Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 16

Meet & Greet in Zuidas

Op 11 april werden bewoners die nog niet zo lang in Zuidas wonen door Sebastiaan Capel welkom geheten in de bovenzaal van de Nieuwe Poort aan de Claude Debussylaan. En Eline Hoogendijk van Hello Zuidas vertelde over het programma Leef Zuidas om de wijk levendiger te maken met ondermeer een bioscoop en nieuwe winkels zoals BackWerk die recent tegenover de Nieuwe Poort is gevestigd. 

De kleinschalige informatiemarkt gaf bewoners de gelegenheid om kennis te maken met een aantal ondernemers en organisaties uit Zuidas waaronder BPZ, de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark en de vrijwilligers van de Bontanische Tuin VU. lees verder in het verslag/artikel van BPZ voor de wijkkrant en bekijk hier de interviews van het stadsdeel met bewoners uit Zuid (Buitenveldert).

Start crowdfunding voor Oase Herdacht

Eerder maakten we bekend dat Ruth Meyer, documentairemaakster en choreografe het plan heeft om de film Oase Herdacht te maken met als opnamelocatie het Beatrixpark. Zij zoekt nog medefinanciers. Beluister hier haar plan en bronnen van inspiratie.

Duurzaamheidsverslag Zuidas 2015

Op 13 april vond de presentatie plaats. In het verslag is o.a. een column opgenomen Als woorden daden konden zijn van Jan Jonker hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Verder natuurlijk de conclusies: Nieuwe fietsfaciliteiten, duurzame, nieuw opgeleverde kantoor- en woongebouwen en veelvuldig gebruik van Warmte Koude Opslag en zonnepanelen als energiebronnen. Download het pdf Duurzaamheidsverslag 2015(PDF, 29 MB)

Vaststelling reglement Groengelden van de gemeente

Voor groen in de buurt wordt een specifieke aanvraagprocedure uitgewerkt voor initiatieven van nietoverheidsorganisaties, bedrijven en particulieren. lees de aankondiging

Natuurspeeltuin bij Kindercampus

“Vooruitlopend op de definiteve aanleg van de De Boelegracht in 2017 is al een deel van de oever zuidzijde gereed. En eind 2017 zal de herprofilering van de de Boelelaan en de aanleg van de De Boelegracht gereed zijn, waarna de huidige parkeerplaats van AFC en het fiets/voetpad zullen worden gesloopt zodat de natuurspeeltuin aan de west- en noordzijde kan worden uitgebreid.” lees meer in de brochure 128-151111 Natuurspeeltuin Kindercampus Zuidas-2 (PDF, 6.4 MB).

Stichting ARTZUID vanaf 1 mei in St Nicolaasklooster, Pr. Irenestraat 19

“Per 1 mei 2016 verhuist Stichting ArtZuid naar een fraaie kantoor- en atelierruimte in het voormalige St. Nicolaasklooster. ARTZUID ART CAMP is de eerste activiteit die vanuit deze nieuwe locatie wordt georganiseerd.” Dit jaar geen ARTZUID route maar wel de 2e editiie van het ARTZUID ART CAMP, het kunstkamp voor kinderen 6-18 jaar. Gedurende zes weken tussen 18 juli en 26 augustus 2016 wordt wekelijks een ART CAMP georganiseerd, vanuit de nieuwe locatie. Inschrijven voor deelname kan op www.artzuid.nl/artcamp. 

Amsterdam werkt aan slimmer verkeersmanagement“In het programma “Better Cities” kijken Google, TNO en de gemeente Amsterdam naar toepassingen van verkeersstatistieken. De gemeente gaat met Google en TNO samenwerken om de gegevens in de praktijk toe te passen. lees meer in de nieuwsbrief van de gemeente A’dam meer over dit onderwerp en o.a. Amsterdam uitgeroepen tot innovatiehoofdstad van Europa

Culinaire hotspots in Zuidas?      Door Stanley Steenken op AmsterdamFM

20 april vergadering gemeenteraad om 13:00 en 19.30 uur en donderdag 21 april 2016 om 13.00 uur en zo nodig om 09.30, Raadzaal

Bij agendapunt 25. Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidasdok met o.a. 332B.16.Bijlage 2. Nota van Wijzigingen Bestemmingsplan (792.5Kb) en de stukken over het Tracebesluit.

