Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 18

Vergeet niet uw mening door te geven over de bouwplaatsen in Zuidas. Lees meer

Nieuwe bestemming en historische waarde Burgerweeshuis
Peter de Winter berichtte over de renovatie van het burgerweeshuis van Aldo van Eyck op Architectuur.nl: “De renovatie is uitgevoerd door Wessel de Jonge Architecten. Dit in herbestemming van gebouwen gespecialiseerde bureau ging aan de Amsterdamse Zuidas vol op het orgel. Met respect voor het wereldvermaarde naoorlogse icoon – het burgerweeshuis is een van de vroegste voorbeelden van het structuralisme in de architectuur – doorzag Wessel de Jonge de historische waarde van dit belangrijke gebouw en gaf er een nieuwe bestemming aan.” Lees meer

O.a. Van Traa (Amsterdam Zuidas) slaat eerste paal de grond in voor woongebouw The George  Lees meer op architectenweb of hier.

Ter inzage
1. t/m 9 mei 2018 ter inzage Ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden Wet geluidhinder. Reactie sturen naar B&W van Amsterdam. Per adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Lees meer over het plan
2. Inspraak gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. U kunt hier t/m 13 mei 2018 reageren

Weer jonge valken op ABNAmro
Er zijn weer valkenbaby's zijn geboren bovenop ons hoofdkantoor aan de Zuidas. Bezoek – Gezellig! Hoeft niet op afspraak, maar kan gewoon weer de hele dag via de webcam.

Grootste groene daken: na Zuidas (kantoor in de Vivaldistraat) nu ook in West    Lees meer

Nieuws uit B&W week 17
Verkeer en Vervoer: “Het college van B&W wijzigt de ‘Verordening Parkeerbelastingen 2018’. o.a.  wordt het deel over het experiment ‘Fiscaal belanghebbenden parkeren in de Prinses Irenebuurt’ uit de verordening geschrapt, omdat daar sinds 16 april betaald parkeren is ingevoerd.”

Amsteltram nieuwe naam voor tram tussen Uithoorn en Amsterdam Zuid
Uit de nieuwbrief Amstelveenlijn : “De naam Amsteltram is met 32% van de stemmen de winnende lijnnaam geworden voor de Amstelveenlijn en de Uithoornlijn! Was het nog een nek-aan-nek race
met de andere vier namen? Lees meer

Leden stadsdeelcommissie bekend     Lees meer

Uit de vergadering van 25 april  Tijdelijke Algemene Commissie, bij Ruimtelijke Ordening
TKN 23 Kennisnemen van collegebesluit vrijgeven voor terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018. (zie boven) Bekijk de agenda hier.
TKN 24 Kennisnemen van collegebesluit vrijgeven voor terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Zuidas Kop Zuidas 2018. (BD2018-004895), TER INZAGE Akoestisch rapport Cauberg Huygen.pdf 17.55MB Tekststuk
TKN 38 Rapportage Relocatie medewerkers Europees Medicijnagentschap (EMA) Fase 1. 1. Rapportage EMA versie 1.0.pdf 660.99K.

Nieuwsbrief Amsterdam 26 april editie Zuid met o.a. buurten in beeld gebracht  Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen.
Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte.
Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Snel naar werkzaamheden in Zuidas op de kaart? Kijk hier

Werkzaamheden Vivaldistraat 30 april t/m 29 mei en start bouw EMA    Bericht Amsterdam Zuidas: "
Rond de kruising Antonio Vivaldistraat en Barbara Strozzilaan wordt op verschillende plekken gewerkt. We gaan proefsleuven maken om zicht te krijgen op wat er allemaal aan kabels en leidingen in de ondergrond ligt. Lees meer In eerste helft van mei 2018 begint de aannemer (Bouwcombinatie EMA) met het boren en schroeven van palen en aanbrengen van een damwanden. Dit gebeurt met een geluids- en trillingsvrije methode en levert weinig hinder op. Eind mei wordt de officiële start van de bouw gevierd met het boren van “de eerste paal”. Het bouwverkeer rijdt voorlopig van en naar de bouwplaats via de Spoorslag langs de noordzijde van de bouwplaats, parallel aan de ringweg A10. Lees meer

t/m 15 mei Sonderingen in kerngebied Zuidas    Dit is nodig om het draagvermogen van de grond te meten. De werkzaamheden vinden overdag plaats en duren minimaal 30 minuten en maximaal 2 uur, dit is afhankelijk van de diepte van de boring. De wagens zijn van het bedrijf FUGRO en MOS. Er kan beperkte hinder ontstaan. Vragen neem contact op met Christine Davidse omgeving@zuidplus.amsterdam.

