Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 17

Interview met directeur Zuidas, David van Traa over de Zuidas in de top door internationale kenniswerkers en Zuidas wordt steeds aantrekkelijker voor bewoners. luister op BNR en lees het artikel in Het Parool over -het aanbod onderwijs probleem bij aantrekken Brexitbedrijven-.”

Artikel over Zuidas in het FD: “De Amerikaanse zakenbank JPMorgan Chase overweegt om een deel van de activiteiten van Londen naar Amsterdam te verhuizen, nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt.” registreer en lees verder

Bereikbaarheid Amsterdam tijdens Koningsdag: P+R RAI en station RAI zijn gesloten
Trams en bussen rijden op Koningsdag aangepaste routes en volgens de zaterdagdienstregeling. Op Amsterdam Centraal stopt alleen tram 26, in de binnenstad rijden geen trams. De streekbuslijnen vanuit het zuidwesten rijden tot aan busstation Elandsgracht. GVB-bussen en streekbussen vanuit Noord rijden (normaal) naar het busstation IJzijde op CS. De metro’s rijden hun normale routes, met de zaterdagse dienstregeling. Alleen Station Amsterdam RAI is gesloten, de metro stopt hier niet. meer informatie:

Zuidaspas     Bericht Zuidas: "300 Zuidassers reizen nu met de Zuidaspas. Laten ze de auto ook echt staan?" lees meer

Concept Woonagenda 2025 ter inzage, reageren kan tot 18 mei 2017
Amsterdam sprak met Amsterdammers over wonen. Nu is er een ‘concept Woonagenda 2025’. Op deze Woonagenda kan worden gereageerd tot 18 mei 2017. U heeft dus inspraak in het Amsterdamse woonbeleid lees meer. Een reactie geven kan per e-mail via woonagenda@amsterdam.nl o.v.v. “inspraakreactie Woonagenda” of per post aan de Gemeente Amsterdam, afdeling Wonen o.v.v. “inspraakreactie Woonagenda”, Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam. Vermeld bij uw reactie uw naam, e-mailadres en adresgegevens.

Nieuws uit B&W week 16
Bouwen en Wonen: “Het college van B en W neemt kennis van de Woonagenda 2025 en geeft deze vrij voor inspraak voor een periode van vijf weken. Het uitgangspunt van de Woonagenda 2025 is voldoende, betaalbare en goede woningen. Na inspraak wordt de definitieve Woonagenda 2025 door het college ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.”

Nieuwsbrief Amsterdam Zuid 20 april 2017 met o.a. kadernota’s Parken in Zuidas/Buitenveldert De kadernota Amstelpark is inmiddels af en wordt op 24 mei door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Die van het Beatrixpark en het Gijsbrecht van Aemstelpark volgen later. Lees ook over de uitkomsten van enquête drie parken Buitenveldert en Kadernota Amstelpark 20 maart 2017 in Onderzoeksrapport parken Buitenveldert april 2017. PDF (PDF, 2 MB)  en de Kadernota Amstelpark 20 maart 2017(PDF, 4.2 MB).

Slim Reizen Zuidas, Nieuwsbrief project Beter Benutten Zuidas – april 2017 lees meer

Startsymposium Vervoerregio: Verbinding naar de toekomst!
Bericht van de Vervoerregio: “Sinds dit jaar is de Vervoerregio Amsterdam de opvolger van de Stadsregio Amsterdam. Samen met de 15 gemeenten leggen wij nu de focus op de regionale verkeer- en vervoerstaken en het verbeteren van de bereikbaarheid. Om dit te markeren, organiseren wij op vrijdag 2 juni (van 9.30 – 14.00 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam) een inspirerend startsymposium boordevol kennis en inzichten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Meer informatie over het programma vindt u hier en meldt u aan (voor 15 mei 2017).

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum

Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contacformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar  omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden ABN AMRO Mahlerplein april t/m 16 juni
“Vanaf 18 April wordt het voetpad vanaf het Gustav Mahlerplein tot voorbij de oude oprit van ABN AMRO afgesloten. Er wordt een omleiding gemaakt voor voetgangers achter de eetkiosk, de kiosk blijft daarbij te allen tijde bereikbaar. Deze omleiding zal duren t/m 16 juni. En: van 17 april t/m 19 mei zal er incidenteel een mobiele kraan worden opgesteld op het Gustav Mahlerplein. Heeft u tijdens de werkzaamheden klachten en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Michiel Flikkema (michiel.flikkema@iv-bouw.nl).” bron: burenbrief ABN AMRO

