Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 15

Strawinskylaan bijna klaar
Zuidas berichtte: "De werkzaamheden op de Strawinskylaan zijn bijna gereed. Het resultaat mag er zijn: nieuw geasfalteerde rijbanen, ruimere bus- en tramhaltes die berekend zijn op meer meer passagiers en/of bussen, een nieuwe, brede trap die het Zuidplein en de Strawinskylaan met elkaar verbindt en een wisselspoor voor de Amstelveenlijn die die van 2020 tot en met 2028 zijn eindpunt heeft op de Strawinskylaan. De rijbanen zijn weer opengesteld en de bussen staan weer op hun oude plek." lees meer

De Vijfhoek
Zuidas berichtte: “Duwen, draaien, graven en storten. Allemaal nodig om onder de Vijfhoek de derde fietsparkeergarage te realiseren. Die moet in april 2018 klaar zijn en ruimte bieden voor 3.500 fietsen.” lees meer

CycleSpace op Mahlerplein
Zuidas berichtte: “Ieder jaar komen zeker 120 buitenlandse delegaties naar Amsterdam om zich te laten informeren over het fietsbeleid van de stad. Voor hen, en voor alle andere geïnteresseerden is er nu CycleSpace, op het Mahlerplein.” lees meer

Kop Zuidas
Zuidas berichtte: “De openbare inschrijving voor de ontwikkeling van het eerste deel van de ‘A10-strook’ in Zuidas is op 3 april gestart. We zijn op zoek naar een partij die deze locatie in het deelgebied Kop Zuidas (tussen de RAI, de A10 en de Amstel) een bijzondere invulling kan geven.
De A10-strook wordt in twee delen ontwikkeld. We willen de strook een gemengde bestemming geven van kantoren, woningen en voorzieningen. Voor kantoren gaat de voorkeur uit naar een flexibel, multi-tenant concept. Verder moet per ontwikkelingsdeel minimaal een kwart bestaan uit wonen en voorzieningen. De toekomstige bebouwing van de A10-strook bestaat uit twee gebouwen met een totaal bruto vloeroppervlak (bvo) van circa 50.000 m2.” lees meer

Vervolgproces uitbreiding Zuidas: Besluit gemeenteraad 16 maart 2017       “Kansen voor uitbreiding Zuidas” heeft ingestemd met een reservering voor het vervolgproces uitbreiding grootstedelijk gebied Zuidas. (2017, nr, 76/174).Het vervolgproces houdt in: • het opstellen van het Strategiebesluit voor het gebied tussen Amstelveenseweg en Schinkel. • het opstellen van een Gebiedsuitwerking voor het gebied tussen Amstelveenseweg en Nieuwe Meer. • De besluitvorming over de uitbreiding van het grootstedelijk gebied Zuidas aan het college van B&W voor te leggen nadat de resultaten van bovengenoemde onderzoeken zijn afgerond. Naar verwachting medio 2017. De reservering bedraagt € 560.000,-." lees de bekendmaking

Nieuws uit B&W; Parkeernormen
“Het college van B&W stemt in met het wijzigen van de uitwerkingsbesluiten stadsdelen Zuid en West. In april 2017 worden twee nieuwbouw projecten opgeleverd in Stadsdeel Zuid en West. Voor beide projecten is in het bestemmingsplan opgenomen dat de nieuwe bewoners niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning op straat. Om deze bepaling in het bestemmingsplan uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om de projecten op te nemen in een (deel)vergunninggebied met een nulplafond. Hierbij is het van belang dat deze uitsluiting plaatsvindt voor oplevering van de complexen.”

12 april vergadering raadscommissie I&D, 9.00 uur -12.30 uur en zonodig 19.30 – 22.30 uur, locatie: De Rooszaal, 0239, Stadhuis
Op de agenda bij TKN 5 Raadsadres besluit van het DB van Vervoerregio Amsterdam tot vaststelling van de vervoerplannen voor 2018.

19 april vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening 13:30- 17.00 en zo nodig 19.30-22.30 De Rooszaal, 0239, Stadhuis
Bij RO agendapunt 12. vaststellen partiële herziening (pdf) bestemmingsplan (mbt bouwhoogte) Zuidas Vivaldi, 16. Kennis te nemen van de halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok 1 juli – 31 december 2016 zie pdf halfjaarsrapportage Zuidas 2e helft 2016. bekijk de agenda

Vervallen: 12 april, 20.00 uur Beeldvormende vergadering bestuurscommissie Zuid- Fietsparkeren

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde van 28 maart t/m 8 mei ter inzage
Het plangebied ligt in het grootstedelijk gebied Zuidas en wordt globaal begrensd door de Strawinskylaan in het noorden en de ringweg A10 in het Zuiden. Het plan maakt twee concrete ontwikkelingen mogelijk: de uitbreiding van het WTC-complex en de herontwikkeling van de CRI-kantoortorens. Inzien kan bij: het Stadsloket van het stadhuis, en bij stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het plan is digitaal te raadplegen. Uw zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Of mondeling via telefoonnummer 020 255 1524.

Geen referendum Volksinitiatief Bas Bewust Beleid
Besluit B&W dat het onderwerp van het volksinitiatief niet toelaatbaar is. lees meer

15 april eieren zoeken in het Beatrixpark
Van 10 tot 12 uur nabij het kinderbad Beatrixpark paaseitjes zoeken voor de allerkleinsten, georganiseerd door Amsterdam Mama's.

