Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 15

Raadselachtige Zuidas poëzie

schaduw zuidas limIk ben de zon en wil graag stralen

Ik ben gratis, je hoeft niets voor mij te betalen

Ik kom overal

Maar wat is het geval

In Zuidas kan ik het straatniveau nauwelijks halen

(dat is balen!!)

 

verlicht maanIk ben de maan en ’s nachts wil ik schijnen

Je ziet mij af en toe achter een wolkje verdwijnen

Maar door het Zuidaslicht

Ben ik volledig uit het zicht

Dat licht straalt de hele nacht en er zijn geen gordijnen

 

 

solarSolarweek op Zuidas, 10 t/m 12 april 2013 door Green Business Club

De GBC berichtte dat: “Het unieke event waarmee de Green Business Club Zuidas alle medewerkers en ook bewoners op Zuidas bewust wil maken van de voordelen van zonne-energie en hen wil ondersteunen in de aanschaf van eigen zonnepanelen. Naast een grootschalige mailingactie vanuit bedrijven naar alle medewerkers toe, staan we drie dagen met een stand op het Gustav Mahler- en het Zuidplein om voorbijgangers te voorzien van alle informatie omtrent de aanschaf van eigen zonnepanelen.”

vasn delden by n Zuidascolumn: Een nieuwe brug, om even stil te staan

Een brug als een plein. Dat is wat architect Liesbeth van der Pol beoogt met de Nieuwe Lex van Deldenbrug over de Boelegracht. ‘Ik heb me laten inspireren door de Torensluis over Het Singel,’ vertelt ze. ‘Die brug is prachtig, veel groter dan je verwacht. Iets vergelijkbaars wilde ik bereiken in Zuidas. ….’. Lees hier verder.

18 april raadscommssie VVL, 9.00-12.30 uur in de Rooszaal van het Stadhuis

Officiële berichtgeving over planning ZuidasDok op de agenda, bij punt Ruimtelijke Ordening tkn 5.

Planning ZuidasDok

De Projectorganisatie ZuidasDok, een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam kwamen eind maart met een mededeling:“Na de voorkeursbeslissing van zomer 2012, is project ZuidasDok in een fase van planuitwerking en voorbereiding realisatie beland. In deze fase is de planning verder uitgewerkt en getoetst door een reviewteam, waardoor de planning recent is bijgesteld. De oplevering van het totale project wordt nu verwacht in 2026 – 2028.”  Bij de agenda raadscommissie VVL (18 april) is de brief te lezen die minister Schulzt aan de Tweede Kamer stuurde over dit onderwerp. Het bericht van At5 dat vorige week was geplaatst, ging niet in op de officiële bekendmaking door de minister.

20 en 21 april beperkt treinverkeer station Zuid

In de weekenden van zaterdag 20 en zondag 21 april, zaterdag 6 en zondag 7 juli, zaterdag 7 en zondag 8 september en zaterdag 7 en zondag 8 december van dit jaar is er beperkt of geen treinverkeer mogelijk van en naar Schiphol. Houdt daarom de website van de NS goed in de gaten voor een actueel reisadvies naar Zuidas.

OVSAAL, werk aan het spoor richting Schiphol

ProRail heeft voor het weekend van 21 en 22 april veel werk gepland. Uitgestelde werkzaamheden die in de laatste buitendienststelling vanwege de vorst niet konden worden uitgevoerd, worden nu alsnog meegenomen. In totaal worden er langs de baan Schiphol-Duivendrecht zo'n 350 meter aan damwanden ingetrild.

OVSAAL werkzaamheden Prorail week 14 t/m 17

Voor het plaatsen van de keerwanden worden doordeweeks ’s nachts en in het weekend ‘s nachts drie rijstroken op de A10 afgesloten (richting Amersfoort/Utrecht). Door de drukte op de A10 mag dit werk alleen in de nacht worden uitgevoerd. Voordeel van het werken in de nacht is dat de rijstroken langer beschikbaar zijn dan overdag en dat er weinig verkeer is, waardoor de werkzaamheden sneller en vlotter uitgevoerd kunnen worden. Om het aantal nachten dat er gewerkt wordt beperkt te houden combineert de aannemer zoveel mogelijk de werkzaamheden aan de oost- en westzijde. De Europaboulevard blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor alle verkeer. Voor meer informatie zie de bewonersbrief werkzaamheden Europaboulevard van Prorail

Overzicht plannen met inzagetermijn o.a. bij stadsdeel Zuid  van-tot                                                                                             

Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Besluit wegonttrekking fietspad Beethoven

Centrale Stad

28-03

09-05

Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid Amsterdam RAI

 Stadsdeel Zuid

 08-04

20-05

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rivierenbuurt http://www.zuid.amsterdam.nl/wonen_en/bouwen/bestemmingsplannen-0/70-rivierenbuurt/

 

 Stadsdeel Zuid

 08-04

21-05

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

 • Terrein De Boelelaan 1117 -795605, kappen 14 bomen (04-04-2013);

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning liggen niet ter inzage. Wanneer u wilt reageren op een aanvraag kan dit in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke besluit middels een bezwaarschrift.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning:

 • D:e Boelelaan 1105 – 105383, revisie milieuvergunning VU Campus.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag van 11 april 2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam.

