Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 13

BPZ heeft kennisgenomen van het rapport van Sybilla Dekker over Nut en Noodzaak van de bouw van de tunnel Zuidasdok. BPZ kan zich goed vinden in de conclusies van het rapport Voortvarend Bouwen voor de Toekomst. Sybilla Dekker ziet geen heil in sterke versoberingen, vindt meer budget gewenst en pleit voor aanbesteding in deelprojecten. De bouw duurt dan wel langer. Het contract met bouwconsortium Zuidplus wordt ontbonden.

Berichten door Zuidas
*Opdrachtgevers Zuidasdok omarmen advies Sybilla Dekker   
  De ambities en scope van het omvangrijke infra-project Zuidasdok zijn herbevestigd. Het Rijk, de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio en de provincie Noord-Holland kunnen zich vinden in het advies van Minister van Staat Sybilla Dekker. Lees meer 
*Bloemen, maatpakken en wijnen thuisbezorgd   De winkeliers in Zuidas proberen er het beste van te maken. De coronacrisis hakt er natuurlijk in. Maar net als elders tonen ze zich inventief. Zo worden, naast maaltijden, nu ook bloemen, maatpakken en wijnen thuisbezorgd. Lees meer
*Bewoner Janica: ‘De buurtapp bewijst nu zijn nut’      Even boodschappen doen, of voor iemand koken is het nieuwe normaal.’ Dat zegt Janica Draisma, bewoner van de Prinses Irenebuurt. Ze vertelt hoe buren op dit moment voor elkaar in de bres springen. ‘We zitten in hetzelfde schuitje.’ Lees meer
*Tijdelijke opvang 75 daklozen in Sporthallen Zuid    De Sporthallen Zuid bieden vanaf vrijdagavond 20 maart 2020 tijdelijke opvang aan 75 daklozen zonder verblijfsvergunning. Ze komen uit de opvang in Westpoort, waar zo’n 275 mensen in één gebouw zitten. Vanwege het coronavirus is dat onwenselijk. Lees meer

Bericht in het Parool Zuidasdok: “Verbouwing Zuidas moet verder, ondanks coronacrisis en tekort van 1 miljard. Uitgerekend op de dag dat het Centraal Planbureau economische doemscenario’s over ons uitstort, komt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) met de mededeling dat tussen de 700 miljoen en 1 miljard euro nodig is voor de voltooiing van de verbouwing van de Zuidas. ….Waar 2029 tot nu toe gold als jaar van oplevering, is dit nu ergens tussen 2032 en 2036.” Lees meer

Bericht in de Volkskrant: "Bouw Zuidasdok in Amsterdam gaat een miljard euro meer kosten     De bouw van het Zuidasdok – het ondergronds brengen van snel- en spoorweg bij de Amsterdamse Zuidas – gaat 700 miljoen tot een miljard euro meer kosten dan begroot. Dat is een verdubbeling van de kosten……Van Nieuwenhuizen volgt praktisch alle aanbevelingen van Dekker op. Volgens haar is stoppen met het werk geen optie: het is nodig om de knelpunten daar op te lossen. Het project levert de maatschappij meer op dan het kost, schrijft ze. Ze wil het superingewikkelde project nu in delen aanbesteden in plaats van als één geheel. Dat is de reden dat het veel langer gaat duren. Wie de extra kosten moet dragen, is niet duidelijk. ….. Ze schrijft niet wat het beëindigen van het contract met de drie afgedankte aannemers kost." Lees meer

  Kunstwerk Pendulum van Gijs Assmann geplaatst bij EMA. Lees meer in Het Parool

 

