Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 16

Doe mee aan de limerickwedstrijd ter viering 15 jaar Bewonersplatform Zuidas!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA15 jaar geleden kwamen bewoners bijeen
ze bespraken de plannen voor het gebied om hen heen
bewonersplatform Zuidas werd opgericht
met een geheel eigen gezicht
en met zorg voor de mensen tussen al dat steen

De raadselachtige Zuidaspoezie die afgelopen twee weken in het weekbericht verscheen, is afkomstig van Marleen Munniksma. Zij is een zeer actieve deelneemster van het Bewonersplatform en voorzitter van de vereniging van Vrienden van het Beatrixpark met een gouden pen zo blijkt uit de limericks die zij ons stuurde. Bovenstaande limerick is van Cisca Griffioen waarmee zij het artikel opent over het 15 jarig bestaan van BPZ dat in de wijkkrant van april verschijnt. Het bereiken van deze mijlpaal wordt 26 mei a.s. gevierd samen met het 75-jarig bestaan van het Beatrixpark.

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het platform wordt een limerickwedstrijd uitgeschreven. Een limerick bestaat uit 5 regels, waarbij de langere regels 1,2 en 5 op elkaar rijmen en de kortere regels 3 en 4 ook. Iedereen kan meedoen.
Deelname is eenvoudig:

 • Maak één of meer limericks met als onderwerp Zuidas
 • Sturen naar bpz@wocbuitenveldert.nl ovv wedstrijd
 • Door deelname stemt u in met publicatie op onze website en in de weekberichten
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
 • Inzendingen vóór 15 mei 2013
 • Vermeld naam en telefoonnummer en e-mailadres

Op zondag 26 mei maken we om 15.15 uur in het Beatrixpark vijf winnaars bekend.

BPZ in overleg met VU en Prorail

Afgelopen week hebben we gesproken met projectmanagers van de VU over de verplaatsing van het afvaldepot en het bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid 1e fase. Zij informeerden ons over de ter inzagelegging van de vergunningaanvraag voor het verplaatsen van het afvaldepot (zie vergunningaanvraag onder bekendmakingen). Vorig jaar was er ook een gesprek geweest waarin suggesties werden gedaan over het tijdig informeren van omwonenden ook met een uitleg hoe de afwikkeling van de transporten te zijner tijd geregeld gaat worden. Omdat er groen van het binnenterrein verwijderd gaat worden is de suggestie gedaan dat eventueel aan te bieden aan buurtbewoners.

BPZ heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan. Het terugleggen van rooilijn leek ons van belang vanwege het vele voetgangers en fietsverkeer dat daar te verwachten is. Bij monde van VU klopt de positie van de rooilijn niet helemaal en men zou er aandacht aan geven. Wat het bezwaar van BPZ betreft tegen de volwaardige hotelfunctie daarop werd in de reactie van de VU duidelijk dat men een Casa400 huurconstructie voor ogen heeft. Hetgeen betekent dat de hotelfunctie alleen in de zomerperiode beschikbaar is. Opgemerkt werd wel dat studenten steeds kortere zomervakanties hebben.

Prorail kwam op bezoek voor een presentatie over de werkzaamheden voor het project OVSAAL. Een omvangrijk project waarbij nieuwe viaducten (kunstwerken), geluidsschermen en spoor worden aangelegd over het traject in Amsterdam van Diemen tot en met de Riekerpolder in West. Geregeld zal er s’ nachts gewerkt worden eenvoudigweg omdat dat niet anders kan. Prorail zegde toe bewoners in de omringende gebieden tijdig en duidelijk uit te leggen wat er precies gebeurt, hoelang men bezig is en waarvoor het dient. BPZ vroeg het verspreidingsgebied van de bewonersbrieven ruim te nemen om klachten en ergernis te voorkomen. Rondom station RAI zijn enige tijd al volop activiteiten om een extra spoorviaduct te maken en op termijn een extra entree bij station aan te kunnen leggen.