Verleende vergunningen bouw/milieu:

 • Beethovenstraat (Kavel 1A) – 492789, oprichten van een gebouw t.b.v. het project Zuidschans, Cluster 1 met bestemming daarvan tot kantoor- en bijeenkomstfunctie (28-03-2013);
 • Beethovenstraat (Kavel 2A) – 492843, oprichten van een gebouw t.b.v. het project Zuidschans, Cluster 1 met bestemming daarvan tot kantoor- en bijeenkomstfuncitie (28-03-2013);
 • Beethovenstraat (Parkeergarage) – 492725, realiseren van een ondergrondse parkeergarage t.b.v. het project Zuidschans Cluster I (28-03-2013);
 • De Boelelaan 757 – 731837 – verplaatsen van een keerwand (25-03-2013);
 • De Boelelaan 1105 – 665169, gedeeltelijk veranderen van de E1-vleugel te weten verleggen van de brandscheidingen (22-03-2012);
 • De Boelelaan 1105 – 667781, veranderen van een gedeelte van de begane grond met bestemming tot twee winkelruimtes (28-03-2013);

Bezwaar indienen kan binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking en zenden aan het college van B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202 1000 AE Amsterdam. Milieuvergunningen (ingediend voor 1 oktober 2010) (afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht = uitgebreide procedure):

 • De Boelelaan 1117 – M824-2010-16445, wijziging – op verzoek – van voorschriften en periode van geldigheid van de tijdelijke Wvo-vergunning VU-medisch centrum (10-04-2013).10-04-2013).

Milieuvergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het stadsdeelkantoor Zuid, Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam en bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam. Belanghebbenden kunnen rechtstreeks beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd, indien zij zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerp van de beschikking of aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/maart-april/bekendmakingen/#;IdxPag=421764 Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Kennisgeving verlengen beslistermijn Bouw/Milieu:

 • Beethovenplein 2 – 731923, bouwen in afwijking van bouwvergunning (13-02-2013). Nieuwe beslisdatum: 22-5-2013
 • Gustav Mahlerlaan – 707069, aanbrengen van diverse aanpassingen aan het gebouw (07-02-2013).

Een bezwaar hierop indienen is niet mogelijk.

Kennisgeving geen zienswijzen

Naar aanleiding van de volgende ontwerpbesluiten bouw zijn geen zienswijzen ingediend:

 • Gaasterlandstraat/Zuidelijke Wandelgang – 656137, plaatsen van een tijdelijk kippenhok voor een periode van 3 jaar.

Verhuizing Kunst Reserve Bank uitgesteld!

In hun nieuwsbrief valt te lezen dat:”Een cadeautje ontvangen is altijd leuk. Maar soms komt het juiste cadeautje precies op het juiste moment. Zoals gisterenmiddag tijdens een overleg met de projectgroep Zuidas. In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat ons terrein op 1 mei a.s. ontruimd moet zijn omdat er op deze locatie een noodschool zal worden gebouwd. Wij waren dus in de veronderstelling dat de bespreking zou gaan over alle praktische zaken rond de aanstaande verhuizing. Maar nu blijkt opeens dat het stadsdeel Zuid geen toestemming geeft voor een extra onderwijsinstelling op deze plek. Dat betekent dat het terrein voorlopig niet ontruimd hoeft te worden!” http://www.kunstreservebank.nl/index.php?id=10

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Lunchconcert, dinsdag 16 april, 12:30 uur, Fridman & Mourier, Maya Fridman, cello
Florent Mourier, piano. Zij spelen werken van Britten, Beethoven en Debussy. Toegang is gratis.

VU Connected

Filosofie op de Zuidas 17 april,16:30-18:00 uur, Symphony's, George Gershwinlaan 22-28

 • Spreker(s): Ad Verbrugge (VU-filosoof), Ab Klink (voormalig minister van Volksgezondheid) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU)

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525.

Rondleidingen in het Beatrixpark 21 april, 14.00-15.30 uur

Ingang Diepenbrockstraat (bij H.Heijermansweg). Meer informatie via Henk Wolters: 020 664 45 06

                                                              

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.