Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 16 t/m 18

Het Parool kopte: ”Grootste hotel van het land komt bij de Rai”

Het hotel komt tussen het Randstadcomplex van de RAI en snelweg A10 op wat nu nog een groenstrook is. Daar is ook een parkeergarage gepland, die tevens dienst kan doen als expositiehal. Het gebouw  is 91 meter hoog heeft 25 verdiepingen en 650 kamer is van de hand van het bureau OMA van Rem Koolhaas. Lees hier verder of hier het artikel in de Volkskrant. 

 

Aanbesteding ZuidasDok 

Dienst Zuidas berichtte:"Rijkswaterstaat kondigt vandaag de aanbesteding van project Zuidasdok aan, namens mede-opdrachtgevers ProRail en de gemeente Amsterdam. De waarde van het project is begroot op circa 1 miljard euro en de gunning ervan is beoogd in het tweede kwartaal 2017." 

 

Zienswijze op ZuidasDok

BPZ laat haar bezorgdheid horen over onder meer het overdragen van de regie aan een (commerciële) bouwconglomeraat. Meer regie door de overheid is wenselijk. En: maak Brittenpassage gewoon openbaar toegankelijk. Plaats uniforme geluisdschermen langs het tunnelvrije deel A10. En houdt rekening met aanleg van het 5e en 6e spoor. Lees hier de ingediende zienswijze van BPZ. 

Op sommige punten lopen de visies nogal uit een. Maar men deelt de vrees voor de gevolgen van de langdurige bouwoverlast. 

De VVvBeatrixpark gaat ook in op het verlies aan groen/krappe groene zoom en de extra waterberging.

Daarnaast horen we ook andere geluiden. Enkele bewoners van Zuidas zetten nog altijd vraagstekens bij de noodzaak van de bouw van de tunnel. “De realisatie van het Zuidasdok betekent dat er tenminste gedurende meer dan 10 jaar sprake zal zijn van een grote onoverzichtelijke bouwput. De beleving van de openbare ruimte zal sterk negatief worden beïnvloed." 

 

Meerdere artikelen verschenen over verbreding zuidelijke A10 en de tunnel Zuidas. O.a. in het FD (registratie) en op NU.nl. Het FD kopte ondergronds brengen duurt zeker 10 jaar. In dat artikel in het FD van 24 april door Battes en Rooijers zet Oram, de Ondernemersvereniging Amsterdam, vraagtekens bij de vrijheid die aannemers hebben bij de uitvoering van ZuidasDok. 

Projectorganisatie ZuidasDok reageerde op het artikel lees hier verder

 

Onlinepeiling over Zuidas levert 874 reacties

Volgende maand verschijnt een rapportage over de uitkomsten van de peiling. Wilt u nu al een blik werpen op de uitkomsten? Op site van dienst Zuidas kunt u een overzicht zien van de reacties op de stellingen en op de open vraag. Met de resultaten van de denkZuidas-sessie en de online peiling gaat de werkgroep van denkZuidas aan de slag. Tijdens een slotbijenkomst op 9 juni wordt een terugkoppeling gegeven over de resultaten van de online peiling. De Visie Zuidas 2015 is dan in concept gereed. Dat concept wordt aangeboden voor vaststelling door College van B&W. Na de slotbijeenkomst op 9 juni wordt de conceptvisie aangeboden aan het College van B&W en volgt het formele inspraakproces. U heeft op dat moment nog inspraakmogelijkheden.

 

Bloemen voor 1000ste bewoner Zuidas 

Met de komst van de studentenhuisvesting Ravel Residence heeft de 1.000ste bewoner zich in Zuidas ingeschreven. Studente Nina Serova werd donderdag 16 april feestelijk onthaald door Sebastiaan Capel, voorzitter van de bestuurscommissie Zuid. En studenten zijn erg te spreken over hun nieuwe onderkomen.

 

Aanpak oever bij Convict in Beatrixpark 

Het terrein in het Beatrixpark rond de Kapel en het Convict en het terrein langs de oever van de in 2014 aangelegde waterpartij wordt de komende weken opgeknapt. Restaurant As krijgt een terras aan het water. 

 

Strategische doelstellingen gebiedsagenda Buitenveldert-Zuidas

De gebiedsagenda is het resultaat van gesprekken die gevoerd zijn met bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad stelt de gebiedsagenda op 1 en 2 juli vast. Lees hier verder.

 

Uit de raadsvergadering van 22 april

In de raadsvergadering van 22 april stond een raadsadres over de Brittenpassage en het doortrekken N/Zlijn op de agenda. Lees het bij agdpunt 36.

 

Wegafsluiting S109 27-4 t/m 4-5

In de avond- en nachten van 27 april tot en met maandagochtend 4 mei wordt er gewerkt aan de afrit S109 van de A10. Maandag 27 april tot en met donderdag 30 april is de afrit ’s nachts van 23.00 uur – 5.00 uur afgesloten. Tijdens het weekend van vrijdag 1 mei vanaf 23.00 uur tot maandag 4 mei om 5.00 uur is de afrit zowel overdag als ’s nachts afgesloten. De S109 rijrichting Schiphol – Amsterdam is gewoon open.

