Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 17

15 mei infomarktInformatiemarkt

Wat gaat er gebeuren met station Amsterdam Zuid? Hoe gaat het nieuwe Mahlerplein eruit zien? Waar kun je wonen in Zuidas? Kan ik mij alvast inschrijven voor een studentenwoning? Hoe staat het met Zuidasdok? Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze en nog veel meer vragen? Kom dan op donderdagmiddag 15 mei naar de informatiemarkt over Zuidas en Zuidasdok in het WTC. Tijdens deze informatiemarkt vertellen betrokkenen, waaronder BPZ , u graag over de ontwikkelingen in en rondom Zuidas en Zuidasdok. Uiteraard zijn de projectmanagers van dienst Zuidas aanwezig om vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan. Datum: donderdag 15 mei 2014, Tijd: 16.00 – 19.00 uur, Locatie: WTC, Centrale Hal en Informatiecentrum, Dienst Zuidas, Strawinskylaan 59. U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

“ Onderwijs in Zuidas: Kennis naast creativiteit”

Klaas de Boer schrijft over de ontwikkeling van één van de meest bijzondere en gemengde wijken van Nederland: Zuidas. Met nu al bijna 70.000 reizigers per dag, 650 woningen (straks 8.000), 700 bedrijven en Zuidasdok, een omvangrijk en uitdagend infrastructureel project van 1,8 miljard euro, komen hier alle aspecten van stedelijke ontwikkeling samen…… lees hier het artikel

Uit: Nieuws van B&W

“Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerp bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, tweede fase en het besluit om hogere waarden op grond van de Wet Geluidhinder voor dat gebied vast te stellen. Het gebied ligt op de Zuidas en omvat het terrein van voormalige schoolwerktuinen. Ter visie leggen betekent dat een ieder gedurende zes weken de mogelijkheid heeft om een zienswijze in te dienen.

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van (onderwijs)voorzieningen met een oppervlakte van 90.000 vierkante meter. Door het verkeer van nabijgelegen wegen en spoorbanen worden de voorkeursgrenswaarden van de Wet Geluidhinder overschreden. De wet biedt de mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen als blijkt dat overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. De aangevraagde geluidswaarden passen binnen de wettelijke maximaal toelaatbare grenswaarden.”        

ebikeBikepoint winnaar tijdelijke fietsenstalling Zuidas

De Academie van de stad doet verslag van het onderzoek en de resultaten van studenten die oplossingen bedachten voor tijdelijk fietsparkeren.” Gedurende drie weken hebben 160 studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzocht op welke manier het beste tijdelijke fietsparkeerplaatsen gedurende de bouw van het Zuidasdok kunnen worden gerealiseerd. Kristiaan Kodde (tweede van links op de foto) is 19 jaar en studeert  Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is teamcaptain van Bikepoint, de verticale fietsenstalling waarin op ruimtebesparende en gebruiksvriendelijke wijze acht fietsen kunnen worden gestald.

De jury, bestaande uit Robert Dijckmeester (Adjunct-directeur Dienst Zuidas), Gerrit Faber (Beleidsmedewerker Fietsersbond), Frans Nieuwenhuis (Vertegenwoordiger buurtbewoners), Titia Hielema (Vertegenwoordiger bedrijfsleven) en Willem Baumfalk (Domeinvoorzitter Economie en Management) hebben Bikepoint als beste idee uitgekozen uit de vele oplossingen die 160 studenten van de Hogeschool van Amsterdam bedacht hebben om tijdelijke fietsparkeerplaatsen gedurende de bouw van het Zuidasdok te kunnen realiseren.”

VU eerste universiteit met ‘zonne-energie oplaadpaal’ Street Charge

Nieuws van de VU: “De VU krijgt als eerste universiteit een eigen Street Charge en is daarmee, na het Museumplein, de tweede locatie in Nederland. De Street Charge is een oplaadpaal voor mobiele telefoons en tablets en werkt op zonne-energie. De Street Charge wordt geplaatst op het campusplein van de VU en zal op donderdag 24 april om 12.30 uur tijdens de VU Olympiad onthuld worden.”

29 april, 17.00 uur  bijeenkomst  Behoud van de kwaliteit van het Gijsbrecht van Aemstelpark, MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112

Ontvangst met broodjes en koffie/thee. Georganiseerd door WOCB en Vereniging Parken Buitenveldert. Doel: het vormen van Vrienden die zich willen inzetten voor een van de thema's; veiligheid, onderhoud en verbetering. Vooraf aanmelden via vriendengvapark@live.nl.

hoogpuntHoogpunt

De kraanmachinist Erik Bouw, werkzaam op het bouwterrein waar het kantoor van AKZO Nobel verrijst, maakt indrukwekkende foto’s vanaf zijn werkplek. 

 

 

 

Betsy !

Op de hoek van de Parnassusweg en de Gustav Mahlerlaan woont sinds kort Betsy. U kunt bij Betsy op kraambezoek gaan in het Bofkontbos.

stremmingStremming Europaboulevard

19 – 22 mei ’s nachts 01.00 u – 06.00 u en 23 mei 23.00 u – 26 mei 05.00 u

Werkzaamheden fietspad Amstelveenseweg

Vrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei wordt het fietspad aan de westzijde van de Amstelveenseweg ter hoogte van VUmc geasfalteerd. De spoedeisende hulp blijft gewoon bereikbaar.

