Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 16

Doe mee! Beoordeel de bouwplaatsen van Zuidas voor de Beste Bewuste Bouwer Award
Amsterdam Zuidas berichtte: “Welke aannemer in Zuidas wint de Bewuste Bouwer Award 2018? Het antwoord op die vraag hangt mede af van uw mening die u t/m 14 mei hier kunt doorgeven en bekijk welke bouwplaatsen meedoen. Maar liefst 21 bouwplaatsen kunt u beoordelen. En u kunt er ook nog eens een luxe dinerbon mee winnen, ter waarde van 250 euro. Bekijk ook de oproep van BPZ.

Fietstocht: Groene parels van Zuidas 11 mei 15.00 en 2 juni
Bericht Amsterdam Zuidas: “Wist jij dat de Zuidas vol zit met groene parels? Van daktuin tot moestuin, Zuidas heeft meer te bieden in groen dan je wellicht denkt. Fiets mee met de groene rondleiding en ontdek samen met ons de groene parels. Heb je geen fiets? Wij regelen dan een fiets voor je. En op zaterdag 2 juni tijdens Dag van de Bouw vindt de tweede tocht plaats. We verzamelen op het Mahlerplein. Per rondleiding is er plek voor 15 personen. Geef je dus snel op door een mail te sturen met je naam, adres, telefoonnummer en of je een fiets hebt, naar contact@zuidas.nl.Als je van ons een bevestiging hebt gekregen op je aanmelding dan ben je verzekerd van een plek!

16 april infobijeenkomst 17.30 – 20.30 uur, Frans Otten Stadion, IJsbaanpad 43 over Verdi het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer
Bericht van Amsterdam Zuidas: “ Aan de hand van dialoog-tafels wat inventariseert Zuidas wat u belangrijk vindt. Aanmelden? Stuur een email sturen naar contact@zuidas.nl. Lees meer

Ter inzage
1. t/m 9 mei 2018 ter inzage Ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden Wet geluidhinder. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan B&W van Amsterdam. Per adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.  Lees meer over het plan.
2. Inspraak gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. U kunt hier t/m 13 mei 2018 reageren.

Vastgoedfraudezaak weer in het nieuws
De zaak is beter bekend als de Klimopzaak die uitvoerig is beschreven in het boek De Vastgoedfraude van de auteurs Vasco van der Boon en Gerben van der Marel. En recent berichtte het FD over Muermans die eerder getuige was in de genoemde fraudezaak. Op wijlimburg.nl staat: ”In april 2018 wil het OM een regiezitting houden, om nog later een keer de zaak inhoudelijk voor te leggen aan de strafrechter.” Lees meer
Lees eerdere berichten.
Of lees meer over de meest spraakmakende schikkingen (ook de Klimopzaak) op Zemblabnnvara van 27 februari 2018. Vastgoedfraude of ‘Klimopmaak’: totaal ruim 144 miljoen euro in persbericht 1 en 2 

Uit de nieuwsbrief Zuidas bereikbaar
“Weg van de snelweg 77 deelnemers 2e Mobility Experience         De tweede editie van de Zuidas Mobility Experience ging begin april van start. 77 Zuidassers zetten de auto in de garage en maken een maand lang alleen gebruik van OV, (deel)fiets en soms een huurauto of Uber.” Lees meer

De Stadsdeelcommissie adviseert
Bericht op TPO: “Wat is dit voor bestuur? Het enige wat duidelijk is, is dat de naam is gewijzigd. Deze commissie gaat voortaan door het leven als ‘stadsdeelcommissie’. Verder is de commissie een adviesorgaan van de Amsterdamse gemeenteraad. Maar hoe serieus en belangrijk die taak is, is onbekend. De commissie gaat niet over geld, heeft geen bevoegdheden en ook geen controlerende taken. Het enige waar de commissie kennelijk over gaat is hoe ze vergadert en waar.” Lees verder

8 mei Buren, Boeren en je Boodschappen in Market 33     Iedere dinsdagavond van 17.30-19.30 is er een bijeenkomst bij Market 33 op de Claude Debussylaan den. Lees meer

Geen tijdelijk huurcontract maar koop: gebouw Spark tijdelijke huisvesting voor EMA   Lees meer

Nieuws uit B&W week 15
Verkeer en Vervoer         Het college van B&W verleent de indienststellingsvergunning voor de Noord/Zuidlijn. De vergunning wordt verleend onder vijf voorwaarden die voortkomen uit de ‘Inspectie Leefomgeving en Transport verklaring’ en uit ambtelijk advies. In de komende maanden wordt aan deze voorwaarden voldaan. De Noord/Zuidlijn wordt op 22 juli 2018 in gebruik genomen.

Nieuwsbrief Amsterdam 12 april editie Zuid met o.a. 22 juli rijdt de Noord/Zuidlijn     Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.

Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier.

