Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 15

Welkom in Zuid

Op 24 maart vond de bijeenkomst "Welkom in Zuid" plaats. Nieuwe bewoners, waaronder veel Engelstalige maakten kennis met het bestuur, actieve bewoners, voorzieningen en activiteiten in de wijk. Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel opende de bijeenkomst met een welkom. Op de kleinschalige informatiemarkt waren een aantal organisaties uit de wijk waaronder BPZ, present en vertelden over de activiteiten in de buurt. Bekijk de interviews

Boekenpaal in Amstelpark 

Een openbare boekenkast waar iedereen gratis boeken kan lenen, ruilen of schenken. Sebastiaan Capel was enthousiast over het bewonersinitiatief: ‘De Boekenpaal is een prachtige toevoeging aan het Amstelpark; het is een bibliotheek, kunstwerk, ontmoetingsplek en herdenkingsplek in één. Ik hoop dat veel bewoners van Zuid en bezoekers van het park er gebruik van gaan maken’. lees meer

Lente op het Mahlerplein

Bericht van dienst Zuidas van eind maart: “Afgelopen week werd het Gustav Mahlerplein weer opengesteld voor publiek. Ondergronds bouwen we verder aan de nieuwe fietsparkeergarage die in juli 2016 klaar is…. en op donderdag 14 juli om 9.30 uur komt er een – nog veel feestelijkere – officiële opening van de fietsparkeergarage door wethouder Litjens.” bekijk de afbeeldingen

Wethouder Litjens bij ontbijt Green Business Club

De GBC berichtte: “Afgelopen 5 april organiseerde Green Business Club Zuidas het jaarlijkse CEO-ontbijt. CEO’s van zo’n 25 Zuidasbedrijven schoven aan om de laatste stand van zaken op het gebied van duurzaamheid in Zuidas te bespreken en om nieuwe ideeën uit te wisselen ter invulling van de door hen ondertekende ambitieverklaring. Wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer was aanwezig en ging in gesprek met de CEO’s over smart cities, mobiliteitsoplossingen en de rol van bedrijven hierin.” lees verder

13 april presentatie Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015

Op woensdag 13 april presenteren Hello Zuidas, Green Business Club Zuidas en Zuidas, gemeente Amsterdam gezamenlijk het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015. Zuidas is de enige kantorenlocatie in Nederland die als gebied een jaarlijks duurzaamheidsverslag uitgeeft. U bent van harte uitgenodigd bij de presentatie van het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015. Van 15.30 tot 17.30 uur bij AkzoNobel, Christian Neefestraat 2, Amsterdam. Aanmelden bij Maartje@Greenbusinessclub.nl of bel 06-41459542.

Amsterdam lokt bedrijven naar Zuidas 

Uit de Telegraaf van 6 april over o.a. vragen van gemeenteraadslid Tiers Bakker. lees het artikel van Ruben Koops en meer over de connectie met bedrijven op Zuidas leest u hier 

Clubsportive breidt uit

Er komen o.a. een uitbreiding in fitnessfaciliteiten en welnessfaciliteiten met zwembad en een cold pressed juicebar worden gerealiseerd. Naar verwachting gaan in september de deuren open. lees meer op vastgoedmarkt.nl

Nieuws uit B&W week 14

– “Het college van B en W stemt in met een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Het Rijk wil op een groter deel van de A2 een maximum snelheidregime van 130 km/u invoeren. De gemeente Amsterdam wil dat niet en maakt via een brief van het college haar bezwaren kenbaar aan de Tweede Kamer en de betrokken bewindspersonen. Daarnaast zal de gemeente een zienswijze indienen.”

– “Het college van B en W stemt in met de ‘Samenwerkingsovereenkomst Fietsparkeren Amsterdamse treinstations’ tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS), gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en ProRail. Zij gaan intensief samenwerken op het gebied van de exploitatie, handhaving, het beheer en onderhoud van fietsenstallingen bij de tien Amsterdamse treinstations. Daarnaast werken partijen aan een uniform fietsparkeerconcept dat toegepast zal worden op alle stationsstallingen van de gemeente en NS/ProRail. Een ander onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is dat NS, gemeente Amsterdam en Stadsregio Amsterdam voornemens zijn ieder voor een derde bij te dragen aan de exploitatiekosten van de fietsenstallingen. Voor de gemeente Amsterdam heeft dat positieve gevolgen voor de gemeentebegroting.”

