Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 14

Geluidmetingen in Irenebuurt ivm bouw P-garage Atrium

De Irenebuurt meldde op haar website: “Op 15 maart 2016 zijn op drie adressen en bij de AICS geluidsmeters geplaatst om het geluid van de bouwwerkzaamheden bij het Atrium te monitoren. De apparaten sturen een e-mail naar alle partijen als vooraf ingestelde waarden worden overschreden, zodat de aannemer kan sturen op zijn werkzaamheden. 

Op 11 april wordt langs het viaduct Parnassusweg een damwand ingezet. Bij het inzetten van de damwanden voor het eerste deel van de parkeergarage is het drukken van de wanden niet gelukt en zijn de wanden getrild met grote geluidsoverlast tot gevolg. Zie het item hierover op hun website. Nu is men van plan de wanden met een hoogfrequent blok in een keer naar beneden te trillen, zodat er minder weerstand is en minder geluid. Dit zal niet op zaterdagen gebeuren. Ook zal er nu tot na 9 uur 's ochtends kunnen worden doorgewerkt. Het Atrium heeft gezegd dat dit geen probleem is voor haar huurders.” lees meer

Beatrixpark filmlocatie van Oase Herdacht ?

Ruth Meyer, kunstenares, heeft een plan om een dansfilm te maken met als locatie het Beatrixpark. Voor de film Oase Herdacht/Oasis Remembered wordt begin april een crowdfunding campagne gestart via WWW.CINECROWD.COM. Verschillende fondsen hebben subsidie verleend. Wilt u doneren bekijk op de website cinecrowd de filmimpressie en lees haar verhaal en motivatie over het belang van een plek om eenvoudig gewoon kind te kunnen zijn. Met name voor vluchtkinderen is dat belang. Ruth vergelijkt het Beatrixpark met Huis ter Heide uit de oorlog.

6 april 20.00, vergadering bestuurscommissie AZ, RO en Samenleving, locatie: Pr. Kennedylaan 923

Op de agenda bij 12 bestuurlijk advies bij nieuwe visie Zuidas. http://zuid.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=289493/type=pdf/002_visie_za.docx.pdf

6 april 9.00-12.30, Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid, de Rooszaal stadhuis

Agendapunt 17 Vaststellen reglement Groengelden 2016-2018 en bij de Tknlijst 1 Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2-16-2021 vrijgave voor advies en consultatie.

8 april opening vernieuwd Gelderlanplein

Om 16.00 uur opent burgemeester Van der Laan het vernieuwde winkelcentrum Gelderlandplein. lees meer

Nota van Beantwoording bestemmingsplan Zuidasdok en vervolgproces 

De Nota van Beantwoording is beschikbaar per 1 april; behandeling Bestemmingsplan in de raadscommissie  van 13 april en in de gemeenteraad van 20 april. De tervisielegging is van 12 mei tot 23 juni 2016.

Bijeenkomst over verkeersveiligheid op 11 april

Op maandag 11 april organiseert Pakhuis de Zwijger in samenwerking met de gemeente Amsterdam een avond over veilig verkeersgedrag en het verkeersveiligheidsplan. Bekijk de plannen van Zuid en zie de documenten bij agendapunt 8.

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werk aan het spoor       Zaterdag 16 en zondag 17 april treinvrijeperiode Zuidtak spoor Schiphol – Duivendrecht, Check vóór vertrek de reisplanner.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m maart kap bomen T/m juni 2016 onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m 27 mei werkzaamheden bij de kindercampus

Tot eind maart bouw NoMaHouse     Aanleg fundering en ontgraven bouwput voor de parkeergarage. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. 

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium – parkeergarage en fietspad afgesloten     Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft nog wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor het Atrium opgeheven. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10. 

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot eind 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden. lees meer

T/m mei 2016 bouw Square( 111 middensegment huurwoningen) in Kop Zuidas Amsterdam.  

T/m juni 2016 bouwactiviteiten voor The Pavilion aan de Fred. Roeskestraat.

T/m augustus 2016 werkzaamheden voor het multifunctioneel parkeergebouw van de RAI.

T/m augustus 2016 bouwrijp maken grond hotel Nhow Amsterdam RAI. De bouw duurt t/m 2018.

T/m september 2016 Bouw kantoorpaviljoen Telesto in de red. Roeskestraat.