In de strijd tegen Corona
*Houd uw grofvuil binnen. Help ons de stad schoon te houden!   We staan voor een enorme uitdaging om met beperkte capaciteit de stad schoon te houden. Helaas zien we de afgelopen weken een enorme toename in de hoeveelheid verkeerd aangeboden grofvuil op straat.
*Amsterdam heeft ook een campagne ontwikkeld gericht op jongeren. Amsterdam gaat ‘viral tegen het virus!’ als iedereen meedoet. Je kan  de volgende berichten delen:  Facebook: Insta: – Twitter:
*Maatregelen van stadsdeel Zuid ivm het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus      Heeft u hulp nodig? Voor Elkaar in Amsterdam kunt van 10.00 tot 16.00 uur bereiken via 020 767 0031 of mail naar info@voorelkaarinamsterdam.nl of bekijk de site van Voor Elkaar in Amsterdam.
Ook de buurtdienst Voor Elkaar in Zuid bekijkt wat ze kunnen organiseren voor buurtbewoners die niet in staat zijn zelf boodschappen te doen. Mocht u daar een beroep op willen doen of juist een helpende hand kunnen bieden? Bel Voor Elkaar in Zuid, 020 679 4441. De Algemene Hulpdienst Buitenveldert biedt boodschappenhulp voor bewoners van Buitenveldert. Voor meer informatie: 020 644 7113. Lees meer

*Protocol voor het openbaar vervoer.  Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft een protocol voor het openbaar vervoer bekendgemaakt. "Uitgangspunt is dat het ov rijdt of vaart en blijft rijden en varen." Volgens het kabinet moet het ov toegankelijk blijven voor mensen die deel uitmaken van vitale processen, mensen die niet thuis kunnen werken en mensen die naar zorgafspraken moeten. De capaciteit in het openbaar vervoer is de afgelopen weken flink teruggeschroefd. Sommige mensen klaagden daarna dat treinen te vol waren om nog 1,5 meter afstand te houden. In het protocol staat nu dat vervoerders de drukte moeten monitoren en de inzet van materieel waar mogelijk moeten aanpassen. Ook kwamen er klachten over agressie in het ov, nu er nauwelijks nog kaartcontrole is. Volgens het protocol is agressie "niet acceptabel" en wordt het "niet getolereerd". Zie npo1 radio

Online platform voor en door Amsterdammers     Amsterdam riep vandaag het online platform wijamsterdam.nl in het leven. Het is een platform waar mensen met goede ideeën en initiatieven zichzelf presenteren. De website is nadrukkelijk niet bedoeld om met elkaar te concurreren, maar bedoeld om initiatieven in de stad zichtbaar te maken. Wij zijn ongelooflijk trots op onze solidaire stad! Zelf een initiatief plaatsen of zien waar u wat aan heeft? Kijk op wijamsterdam.nl.

KBO-PCOB presenteert: de Huiskamerconcerten 2.0    "Voor alle senioren die nu thuis zitten, presenteert seniorenorganisatie KBO-PCOB de Huiskamerconcerten 2.0. Nederlandse zangers nemen in hun eigen huiskamer een aantal nummers op, die daarna via de social mediakanalen van KBO-PCOB in de huiskamers van senioren te zien en beluisteren zijn. De komende tijd zal elke week een andere artiest zijn kunsten laten horen. Onder meer Bertolf, Stephanie Struijk (ook bekend als Stevie Ann) en Gerald Alderliefste doen mee aan dit huiskamerconcert 2.0." Beluister het hier.

*Bericht van de RAI voor hun buren     Het besluit van de Nederlandse overheid om geen evenementen te laten plaatsvinden tot 1 juni, maakt dat ons contact in deze periode anders verloopt. In het belang van het welzijn en de veiligheid van iedereen staan wij als RAI Amsterdam volledig achter dit besluit. Om kenbaar te maken dat er bij de RAI geen evenementen plaatsvinden zijn de deuren sinds afgelopen week gesloten, de vlaggen naar beneden gehaald en de meeste verlichting is uitgezet. De RAI blijft via de meldkamer bereikbaar. Ziet u in de omgeving iets vreemds of afwijkends, meldt dit via 020 – 549 19 30 of via meldkamer@rai.nl.

