Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 17

Veel belangstelling voor ontwikkelgebied ‘Verdi’
Bericht Amsterdam Zuidas: “Bewoners, (water)sporters, bedrijfseigenaren en andere geïnteresseerden. zo’n 200 mensen spraken op 9 en 16 april over de toekomst van Verdi, het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer. In mei en juni volgen meer workshops en voor alle Amsterdammers zal in juni bovendien een bijeenkomst plaatsvinden in Circle (Zuidas). De precieze data volgen later. Lees het wijkkrantaritkel van BPZ en lees verder over Verdi.

Tijdelijke invulling gebouwen Tripolis (in Verdi)
Bericht Amsterdam Zuidas: “‘In ieder geval het hele jaar 2018 geven we ruimte aan creatieve en innovatieve technologie bedrijven.’ Tripolis bestaat nu uit drie gebouwen, gelegen tussen het Burgerweeshuispad, de Amstelveenseweg en de A10. De gebouwen zijn ontworpen door architect Aldo van Eyck en opgeleverd in 1994. In 2010 betrok stadsdeel Zuid een van de drie gebouwen. Wanneer de herontwikkeling van Tripolis precies begint, is nog niet bekend.” Lees meer over de creatieve hub.

Ter inzage
1. t/m 9 mei 2018 ter inzage Ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden Wet geluidhinder. Reactie sturen naar B&W van Amsterdam p/a de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Bekijk het plan.
2. Inspraak gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. U kunt hier t/m 13 mei 2018 reageren

Duurzaamheidsverslag Bericht Amsterdam Zuidas: “Met concrete acties op het gebied van onder meer mobiliteit, energie, bouwen, afval en water en groen ontwikkelt Zuidas zich tot een duurzame wijk. Dit blijkt uit het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2017 dat op donderdag 12 april werd gepresenteerd.

RAI wil aan- en afvoer spullen ondergronds brengen
Het Parool berichtte: “Tussen het beurscomplex en snelweg A10, waar momenteel ook wordt gebouwd aan RAI-hotel Nhow, moet daarvoor een centraal overslagpunt komen. Dat zegt topman Paul Riemens van RAI Amsterdam in het verlengde van de presentatie vandaag van de jaarcijfers. Lees het jaarverslag 2017. Met o.a. werken aan een ruimtelijke visie RAI 2030 en Boerenwetering mag weer een wandelgbied worden” Lees meer

Voorzieningen station Zuid
Bericht Amsterdam Zuidas: “De gemeente Amsterdam, ProRail en NS Stations ondertekenden op 19 april een overeenkomst die de ontwikkeling en exploitatie van voorzieningen op het nieuwe station Amsterdam Zuid compleet maken. NS Stations krijgt in totaal 5.400 m2 in eigendom.” Lees meer

Woongebouwen Gershwin Brothers Zuidas opgeleverd   Lees meer

Bericht van Vastgoedmarkt.nl: “Vastgoedvrouwen bezochten de Zuidas”. Lees meer

Doe mee! Beoordeel de bouwplaatsen van Zuidas voor de Beste Bewuste Bouwer Award
Het antwoord op die vraag hangt mede af van uw mening die u t/m 14 mei hier kwijt kunt en bekijk welke bouwplaatsen meedoen. Bekijk ook de oproep van BPZ.

Nieuwsbrief Amsterdam 19 april editie Zuid met o.a. agenda Koningsdag.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier.

Snel naar alle werkzaamheden Zuidas op de kaart? Kijk hier

t/m 15 mei Sonderingen in kerngebied Zuidas    Dit is nodig om het draagvermogen van de grond te meten. De werkzaamheden vinden overdag plaats en duren minimaal 30 minuten en maximaal 2 uur, dit is afhankelijk van de diepte van de boring. De wagens zijn van het bedrijf FUGRO en MOS. Er kan beperkte hinder ontstaan. Vragen neem contact op met Christine Davidse omgeving@zuidplus.amsterdam.

T/m begin mei 2018 maaiveldinrichting en verplantingen in de Fred. Roeskestraat    En: 25 april tussen 18.00 uur en 23.00 uur asfalteren fietspad in de Fred Roeskestraat. Over de gehele lengte vanaf gebouw De Fred tot aan de Rietveld Academie wordt een toplaag in rood asfalt aangebracht. U kunt hinder ondervinden van het geluid van machines en de geur van het asfalt.

T/m juli werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)  Vanaf 29 april t/m 9 mei wordt de huidige omleidingsroute via de Jachthavenweg tijdelijk afgesloten. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Amstelveenseweg.