Werkzaamheden Prorail- OVSAAL

Werkzaamheden aan het spoor 10 mei 01.00 u – 12 mei 05.30 u en 21 juni 01.00 u – 23 juni 05.30 u. Kijk voor reisalternatieven op www.vananaarbeter.nl.

Herinrichting Gustav Mahlerlaan 2014 – 2015

In de eerste fase van maart t/m medio mei 2014 ondervindt het verkeer enige hinder van de werkzaamheden. Het trottoir van ACTA wordt deels afgezet en er verdwijnen een aantal parkeerplaatsen. ACTA en de parkeergarage P2 blijven bereikbaar. Kijk hier voor meer informatie en de kaart.

bea werkWerkzaamheden Beatrixpark april – juni 2014

Nuon start in april met de aanleg van stadsverwarming onder het fietspad. De zuidelijke fietsroute over het bruggetje is daarom afgesloten van 15 april t/m september (zie kaartje). Fietsers kunnen het noordelijke fietspad gebruiken. Vanwege de aanleg van de waterpartij is een gedeelte van het voetpad tijdelijk afgesloten. Via een noodbrug over pontons is het toch mogelijk om een ronde te wandelen. Voor vragen kunt u terecht bij de omgevingscoördinator J. van der Linden telnr 06 12345 105 of omgevingscoordinator@zuidas.nl

Overzicht ter inzage bij stadsdeel Zuid

Ter inzage legging Concept Uitvoeringsbesluit RAI en Inspraak (PDF, 29 kB)
20140212 concept RAI Uitvoeringsbesluit (PDF, 29 MB)
20140219 brief van stadsdeel Zuid aan Gemeenteraad concept uitvoeringsbe… (PDF, 1 MB)

Stadsd. Zuid

13-03

24-04

 

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan RAI

DRO

13-03

24-04

Kennisgeving- Ontwerpbestemmingsplan Beethoven, eerste fase

DRO

20-03

01-05

Kennisgeving- VOF Royal Zuid- Gershwinlaan (Zuidas Blok 9 en 10) Ontwerp Watervergunning

Waternet

20-03

01-05

 

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Aanvraag exploitatievergunning horeca

  • Gustav Mahlerlaan 50 A, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-883618.

De aanvraag ligt vanaf 22 april gedurende twee weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende evenementenvergunning

  • Gustav Mahlerplein 12, 1082 MA: voor het houden van een evenement "Roei je eigen WK" op 23 april 2014 van 09:30 uur tot 19:15 uur, verzonden d.d. 14 april 2014. Dossiernummer 32-867699.

De vergunning ligt vanaf 22 april zes weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: de Burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

  • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "Studentensportdag" op 24 april 2014 van 09:00 uur tot 23:30 uur, verzonden 14 april 2014. Dossiernummer 32-837720.

De vergunning ligt vanaf 22 april gedurende zes weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: de burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

  • Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Taste of Amsterdam" op 15 mei 2014 tot en met 18 mei 2014 van 16:00 uur tot 00:00 uur en op 18 mei 2014 van 13:00 uur tot 21:00 uur, verzonden d.d. 14 april 2014. Dossiernummer 32-812083.

De vergunning ligt vanaf 22 april gedurende zes weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: De burgemeester van Amsterdam, T.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Aanvraag evenementenvergunning

  • Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "WK2014 op StrandOranje" op 13 juni 2014 tot en met 23 juni 2014 van 16:00 uur tot 00:00 uur. Dossiernummer 32-886598.

De aanvraag ligt vanaf 22 april 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

  • Beatrixpark 1, 1077 VX: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 29 april 2014 tot en met 16 september 2014, verzonden d.d. 14 april 2014. Dossiernummer 43-882939.
  • Prinses Irenestraat 17, 1077 WT: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 21 april 2014 tot en met 5 september 2014, verzonden d.d. 15 april 2014. Dossiernummer 43-875871.

De vergunningen liggen vanaf 22 april ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van de besluiten bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, T.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

In april geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8
 

29 april 12.30-13.00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Laila Cathleen Neuman, sopraan en Javier Ovejero Mayoral, theorbe, brengen werken van o.a. Eccles en Purcell.

8 mei, 16.30-18.00, Filosofie op de Zuidas, de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

Spreker is socioloog Paul Schnabel. De gespreksleiding is in handen van Ad Verbrugge (VU-filosoof) en Govert Buijs (politieke filosofie en levensbeschouwing VU). Onderwerp: Het onbehagen: De aanhang van PVV en SP groeit. Hoe duid je dit tegengeluid in de samenleving? Paul Schnabel schreef Rare jaren (2012). Hoe zien we dit onbehagen terug in de Gemeenteraads- en Europese verkiezingen?

t/m 27 april Tentoonstelling: Symbiotic Machine, Glazen Huis, Amstelpark

Ivan Henriques (van Lab Portal 7) heeft in samenwerking met wetenschappers van de VU een autonome bio-machine ontwikkeld die zonne-energie oogst. Door gebruik van fotosynthetische organismen wordt deze energie in beweging gezet om opnieuw fotosynthetische organismen te verzamelen. De bio-machine bestaat uit een drijvende en bewegende robotachtige structuur, die een symbiotisch systeem creëert met zijn omgeving en op autonome wijze de benodigde organismen ontdekt, verzamelt en behandelt. Deze micro-organismen komen voor in vijvers, kanalen, rivieren en de zee en zijn allen een mogelijke voedingsbron voor de Symbiotic Machine.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark

 

 

 

Lees verder over: Weekberichten.