Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 18

Volgende week geen weekberichten vanwege vakantie.

 

Doe mee aan de limerickwedstrijd ter viering 15 jaar Bewonersplatform Zuidas!

 

nacht zuidasIk ben de maan en ’s nachts wil ik schijnen

Je ziet mij af en toe achter een wolkje verdwijnen

Maar door het Zuidaslicht

Ben ik volledig uit het zicht

Dat licht straalt de hele nacht en er zijn geen gordijnen

MM

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het platform wordt een limerickwedstrijd uitgeschreven. Een limerick bestaat uit 5 regels, waarbij de langere regels 1,2 en 5 op elkaar rijmen en de kortere regels 3 en 4 ook. Iedereen kan meedoen. Deelname is eenvoudig:

  • Maak één of meer limericks met als onderwerp Zuidas
  • Sturen naar bpz@wocbuitenveldert.nl ovv wedstrijd
  • Door deelname stemt u in met publicatie op onze website en in de weekberichten
  • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd
  • Inzendingen vóór 15 mei 2013
  • Vermeld naam en telefoonnummer en e-mailadres

Op zondag 26 mei maken we om 15.15 uur in het Beatrixpark de winnaars bekend.

Zuidas Groener? Bloeiend grasland of liever een geurige gevelbeplanting? Geef ons uw suggesties

zuidas groen erBPZ roept bewoners op om met suggesties te komen voor een groenvoorziening in de vorm van een stukje bloeiend grasland of kleine perken, gevelbeplanting enz. We ontvangen uw suggesties graag vóór 5 mei via 644 99 36 of email naar bpz@wocbuitenveldert.nl

Vorig jaar deed u ook suggesties voor plekken om geraniumpiramides te plaatsen. Dat is uitgevoerd en wegens groot succes wordt dat dit jaar gecontinueerd en uitgebreid tot 12 plekken.

Voorstellen stadsdeel voor aangepaste regelingen parkeren in Zuidas en omgeving: experiment 2014

Buitenveldert-Noord

Het voorstel is om bij wijze van experiment een parkeerduurbeperking in te voeren. Bezoekers kunnen hun auto van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 19.00 uur maximaal drie uur parkeren in de groenomlijnde gebieden. Voor mensen die over een voor het gebied geldige parkeervergunning beschikken geldt de parkeerduurbeperking niet.

Prinses Irenebuurt

Het voorstel is om als experiment de huidige belanghebbendenregeling aan te passen. Van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 19.00 uur mag er in het gebied alleen met een speciale belanghebbendenvergunning geparkeerd worden. Bewoners van de Prinses Irenebuurt kunnen per adres maximaal drie belanghebbendenvergunningen krijgen. Deze vergunningen worden op kenteken uitgegeven. Voor hun bezoek kunnen de bewoners één bezoekersvergunning krijgen waarmee hun bezoek maximaal drie uur kan parkeren.

Regelingen Parkeren rond de Zuidas -de volledige regeling vindt u in de notitie Parkeren rond de Zuidas (PDF) en op de website.

Koningslinde geplant in Beatrixpark

In het Beatrixpark hebben op zaterdag 27 april Amsterdamse kinderen samen met locoburgemeester Carolien Gehrels ter ere van de troonswisseling de koningslinde geplant. Daarna strooiden de kinderen bloemzaadjes, die na een paar weken het veld rondom de koningslinde met veldbloemen zullen opfleuren. Zie het volledige bericht op de website dienst Zuidas.

8 mei opening daktuin VU

campusimpressiedaktuinVorig jaar vertelden twee studenten op de themabijeenkomst van BPZ over hun initiatief voor een daktuin op de VU. Inmiddels hebben zij hun plan gerealiseerd zien worden. Op 8 mei opent de VU in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam feestelijk de daktuin op het Hoofdgebouw. Graag uw aanwezigheid bevestigen bij Eva.Alders@vu.nl.