Verkeer wordt omgeleid via de Utrechtsebrug en de President Kennedylaan. Verkeer dat de vooraankondiging op de A10 heeft gemist kan doorrijden naar de S108 (Amstelveenseweg) en kan daar keren en via de A10 terugrijden naar de S109 om daar z’n weg te vervolgen. 

 

Werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg

In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden t/m vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest u op de site van het GVB.

Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. 

Werkzaamheden Prinses Irenestraat

Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat en het Beatrixpark is de straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd naast de huidige fietsstraat. De werkzaamheden duren van eind april tot november 2015. 

 

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Bekendmaking gemeente

* Verkeersbesluit instellen touringcarhaltes op de ventweg van de Europaboulevard tussen de De Boelelaan en de Arent Janszoon Ernststraat Amsterdam-Zuid.

Bekendmaking Waterschap

Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een tijdelijk par-keerterrein ter hoogte van De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam – AGV – W-15.00600.

Besluit ontheffing geluid 5.5. APV (nachtwerk) Spoortraject Duivendrecht-Schiphol OV SA

* Duivendrecht-Schiphol OV SA, 1079 MZ: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de periode van 1 april 2015 tot en met 31 december 2016, verzonden d.d. 7 april 2015. Dossiernummer 61-1037933. Voor het inzien van het besluit en de stukken moet u een afspraak maken op het kantoor stadsdeel Zuid

 

Aanvraag omgevingsvergunning

* Gustav Mahlerlaan 10 – 1082 PP, het oprichten van een gebouw, met bestemming daarvan tot ontvangst en vergader paviljoen t.b.v. de ABN Amro, 14-04-2015, dossierkenmerk: OLO 1745537 – Z 21930. 

* Gustav Mahlerlaan (noord- en westzijde Atriumgebouw) – 1082MK, het realiseren van een parkeergarage, 13-04-2015,, dossiernummer: OLO 1752077 – Z21935.

* Gustav Mahlerlaan (Atrium torens A+B) – 1082MK, het realiseren van 2 kantoortorens, 13-04-2015, dossiernummer: OLO-1612845 – Z21937.

De aanvragen liggen nog niet ter inzage. 

* Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Rosy Wertheimstraat (Zuidschans): 1082: voor het oprichten van 6 woningen,  20-04-2015, dossiernummer: OLO 1580337. 

* De Boelelaan 1105 – 1081HV, aanleggen nieuwe in-/uitrit en plaatsen hekwerk, 17-04-2015, ossierkenmerk: OLO 1760025 – Z 22317. 

 

Aanvraag exploitatievergunning horeca

* Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras. Dossiernummer 16-1048274. 

* Gustav Mahlerlaan 3005, 1081 LB: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-1048170. 

De aanvragen ligt twee weken, ter inzage tijdens de openingstijden van het loket van het stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid,Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

 

Voor 4 en 5 mei activiteiten in Zuidas kijk hier.

 

5 mei vrijheidsmaaltijd/lunch in De Klencke

Bij revalidatie- en zorgcentrum Vreugdehof (De Klencke 111, Buitenveldert) wordt een vrijheidslunch georganiseerd. U bent vanaf 11.30 uur welkom en het duurt tot ca 14.00 uur."

 

Expositie Zuidas ondergronds t/m 5 juni 2015 in de tunnel onder het WTC Amsterdam  (Zuidplein). Zuidas Ondergronds legt in heldere taal uit hoe complexe systemen voor water, energie en datacommunicatie de vitale functies van Zuidas bedienen. Bij binnenkomst in het WTC neemt u de roltrap naar beneden en loopt u naar de tunnel onder het plein. U kunt terecht op werkdagen van 06:00 tot 20:00 uur. 

 

Pure Markt in het Amstelpark

Vanaf zondag 12 april t/m 11oktober 11-18:00 uur ieder tweede zondag van de maand.

 

7 mei The Jacobs, Jazz at the Southazz in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

Iedere eerste donderdagavond van de maand wordt De Nieuwe Poort opgeluisterd met jazz. 

 

tot 17 mei expo Black2 van Zone2source, het Glazenhuis, Amstelpark    

Black2: Malevich and ArtScience, symposium op woensdag 6 mei, 14.30–18.00 uur.

 

12 mei 12:30-13:00 uur, het Maneon Trio in de Thomaskerk
Céleste Zewald, klarinet, Örs KĹ‘szeghy, violoncello en Daniël Kramer, piano.

 

ArtZuid 2015 Concentratie & Verdieping 22 mei-22 september

De vierde editie van de tweejaarlijkse internationale sculptuurroute in Amsterdam wordt gehouden van 22 mei – 22 september 2015. Rudi Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, en tentoonstellingsmaker Maarten Bertheux presenteren een innovatief tentoonstellingsconcept met 18 ‘podia’ op de open plekken van de route. Concentratie en verdieping is het motto. 

 

Lees verder over: Weekberichten.