*NS-topman: reizen met de trein niet bedoeld voor dagje uit in tijden van Coronacrisis    "Het reizen met de trein is niet bedoeld als een dagje uit, maar om mensen in vitale beroepen zoals de zorg naar hun werk te brengen. Dit benadrukt NS-topman Roger van Boxtel. Hij gaf aan op Twitter dat het op de eerste dag van de basisdienstregeling "her en der toch druk is geweest". Lees meer
*Dit is de impact van het coronavirus op het internationaal treinverkeer   Net als in Nederland ondervindt het openbaar vervoer in de rest van de wereld ook de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen die overheden nemen om verspreiding te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk heeft nog…. Lees meer

1 april vergadering raad, 13:00, raadzaal, stadhuis   De vergaderingen vinden alleen plaats als besluitvorming niet uitgesteld kan worden. Bekijk de agenda hier
15 april 13.30 raadscommissie Bouwen en Wonen, commissiezaal stadhuis  Bekijk hier de hele agenda.
TKN 4 Beantwoording motie 313.18 inzake onderzoek naar ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied tussen de Boelelaan en de Kalfjeslaan. Dit agendapunt is doorgeschoven vanuit de geannuleerde vergadering van 25.03.2020. 2. BRIEF motie Buitenveldert.
Zuidas en Marineterrein   TKN 12 Kennisnemen van principenota Parnas.   00 Commissie Flap 24.47KB
    •     Bijlage01-Principenota-Parnas.pdf 23.84MB Tekststuk
    •     Bijlage02-Principenota-Parnas-bijlagen.pdf 11.08MB Tekststuk
    •     Bijlage04-SAP-advies-Parnas.pdf 136.72KB Tekststuk
    •     Bijlage05-Advies-DB-Stadsdeel-Zuid.pdf 77.33KB Tekststuk
    •     Bijlage06-Belangendocument-omgeving-Parnas.pdf
TKN 13 Instemmen met afhandeling toezegging marktconsultatie OBA Next. (BD2020-000601)

Nieuws uit B&W week 13
Bij Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit :Het college van B en W verleent per direct parkeervergunningen aan medewerkers in de zorg. Nu het openbaar vervoer wordt afgeschaald i.v.m. het Coronavirus en het risico op besmetting in het OV, is het belangrijk dat zorgmedewerkers Amsterdam ook met eigen vervoer kunnen bereiken. De maatregelen gelden voor apothekers en medewerkers, huisartsen, ziekenhuispersoneel, personeel van verpleeg en verzorgingstehuizen en de GGD. De vergunning is in de hele stad geldig en wordt kosteloos uitgegeven. De vergunning wordt verleend vanaf 23 maart 2020 en is geldig tot 31 mei 2020.

Oproep deelname aan twee onderzoeken van studenten UvA
Milou Nijssen onderzoekt hoe het wonen in een hoogstedelijke omgeving het gemeenschaps-gevoel van bewoners beïnvloedt. Om dit te onderzoeken is de Zuidas de perfecte hoogstedelijke onderzoekslocatie. Voor dit onderzoek wil zij mensen die op de Zuidas wonen gaan interviewen via Skype en dat duurt ca 15-30 minuten. Wilt u meedoen? Neem contact op via milounijssen@gmail.com.
Sara Bugera komt graag in contact met gezinnen in hoogbouw. Deelname aan het onderzoek duurt niet lang! Ik zal aan de ouder(s) en kind(eren) vragen of zij 10 foto’s willen maken van hun woonomgeving. Daarnaast vraag ik aan de kinderen of zij een tekening willen maken. Vervolgens zal ik via skype of de telefoon de gemaakte foto’s en tekeningen met de ouders en kinderen kort bespreken. Het doel van mijn onderzoek is om inzicht te krijgen in de woonervaring van zowel de ouders als de kinderen in hoogbouwwoningen. Wilt u meedoen? Stuur een email naar: sara.bugera@student.uva.nl.

Nieuwsbrief Amsterdam 27 maart 2020, editie Zuid, met o.a. "Amsterdam heeft extra maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus, Houd grofvuil binnen en Ga verantwoord winkelen" Lees meer

Kunst en Cultuur     STAY AT HOME STEDELIJK  -ONLINE KIJKEN, LUISTEREN & DOEN-    Met gepaste afstand is de mensheid nog nooit zo verbonden geweest. Samen zetten we ons in het coronavirus te bestrijden. We blijven thuis, nemen afstand van elkaar en bezoeken voorlopig niet onze favoriete plekken. Ook het Stedelijk bezoeken kan nu niet, maar online gaan we door! In deze nieuwsbrief meer over het online aanbod. Dit wordt de komende weken verder uitgebreid. Volg ons ook op social kanalen voor een dagelijkse dosis kunst tijdens de thuisblijfdagen. Bekijk het aanbod hier.