13 april Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30-12.30 uur en zo nodig van 19.30-22.30 uur, De Rooszaal, 0239, stadhuis

Bij Ruimtelijke Ordening, agendapunt 11- Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidasdok Nr. BD2016-002087 en de gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (gemeenteraad d.d. 20 april 2016). Met o.a.2. Nota van Beantwoording zienswijzen (Bijlage | 3.0Mb) en 3. Nota van Wijzigingen Bestemmingsplan (Bijlage | 792.5Kb)

Nota van Beantwoording bestemmingsplan Zuidasdok en vervolgproces 

De Nota van Beantwoording is beschikbaar per 1 april (zie boven); behandeling Bestemmingsplan in de raadscommissie van 13 april en in de gemeenteraad van 20 april. De tervisielegging is van 12 mei tot 23 juni.

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werk aan het spoor       Zaterdag 16 en zondag 17 april treinvrijeperiode Zuidtak spoor Schiphol – Duivendrecht, Check vóór vertrek de reisplanner op www.ns.nl. En mogelijk geluidshinder door diverse werkzaamheden. Voor vragen bel Publiekscontacten T 0800 – 7767245 (gratis).

* tussen station Duivendrecht-Holterbergweg en tussen de stations RAI-Zuid werk aan bovenleidingsdraden; * bij de Van der Madeweg en tussen de stations RAI en Zuid plaatsing funderingspalen tbv bovenleiding; * oostzijde bij het ‘bestaande’ perron van station RAI aanpassing keerwanden en spoor weer op hoogte brengen; * de sporen worden met een stopmachine, tussen station Amsterdam Zuid en de brug over de Schinkel en tot aan de fly-over over de A4 met ballast onderstopt en * opslaglocaties worden klaargemaakt met ballast en dwarsliggers ter voorbereiding op de werkzaamheden in augustus.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m 27 mei werkzaamheden bij de kindercampus.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium – parkeergarage en fietspad afgesloten     Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft nog wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor het Atrium opgeheven. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot eind 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking: Nota beleidsregels ‘Omgevingsvergunning A2’ stadsdeel Zuid opnieuw vastgesteld door Algemeen Bestuur d.d. 23 maart 2016. 

Aanvraag horecavergunning

* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-16935.

* Gustav Mahlerplein 16, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-16930.

Beide aanvragen liggen twee weken ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA  Amsterdam.

ONDZKG

Verleende vergunningen

* betreft een kapvergunning voor 32 bomen aan de zuidzijde van Gebouw Zuid van de VU medisch centrum.  Aanvrager: Stichting VU-VUmc. Zaaknummer: 596962.

* betreft het tijdelijk uitbreiden van de school, met als gebruik aula van de British School of Amsterdam, voor een periode van 4 jaar. Aanvrager: The British School of Amsterdam. Zaaknummer: 402144.

* betreft het vervangen van 9 stuks puien in de noord- en oostgevel van de P1-garage van de RAI. Aanvrager: Amsterdam RAI B.V. Zaaknummer: 165546.

 

12 april 12.30-13.00 tafelrede met Haye Hazenberg, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2      Dit keer is Haye Hazenberg gastspreker. Haye zal gaan spreken over een Kantiaans perspectief op het contractrecht. “Waarom hebben private contracten een publieke instemming nodig?”.

12 april, lunchconcert met Betuel Ramirez harp, 12:30-13:00 uur in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

15 april 11-13 uur ZZP-meeting in het Huis van de wijk A.J. Ernststraat 112       Bent u (beginnend) ZZP-er? Wilt u (meer) contact met andere ZZP-ers in uw wijk? Kom dan naar de ZZP-meeting!

15 en 16 april Performance Nights CLOUD @ Kunstkapel: The Generative Cinema, Pr. Irenestraat 19     Cloud at Kunstkapel is een onderzoekt audiovisuele performances.

17 april, 13.00 uur, in het Glazen Huis Amstelpark, presentatie van de Park Sporen-kaart     Resultaat van een jaar onderzoek naar de bodem van het Amstelpark. Voor het kunstproject Park Sporen ging Marjolijn Boterenbrood een jaar lang ‘ondergronds’ in het Amstelpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark. lees meer   

3 april – 15 mei  in het Glazen Huis The Garden een reisverslag van Sara van der Heide

21 april 2016 – 19.30 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert: BOMEN OVER BOMEN  georganiseerd door Vrienden van het GvAemstelpark   Aanmelden of vriend worden ? vriendengvapark@live.nl

 

Lees verder over: Weekberichten.