Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 14

Dok, Dok, Dok          ………. Tussen 2019 en 2024 wordt de meeste bouwoverlast verwacht. Overal op Zuidas wordt intensief gebouwd. Kantoren en woningen worden het komende jaar opgeleverd, maar er komt nog veel meer. Intussen wordt ook in samenwerking met bewoners en bedrijven gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de Kop Zuidas,. lees verder in het wijkkrantartikel van april 2017

Fietsparkeergarage de Vijfhoek
Bericht Zuidas: “Begin april gaat de aannemer Van Boekel Zeeland BV verder met de bouw van de fietsparkeergarage. In oktober 2017 is de ruwbouw, zoals de wanden, fundering en het dak grotendeels klaar en werkt de aannemer ondergronds verder. Zuidas wil dan een deel van de openbare ruimte weer aan u ‘teruggegeven’. Terwijl er ondergronds verder wordt gebouwd, is er bovengronds nog wel voor een deel bouwterrein in gebruik. Na oplevering in april 2018 wordt het maaiveld definitief ingericht.” lees verder in de Bewonersbrief Vijfhoek pdf

Padden op paden!! in het Beatrixpark
Het blijkt dat de paddentrek, die nu begonnen is, ook in ons park gevaarlijke situaties kan opleveren: na zonsondergang gaan de padden aan de wandel, en steken daarbij de (fiets-) paden over. lees meer  

Verslag van Geluidshinderdag door d’Oude Stadt
“Dinsdag 28 maart was in Utrecht de Nationale geluidshinderdag 2017. Het onderwerp evenementen en geluid(shinder) werd in al zijn facetten belicht, door geluidsaviseurs, gemeenten en handhavers. Veel sprekers met heel veel informatie. d’ Oude Stadt en Lagertoontje spraken als bewoners van Amsterdam. …Paul Busker stipte ook het nieuwe evenementenbeleid in Amsterdam aan. De burgemeester was het eens met de bewoners: een veel lager BasisNorm gerelateerd aan de goede spraakverstaanbaarheid binnen, ongestoorde nachtrust en het voorkómen van gehoorschade. Doel een heus convenant met alle partijen (bewoners, organisatoren en gemeente). Het werd een mediation-traject. Het ingezette burgerparticipatietraject rond het nieuwe evenementenbeleid in Amsterdam lijkt vroegtijdig gestrand. lees verder

Het OV – ervaring en bereikbaarheid Amsterdam versus statistiek
Presentatie door BPZ bij bijeenkomst Fijnmazig OV      “Op 27 maart 2017 vond de tweede bijeenkomst plaats over de negatieve ontwikkelingen in het Amsterdamse Openbaar Vervoer. Ging de eerste bijeenkomst op 2 december vooral over de veranderingen die gepland zijn tegelijk met het gaan rijden van de NZ-lijn in 2018, nu lag de nadruk op de verslechteringen die al een tijd lang gaande zijn.
Cisca Griffioen van BPZ hield een presentatie waarin de bereikbaarheid van verschillende bestemmingen vanuit Buitenveldert en Zuid in kaart is gebracht. Conclusie is dat de meeste passagiers te maken krijgen met minstens een extra overstap en de criteria voor halte-afstanden verdienen volop aandacht. De norm is nog 400 meter, maar 10% is al 800 meter (Let wel: hemelsbreed). 400 blijft bij de “ontsluitende” lijnen. Tangenten 800 meter. We moeten heel goed opletten dat de gemeente die afstanden niet gaat oprekken.” Lees meer en bekijk de presentatie.
Resultaten OV-klantenbarometer 2016 door de Vervoerregio
“In de concessie Amsterdam waardeert de klant het OV beter dan vorig jaar. De waardering voor bus is met 0,1 punt gestegen naar een 7,6. Ondanks de vele werkzaamheden in de stad is de waardering voor de tram en metro gelijk gebleven ten opzichte van 2015 en wordt gewaardeerd met een 7,4.” lees verder
Wie, waar en hoeveel mensen werd gevraagd naar hun mening? De OV-Klantenbarometer is met bijna 90.000 meningen van reizigers het grootste onderzoek in het openbaar vervoer. Dat het onderzoek in het hele land op dezelfde wijze wordt gehouden is uniek in Europa. lees meer over het onderzoek en het gebied.

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde vanaf 28 maart 2017 ter inzage
Het plangebied ligt in het grootstedelijk gebied Zuidas en wordt globaal begrensd door de Strawinskylaan in het noorden en de ringweg A10 in het Zuiden. Het plan maakt twee concrete ontwikkelingen mogelijk: de uitbreiding van het WTC-complex en de herontwikkeling van de CRI-kantoortorens. den kansen voor de invulling van een onderdeel van de stedenbouwkundige en kwalitatieve strategie voor dit gebied. Plan inzien kan bij: het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, en bij stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1409BPGST-OW01. Uw zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Of bel met afdeling Ruimte en Duurzaamheid, telefoonnummer 020 255 1524.