T/m begin mei 2018 maaiveldinrichting en verplantingen in de Fred. Roeskestraat    
T/m juli werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)  

Kenniskwartier: De Boelelaan zuidwest in uitvoering (incl. verharden trambaan): april – oktober 2018    Bussen worden omgeleid via de trambaan. Auto’s worden omgeleid via de reguliere omleidingsroute Amstelveenseweg – Van Nijenrodeweg – Buitenveldertselaan.

T/m oktober 2018 werkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank   
T/m dec 2019 bouwwerkzaamheden Hourglass aan de Parnassusweg   Bouwen kantoor- en hoteldeel

T/m april afsluitingen rond de Strawinskylaan en de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam is ca 2 jaar dicht    De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018. En t/m april strippen gevel verbouwing 2Amsterdam.
 
Fietsparkeergarage Strawinsky: afbouw duurt t/m april opening verwacht in mei 2018 en aanleg maaiveld duurt van mei t/m oktober 2018.  Lees meer

t/m mei Uitbreiding WTC verleggen K&L (riool), aanbrengen damwand (Beethovenstraat) en tijdelijk fietspad Strawinskylaan
T/m 15 augustus Funderingswerkzaamheden WTC toren H en I  aanpassen schoorpalen funderingsconstructie: maart – 15 augustus 2018 en verplaatsen taxistandplaats.

Gershwin: aanleg trapconstructie De Boelegracht (Parnassusweg)     gereed in april/mei 2018. En: inrichting pocketparkjes t.p.v kavel 9/11/13/15 in uitvoering vanaf eind maart 2018. Aanleg kademuren tussen kavel 9+11 en 11+13 en graven De Boelegracht ten zuiden van kavel 9/11/13/15. De oplevering wordt in mei verwacht.
Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George   Bouw garage is gestart en duurt ca. 8 maanden. En: eerste paal voor bouw The George is de grond.
T/m juni bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan, oplevering januari 2019  Lees meer 

Ravel: Clubgebouw AFC is in uitvoering.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel Bekendmakingen

Bekendmaking: Instemmen met de wegonttrekking van het fietspad Burgerweeshuispad t.b.v. project Zuidasdok.
Buiten behandeling gelaten
* Van der Boechorststraat 80, 1081 BV: voor het kappen van drieëndertig bomen staande in de openbare ruimte.
Aanvraag evenementenvergunning
* Gustav Mahlerplein 1, 1082 MS: voor het houden van een evenement "United Nations Summer Festival" op 1 en 2 september 2018 van 11:00 uur tot 23:30 uur.
Aanvraag horecavergunning
* Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf met terras.
Aanvraag terrasvergunning
* Gustav Mahlerlaan 5251082 MK: voor het plaatsen van een terras, behorende bij het horecabedrijf Zwaan II.
Aanvraag omgevingsvergunning
* Henriëtte Bosmansstraat 45, 1077 XG: voor het veranderen van de indeling van de garage en het …
Verleende omgevingsvergunning
IJsbaanpad 1 A, 1076 CV: voor het maken van een ondergronds rioolgemaal.
Verlenging beslistermijn
* Amstelpark, 1083 HZ: voor het uitbreiden van het herdenkingsmonument "Rozenoord"

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
24-04-2018 05-06-2018  Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam het tijdelijk plaatsen van kunstwerken ten behoeve van GET LOST – art route 2018, voor een periode van 3 maanden, op de locaties Christian Neefestraat 2, Prinses Irenestraat 43, Strawinskylaan 1, Station Zuid, Gustav Mahlerplein 1, Claude Debussylaan 273, Zomerparkje, Gustav Mahlerlaan, De Boelelaan 1105, Burgerweeshuispad 100, IJsbaanpad 1-5 en Fred. Roeskestraat 100. 
24-04-2018 05-06-2018  Fred. Roeskestraat 74-76, Amsterdam  het wijzigen van het ontwerp van een gevelscherm voor de Tweede Openluchtschool. Aanvrager: Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde Kind. 
23-04-2018 04-06-2018  Prinses Irenestraat 19, Amsterdam aanbrengen van een nieuwe verflaag op de binnenwanden van de 3e etage van het pand. Aanvrager: Stichting Gerrit Rietveld Academie. 
Verleende omgevingsvergunning
25-04-2018 07-06-2018  Domenico Scarlattilaan 6, Amsterdam  realiseren van een conferentie- en kantoorgebouw voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Het project is gelegen aan de Domenico Scarlattilaan 6 te Amsterdam (Kavel 12 binnen plangebied Vivaldi), perceel aanduiding: sectie AK, nummer 4268, Amsterdam. Aanvrager: Rijksvastgoedbedrijf Transacties en Projecten.

