Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 14

luchtfoto_rai2 april Informatiebijeenkomst RAI & aansluitend vragen BPZ

Dienst Zuidas houdt van 19.00- 20.30 uur een informatiebijeenkomst over het concept uitvoeringsbesluit RAI. Bas Boeker van dienst Zuidas geeft een toelichting en aansluitend is er een half uur beschikbaar voor vragen van bewoners en belangstellenden. BPZ haalt dan ook punten op voor haar zienswijze. Locatie: RAI, Elicium (zaal D507) melden bij de receptie, Europa-boulevard 24.  Voor het raadplegen van de stukken zie het overzicht ter inzage hieronder.

verkieizngsdebat 2014Verkiezingsdebat in Huis van de Wijk

Voorafgaand aan de verkiezingen op 19 maart werd er onder leiding van Cisca griffioen met politieke partijen en bewoners gedebatteerd over hun visie op stellingen over o.a. wonen & zorg, participatie en hergebruik leegstaande panden. Op het gebied van welzijn en zorg waren alle partijen het eens over het inrichten van een 24-uurs zorg-meldpunt.

 

Vijf initiatieven voor tijdelijke kiosken geselecteerd

Dienst Zuidas berichtte: “Deze zomer staan er op vijf plekken in Zuidas food & drink stands. Dienst Zuidas riep ondernemers op om een business plan in te dienen voor een tijdelijke kiosk. Maar liefst 83 ondernemers reageerden op deze oproep. De jury had een lastig klus, maar koos uiteindelijk 5 ondernemers die vanaf mei een half jaar in Zuidas staan! De ondernemers gaan het vergunningentraject in. De uitslag is daarom nog even onder voorbehoud.”

1. ICOON broodjesbar voor de Vijfhoek (voetbalveldje tussen Prinses Irenestraat en Strawinskylaan),

2. Bull & Bears voor een verantwoorde lunch aan de Gustav Mahlerplein,

3. Juice and Salades op het Gustav Mahlerplein,

4. Uit de keuken van Maass o.a. gezonde maaltijden en lunchsalades op Gershwinplein

5. Stewart & Sally voor diverse stews bij de VU Tramlus              

hortus vuHortus VU                                                                         

Het stadsdeel berichtte recent dat het VU, VUmc, vrijwilligers van Hortus VU en Stadsdeel Zuid onlangs de overeenkomst ‘Botanische Tuin VU Campus' ondertekend hebben. ”Samen willen zij de botanische tuin van de VU Campus de komende tien jaar draaiende houden en voor iedereen beter toegankelijk maken.

VU, VUmc en het stadsdeel investeren fors in de nieuwe botanische tuin. Zo stelt Stadsdeel Zuid geld beschikbaar aan de vrijwilligers en voor de herinrichting van het terrein. Het is de bedoeling dat de botanische tuin er de komende tien jaar goed bij ligt en dat zoveel mogelijk mensen van de tuin en de collecties kunnen genieten. Op de plek waar nu de botanische tuin is, komt, naar verwachting in 2024, nieuwbouw van het VUmc. Hierna wordt de botanische tuin geïntegreerd in de dan gerealiseerde zorgtuin van het VUmc.”

Geen tot beperkt treinverkeer

Het weekend van 5 en 6 april is een werkweekend. Op de trajecten Schiphol – Sloterdijk, Schiphol – Duivendrecht en Schiphol – Amsterdam Bijlmer ArenA gaan diverse aannemers aan de slag met uiteenlopende werkzaamheden, zoals het heien van damwanden, aanbrengen van bovenleidingen en het uitvoeren van veiligheids- en ICT- testen. In dit weekend is er geen tot beperkt treinverkeer mogelijk van en naar Schiphol. Reist u met de trein? Raadpleeg dan eerst  http://www.ns.nl/ voor actuele informatie.