Kippen op Zuidas

kippen zuidasMetro berichtte:”Er komen tweehonderd kippen wonen op de Amsterdamse Zuidas. Eind mei begint de bouw van een mini-rondeel waarin de kippen rond gaan scharrelen. Naast het ophalen van een vers eitje kunnen omwonenden er ook gebruikmaken van duurzame stroom. Hiermee wil initiatiefnemer Jeroen Bisscheroux de Zuidas bewuster maken van duurzaamheid.

In het kippenhok, dat gebouwd gaat worden tegenover de Amsterdam Rai, worden rondleidingen gehouden om de buurtbewoners uitleg te geven over duurzaamheid. “Ze kunnen hier een dagvers eitje ophalen, terwijl ze horen over initiatieven die ze zelf kunnen opstarten”, vertelt Bisscheroux. Voor de ondernemers van de Zuidas is er de mogelijkheid om te lunchen, te vergaderen en om elektrische auto's en scooters op te laden. ”

20 april zaaidag Pluktuin Zuidas : wie helpt mee?

De dames van de pluktuin Zuidas, die vorig jaar voor een zeer fleurige tuin hebben gezorgd, hebben hulp nodig bij het zaaien! Wie o wie heeft zaterdag 20 april (vanaf 11.00 op de pluktuin naast de tennisbaan) tijd om mee te helpen? Groene vingers? Niet nodig! Onze tuinman Rober legt uit hoe het moet. Aanmelden kan  bij Juan-Mei Hu jhu@zuidas.nl.

26 april Cross Your Borders indoor market van 10 tot 12 uur, centrale hal St Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2

Leerlingen uit 4 vwo doen mee aan een project over onrechtvaardigheid in de wereld. In groepjes van 3 tot 5 leerlingen nemen ze de ontwikkelingsproblemen van één ontwikkelingsland onder de loep. Het project wordt afgesloten met een zogenaamde mikrokredietactie. Elk groepje krijgt een klein bedrag ter beschikking om dingen te maken die tijdens de markt worden verkocht. De opbrengst (na aftrek van het verschafte krediet) komt ten goede aan Pelido, een organisatie die mikrokredieten verstrekt aan arme boeren in Oeganda. U bent van harte welkom.

8 mei opening daktuin VU

campusimpressiedaktuinVorig jaar vertelde twee studenten op de themabijeenkomst van BPZ over hun initiatief voor een daktuin op de VU. Inmiddels hebben zij hun plan gerealiseerd zien worden. Op 8 mei opent de VU in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam feestelijk de daktuin op het Hoofdgebouw. Ze beschikken dan over een mooie groene plek op de campus. Studenten hebben alle reden om heel trots op de daktuin te zijn: ze hebben niet alleen het idee bedacht, maar zijn zelf ook achter de financiering aan gegaan, aldus de VU.

De opening gebeurt met een ronde tafelgesprek – uiteraard in de daktuin – met wethouder Freek Ossel van de gemeente Amsterdam, Egbert de Vries, voorzitter stadsdeel Zuid, Bernadette Langius, lid van het College van Bestuur van de VU en Daan Brüggemann, student aan de VU en één van de initiatiefnemers. Bioloog Freek Vonk, bekend van De Wereld Draait Door, geeft extra cachet aan dit gesprek. De VU heet u graag welkom vanaf 16.00 uur. Aansluitend vindt de officiële opening van de daktuin plaats met een bijzondere handeling en is er gelegenheid om de tuin te verkennen. Graag uw aanwezigheid bevestigen bij Eva.Alders@vu.nl.

Tulpenroute in Zuid ter viering van 400 jaar amsterdamse grachten

Tegenwoordig is de tulp vrijwel uit het stadsbeeld verdwenen. Maar dit voorjaar, tijdens de hele maand april, staat de tulp centraal tijdens de tweede editie van de Tulpen Dagen Amsterdam. Op veel plekken in Amsterdam zullen tulpen te zien zijn en is het mogelijk om speciale Tulpenroutes te lopen door Stadsdeel Zuid en Centrum.  Hier ziet u de verschillende tulpenlocaties.