Kunst en Cultuur
30 april t/m 4 mei 2018 van 09.00-17.00 uur ARTZUID Art Camp @ Prinses Irenestraat      Tijdens de Meivakantie organiseert Art Zuid weer een origineel knutselkamp. De kinderen gaan in het atelier aan de slag met allerlei materialen en technieken. Het kamp vindt plaats op Prinses Irenestraat 19-2 in het Beatrixpark van 9-17 uur. Voor meer info en om te boeken: www.artzuid.nl/artcamp

1 mei 2018, 12:30-13:00 uur lunchconcert door Sancan duo, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Met Joan Handels, fluit en Toine Martens, piano. Lees meer

1 mei  Films om 17:45, The Cleaners en om 20:30 El Presidente in Rialto@VUcampus, Boelelaan 1105. Lees meer

4 mei De Zuidas staat stil, Herdenking en herdenkingsdiner in De Nieuwe Poort Cl. Debussylaan 2 Lees meer

5 mei 17.00 uur Vrijheidsmaaltijd in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36     Ellen Eliel-Wallach spreekt over haar bevrijding uit de kampen. En we eten samen. Iedereen is welkom. Deelname is gratis. Wel opgeven via Thomasvrijheidsmaaltijd2018@gmail.com  Lees meer  

6 mei in het Stadshout Paviljoen Amstelpark 'Dichtbij in het Park' concerten in het Amstelpark

Zondag 6 mei – Muzikaal Ontwaken – seizoensopening met ontbijt! – aanvang 12.00 uur.
3 juni, Las Amigas Ardientes, zang-pianoduo – aanvang 12.30 uur en 1 juli, Roeland Duyne, Rië Tanaka, cello-pianoduo – aanvang 12.30 uur.

8 mei Buurderij in Market 33 Buren, Boeren en je Boodschappen in Market 33    Iedere dinsdagavond van 17.30-19.30 is er een bijeenkomst aan de Claude Debussylaan. Lees meer bestel lokale boerenproducten hier en haal ze af in Market 33, Zuidas Buurderij Zuidas en volg de facebookpagina voor leuke evenementen, zoals een proeverij.

9 mei 15.00- 18.00 uur SYMPOSIUM EXPLODED VIEW van o.a. Zone2Source in VU De Boelelaan hoofdgebouw HG 14A-20 Lees meer         Exploded View is een onderzoeksproject naar het Amstelpark en de Via Appia Antica Park in Rome en is een samenwerking tussen CLUE+/ Vrije Universiteit Amsterdam, curator Krien Clevis, and Zone2Source.

11 mei 15.00 uur Fietstocht: Groene parels van Zuidas     Bericht Amsterdam Zuidas: “…. Fiets mee met de groene rondleiding en ontdek samen met ons de groene parels. Geef je snel op door een mail te sturen met je naam, adres, telefoonnummer en of je een fiets hebt, naar contact@zuidas.nl.Als je van ons een bevestiging hebt gekregen op je aanmelding dan ben je verzekerd van een plek!

16 mei, 18.30 Fashion Forward #2 Docu Screening The True Cost: wie betaalt de prijs van onze goedkope kleding? in Circl, Mahlerplein     De documentaire belicht alle kanten van de modewereld, van modeontwerperster Stella McCartney tot arbeiders in sloppenwijken, en stelt ons de vraag: wie betaalt werkelijk de prijs van onze kleding?

tot 17 mei in Circl.Art tentoonstelling met werk van Saskia Noor van Imhoff    Lees meer

Lees verder over: Algemeen, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Ravel, Strawinsky, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.