5 april vergadering Voorbereidende Commissie Zuid 20:00, locatie: President Kennedylaan 923
Op de agenda, Derde uitvoeringsmonitor gebiedsgericht werken december 2016 (ter bespreking op verzoek van GroenLinks)
•  Uitvoeringsmonitor_Zuidas_Buitenveldert-1 waarin o.a: “In 2016 zijn ontmoetingsplekken ingericht en versterkt. In januari is de natuurspeeltuin op Zuidas opgeleverd. In juni is het openbare schoolplein van de Merckelbachschoolplein geopend. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor een kruidentuin bij het Menno Simonszhuis die tevens dient als ontmoetingsplek voor de buurt. De Botanische Tuin (voorheen Hortus VU) is uitgebreid met verschillende faciliteiten. Bij Ravel Residence (studentencomplex aan de Boelelaan) worden regelmatig openbare activiteiten georganiseerd. …Er zijn diverse activiteiten gerealiseerd om studenten in contact te brengen met voorzieningen en bewoners in de eigen buurt. Studenten zijn in contact gebracht met Huis van de Wijk, ontmoetingsplekken en verschillende verzorgingshuizen.” lees hier de agenda

12 april vergadering raadscommissie I&D, 9.00 uur -12.30 uur en zonodig 19.30 – 22.30 uur, locatie: De Rooszaal, 0239, Stadhuis
Op de agenda bij TKN 5 Raadsadres besluit van het Dagelijks Bestuur van Vervoerregio Amsterdam tot vaststelling van de vervoerplannen voor 2018. (BD2017-003758) lees de brief van de vervoerregio 09012f9781f8ec21-1 pdf

12 april, 20.00 uur Beeldvormende vergadering bestuurscommissie Zuid- Fietsparkeren, locatie nog niet bekend.

Nieuwsbrief Amsterdam 30 maart editie Zuid met o.a. Tulpen en info over Eenmalige subsidie en Periodieke subsidie gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten in Zuid.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum

Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3, t/m mei 2017      “Vanaf vrijdag 31 maart verminderde bereikbaarheid op de De Boelelaan, tussen de Beethovenstraat en Europaboulevard. Er zijn minder rijstroken beschikbaar op de De Boelelaan tot eind 2017. En: extra omleidingen in de omgeving van de Europaboulevard tijdens de weekenden waarin wordt gewerkt. Alle bedrijven en woningen blijven bereikbaar. lees meer.” bron: Zuidas. Plan uw reis via google.

vanaf 1 april 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat      Bericht Zuidas: “Het werk verplaatst zich in april naar de andere kant van de straat. De planning is: Heden – mei 2017: Fred. Roeskestraat tussen Spirit en de tijdelijke Rechtbank (werkterrein A): April – augustus 2017: Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool (werkterrein B): Maart – augustus: sloop en nieuwbouw Openluchtschool. Maart – augustus: inhuizing De Fred: Heden – begin 2018: verbouwingen Olympic Plaza en Rietveld. bekijk de werkzaamheden in de folder_fred_roeskestraat_03-2017_3 pdf

Werkzaamheden gebouw Xavier Gustav Mahlerlaan     Vanaf eind februarin storten van de betonwanden op de keldervloer van -2 niveau en de verdere opbouw van de kelder.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel      De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd. lees meer

tot begin mei 2017 geluids- en verkeershinder Parnassusweg thv locatie rechtbank, fietsers worden omgeleid 

t/m 26 mei werkt Prorail ‘s nachts van 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid
Treinperron spoor 3 en 4 en Stationshal verlengen perronkappen: deze werkzaamheden vinden drie nachten per week (22.00 tot 06.00 uur) plaats en kunnen geluidshinder veroorzaken.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap en odnzkg

Gemeente en stadsdeel
Aanvraag horecavergunning
* Gustav Mahlerlaan 50, 1082 ME
: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2017-22576.

Aanvraag evenementenvergunning
* Beethovenplein 12, 1077 WM: voor het houden van een evenement "Markt" op 1 oktober 2017, van 08:00 uur tot en met 18:00 uur. Dossiernummer 2017-22545.

Waterschap
Verleende Watervergunning voor het compenseren van waterberging in verband met het aanbrengen van verhard oppervlak ter hoogte van De Boelelaan 1111A, 1081 HV Amsterdam – AGV – W-17.00323. Locatie: Amsterdam, Van der Boechorststraat.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag vergunning
* 28-03-2017 09-05-2017  George Gershwinlaan 11,
Amsterdam plaatsen van een jacuzzi op een dakterras
* 27-03-2017 08-05-2017  Strawinskylaan 4111, Amsterdam bouwen in afwijking van omgevingsvergunning OLO 1779005 t.w: indelingswijziging trap op de 11e – 15e verdieping (Toren A)
Vergunning verleend
* 31-03-2017 12-05-2017  Tomasso Albinonistraat,
Amsterdam voor het oprichten van een hotel
* 28-03-2017 09-05-2017  Prinses Irenestraat 43, Amsterdam verplanten van 1 boom

9 april, 11:00-18:00 uur Pure Markt in het Amstelpark

11 april, 12:30-13:00 uur, lunchconcert met Petra Ruth Alexandry, piano, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

12 april 20:30 – 22:00, Het Verhaal van Pasen door Ruben van Zwieten, De Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2
14 april 17:30 – 19:00, Is daar iemand? Boekpresentatie NRC-journalist Wouter van Noort,
de Nieuwe poort, Cl. Debussylaan 2

 

 

 

Lees verder over: OV, Weekberichten.