Snel naar alle werkzaamheden Zuidas op de kaart? Kijk hier

16 april t/m 15 mei Sonderingen in kerngebied Zuidas     Dit is nodig om het draagvermogen van de grond te meten. De werkzaamheden vinden overdag plaats. En bestaat uit het drukken van een staaf in de grond door middel van een wagen. De sonderingen duren minimaal 30 minuten en maximaal 2 uur, dit is afhankelijk van de diepte van de boring. Deze wagens zijn van het bedrijf FUGRO en MOS en zij zijn zichtbaar in het gebied in eerder genoemde periode. U kunt als gevolg van de werkzaamheden beperkte geluidhinder en hinder in de vorm van een tijdelijke rijbaanafsluiting, fietspad/voetpad ondervinden, Vragen neem contact op met Christine Davidse omgeving@zuidplus.amsterdam.

T/m begin mei 2018 maaiveldinrichting en verplantingen in de Fred. Roeskestraat  Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen.”

T/m juli werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)   zie kaartje omleidingsroute

Kenniskwartier: De Boelelaan zuidwest in uitvoering (incl. verharden trambaan): april – oktober 2018. Bussen worden omgeleid via de trambaan. Auto’s worden omgeleid via de reguliere omleidingsroute Amstelveenseweg – Van Nijenrodeweg – Buitenveldertselaan

T/m oktober 2018 werkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank   Uitvoering nieuwbouw: t/m oktober 2020

T/m dec 2019 bouwwerkzaamheden Hourglass aan de Parnassusweg   Bouwen kantoor- en hoteldeel

T/m april afsluitingen rond de Strawinskylaan en de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam is ca 2 jaar dicht    De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018. En t/m april strippen gevel verbouwing 2Amsterdam.
 
Fietsparkeergarage Strawinsky: afbouw duurt t/m april opening verwacht in mei 2018 en aanleg maaiveld duurt van mei t/m oktober 2018Lees meer

Fietspad Strawinskylaan afgesloten (omleiding fietsers via de Pr. Irenestraat): tot 26 april 2018       Dinsdag 17 april vanaf 19.00 uur tot ongeveer 23.00 uur verwijderen we de bestrating boven fietsparkeergarage Strawinskylaan en gereedmaken voor asfaltering. Dit kan geluidhinder geven door vrachtwagens en stenen die daarin vallen. Woensdag 18 april om 5.30 uur asfalteren fietspad bij fietsparkeergarage Strawinskylaan. In de ochtendspits kunnen de fietsers er overheen.
Het fietspad is zo voor Koningsdag én voor de opening van de fietsparkeergarage gereed. Lees meer

t/m mei Uitbreiding WTC verleggen K&L (riool), aanbrengen damwand (Beethovenstraat) en tijdelijk fietspad Strawinskylaan
T/m 15 augustus Funderingswerkzaamheden WTC toren H en I  aanpassen schoorpalen funderingsconstructie: maart – 15 augustus 2018 en verplaatsen taxistandplaats.

Gershwin: aanleg trapconstructie De Boelegracht (Parnassusweg)     gereed in april/mei 2018. Er is bouwhinder (niet excessief). En: inrichting pocketparkjes t.p.v kavel 9/11/13/15 in uitvoering vanaf eind maart 2018. Aanleg kademuren tussen kavel 9+11 en 11+13 en graven De Boelegracht ten zuiden van kavel 9/11/13/15. Is in uitvoering en de oplevering wordt in mei verwacht.
Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George   Bouw garage is gestart en duurt ca. 8 maanden.
T/m juni bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan, oplevering januari 2019 (weinig geluid)

Ravel: Clubgebouw AFC is in uitvoering. T/m juni 2018 aanleg veld 3 op parkeerbak. Er is geen hinder Vivaldi: bouwrijp maken kavel 12 EMA         Sloop van het parkeerdek duurt t/m april 2018 en de bouw van EMA start in mei 2018 en duurt tot november 2019.
Van der Valk Hotel is in uitvoering t/m juli 2019.
Het 150kV station oplevering april 2018. Aanleg maaiveld en plaatsen kunsthek (werk op eigen terrein) gebeurt van september – november 2018.
Tot juni herinrichting Vivaldistraat
The Valley Beethovenstraat ontgraven bouwkuip    