Zuidas Solar Week heeft de zonnepaneel weer een stukje dichterbij gebracht

zuidas solarweekMet veel extra inschrijvingen voor de actie ‘Zon Zoekt Dak’ en een flinke aanloop naar de stand op het Gustav Mahlerplein, is de Zuidas Solar Week een succes te noemen. Van 10 t/m 14 april heeft de Green Business Club een grootschalige actie georganiseerd om werknemers op de Amsterdam Zuidas en bewoners in Amsterdam Zuid bewust te maken van de voordelen van zonne-energie. In samenwerking met de actie ‘Zon Zoekt Dak’ van Natuur & Milieu zijn werknemers en bewoners verleid om zich massaal in te schrijven voor de aanschaf van zonnepanelen. De ABN AMRO heeft uiteindelijk gezorgd voor de meeste inschrijvingen onder haar medewerkers.

Middensegment huurwoningen aan Kop Zuidas

Nul20 berichtte dat: ”Ontwikkelaar AM begint nog dit jaar aan de bouw van 75 vrije sector huurwoningen aan de Zuidelijke Wandelweg in Amsterdam-Zuid. Architectenbureau Studioninedots heeft woningen ontworpen met een oppervlakte van zestig tot honderd vierkante meter. De realisatie van de woningen en parkeergarage is in handen van BAM Woningbouw en BAM Civiel. De woningen worden opgenomen in het Dutch Residential Fund van Bouwinvest.”.. lees hier verder.

Wegwerkzaamheden Noord/Zuidlijn

Op het Scheldeplein en in de tunnels onder het Scheldeplein zijn zij tot en met de zomer van 2014 nog volop aan het werk. Voor ijssalon Pisa en Brasserie RAI zijn in het verleden de autoweg, fiets- en voetpad voor deze werkzaamheden verplaatst. Vanaf medio april tot en met medio juni 2013 gaan wij dit deel weer op zijn oude en definitieve plaats terugleggen. Kijk op http://www.amsterdam.nl/noordzuidlijn voor meer informatie.

18 april raadscommssie VVL, 9.00-12.30 uur in de Rooszaal van het Stadhuis

Officiële berichtgeving over planning ZuidasDok op de agenda, bij punt Ruimtelijke Ordening tkn 5.

OVSAAL, werk aan het spoor richting Schiphol

ProRail heeft voor het weekend van 21 en 22 april veel werk gepland. Uitgestelde werkzaamheden die in de laatste buitendienststelling vanwege de vorst niet konden worden uitgevoerd, worden nu alsnog meegenomen. In totaal worden er langs de baan Schiphol-Duivendrecht zo'n 350 meter aan damwanden ingetrild.

Overzicht plannen met inzagetermijn bij stadsdeel Zuid     van-tot                                                                                             

Fred. Roeskestraat, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)

07-03

18-04

Besluit wegonttrekking fietspad Beethoven

Centrale Stad

28-03

09-05

Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid Amsterdam RAI

 Stadsdeel Zuid

 08-04

20-05

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rivierenbuurt http://www.zuid.amsterdam.nl/wonen_en/bouwen/bestemmingsplannen-0/70-rivierenbuurt/

 Stadsdeel Zuid

 08-04

21-05

Bronnen: o.a. http://www.zuid.amsterdam.nl/bestuur_en/publicaties_van_het/ter_inzage_en/ 

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte:

 • Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 3 juni 2013 tot en met 27 juli 2013, verzonden d.d. 5 april 2013. Dossiernummer 43-653184;
 • Scheldeplein 5, 1078 GR: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode 12 april 2013 tot en met 30 juni 2013, verzonden d.d. 10 april 2013. Dossiernummer 43-655240.

