Geert Groote College) en heeft 45 zitplaatsen binnen en 45 op het terras.” Lees meer

RAI Amsterdam Buurt E-newsletter 19 maart 2018 speciale editie met o.a. gemeente introduceert nieuwe website over grootse Amsterdamse evenementen  Lees meer

Nieuws uit B&W week 12
Ruimtelijke Ordening: “Het college van B&W stemt in met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan Kop Zuidas 2018, dat voorziet in woningbouw. Het college van B&W stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 en legt het ter inzage. Dit maakt de gewijzigde ontwikkeling van het zuidelijk deel van Kop Zuidas mogelijk voor meer woningen en minder grootschalige voorzieningen.
Het college van B&W stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Jachthavens en legt het ter inzage. Het gaat om circa vierhonderd ligplaatsen in negentien jachthavens in de stadsdelen Centrum, Noord, Oost, Zuid en West. Er komen geen nieuwe ligplaatsen, maar bestaande plekken voor pleziervaartuigen worden ook als ligplaatsen voor passagiersvaartuigen (rondvaartboten) gebruikt.”

Nieuwsbrief Amsterdam 22 maart editie Zuid met o.a. aanvragen gehandicaptenparkeerplaats in hele stad hetzelfde…, en van 19 maart t/m 13 mei heeft u inspraak op die regels kijk hier

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Maandkaarten werkzaamheden maandkaarten noordzone Zuidas Q1 2018

T/m begin mei 2018 maaiveldinrichting en verplantingen in de Fred. Roeskestraat  Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen.”

T/m april werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)   

Kenniskwartier: sloop Zusterflat VUmc start in april 2018 en De Boelelaan zuidwest in uitvoering (incl. verharden trambaan): april – oktober 2018. Bussen worden omgeleid via de trambaan. Auto’s worden omgeleid via de reguliere omleidingsroute Amstelveenseweg – Van Nijenrodeweg – Buitenveldertselaan

Tot 14 april autoverkeer gestremd A.J. Ernststraat bij T-kruising Van der Boechorststraat    

T/m oktober 2018 werkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank   Uitvoering nieuwbouw: t/m oktober 2020, inrichting maaiveld en aanleg hellingbaan: vanaf maart 2020.

T/m maart bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg        Bericht Amsterdam Zuidas: “Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen."

Sloop parkeergarage Atrium/CRI van maart t/m augustus 2018

T/m april afsluitingen rond de Strawinskylaan en de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam is ca 2 jaar dicht    De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018.
Verbouwing 2Amsterdam    Strippen gevel: t/m april 2018: –Uitvoering parkeergarage: start september 2018
Fietsparkeergarage Strawinsky   Aafbouw duurt t/m april opening verwacht in mei 2018 en aanleg maaiveld duurt van mei t/m oktober 2018.  Lees meer
Fietspad Strawinskylaan afgesloten (fietsers worden omgeleid via de Prinses Irenestraat): tot 26 april 2018
Uitbreiding WTC    Verleggen K&L (riool), aanbrengen damwand (Beethovenstraat) en tijdelijke fietspad Strawinskylaan t/m mei 2018
Tunneltjes Beethovenstraat en Strawinskylaan dicht (fietspad wordt eroverheen gehangen) tot medio april 2018
Funderingswerkzaamheden WTC toren H en I       Aanpassen schoorpalen funderingsconstructie: maart – 15 augustus 2018 en verplaatsen taxistandplaats.

Gershwin: aanleg trapconstructie De Boelegracht (Parnassusweg)     In uitvoering en gereed in april/mei 2018. Er is bouwhinder (niet excessief). En: inrichting pocketparkjes t.p.v kavel 9/11/13/15 in uitvoering vanaf eind maart 2018. Aanleg kademuren tussen kavel 9+11 en 11+13 en graven De Boelegracht ten zuiden van kavel 9/11/13/15. Is in uitvoering en de oplevering wordt in mei verwacht.
Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George   Bouw garage is gestart en duurt ca. 8 maanden. Bouw wooncomplexen start na de bouwvak 2018.
T/m juni bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan in uitvoering, oplevering januari 2019 (weinig geluid)

Ravel: Clubgebouw AFC is in uitvoering.    Van maart – juni 2018  aanleg veld 3 op parkeerbak. Er is geen hinder (bouwverkeer gaat langs Spoorslagsloot naar het werkterrein).