Kenniskwartier: De Boelelaan zuidwest in uitvoering (incl. verharden trambaan): april – oktober 2018    Bussen worden omgeleid via de trambaan. Auto’s worden omgeleid via de reguliere omleidingsroute Amstelveenseweg – Van Nijenrodeweg – Buitenveldertselaan.

T/m oktober 2018 werkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank   

T/m dec 2019 bouwwerkzaamheden Hourglass aan de Parnassusweg   Bouwen kantoor- en hoteldeel

T/m april afsluitingen rond de Strawinskylaan en de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam is ca 2 jaar dicht    De sloop van de oude parkeergarage en t/m april strippen gevel verbouwing 2Amsterdam.
 
Fietsparkeergarage Strawinsky: afbouw duurt t/m april opening verwacht in mei 2018 en aanleg maaiveld duurt van mei t/m oktober 2018. Lees meer

Fietspad Strawinskylaan afgesloten (omleiding fietsers via de Pr. Irenestraat) tot 26 april 2018      Het fietspad is voor Koningsdag én voor de opening van de fietsparkeergarage gereed.

T/m mei Uitbreiding WTC verleggen K&L (riool), aanbrengen damwand (Beethovenstraat) en tijdelijk fietspad Strawinskylaan. En t/m 15 augustus Funderingswerkzaamheden WTC toren H en I  aanpassen schoorpalen funderingsconstructie: maart – 15 augustus 2018 en verplaatsen taxistandplaats.

Gershwin: aanleg trapconstructie De Boelegracht (Parnassusweg)     gereed in april/mei 2018. Er is bouwhinder (niet excessief). En: inrichting pocketparkjes t.p.v kavel 9/11/13/15 in uitvoering vanaf eind maart 2018. Aanleg kademuren tussen kavel 9+11 en 11+13 en graven De Boelegracht ten zuiden van kavel 9/11/13/15. Is in uitvoering en de oplevering wordt in mei verwacht.
Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George   Bouw garage is gestart en duurt ca. 8 maanden.
T/m juni bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan, oplevering januari 2019 (weinig geluid)

Ravel: Clubgebouw AFC is in uitvoering. T/m juni 2018 aanleg veld 3 op parkeerbak.

Vivaldi: bouwrijp maken kavel 12 EMA         Sloop van het parkeerdek duurt t/m april 2018 en de bouw van EMA start in mei 2018 en duurt tot november 2019.
Van der Valk Hotel is in uitvoering t/m juli 2019.
Het 150kV station oplevering april 2018. Aanleg maaiveld en plaatsen kunsthek (werk op eigen terrein) gebeurt van september – november 2018.
Tot juni herinrichting Vivaldistraat
The Valley Beethovenstraat ontgraven bouwkuip  
 

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmakingen
Verlenging beslistermijn

* Beethovenstraat 184, 1077 JX: voor het veranderen en bouwkundig splitsen van het souterrain van het gebouw, door het aanbrengen van een compartimenteringwand, met bestemming daarvan tot kantoor- en onderwijsfunctie.
Aanvraag exploitatievergunning
* Claude Debussylaan 78, 1082 MD: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras.

Waterschap
* Verleende Watervergunning voor het uitvoeren van een bouwputbemaling, t.h.v. Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam – AGV – WN2017-004326.

* Verleende wijziging van de Watervergunning voor het wijzigen van de eerder verleende vergunning met kenmerk WN2018-000410 voor het wijzigen van de afmetingen van de tijdelijke dam met twee duikers, ter hoogte van De Boelelaan 46, Amsterdam – AGV – WN2018-002474.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

* 18-04-2018 30-05-2018  De Boelelaan, Amsterdam  verlengen van de instandhoudingstermijn van de verleende omgevingsvergunning K01/0907-2010 voor gelijkrichterstation De Boelelaan. Aanvrager: Metro en Tram.
* 17-04-2018 29-05-2018  Gustav Mahlerlaan 360, Amsterdam  plaatsen van reclame-uitingen aan de gevel van het gebouw. Aanvrager: LeasePlan Corporation N.V..
* 17-04-2018 29-05-2018  Domenico Scarlattilaan, Amsterdam   het realiseren van conferentie- en kantoorgebouw voor het Europese Medicijnenagenschap (EMA) op kavel 12 binnen het plangebied Vivaldi te Amsterdam Zuidas. Aanvrager: Rijksvastgoedbedrijf Transacties en Projecten.
* 17-04-2018 29-05-2018  Strawinskylaan 4111, Amsterdam  plaatsen van nieuwe sparingen in toren A van het Atrium. Aanvrager: G & S Vastgoed BV.
Verleende omgevingsvergunning
* 16-04-2018 29-05-2018  Boelelaan, Amsterdam   oprichten van een brug, kademuur, tribunes en tickethuisje en aanleg van sportvelden op Sportpark “ Goed genoeg” aan de Boelelaan in het plangebied Zuidas-Ravel (AK 1909) te Amsterdam. Aanvrager: Gemeente Amsterdam- Stadsdeel Zuid
* 20-04-2018 01-06-2018  Strawinskylaan 1, Amsterdam  voor het verplaatsen van een tijdelijke fietsoverkapping. Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.