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunning

* Europaplein 1, 1078 GS: voor het plaatsen een reclame-uiting aan de voorgevel
* Henriëtte Bosmansstraat 10, 1077 XH: voor het bouwkundig samenvoegen, gedeeltelijk veranderen, vergroten en vernieuwen van het gebouw waarbij een uitbouw aan de achterzijde wordt gemaakt, de kap wordt veranderd en verhoogd en de bestaande garage wordt veranderd en vergroot met behoud van bestemming tot zelfstandige woning en het kappen van één sierkers (Prunus), één sierappel (Malus) en één ceder (Cedrus libani Glauca), verzonden d.d. 9 april 2018. Er geldt een herplantplicht. 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 13-04-2018 25-05-2018  Strawinskylaan 4111, Amsterdam  plaatsen van nieuwe handelsreclame en het verwijderen van de oude reclame. Aanvrager: G & S Vastgoed BV
06-04-2018 18-05-2018  Parnassusweg 1021, Amsterdam  plaatsen van handelsreclame. Aanvrager: Loetje Zuidas
Verleende omgevingsvergunning
* 13-04-2018 25-05-2018  Gustav Mahlerlaan 22, Amsterdam  plaatsen van een digitale mupi. Aanvrager: JCDecaux Nederland B.V..
Wabo uitgebreid ontwerpbeschikking
12-04-2018 25-05-2018  Fred. Roeskestraat 73, Amsterdam het brandveilig gebruiken van het gebouw als kinderdagopvang. Aanvrager: Nannies Nursery.
Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend
09-04-2018 23-05-2018  Strawinskylaan 1, Amsterdam gedeeltelijk in gebruik nemen van toren I van het WTC voor kinderdagopvang. Aanvrager: Partou B.V.
Activiteitenbesluit, melding ontvangen
09-04-2018 21-05-2018  Gustav Mahlerlaan 841 A , Amsterdam melding betreft een restaurant. Melder: The Barn

Kunst en Cultuur

17 april film in Rialto@VUcampus – om 17:45 The Rider, Kaartverkoop aan de zaal vanaf 17:15 en om 20.30 Foxtrot in HG-KC07 (De Boelelaan 1105)

17 april 2018, 12:30 uur lunchconcert door Vatulya & Nemtsova in de Thomaskerk, Pr Irenestraat 36      Vitaly Vatulya, saxofoon en Maria Nemtsova, piano. Zij spelen werken van Jean Michat. Bekijk meer lunchconcerten.

18 april 19.30-20.3 Reeks Botanische lezingen         Ook dit jaar is in samenwerking met Arend Wakker en Norbert Peeters een serie lezingen, 8 in totaal, georganiseerd. De lezingen gaan natuurlijk over bijzondere planten en alles wat hier mee te maken kan hebben. Het wonderlijke verhaal achter de Bamboe.

19 april 18.00 – 20.00 De Zero Waste Lifestyle in Circl, Mahlerplein      Wat is het precies en wat kun jij doen? Lees meer

20-22 april  Schwarzmalen3 88 schilderijen te zien in ArtChapel Pr. Irenestraat 19 1e

22 april Landelijke Zaaidag G. van Aemstelpark, 10.30 uur, parkeerplaats stadsdeelwerf Van Heenvlietlaan 50. Aanmelden: f.nieuwenhuis@amsterdam.nl

24 april 18.30 Movienight: La cocina de las patronas in de basement van Circl, Mahlerplein       Meld je aan

30 april t/m 4 mei 2018 van 09.00-17.00 uur ARTZUID Art Camp @ Prinses Irenestraat       Tijdens de Meivakantie organiseert Art Zuid weer een origineel knutselkamp. De kinderen gaan in het atelier aan de slag met allerlei materialen en technieken. Ook gaan ze buitenspelen, buurtwandelingen maken en een kunstcollectie van een bedrijf aan de Zuidas bezoeken. Het kamp vindt plaats op Prinses Irenestraat 19-2 in het Beatrixpark van 9-17 uur en is dus ideaal voor ouders die op de Zuidas werken! Kijk hier voor meer info en om te boeken:

4 mei De Zuidas staat stil, Herdenking en herdenkingsdiner in De Nieuwe Poort Cl. Debussylaan 2       Gedurende de hele dag staat er een pop-up monument op het Gustav Mahlerplein van de Zuidas. Om 20.00 vindt hier de officiële herdenking van de Zuidas plaats. Voor of na afloop van de Herdenking kan er in de Nieuwe Poort een hapje gegeten worden. Lees meer

5 mei 17.00 uur Vrijheidsmaaltijd in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36     Ellen Eliel-Wallach spreekt over haar bevrijding uit de kampen. En we eten samen. Iedereen is welkom. Deelname is gratis. Wel opgeven via Thomasvrijheidsmaaltijd2018@gmail.com. Lees meer

t/m 6 mei tentoonstelling Resonance, Het Glazenhuis, Amstelpark      Met werk van Martijn Tellinga, Adi Hollander, Sagi Groner en Marc Bain. Geopend vr – zo, 13:00 – 17:00 uur. Lees meer

8 mei Buurderij in Market 33

tot 17 mei in Circl.Art tentoonstelling met werk van Saskia Noor van Imhoff    Winnaar van zevende editie van de ABN AMRO Kunstprijs. De ABN AMRO Kunstprijs is een stimuleringsprijs voor talent in Nederland. Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Inspraak, Kunst & Cultuur, Ravel, Strawinsky, Vivaldi, Weekberichten.