Vivaldi: bouwrijp maken kavel 12 EMA (verleggen watergang, graven en dempen sloot, aanleg damwand en bouwweg kavel 12 en 13) t/m eind maart 2018. Sloop van het parkeerdek duurt t/m april 2018 en de bouw van EMA start in mei 2018 en duurt tot november 2019.
Van der Valk Hotel is in uitvoering t/m juli 2019.
Het 150kV station oplevering april 2018. Aanleg maaiveld en plaatsen kunsthek (werk op eigen terrein) gebeurt van september – november 2018.
Tot juni herinrichting Vivaldistraat.

The Valley Beethovenstraat ontgraven bouwkuip    Bericht van de bouwer: “Het project Valley heeft twee bouwkuipen; een noordelijke en een zuidelijke. Deze bouwkuipen zijn gevuld met water en er zijn pontons in gelegd waarop kranen zijn opgesteld om de bouwkuipen verder te ontgraven m.b.v. een grijper.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmakingen
APV vergunning

* Z/18/210688 Object/TVM (tijdelijke verkeersmaatregel) P-vakken 02/03-25/05 Prinses Irenestraat 30 (Hoek Beethovenstraat / Prinses Irenestraat)
* Z/18/209686 Object, Zuidelijke Wandelweg 30 tot 20, 23-2-2018 t/m 3-8-2018
* Z/18/209005 TVM, IJsbaanpad 12, 27-2-2018 t/m 23-6-2018
Verleende exploitatievergunning
* Gustav Mahlerlaan 16, 1082 LS: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras
Verleende vergunning omzetting
* Parnassusweg 142, 1076 AT: voor het omzetten van één zelfstandige woonruimte naar drie onzelfstandige woonruimte.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 20-03-2018 01-05-2018  Europaplein 24, Amsterdam  vervangen van het glas van de lichtstraten in de Europahal van RAI Amsterdam. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
* 20-03-2018 01-05-2018  Europaplein 24, Amsterdam verplaatsen van een wand en het realiseren van meer openingen tussen hal 8 en de parkfoyer.
* 19-03-2018 30-04-2018  Zuidelijke Wandelweg, Amsterdam aanbrengen van een leuning over de gehele lengte op de kadastrale locatie AF 987 te Amsterdam.
Beslistermijn verlengd
* 22-03-2018 03-05-2018  George Gershwinplein 2, Amsterdam  plaatsen van reclame op de voorgevel. Aanvrager: Doctor Feelgood – Massage Company Zuidas B.V. 
* 19-03-2018 30-04-2018  Beethovenstraat/Spoorslag/Gustav Malerlaan, Amsterdam  bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO – 2591359, op de locatie kavel 15. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V. 
* 19-03-2018 30-04-2018  Strawinskylaan 3101, Amsterdam  aanpassen van de gevel i.v.m. het plaatsen van gevelroosters, de vloerconstructie en de brandcompartimenteringen. Aanvrager: Strawinskylaan 3101 Tenant B.V. 
Vergunning verleend
* 21-03-2018 03-05-2018  Eduard van Beinumstraat, Amsterdam  wijzigen en verkleinen van de parkeergarage Atrium/CRI, op de locatie Eduard van Beinumstraat te Amsterdam (Kadastrale sectie AB, kadastrale perceelnummers 2089, 2093 en 2137) met een tijdelijke instandhoudingstermijn daarvan voor een periode van 5 jaar. Aanvrager: Projectorganisatie Zuidasdok.
Vergunning geweigerd
* 20-03-2018 02-05-2018  De Boelelaan, Amsterdam weigering vergunning voor het herplaatsen van een mupi op het middenberm van De Boelelaan ter hoogte van Krooswijkhof en Kindercam op de locatie De Boelelaan (AK 5021) te Amsterdam. Aanvrager: JCDecaux Nederland B.V.
Maatwerkvoorschriften reguliere procedure, beschikking
* 21-03-2018 25-04-2018  Amstelveenseweg 500, Amsterdam  opgelegd aan Grondboorbedrijf Haitjema BV en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van chloridehoudend grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het grondwater komt vrij bij regeneratie van de warme bron behorende bij het open bodemenergiesysteem van het kantoor op de locatie Amstelveenseweg 500 te Amsterdam.

Kunst en Cultuur

27 maart Movienight in Circl met de aangrijpende, award-winnende documentaire Normal is Over      Filmmaker Renée Scheltema laat zien hoe we het voortbestaan van onze aarde in gevaar brengen en hoe ons economisch systeem dit in de hand werkt. Meld je aan.