8 april 11:00-18:00 uur, Pure Markt in het Amstelpark
8 april 20.30 uur Het verhaal van Pasen in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      
t/m 12 april, Zoo of the Future- ZOOOF, in het Glazen Huis, Amstelpark    

T/m 31 december 2020 Expositie #zuidasstories        Herbeleef de historie van Zuidas bij de expositie genaamd #zuidasstories op het Gustav Mahlerplein. De expositie bevindt zich op de bouwschuttingen bij het talud station Zuid.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020 (het Pinksterweekend) rijden er minder metro’s en treinen van en naar station Amsterdam Zuid. In dit weekend wordt verder gewerkt aan de bouw van de nieuwe reizigerstunnel; de Brittenpassage. Hiervoor wordt een aantal metro- en treinsporen gestremd. Lees meer

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020 Werkzaamheden

Stadionkade o.a. vervangen asfalt door klinkers. Dat duurt t/m oktober 2020. Omleiding via de Stadionweg. Lees meer 

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
APV

Z/20/642129 Tvm/Stremmen, IJsbaanpad 9-11, 23-03-2020 
Verleende omgevingsvergunning
*Dina Appeldoornstraat 5-II,
1076 AW: voor het omzetten van één zelfstandige woonruimte
*Willem Kesstraat 15, 1077 KR: voor het veranderen en vergroten van het gebouw
*Jachthavenweg 130, 1081KJ: voor het aanbrengen van reclame-uitingen evenwijdig aan de voor- en zijgevel van het kantoorgebouw.

Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied zie overzicht
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
*24-03-2020 01-05-2020  Gershwinplein, Amsterdam   voor het tijdelijk plaatsen van een kunstobject, op de locatie Gershwinplein (AK 4291), met een instandhoudingstermijn tot en met maximaal 1 april 2021.
*23-03-2020 02-05-2020   Zuidasdok Brittenpassage (AK 3577), Amsterdam   werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: in de nacht van zondag 22 maart 2020 op maandag 23 maart 2020 en in de nacht van maandag 23 maart 2020 op dinsdag 24 maart 2020 van 01:00 uur tot 05:00 uur. De ontheffing heeft betrekking op het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het project Zuidasdok. Aanvrager: ZuidPlus V.O.F.
*27-03-2020 06-05-2020  Parnassusweg 220, Amsterdam   verlengen van de instandhoudingstermijn van een kantoor en parkeergarage op de locatie Parnassusweg 220 te Amsterdam en 24 parkeerplaatsen aan de westzijde van de parkeergarage met een instandhoudingstermijn t/m 31 maart 2021. Aanvrager: dpcp B.V.
*27-03-2020 08-05-2020  Europaplein 24, Amsterdam   vellen van 5 bomen op de locatie Europaplein 24 te Amsterdam (P9 van het RAI terrein gelegen aan de Wielingenstraat). Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
*27-03-2020 04-05-2020  Antonio Vivaldistraat 50, Amsterdam   voor het verbouwen van de entreehal met een tijdelijk terras met een instandhoudingstermijn t/m 23 maart 2025. Aanvrager: Drentestraat 11.
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend                                               26-03-2020 07-05-2020  Strawinskylaan 1, Amsterdam   Het betreft een ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: vrijdag 27 maart 2020 van 19:00 uur tot zaterdag 28 maart 2020 7:00 uur. Het monolithisch afwerken (vlinderen) van een vloer op de 6e verdieping, bouwdeel D5. Aanvrager: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten Nederland B.V..

Wabo, reguliere procedure, verklaring vergunningvrij

*24-03-2020 05-05-2020  Strawinskylaan 2001, Amsterdam   activiteit voor het aanleggen/uitbreiden van het glasvezel netwerk. Aanvrager: Eurofiber Nederland B.V.
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
*23-03-2020 04-05-2020  Gustav Mahlerlaan 1200-1244, Amsterdam     maken van wandsparingen op de begane grond in het kantoorgebouw NoMa House. Ontvangstdatum aanvraag: 19 maart 2020. Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V..

   

Lees verder over: Algemeen, Dok, Flanken, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, RAI, Strawinsky, Verkeer, Voorzieningen, Weekberichten, Zuidasgebieden.