Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 14

11 april, 19.30 themabijeenkomst Bouwen aan het Dok, grote theaterzaal Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112       Met aandacht voor de werkzaamheden voor twee nieuwe doorgangen onder de A10 en het spoor. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Aanmelden verzekert u van een plaats, mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

9 april bent u van harte welkom op de buurtbijeenkomst RAI over o.a. plannen voor de groenstrook bij hal 5.  Van 18.00 – 19.30 uur in het Elicium, Entree D. Lees meer in de buurtnieuwsbrief. 

Berichten Zuidas:
*A10 Zuid richting Utrecht 5 weekenden dicht, geen treinverkeer  
     In mei en juni 2019 werkt Zuidasdok 5 weekenden aan de A10 Zuid en het spoor bij de stations Amsterdam Zuid en RAI. Wilt u in deze weekenden de weg op of gebruikmaken van het openbaar vervoer, houd dan rekening met extra reistijd, afsluitingen en omleidingen. Lees meer
*‘Kunst moet dynamisch zijn, vragen stellen, discussies ontlokken’      AkzoNobel beschikt over een vermaarde kunstcollectie, die voor iedereen toegankelijk is. We bezochten de expositie Common Ground en spraken met de directeur van de AkzoNobel Art Space, Hester Alberdingk Thijm. Lees meer De Art Space is geopend voor publiek op werkdagen van 10.00-17.00 uur en op afspraak.

Gebouw Tripolis en herontwikkeling door nieuwe eigenaar en projectontwikkelaar. Lees meer in het bericht in NRC van 6 april op www.nrc.nl.

Inspraak:
* Ter inzage Verdi o.a. concept investeringsnota van 7 maart t/m 17 april 2019. Uw zienswijze stuurt u naar het college van b&w van Amsterdam. Per adres: Amsterdam Zuidas, Team Verdi, Postbus 79092, 1070 NC  Amsterdam, of per e-mail via contact@zuidas.nl.
* Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft de conceptnota Beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning  vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 28 maart t/m 8 mei 2019. Conceptnota ‘Beleidsregels afwijkingen omgevingsvergunning’.

Nieuws uit B&W week 13 en 14
*Bouwen en Wonen, Zuidas en Marineterrein bij Grondzaken       Het college van B en W neemt kennis van de Rapportage Stand van zaken Woningbouwplan 2018- 2025; Voorjaar 2019. Er zijn nog voldoende plannen om dit jaar 7.500 woningen in aanbouw te nemen. Weliswaar staat de bouwsector onder druk door aanhoudende stijging van de bouwkosten en een tekort aan bouwcapaciteit, maar op dit moment zijn er nog genoeg plannen en geld het Woningbouwplan tot en met 2025 uit te voeren.
* bij Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed      Het college van B&W stemt in met het Haalbaarheidsonderzoek OBA Next Zuidas. Dit onderzoek wordt ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. In de plannen voor OBA Next staat de ambitie om een nieuw soort Bibliotheek neer te zetten, met ruimte voor innovatie en digitale inclusiviteit. Ook is het de bedoeling om een breed publiek naar de Zuidas te trekken en een gemengde buurt te creëren. OBA Next sluit aan bij de ontwikkeling van Amsterdam als toegankelijke, veilige en laagdrempelige Digitale Stad.

Nieuwsbrief Vervoerregio  Met o.a. Wat vinden reizigers van de nieuwe lijn 51?   Sinds 3 maart rijdt lijn 51 niet meer van Amsterdam Centraal naar Amstelveen, maar via Zuid naar Isolatorweg. In Amstelveen wordt de sneltram omgebouwd tot hoogwaardige tramlijn. Op het metronet daarentegen zorgt de nieuwe lijn 51 voor een versterking en een nieuwe directe verbinding tussen West en delen van Oost en het Centrum. We gingen met de camera op pad en vroegen aan de reizigers wat ze ervan vinden. Lees verder

Nieuwsbrief Amsterdam editie Zuid 4 april met o.a. "8 april is het zover: snorfietsers gaan naar de rijbaan! " Bekijk de online versie.
Uit de Nieuwsbrief Amsterdam  Wooninformatiemarkt 55+ in Zuid. Op 8 mei. Er zijn ruim 20 organisaties aanwezig die informatie geven over langer zelfstandig thuis wonen. Aanvang 15.30 – 18.30 uur, locatie: Oranjekerk, ingang Tweede van der Helststraat 1-3. Toegang gratis, aanmelden niet nodig. Bekijk het programma hier.

10 april Stadsdeelcommissievergadering, 19:30 uur met op de agenda 8. Adviesaanvraag concept projectnota Verdi, de Investeringsnota Deelplan 1 Verdi en de concept Notitie Reikwijde en Detailniveau Verdi (ter bespreking) Formulier conceptreactie DB.  En het overzicht adviesaanvragen 20190408.