Kunst en Cultuur

24 april 18.30 Movienight: La cocina de las patronas in de basement van Circl, Mahlerplein     Meld je aan

27 april Koningsdag   Aan de randen van de stad zijn grote dansfeesten en op veel plekken zijn er (kinder)vrijmarkten en kleinere podia met live muziek. O.a. Kingsland bij de RAI van12.00-20.00 uur. Lees meer

30 april t/m 4 mei 2018 van 09.00-17.00 uur ARTZUID Art Camp @ Prinses Irenestraat       Tijdens de Meivakantie organiseert Art Zuid weer een origineel knutselkamp. De kinderen gaan in het atelier aan de slag met allerlei materialen en technieken. Ook gaan ze buitenspelen, buurtwandelingen maken en een kunstcollectie van een bedrijf aan de Zuidas bezoeken. Het kamp vindt plaats op Prinses Irenestraat 19-2 in het Beatrixpark van 9-17 uur en is dus ideaal voor ouders die op de Zuidas werken! Kijk hier voor meer info en om te boeken.

1 mei 2018, 12:30-13:00 uur lunchconcert door Sancan duo, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36   Met Joan Handels, fluit en Toine Martens, piano. Lees meer

Film in Rialto@VUcampus bekijk de agenda, Boelelaan 1105

4 mei De Zuidas staat stil, Herdenking en herdenkingsdiner in De Nieuwe Poort Cl. Debussylaan 2     Gedurende de hele dag staat er een pop-up monument op het Gustav Mahlerplein van de Zuidas. Om 20.00 vindt hier de officiële herdenking van de Zuidas plaats. Voor of na afloop van de Herdenking kan er in de Nieuwe Poort een hapje gegeten worden. Lees meer

5 mei 17.00 uur Vrijheidsmaaltijd in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36     Ellen Eliel-Wallach spreekt over haar bevrijding uit de kampen. En we eten samen. Iedereen is welkom. Deelname is gratis. Wel opgeven via Thomasvrijheidsmaaltijd2018@gmail.com. Lees meer

t/m 6 mei tentoonstelling Resonance, Het Glazenhuis, Amstelpark      Met werk van Martijn Tellinga, Adi Hollander, Sagi Groner en Marc Bain. Geopend vr – zo, 13:00 – 17:00 uur. Lees meer

In het Stadshout Paviljoen Amstelpark 'Dichtbij in het Park' concerten in het Amstelpark
Zondag 6 mei – Muzikaal Ontwaken – seizoensopening met ontbijt! – aanvang 12.00 uur: Zondag 3 juni, Las Amigas Ardientes, zang-pianoduo – aanvang 12.30 uur; Zondag 1 juli, Roeland Duyne, Rië Tanaka, cello-pianoduo – aanvang 12.30 uur.

8 mei Buurderij in Market 33    Iedere dinsdagavond van 17.30-19.30 is er een bijeenkomst bij Market 33 op de Claude Debussylaan. Lees meer

11 mei 15.00 uur Fietstocht: Groene parels van Zuidas     Bericht Amsterdam Zuidas: “…. Fiets mee met de groene rondleiding en ontdek samen met ons de groene parels. Geef je snel op door een mail te sturen met je naam, adres, telefoonnummer en of je een fiets hebt, naar contact@zuidas.nl. Als je een bevestiging hebt gekregen op je aanmelding dan ben je verzekerd van een plek!

16 mei, 18.30 Fashion Forward #2 Docu Screening The True Cost: wie betaalt de prijs van onze goedkope kleding? in Circl, Mahlerplein      De documentaire belicht alle kanten van de modewereld, van modeontwerperster Stella McCartney tot arbeiders in sloppenwijken, en stelt ons de vraag: wie betaalt werkelijk de prijs van onze kleding? Lees meer

Tot 17 mei in Circl.Art tentoonstelling met werk van Saskia Noor van Imhoff    Winnaar van zevende editie van de ABN AMRO Kunstprijs. De ABN AMRO Kunstprijs is een stimuleringsprijs voor talent in Nederland. Lees meer

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Flanken, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Mahler, Noordzone, Publicaties, RAI, Ravel, Strawinsky, Verkeer, Vivaldi, Voorzieningen, Weekberichten.