Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 17

Bericht van Zuidas                                                                                                                                    
*Rondje Zuidas langs werk in uitvoering     ‘Waar we kunnen, werken we verder aan de openbare ruimte.’ En dat is niet op één plek. Adviseur uitvoering Peter van Oerle neemt ons mee op virtuele werktour in de openbare ruimte van Zuidas. Lees meer                                                                        *Transformatie Tripolis-Park gestart      ‘Er is niets leuker dan werken aan een project dat technisch ingewikkeld is.’ Niels Beentjes is werkvoorbereider bij G&S Bouw en in deze rol verantwoordelijk voor de (her)ontwikkeling van Tripolis. Beentjes vertelt waar ze aan werken. Lees meer

Planning werkzaamheden Zuidplus bij station Amsterdam Zuid en toekomstige Brittenpassage     De planning is aangepast ivm overheidsmaatregelen. Week 19: -De nacht van zaterdag 9 op zondag 10 mei is de tweede nacht dat we kabels verlengen.  Week 20: -De nacht van zaterdag 16 op zondag 17 mei is de derde en laatste nacht dat we kabels verlengen. Hinder De geluidproducerende werkzaamheden zullen voornamelijk overdag plaatsvinden. Maar u kunt mogelijk, met name in de nacht van 22 op 23 april, enige geluidshinder ondervinden van het doorslijpen van de sporen. Er zijn geen beperkingen qua bereikbaarheid.

Inspraak
Actieplan Geluid 2020-2023- Reageren? Voor 13 mei 2020 kunt u een zienswijze digitaal indienen via het webformulier of stuur een bericht naar actieplangeluid@amsterdam.nl. Vragen? Stuur een email naar actieplangeluid@amsterdam.nl. Lees meer

april 2020 vergadering raad •MEDEDELINGEN OVER DE VERGADERING* De vergadering zal plaats vinden in een digitale omgeving. Zoals gebruikelijk kunnen geinteresseerden de vergaderingen volgen via de website van de gemeenteraad.

Nieuws uit B&W week 17
Democratisering en Bestuurlijk Stelsel        Het college van B&W stemt in met de aanpassing van de werkwijze van de stadsdeelcommissies. Het is van belang dat dit proces doorgaat tijdens de coronacrisis. De stadsdeelcommissies volgen de terughoudende lijn van de Amsterdamse gemeenteraad en vergaderen alleen als er één of meerdere adviezen op de agenda staan. De vergaderingen vinden digitaal plaats en de inhoud is beschikbaar. Insprekers kunnen hun reacties blijven geven.
Zuidas en Marineterrein -Verkeer,Vervoer en Luchtkwaliteit           Het college van B&W stelt de nota van uitgangspunten ‘De Boelelaan midden’ vast. Het definitief ontwerp wordt samen met het uitvoeringsbesluit in het eerste kwartaal van 2021 aan het college en de gemeenteraad voorgelegd. De werkzaamheden starten in het vierde kwartaal van 2021.
Grondzaken Zuidas en Marineterrein          Het college van B&W stelt de actuele saldi van de actieve grondexploitaties Vereveningsfonds Zuidas vast en neemt kennis van het Meerjarenperspectief Grondexploitaties Vereveningsfonds en Zuidas 2020. De vereveningsruimte is gedaald naar 29 miljoen euro en is de komende jaren nodig voor investeringen in de gebiedsontwikkeling.

13 mei 9.00 uur raadscommissie Wonen en Bouwen, Commissiezaal. De agenda volgt later.
19 mei 13:00 uur vergadering Raad Raadzaal. De agenda volgt later.
Volg de vergadering via livestreamn.

Nieuwsbrief Amsterdam 23 april 2020, editie Zuid, met o.a. "Dit jaar de thuiseditie van Koningsdag: wat mag wel en wat mag niet?" Lees meer                                                                                                           

Kunst en Cultuur     

woensdag, 13 mei 00:00 Online | Open avond VU   VU Executive Education organiseert een Online Open Avond voor professionals. Je kunt verschillende ‘live’ presentaties volgen. Lees meer
 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020 (het Pinksterweekend) rijden er minder metro’s en treinen van en naar station Amsterdam Zuid. In dit weekend wordt verder gewerkt aan de bouw van de nieuwe reizigerstunnel; de Brittenpassage. Hiervoor wordt een aantal metro- en treinsporen gestremd. Lees meer.

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020                         

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
Aanvraag exploitatievergunning
*George Gershwinplein 6
– 1082MV: voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf
Aanleg gehandicaptenparkeerplaats
*Catharina van Rennesstraat 3 aanleg gehandicaptenparkeerplaats kenteken 1-ZJS-50
Aanvraag evenementenvergunning
*Strawinskylaan 143, 1077 XX Amsterdam: Evenement "Blauwe engel zomerfeest" op 28 augustus 2020
Verleende omgevingsvergunning
*Anton Verheijstraat 12,1077 KT: voor het veranderen en vergroten van het gebouw, door het bouwen van een aanbouw aan de achtergevel en het verhogen van het dak van de bestaande garage, verzonden d.d. 16 april 2020. OLO-nummer 4857693.
Verleende exploitatievergunning
Spoorslag 23,1082MM: voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf met terras

Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied       De website was in onderhoud

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Organisatie, Publicaties, Ravel, Weekberichten.