18 april 2019 Vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid, starttijd:
09:00. Locatie: De Raadzaal    
Met op de agenda
16 De beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Van der Burg van 8 januari 2019 inzake parkeerduurbeperking. Sinds november 2015 geldt er, na jaren van experimenteren, in Buitenveldert een parkeerduurbeperking van maximaal drie uur op de Amstelveenseweg, tussen De Boelelaan en de Van Nijenrodeweg. De fractie van de VVD verneemt echter van omwonenden dat deze parkeerduur-beperking nog altijd niet is doorgevoerd in de parkeerautomaten, waardoor de beperking in de praktijk alleen geldt voor belparkeren (waar de wijzigingen wel al zijn doorgevoerd), want aan de automaat kan de beperking met gemak worden omzeild door de meter na drie uur opnieuw bij te vullen. Lees meer

24 april, 19:30 uur stadsdeelcommissebijeenkomst in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A. J. Ernststraat 112

Kunst en Cultuur
8 april, 18.30 – 20.00 Film in Circl, Mahlerplein 
    Lees meer Movienight: When lambs become lions

10 apr, 17.00, in Circl, Mahlerplein    Maandelijkse Roze LGTBI Zuidas Borrel   Lees meer

11 april 12.15 – 12.45 Lunchconcert in de kapel VUmc    Door Miriam Ruf zij zal ons dan op haar harp betoveren met een fraai programma met o.a. L. Spohr: Variations on ´Je suis encore dans mons printemps´ en J.S. Bach: Präludium und Fuge No. 5, in D-major, BWV 850, from the Wohltemperierte Klavier, book 1.

12 april 2019, 14:00 – 16:00 uur Tekenles in de Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8    Lees meer

14 april 11.00 Pure Markt, Amstelpark

16 april 2019, 12:30-13:00 uur, lunchconcert in de Thomaskerk       Carlos Giménez Martínez, saxofoon en Francisco Martí Hernández, piano. Zij brengen werk van César Franck. Lees meer

17-22 april KunstRAI 2019 met de 35e editie!  Tijdens de beurs tonen alle deelnemende galerieën hun hedendaagse  autonome schilder- en beeldhouwkunst, fotografie en nieuwe media. Lees meer
17 april, 11.30 in Circl, Doe mee met de zaaidag       Lees meer over bescherm het ecosysteem; doe mee met de Zaaidag! Kom alles te weten over de rol van biodiversiteit bij een duurzame toekomst
17 april 20:30 t/m 22:00 uur Het Verhaal van Pasen, in de Thomaskerk Pr. Irenestraat 36  Traditiegetrouw viert De Nieuwe Poort op geheel eigen wijze Het Verhaal van Pasen. Een geëngageerd en persoonlijk verhaal, afgewisseld met muziek, waarbij Ruben van Zwieten, predikant, ondernemer en oprichter van De Nieuwe Poort, reflecteert op de huidige tijd. Lees verder

vanaf 7 maart Streets of the World bouwschutting Arnold Schönberglaan     Een kunstproject van fotograaf Jeroen Swolfs.

tot 23 mei expositie Eleven Women in Circl.ART, Circl, Mahlerplein      Helen Verhoeven, winnaar van de ABN AMRO Kunstprijs, presenteert haar werk in Hermitage Amsterdam en in Circl.

5 mei IVN-wandelingen in de artsenijhof van het Beatrixpark van 14.00-15.30     Start bij de parkingang Boerenweteringpad (Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg) Iedereen kan meedoen en aanmelden is vooraf niet nodig, behalve voor groepen. Lees verder

Rondleidingen bij BPD (Bouwfond Property Development) in Burgerweeshuis      Wanneer: iedere tweede zaterdag van de maand; 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december. Hoe laat: 12.00 – 13.30 uur. Kosten: € 25,- per persoon. Aanmelden kan via ARTTRA. Groepsrondleidingen op afspraak via mailto:kunstencultuur@bpd.nl

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden Brittenpassage en sporen station Zuid tbv bouw Zuidasdok? Check voor vertrek een OV-reisplanner of GVB. Komende twee jaar tijdelijke en permanente veranderingen in OV Zuidas/Buitenveldert > Amstelveen en Amsterdam. Bekijk ook de buitendienststellingen en wegafsluitingen A10.

Bus 45 voor als tram 5 niet rijdt tussen Zuid en Stadhart
Tram 5 blijft gedurende de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn gewoon rijden, behalve in 2019 op •  Zaterdag 13 en zondag 14 april | •     Zaterdag 20 t/m maandag 22 april | •    Zaterdag 15 en zondag 16 juni | •  Zondag 14 juli t/m zondag 25 augustus. Lees meer 
Metro 51 rijdt niet in het weekend van 20/21 april. Je kunt dan gebruikmaken van de andere metrolijnen. Waar metro 51 niet meer rijdt kun je gebruikmaken van bus 55, tram 5 en de bussen van Connexxion. Lees meer 

Werkzaamheden 2Amsterdam update      De bouwkuip: Na het inbrengen van alle damwanden en funderingspalen zijn we begonnen met het uitgraven van de bouwput. We hebben nu meer dan de helft van de bouwput tot ongeveer 9 meter diep uitgegraven. Tussen de graafwerkzaamheden door hebben we een stalen buizenframe ingebracht om de bouwput en de Oostelijke toren stabiel te houden. Vorige week zijn we ook gestart met de betonwerkzaamheden voor de parkeergarage die we in de bouwput gaan maken. Het hotelgedeelte: onlangs hebben we ook het laatste gevelelement van de Skybar op de Westelijke toren gemonteerd. Nu dat gedaan is kunnen we ook beginnen met het waterdicht maken van het dak, waarna de installaties op het dak gezet kunnen worden. Parallel zijn we ook gestart met de afbouw van de hotelverdiepingen in de toren.