T/m september 2016 bouw woongebouw Amstelwijck aan de Zuidelijke Wandelweg direct naast project Rivers in Kop Zuidas. lees meer

T/m medio 2017 werkzaamheden 150 KV station (ontwerp Krijn de Koning) naast station RAI.

Tot eind 2017 Bouw ‘Gershwin Brothers’ (159 huurwoningen) hoek de De Boelelaan/Buitenveldertselaan. 

T/m januari 2019 bouw Imaging Center, Vumc aan de Van der Boehorststraat.

 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Besluit van de gemeenteraad van 6 maart 2016 over parkeernormen

* 3f. Stadsdeel Zuid: Binnen de Ring A10 – Minimaal 1 parkeerplaats per vrije sector woning – Minimaal 0,7 parkeerplaats per sociale huurwoning – Minimaal 0,1 parkeerplaats per studentenwoning – Maatwerk voor andere woonvormen. Buiten de Ring A10 – Maatwerk voor alle woningtypes en woonvormen.

* Kennisnemen van het besluit om “Ruimte voor de Stad-Koers 2025” vrij te geven voor advies (2016, nr. 73/179)

Aanvraag evenementenvergunning

* Amstelpark 12, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Voorjaarsmarkt" op 22 mei 2016 van 11.00 uur tot 20.00 uur. Dossiernummer 2016-16534.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.  

* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Foodtruck Festival Trek" op 14 juli 2016 tot en met 17 juli 2016 dag 1 van 16.00 uur tot 23.00 uur dag 2 van 16.00 uur tot 00.00 uur dag 3 van 12.00 uur tot 00.00 uur en dag 4 van 12.00 uur tot 22.00 uur. Dossiernummer 2016-16854. 

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Waterschap: Aanvraag Watervergunning

* voor het onttrekken van grondwater tijdens het realiseren van een parkeergarage ter hoogte van Prinses Irenestraat 31, 1077 WVAmsterdam – AGV – W-16.00732

* voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van 3 duikers, een riolering en een voormetseling voor een kademuur ter hoogte van de De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam – AGV – W-16.00742 

ONDZKG

Aanvraag WABO

* Tussen de sporen nabij RH130 t.h.v. Parnassusweg betreft het plaatsen van een tijdelijke container t.b.v. het aansturen en detecteren van de metro op het spoor voor een periode van 5 jaar en 6 maanden. Ontvangstdatum aanvraag: 29 maart 2016. Aanvrager: Alstom Transport B.V.. Zaaknummer: 771206.

* betreft het oprichten van een tijdelijk paviljoen op het Zuidplein voor een periode van 2 maanden. Ontvangstdatum aanvraag: 24 maart 2016. Zaaknummer: 768984. 

* betreft het bouwen (Rietveld) in afwijking. Ontvangstdatum aanvraag: 25-03-2016. Aanvrager: ABT bv. Zaaknummer: 767925

 

5 april 12.40-13.00 Meesterpreek in de lunchbreak met Marieke Bax, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2 en op 7 april 17.00 tot 20.00 Jazz at the Southazz.

10 april, Pure Markt, 11.00-18.00 uur in het Amstelpark

12 april, lunchconcert met Betuel Ramirez harp, 12:30-13:00 uur in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

15 april 11-13 uur ZZP-meeting in het Huis van de wijk A.J. Ernststraat 112      Bent u (beginnend) ZZP-er? Wilt u (meer) contact met andere ZZP-ers in uw wijk? Kom dan naar de ZZP-meeting! 

17 april in het Glazen Huis Amstelpark. presentatie van de Park Sporen-kaart, het resultaat van een jaar onderzoek naar de bodem van het park. Voor het kunstproject Park Sporen ging Marjolijn Boterenbrood een jaar lang ‘ondergronds’ in het Amstelpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark.. …lees meer. Verder in het Glazen Huis The Garden. een reisverslag van Sara van der Heide van 3 april – 15 mei 2016

21 april 2016 – 19.30 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert: BOMEN OVER BOMEN  georganiseerd door Vrienden van het GvAemstelpark. Van 20.45-21.05u: Toekomstig bomen- en parkenbeleid door Gerard de Ruijter. Info, aanmelden, vriend worden: vriendengvapark@live.nl.

Lees verder over: Groen, Water & Lucht, Weekberichten.