22 en 23 april 12.00 -17.00 uur open weekend Botanische Tuin Zuidas
De voormalige Hortus Botanicus VU is grondig gerenoveerd en ligt er nu lente-achtig bij achter een prachtig hek van de kunstenaar Ruud Jan Kokke, die ook het hek rond het Olympiaplein heeft ontworpen. Het eerste open weekend is met een uitgebreide verkoop van planten en versnaperingen.Stad-, wijk- en buurtgenoten zijn dan van harte welkom vanaf 12.00 uur, Van der Boechorststraat 8, achter het VUmc. lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 6 april editie Zuid met o.a. openingstijden en afvalinzameling tijdens de feestdagen en inloopspreekuren gebiedsmakelaars Buitenveldert in de Bibliotheek Buitenveldert, eerste maandag van de maand, 14.00 – 15.30 uur en laatste woensdag van de maand, 10.30 – 12.00 uur, Willem van Weldammelaan 5. Inloopspreekuur Zuidas, dinsdag van 17.00 – 18.00 uur, locatie: Market 33 , Claude Debussylaan 33.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum

Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan    59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3, t/m mei 2017   
“Vanaf vrijdag 31 maart verminderde bereikbaarheid op de De Boelelaan, tussen de Beethovenstraat en Europaboulevard. Er zijn minder rijstroken beschikbaar op de De Boelelaan tot eind 2017. En: extra omleidingen in de omgeving van de Europaboulevard tijdens de weekenden waarin wordt gewerkt. Alle bedrijven en woningen blijven bereikbaar.” bron: Zuidas  Plan uw reis via google

vanaf 1 april 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat
Bericht Zuidas: “Het werk verplaatst zich in april naar de andere kant van de straat. De planning is: Heden – mei 2017: Fred. Roeskestraat tussen Spirit en de tijdelijke Rechtbank (werkterrein A): April – augustus 2017: Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool (werkterrein B): Maart – augustus: sloop en nieuwbouw Openluchtschool. Maart – augustus: inhuizing De Fred: Heden – begin 2018: verbouwingen Olympic Plaza en Rietveld. bekijk de werkzaamheden in de Folder Fred Roeskestraat 03-2017 (3) (PDF, 873 kB) folder_fred_roeskestraat_03-2017_3

Werkzaamheden gebouw Xavier Gustav Mahlerlaan     Vanaf eind februarin storten van de betonwanden op de keldervloer van -2 niveau en de verdere opbouw van de kelder.

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel      De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd.

tot begin mei 2017 geluids- en verkeershinder Parnassusweg thv locatie rechtbank, fietsers worden omgeleid  lees meer

t/m 26 mei werkt Prorail ‘s nachts van 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid     Treinperron spoor 3 en 4 en Stationshal verlengen perronkappen: deze werkzaamheden vinden drie nachten per week (22.00 tot 06.00 uur) plaats en kunnen geluidshinder veroorzaken.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap en odnzkg

Gemeente en stadsdeel
Exploitatievergunning verleend

* Europaboulevard 7, 1079 PC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 6 april 2017. Dossiernummer 2017-21303.

Aanvraag evenementenvergunning
* Amstelpark 1, 1083 HZ:
voor het houden van een evenement "Foodtruck Festival TREK" op 14 juli 2017 van 16:00 uur tot 00:00 uur, 15 juli 2017 van 14:00 uur tot 00:00 uur en op 16 juli 2017 van 14:00 uur tot 22:00 uur. Dossiernummer 2017-22700.

* Burgerweeshuispad 54, 1076 EP: voor het houden van het evenement "Enfusion Live" op 11 november 2017 van 14.00 uur tot 23.30 uur. Dossiernummer 2017-22672.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag vergunning
04-04-2017 16-05-2017  Strawinskylaan 1, Amsterdam 
veranderen van bestaande tourniquet aan het Zuidplein

Beslistermijn verlengd
04-04-2017 16-05-2017  hoek Parnassusweg, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam 
NOMAhouse gedeeltelijk veranderen van de gevel van het gebouw
31-03-2017 12-05-2017  Europaplein, Amsterdam wijzigen van de brandcompartimentering van het metrostation

Activiteitenbesluit, melding ontvangen
31-03-2017 13-05-2017  Kavel 14 Vivaldi Zuidas Sectie AK4585, Amsterdam,
betreft het oprichten van een inrichting. Melder: Van der Valk Hotel Amsterdam-Zuid-As B.V.


11 april, 12:30-13:00 uur, lunchconcert met Petra Ruth Alexandry, piano en 25 april, 12:30 Robert de Bree, blaasinstrumenten, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

In de Nieuwe poort, Cl. Debussylaan 2      12 april 20:30 – 22:00, Het Verhaal van Pasen door Ruben van Zwieten,
14 april 17:30 – 19:00, Is daar iemand? Boekpresentatie NRC-journalist Wouter van Noort, en  20 april 18:30 – 21:00, Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner

20 april 17.45 uur The Other Side of Hope, regie Aki Kaurismäki, van Rialto@VU in collegezaal KC-07 Hoofdgebouw VU, De Boelelaan

Lees verder over: Beatrixpark, Kop Zuidas, Noordzone, Ravel, Strawinsky, Weekberichten.