Vanaf maart 2019 werkzaamheden Station RAI      Medio maart wordt een tijdelijke doorgang voor de stationshal gemaakt en start de renovatie van het station. Naar verwachting is medio oktober 2019 de fietsenstalling gereed en wordt eind 2019 het gerenoveerde station opgeleverd. Stremming tram 4 →  t/m juli 2019 en geluidhinder vervangen rails t/m 22 maart 2019.

T/m 1 mei 2019 werkzaamheden t.b.v. EMA/Van der Valkhotel    Aanleggen kabels & leidingen Vivaldistraat e.o. tussen 7.00 en 16.00 uur  De werkzaamheden hebben gevolgen voor omwonenden.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente

Aanvraag omgevingsvergunning
Peter van Anrooystraat 8
, 1076 BH: voor het kappen van twee bomen staande bij het Dalton College
Aanvraag omgevingsvergunning
Henriëtte Bosmansstraat 45, 1077 XG: voor het verbouwen van een bestaande garage behorend bij …
Aanvraag omgevingsvergunning kap openbare ruimte Stadsdeel Zuid
Kappen van drie bomen in de openbare ruimte,
Verleende omgevingsvergunning
Willem Pijperstraat 48,
1077 XM: voor het veranderen van de begane grond, het herstellen van de fundering en het veranderen van kozijnen in de voor- en zijgevel van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot woning, verzonden d.d. 4 april 2019. OLO-nummer 4094507.
Verkeersbesluit
*Plaatsen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Beethovenstraat 124 te Amsterdam-Zuid – Beethovenstraat 124 te Amsterdam-Zuid
*Inrichting vier parkeerplekken voor elektrisch vervoer Gustav Mahlerlaan 320 te Amsterdam-Zuid –

Waterschap
*Verleende watervergunning voor het aanleggen van spoordekken en een onderdoorgang onder de rijbanen van de A10 Zuid in Amsterdam. – AGV – WN2019-001347
*Ontwerp-watervergunning voor het aanpassen van de waterhuishouding nabij de Zuidas (bij A10 en treinspoor), rond knooppunt Nieuwe Meer (A10/A4), de Schinkelbrug en knooppunt Amstel (A10/A2), AGV – WN2018-009109

ODNZKG
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen Amsterdam (zie overzicht)
02-04-2019 14-05-2019  Arnold Schönberglaan 9, Amsterdam    verankeren van bestaande windschermen in de grond. Aanvrager: restaurant N9ne B.V.
02-04-2019 14-05-2019  Eduard van Beinumstraat 110, Amsterdam   aanbrengen van reclame-uitingen op één raam (oostzijde) van het gebouw. Aanvrager: Vondelgym Zuid B.V.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend (zie overzicht)
04-04-2019 17-05-2019  IJsbaanpad 12, Amsterdam    bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning, met OLO-nummer 1573643 van 15 maart 2016, ten behoeve van het oprichten van een hotel met drie bijhorende reclame uitingen aan het gebouw. Aanvrager: Olympic Hotel Vastgoed.
03-04-2019 15-05-2019  De Boelelaan 1117, Amsterdam    vervangen van de reclame-uiting van de geldautomaat in de gevel van het gebouw. Aanvrager: Geldmaat B.V.
Wabo, reguliere procedure, besluit verklaring vergunningvrij (zie overzicht)
04-04-2019 16-05-2019 Eduard van Beinumstraat 110, Amsterdam     aanbrengen van reclame-uitingen op zes ramen aan de oostkant langs de tuin van het gebouw. Aanvrager: Vondelgym Zuid B.V.
Activiteitenbesluit, melding ontvangen Amsterdam (zie overzicht)
02-04-2019 14-05-2019  Europaboulevard 2 F,    ontheffing opslaan, zeven en hergebruiken van spoorballast vanwege het project Zuidasdok. Melder: ZuidPlus V.O.F 

Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing verleend   04-04-2019 15-05-2019  Zuidasdok, Amsterdam    werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: Maandag t/m zaterdag voor 7:00 uur en na 19:00 uur en op zondag) in de periode van 4 april 2019 t/m 3 juni 2019. De ontheffing heeft betrekking op het intrillen van damwanden, slopen en overige bouwwerkzaamheden.

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Inspraak, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, Publicaties, RAI, Thema-avonden, Vivaldi, Weekberichten.