Werkzaamheden Beatrixpark

April – juni 2014  Wat gaat er gebeuren?

beatrixpark bord april 2014Begin april start de aanleg van de waterpartij en de aanleg van een (tijdelijk) groengebied ten oosten van het nieuwe St. Nicolaas Lyceum. Hier komt gras met ruimte om te voetballen en er komen bankjes. De huidige waterpartij wordt naar het noorden toe uitgebreid. In de zuidwest hoek van het water wordt een klein gedeelte gedempt. Deze werkzaamheden duren ongeveer een week.

beatricpark 15 april nuonNuon start in april met de aanleg van stadsverwarming onder het fietspad. De zuidelijke fietsroute over het bruggetje is daarom afgesloten van 15 april t/m september (zie kaartje). Fietsers kunnen het noordelijke fietspad gebruiken. Vanwege de aanleg van de waterpartij is een gedeelte van het voetpad tijdelijk afgesloten. Via een noodbrug over pontons is het toch mogelijk om een ronde te wandelen. Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingscoördinator Jeroen van der Linden telnr 06 12345 105 of omgevingscoordinator@zuidas.nl

Licht uit voor de aarde

De Green Business Club Zuidas laat op haar website weten dat zij de actie op 29 maart hebben gesteund en ze deed net als vorig jaar weer mee aan Earth Hour. Door gezamenlijk deel te nemen heeft het Wereld Natuur Fonds Zuidas uitgeroepen tot Landmark en werden de bedrijven en het gebied apart benoemd op de website van Earth Hour.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Overzicht ter inzage bij stadsdeel Zuid

Ter inzage legging Concept Uitvoeringsbesluit RAI en Inspraak (PDF, 29 kB)
20140212 concept RAI Uitvoeringsbesluit (PDF, 29 MB)
20140219 brief van stadsdeel Zuid aan Gemeenteraad concept uitvoeringsbe… (PDF, 1 MB)

Stadsd. Zuid

13-03

24-04

 

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan RAI

DRO

13-03

24-04

Kennisgeving- Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase

DRO

20-03

01-05

Kennisgeving- VOF Royal Zuid- Gershwinlaan (Zuidas Blok 9 en 10) Ontwerp Watervergunning

Waternet

20-03

01-05

Aanwijzingsbesluit tijdelijke staanplaatsen

Het DB van stadsdeel Zuid heeft op 18 maart 2014 een besluit genomen over drie tijdelijke plekken in Zuidas: G. Gershwinplein; Strawinsky Vijfhoek; De Boelenlaan bij de tramlus. Bezwaar maken kan t/m 14 mei. Het bezwaarschrift sturen aan De Bestuurscommissie Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Bron: De Echo d.d. 2.4.2014.

Aanvraag evenementenvergunning

  • Beethovenstraat 27, 1077 HM: voor het houden van een evenement "Het Kabinet van de Dames" van 1 mei 2014 tot en met 31 mei 2014 van 13:00 uur tot 18:00 uur. Dossiernummer 32-871918.

De aanvraag ligt vanaf 31 maart 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie Pr. Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag voor een exploitatievergunning horecabedrijf

De aanvraag ligt vanaf 31 maart 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923.

De aanvraag ligt vanaf 24 maart 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923.

Voor beide aanvragen geldt: gedurende genoemde periodes kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

In april geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8
 

15 april 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Vigh & Bosboom, Peter Vigh, saxofoon en Tobias Bosboom, piano.

6 april Lente wandeling & 20 april Pure markt, van 11.00-18.00 aan het Boerenweteringpad in Beatrixpark

6 april van 14:00-15:30, lentewandeling in het Beatrixpark georganiseerd door IVN, vertrekpunt parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg.

7 april, 20.00 -22.00 uur, Martin Luther King Jr. lezing, VU hoofdgebouw – Auditorium

Sprekers zijn: Mpho Tutu, Désanne van Brederode, Eddy van der Borght, Marceline van Furth. Gespreksleiding is in handen van Markha Valenta. De jaarlijkse Martin Luther King Jr. lezing wordt georganiseerd door de stichting Martin Luther King Lezing, een initiatief van het r.k. spiritueel centrum de Boskant Den Haag en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tot 20 april expositie ‘Het verlangen naar een beeld’ van Seán Hannan, i.s.m. Joppe van Hulzen en Mees van Hulzen, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

t/m 27 april tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

 

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.