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3, t/m mei 2017  “Vanaf vrijdag 31 maart verminderde bereikbaarheid op de De Boelelaan, tussen de Beethovenstraat en Europaboulevard. Er zijn minder rijstroken beschikbaar op de De Boelelaan tot eind 2017. En: extra omleidingen in de omgeving van de Europaboulevard tijdens de weekenden waarin wordt gewerkt. Alle bedrijven en woningen blijven bereikbaar. Tijdens de weekenden 21 april 20.00 uur tot 24 april 06.00 uur en 5 mei 20.00 uur tot 8 mei 06.00 uur wordt ook gewerkt op de kruising Europaboulevard / De Boelelaan. Vanaf dinsdag 9 mei de Tommaso Albinonistraat weer open. En tijdens de laatste week van mei gaat de aannemer het werkterrein dat nu aan de noordzijde van de straat ligt, verplaatsen naar de zuidzijde.”  lees meer in de pdf's en bekijk het kaartje Folder_de_boelelaan_oost_voorjaar_2017, Plattegrond nieuwe de De Boelelaan (PDF, 772 kB), Kaartje Situatie 3 april – 25 mei (JPG, 385 kB).” bron: Zuidas  Plan uw reis via google

Vanaf 1 april 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat      Bericht Zuidas: “Het werk verplaatst zich in april naar de andere kant van de straat.” lees meer in de folder_fred_roeskestraat_03-2017_3

Tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel      De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd. lees meer

Tot begin mei 2017 mogelijk geluids- en verkeershinder Parnassusweg: fietspad langs de rechtbank in mei weer open
“Vanaf dat moment sluit de bouwer Dura Vermeer het fietspad over de bouwplaats weer af zodat ze de parkeergarage kunnen afbouwen. De gemeente gaat vervolgens boven dit deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. Ook komt er weer een groenstrook met bomen terug. De verwachting is dat deze werkzaamheden in oktober zijn afgerond. Nog even en de skyline van Zuidas verandert weer een beetje. De komende maanden zullen de drie torenkranen die op het bouwterrein staan, gedemonteerd worden. De exacte planning hiervan is nog niet te geven. De kranen worden met een mobiele kraan gedemonteerd.” bron: bewonersbrief Dura Vermeer De Nijs lees meer in het pdf over de voortgang bouw van de torens Atrium en het inhuizen April '17 nieuwsbrief omgeving Atrium Zuidas (NL)-1. Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.

T/M 26 mei werkt Prorail ‘s nachts van 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid      Treinperron spoor 3 en 4 en Stationshal verlengen perronkappen: deze werkzaamheden vinden drie nachten per week (22.00 tot 06.00 uur) plaats en kunnen geluidshinder veroorzaken.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap en odnzkg Gemeente en stadsdeel
Gemeente

* Besluit: het Uitvoeringsbesluit Strawinsky (bijlage 1) is door het college voor inspraak vrijgegeven
* Verkeersbesluit: het instellen van stopverboden in de Prinses Irenestraat te Amsterdam-Zuid. Dit ivm met toegenomen drukte in de straat door o.a. bouwverkeer.

Aanvraag expoitatievergunnig
IJsbaanpad 45, 1076 CV
: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2017-22875.

Verleend exploitatievergunning
Gustav Mahlerlaan 50, 1082 ME: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 21 april 2017. Dossiernummer 2017-22576.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
* 20-04-2017 01-06-2017  Gershwin, kavel 13 en 15
, Amsterdam het bouwen in afwijking t.w: dove gevels. Ontvangstdatum aanvraag: 11 april 2017. Aanvrager: Sax Vastgoed V.O.F. Zaaknummer: 3645236.


25 april, 12:30 lunchconcert Robert de Bree, blaasinstrumenten, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

27 april Kingsland festival RAI van 12:00 – 20:00 lees meer

30 april Clifton Mahangoe exposeert @ WTC lounge      Conceptueel lichtkunstenaar Clifton Mahangoe exposeert in de lounge van het WTC gebouw te Amsterdam. Drie werken uit zijn serie “Windows” zijn er dagelijks te bezichtigen van 09.00 tot 18.00 uur.

4 mei herdenken met de Nieuwe Poort op het Mahlerplein     “Herdenken op 4 mei is een waardevolle nationale traditie. Stil staan is iets wat op de Zuidas niet veel voorkomt, iedere dag rennen en vliegen de mensen op de Zuidas. De Nieuwe Poort is van mening dat men op de Zuidas dan ook best eens stil mag staan. Ook dit jaar stimuleert De Nieuwe Poort de Zuidas tot een moment van reflectie. Daarom organiseren we een pop-up monument op het Gustav Mahlerplein gedurende de hele dag. Om 20.00 uur staan we samen stil tijdens de nationale herdenking. Voorafgaand aan de herdenking staat een spreker stil bij de waarde van de vrijheid waarin we leven. Na afloop van de Herdenking kan er in de Nieuwe Poort een hapje worden gegeten tijdens het herdenkingsdiner.” lees meer 

4 mei, 19:00 – 20:30 herdenking georganiseerd door het WOC Buitenveldert dat gebeurt zoals gebruikelijk op het ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark

4 mei stille tocht en herdenking Rozenoord      “Aan de Amsteldijk tussen begraafplaats Zorgvlied en Het Kalfje werd rond 1900 de villa van NV  Handelskweekerij Rozenoord gebouwd. Aan het eind van de oorlog werden hier meer dan 100 verzetsstrijders gefusilleerd. Het nieuwe monument in het Amstelpark, in de vorm van verspreid opgestelde stoelen, herinnert aan de gevallenen. Om 18:50 uur start de stille tocht vanuit de speeltuin op Gaaspstraat 8. De herdenking begint om 19:30 uur op het Dr. C.W. Ittmanpad, Amsteldijk 291, 1079 Amsterdam.” lees meer

5 mei WO II kunstroute De weg naar Vrijheid en vrijheidsmaaltijd  ArtZuid en De Nieuwe Poort    “Wandel mee met de WOII kunstroute, schuif aan bij de Vrijheidsmaaltijd en vier de vrijheid met ons mee! ArtZuid en De Nieuwe Poort nodigen je graag uit voor een feestelijke Bevrijdingsdag op vrijdag 5 mei. start 16.45 uur, inloop ArtZuid Paviljoen, Minervalaan 1.” lees meer 

9 mei 2017, 12:30-13:00 uur lunchconcert Ralph Rousseau, viola da gamba Eleonore Pameijer, fluit, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

11 mei Zuidas Suits & Stilettos Run @ Zuidas      Van 12.00 – 12.45 uur vindt rond lunchtijd de Zuidas Suits & Stilettos Run (Hakken & Pakken Run) plaats, de warming up voor Zuidas run. Professionals van kantoren in Zuidas komen achter hun bureau vandaan om met elkaar te strijden in pak en op hoge hakken.

16 mei gratis Filmvoorstelling ‘A Plastic Ocean’ in RAI Theater      “RAI Amsterdam en de Plastic Mining Cooperation organiseren dinsdag 16 mei om 19:30 uur in het RAI Theater de gratis filmvoorstelling ‘A Plastic Ocean’. Een film die op aangrijpende wijze aandacht vraagt voor één van de grootste uitdagingen van de moderne tijd: de plastic soep in de oceaan! Iedereen is welkom. De film is in het Engels, Nederlands ondertiteld, bestel gratis entreekaarten.“

19 mei t/m 17 september de vijfde editie van de Internationale Sculptuur Biënnale Amsterdam, ARTZUID 2017       “Start met een United Nations Peace Walk. Vertrek Gershwinplein, eindstop Pailjoen ArtZuid, Minervalaan 1. Curator Rudi Fuchs presenteert 60 abstracte beelden van naoorlogse kunstenaars op de Apollolaan, Minervalaan en de Zuidas in Amsterdam Zuid. ARTZUID 2017 sluit aan bij het themajaar Van Mondriaan tot Dutch Design en laat de invloed van De Stijlbeweging op de naoorlogse Nederlandse beeldhouwkunst zien. De kunstenaars zijn van verschillende generaties. Met deze beeldententoonstelling wil Fuchs Nederlandse abstracte beeldhouwers internationaal positioneren.” lees meer

20 mei / 30 jul – ArtZuid 2017: Eiji Watanabe, Yutaka Matsuzawa en Okamoto Mitsuhiro in Artchapel, Prinses Irenestraat 19. Met zijn werk reageert hij op het Beatrixpark met een installatie van bloemen en vlinders.  

20 mei op de dag van de Bouw vindt de prijsuitreiking van de Bewutse Bouwers plaats: De Boeleaan Oost op het bouwterrein.

Tot 21 mei bij de Groene Loper voor het Rietveldhuisje in het Amstelpark expositie ‘Lentesneeuw in beeld & poëzie’ door Maartje Jaquet en Ronald M. Offerman. Springsnow 2017 houdt ook een presentatie van Springsnow shawls van Barentsz Urban Fabric ter ere van Johanna Westerdijk. lees meer en download de wandelroute

21 mei 10.30 – 18.00 uur Fête de la Nature, viering 45 jaar Amstelpark        Wil jij met een activiteit ook meedoen stuur dan een berichtje aan Vereniging Vrienden van het Amstelpark p/a Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam of mail naar Lilian@NMTzuid.nl. lees meer

31 mei tot 5 juni Kunst RAI en 1 juni Curious Fair      Antwerpse galerieën en hun aanhang zullen een interessante bijdrage leveren aan de komende KunstRAI. En: Galerie QLICK Editions zal weer een avond organiseren waarbij de KunstRAI tot 12 uur ’s nachts openblijft. De avond voor de jonge en beginnende kunstverzamelaars belooft een Curious Affair te worden op 1 juni van 20.00-00.00.

Lees verder over: Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, Strawinsky, Vivaldi, Weekberichten.