28 maart, 20:30 – 22:00, Het Verhaal van Pasen door Ruben van Zwieten in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2   Het buffet staat klaar vanaf 18.00 uur en kost 30 euro per persoon, inclusief drankjes. Lees meer

29 maart en 6 april, van 14-15 uur wandelingen in het Beatrixpark      Naast de bomen- en artsenijhofwandelingen van het IVN zijn er nu ook excursies die meer het 80-jarige Beatrixpark zelf als onderwerp hebben.  Lees voor meer informatie het artikel in de wijkkrant: excursie park HvdW.

1 april 2018, 10.30 uur Pasen in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36       Op Paasmorgen is er een feestelijke dienst voor jong en oud (ook crèche BabyThomas). Vooraf samenzang van bekende Paasliederen. Met medewerking van de Paascantorij en Wout Oosterkamp, bas. Harmen Trimp bespeelt het orgel. Voorganger is ds. Evert Jan de Wijer. Na afloop van de dienst mogen de kinderen paaseieren zoeken in de ThomasTuin.   

3 april 2018, 12:30 uur lunchconcert door het piano hobo duo in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36     Met Iulian Vecliuc, hobo en Hakon Bjarnason, piano
3 april, Rialto@VUcampus in collegezaal KC-07, hoofdgebouw VU, De Boelelaan     17.45 Foxtrot, kaartverkoop aan de zaal vanaf 17:15. Om 20.30 The Rider.

4 – 8 april Kunst RAI     Lees meer over de deelnemers

5 april 19.30 – 21.00 Botanische Tuin Zuidas, een workshop waarin je luistert naar de muziek van bomen en planten die bij de lente horen, een verfrissende en nieuwe ervaring.

t/m 5 april de Expo: Good news for the planet, in Circl, Mahlerplein       WDCD presenteert 13 winnaars van de Climate Action Challenge! Lees meer

7 april Fietstocht door Buitenveldert       Paul Lappia, gids bij het Van Eesteren Museum en kenner van het werk van Aldo van Eyck, verzorgt op zaterdag 7 april en op zaterdag 26 mei 2018 een fietstocht langs werken van Van Eyck in Buitenveldert. De start is bij het Gustav Mahlerplein om 13.00 uur en de tocht duurt anderhalf uur. Deelname kost 15 euro en per fietstocht kunnen maximaal vijftien mensen mee. Houders van Stadspas Amsterdam en CJP betalen 12,50 euro. De ticketverkoop tart binnenkort via de website van het Van Eesteren Museum. Lees meer

8 april 2018, 10.30 uur Beloken Pasen/Thomaszondag in de Thomaskerk       Sopraan Elma Dekker en organist Harmen Trimp zullen deze dienst muzikaal omlijsten. Voorganger is ds. C. van den Broeke.   

9 april 11:00-18:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

12 april presenteert Hello Zuidas het Duurzaamheidsverslag 2017.    Verschillende sprekers zullen tijdens deze middag hun initiatieven op het gebied van duurzaamheid in Zuidas toelichten en het gesprek met u aangaan. Locatie: CIRCL, Gustav Mahlerplein 66A, Amsterdam, inloop: 15.30 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dan kunt u zich hier aanmelden. Bij veel belangstelling krijgen members van Green Business Club en Hello Zuidas voorrang.

13 april Tekenen in de Botanische tuin Zuidas   In april starten weer de tekenlessen, verzorgd door Het Tekenlab, waarin de plant centraal staat. Zo leert u de tuin op verschillende momenten in het jaar op verschillende manieren kennen. Tijd: 14.00 – 16.00

t/m 15 april tentoonstelling Oog op de natuur, Artchapel aan het Beatrixpark    Deze tentoonstelling is samengesteld door kunstenaars die een beurs hebben gewonnen aan de Marius van der Sandt Academie. Open van woensdag tot zondag 14:00 – 17:00.

22 april Landelijks Zaaidag G. van Aemstelpark, 10.30 uur, parkeerplaats stadsdeelwerf Van Heenvlietlaan 50. Aanmelden via f.nieuwenhuis@amsterdam.nl

t/m 6 mei tentoonstelling Resonance,Het Glazenhuis, Amstelpark      Met werk van Martijn Tellinga, Adi Hollander, Sagi Groner en Marc Bain. Geopend vr – zo, 13:00 – 17:00 uur  Lees meer

tot 17 mei in Circl.Art tentoonstelling met werk van Saskia Noor van Imhoff    Winnaar van zevende editie van de ABN AMRO Kunstprijs. De ABN AMRO Kunstprijs is een stimuleringsprijs voor talent in Nederland. Lees meer

 

Lees verder over: Algemeen, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, Ravel, Strawinsky, Thema-avonden, Verkeer, Vivaldi, VU(mc), Weekberichten.