Nota van Beantwoording bestemmingsplan Zuidasdok en vervolgproces 

De Nota van Beantwoording 332A.16.Bijlage 1. Nota van Beantwoording zienswijzen (3.0Mb); behandeling Bestemmingsplan was in de raadscommissie van 13 april en komt in de vergadering van de gemeenteraad op 20 april. De tervisielegging is van 12 mei tot 23 juni.

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden van 18 t/m 22 april voor de bouw van kantoorpaviljoens Telesto in de Fred Roeskestraat 107     Mogelijk geluidshinder tijdens het verwijderen van de damwanden. De werkzaamheden worden tussen 07:00 uur ’s ochtends tot uiterlijk 19:00 uur ’s avonds uitgevoerd. Bron: Bewonersbrief
Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m eind 2016 Werkzaamheden Atrium – parkeergarage en fietspad afgesloten     Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016.  Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft nog wel open. Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor het Atrium opgeheven. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

In april 2016 zouden de werkzaamheden gereed zijn tbv het gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmakingen

– Vaststelling (ongewijzigd) bestemmingsplan Zuidas-Ver- en nieuwbouw Prinses Irenestraat 31-33 en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen.

-Vaststelling bestemmingsplan Kenniskwartier Noord, eerste partiële herzieningen en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. In het gebied zijn grotere bouwhoogtes mogelijk geworden.

Aanvraag evenementenvergunning

* IJsbaanpad 1, 1076 CV: voor het houden van het evenement "Graduation Show Sandberg Instituut" op 16 juni 2016 tot en met 19 juni 2016 dag 1 van 13.00 uur tot 22.00 uur dag 2 van 11.00 uur tot 22.00 uur dag 3 van 11.00 uur tot 22.00 uur en dag 4 van 11.00 uur tot 18.00 uur. Dossiernummer 2016-17078.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken bel 14020. Uw zienswijze richt u aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning

* Gustav Mahlerlaan 2009, 1081 LB: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 13 april 2016. Dossiernummer 2016-16251.

Voor het inzien van de stukken bel 14020. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift.

ONDZKG

Aanvragen omgevingsvergunning

Antonio Vivaldistraat betreft het plaatsen van een kunstwerk "De Wachter". Ontvangstdatum aanvraag: 8 april 2016, Aanvrager: Stadsdeel Zuid, Zaaknummer: 791042.

– betreft het realiseren van een grondwaterbron met putbehuizing op gemeentegrond. Ontvangstdatum aanvraag: 7 april 2016. Aanvrager: Nationale Postcode Loterij NV. Zaaknummer: 791522.

Europaplein 22: betreft het realiseren van ligplaatsen t.b.v. eclectrische passagiersvaartuigen. Ontvangstdatum aanvraag: 13 april 2016. Zaaknummer: 819527.

Verleende vergunningen

Vijfhoek tussen Strawinskylaan en Prinses Irenestraat: betreft een vergunning voor het kappen van 29 bomen en het verplanten van 6 bomen.  Aanvrager: Projectbureau Zuidas. Zaaknummer: 654501.

 Europaplein 18: betreft het wijzigen van de eerste verdieping naar een bijeenkomstfunctie. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.. Zaaknummer: 170076.

 

Prunusbomen bloeien nu in de Botanische Tuin VU, Van der Boechorststraat 8      De Tuin is het hele jaar gratis toegankelijk van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Parkeren in de buurt is niet gratis.

21 april 2016 – 19.30 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert: BOMEN OVER BOMEN  georganiseerd door Vrienden van het GvAemstelpark        Aanmelden of vriend worden: vriendengvapark@live.nl

21 april 18.30 tot 21.00 Grote Mensen Ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

25 april 19.30- 21.30 Filosofietafel met EGO & de ander, in de Nieuwe Poort     Er wordt een tekst van de filosoof Emmanuel Levinas gelezen. De Frans-joodse Levinas (1906 – 1995) wordt beschouwd als één van de grootste denkers in de naoorlogse periode van de twintigste eeuw.

26 april lunchconcert 12:30-13:00 uur met Trio Cortado in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Arthur Klaassens, althobo, Hannah de Witte, fluit en Jasper Grijpink, basklarinet.

8 mei 11.00-18.00 uur Pure Markt in het Amstelpark 

t/m 15 mei The Garden in het Glazen Huis, Amstelpark     Een reisverslag van Sara van der Heide. 

Lees verder over: Weekberichten.