De vergunningen liggen vanaf 15 april 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel. Een bezwaarschrift indienen kan binnen zes weken, bij het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning ontheffing Geluidsvoorschriften:

 • Beethovenstraat, 1077 BD: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de periode van 14 april 2013 tot 20 april 2013 van 00:30 uur tot 05:30 uur, verzonden d.d. 8 april 2013. Dossiernummer 61-654345;
 • Europaboulevard ter hoogte van A10, 1079 PC: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de periode van 7 april 2013 tot 4 mei 2013 van 00:30 uur tot 05:30 uur verzonden d.d. 5 april 2013. Dossiernummer 61-650929;

De vergunningen liggen vanaf 15 april 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage het stadsdeel Zuid. Een bezwaarschrift indienen, kan zes weken, bij de Burgemeester van Amsterdam, postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvraag evenementenvergunning:

 • Beatrixpark, 1070 BA: voor het planten van één Koningsboom op 27 april 2013 van 10:00 uur tot 13:00 uur. Dossiernummer 32-662765;
 • George Gershwinplein 4, 1082 MV: voor het houden van een evenement "Pure Markt" op 2 juni 2013 van 10:00 uur tot 17:00 uur. Dossiernummer 32-662585;
 • Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP: voor het houden van een evenement "JINC op Zuidas" op 22 mei 2013 van 09:00 uur tot 10:30 uur. Dossiernummer 32-664856;
 • Gustav Mahlerplein 50-100, 1082 MA: voor het houden van een evenement "Zingeving Zuidas straatvoetbaltoernooi 2013" op 7 juni 2013 van 13.00 uur tot 20.00 uur. Dossiernummer 32-648179;

De aanvragen liggen vanaf 15 april 2013 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk kenbaar maken. U kunt die sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Ingediende aanvraag exploitatievergunningen voor een horecabedrijf:

 • Amstelveenseweg 134, 1075 XL: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras. Dossiernummer 16-660876;
 • Amstelveenseweg 160, 1075 XN: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras. Dossiernummer 16-664274;
 • Europaboulevard 7, 1079 PC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-662767;

De bovengenoemde aanvragen liggen vanaf 15 april 2013 gedurende twee weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvragen schriftelijk kenbaar maken. U kunt die sturen aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

Verleende vergunningen exploitatie van een horecabedrijf:

 • Amstelveenseweg 53, 1075 VT: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 4 april 2013. Dossiernummer 16-645266;
 • Amstelveenseweg 159, 1075 XA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 4 april 2013. Dossiernummer 16-524112;

De bovengenoemde vergunningen liggen vanaf 15 april 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel Zuid. Een bezwaarschrift hiertegen indienen kan binnen zes weken bij de Burgemeester van Amsterdam, postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning:

 • Terrein De Boelelaan 1117 -795605, kappen 14 bomen (04-04-2013);

Ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning liggen niet ter inzage. Wanneer u wilt reageren op een aanvraag kan dit in de periode na het bekendmaken van het uiteindelijke besluit middels een bezwaarschrift.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning:

 • De Boelelaan 1105 – 105383, revisie milieuvergunning VU Campus.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag van 11 april 2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam.

Provincie Noord-holland

Aanvraag vergunning igv Waterwet tbv energieopslag voor:

 • De Boelelaan 30- door Soriva Vastgoed BV

De aanvraag ligt vanaf 19 april t/m 31 mei ter inzage bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Herikerberweg 290. Zienswijze indienen kan bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Procedurekamer SHV, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.Bron: De Echo 17.4.2013.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Lunchconcert, dinsdag 7 mei, 12:30 uur, Frederic Voorn, piano en Ivana Poparic, cello spelen werken van Beethoven en Prokofiev. Toegang is gratis.

Look for Art gallery, 13 april- 14 juni expositie

Haute Couture, Polaroids van Cathleen Naundorf, Gustav Mahlerlaan 525 .

Rondleidingen in het Beatrixpark 21 april, 14.00-15.30 uur

Ingang Diepenbrockstraat (bij H.Heijermansweg). Meer informatie via Henk Wolters: 020 664 45 06

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.