 

Dienst Zuidas heeft AM/Bouwinvest gekozen voor de ontwikkeling van 197 huurwoningen

 gershwin 197 won"De woningen komen aan de Gershwinlaan en Mahlerlaan en worden in 2016 opgeleverd. De bouw van woningen in Zuidas is belangrijk voor de ontwikkeling van een gemengd stadscentrum voor wonen én werken. “Er willen nog altijd veel mensen wonen in Amsterdam, de vraag naar woningen is groot” geeft Wethouder van Poelgeest aan in het Parool van 23 april. De vraag naar middeldure woningen is de laatste jaren enorm toegenomen. De gemeente heeft daarom de ambitie om voor 2016 ruim 2000 huurwoningen te bouwen met een huur tussen € 665 en € 900. Zuidas is aangewezen als één van de woningbouwlocaties hiervoor. Ook marktpartijen hebben in een consultatieronde aangegeven dat dit type woningen nu kansrijk is," ..lees hier verder.

Werkzaamheden vervangen tramrails Beethovenstraat

Van maandag 11 maart tot en met vrijdag 17 mei vervangt GVB de tramsporen in de Beethovenstraat tussen de Strawinskylaan en de Stadionkade. Autoverkeer richting Stationweg, stad-in, rijdt een omleidingsroute via de Strawinskylaan en de Parnassusweg. Informatie over de aangepaste busroutes leest u op de site van GVB.

Wegwerkzaamheden op de De Boelelaan, tussen de Amstelveenseweg en de Van der Boechorststraat vanaf 4 maart t/m medio juli

Voor vragen kunt u terecht bij  Boelelaan@zuidas.nl of bellen met de omgevingsmanager Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 55 170160.

Europaboulevard ter hoogte van de Boelelaan onderhoud asfalt

Werkzaamheden van 13 op 14, 14 op 15 mei en van 21 op 22 en 22 op 23 mei telkens tussen 20.00 en 06.00 uur zie ook de website voor meer informatie.

Vergadering commissie Samenleving 7 mei, 20:00 23.00 uur, Raadzaal, Pr. Kennedylaan 923

Zie de agenda de stukken tkn Update Sportas 2013-2014.

Overzicht van plannen met inzage termijn o.a. bij stadsdeel Zuid                                                                                          

Besluit wegonttrekking fietspad Beethoven

Centrale Stad

28-03

09-05

Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid Amsterdam RAI

 Stadsdeel Zuid

 08-04

20-05

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rivierenbuurt 

 Stadsdeel Zuid

 08-04

21-05

Aanvraag revisie omgevingsvergunning VU- De Boelelaan 1105

Omgevingsdienst NZKG

11-04

23-05

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bouw

  • Prinses Irenestraat 59 t/m 61 – 497315, veranderen gebruik gebouw tot school en kinderdagverblijf,
  • veranderen inpandige trap en herinrichten buiten terrein;

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 2 mei 2013 gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Zuid en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden indienen bij B&W, p/a Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, locatie Amsterdam, postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Provincie Noord-holland

Ontwerpbesluit 26-04-2013 project energieopslag kantoor Deloitte, Gustav Maherlaan te Amsterdam, Waterwet

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat OVG Projecten Xlix B.V. een vergunning heeft aangevraagd ingevolge de Waterwet ten behoeve van het project energieopslag kantoor Deloitte, Gustav Mahlerlaan te Amsterdam. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning te verlenen.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren vanaf 26 april 2013 tot 7 juni 2013 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied locatie Amsterdam.
Zienswijze indienen kan tot 8 juni 2013, bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Procedurekamer SHV, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Lunchconcert, dinsdag 7 mei, 12:30 uur, Frederic Voorn, piano en Ivana Poparic, cello spelen werken van Beethoven en Prokofiev. Toegang is gratis.

VU Connected

15 mei 2013 van 12.30-13.30 uur, Gustav Mahlerlaan 3005, Slim Eten Lunch & Learn in de Slim Eten tuin. Spreker(s): Erik Scherder (Klinische Neuropsychologie VU). Georganiseerd samen met: VUmc Alzheimercentrum, Dr. L. Alma schoolwerktuin.

16 mei Twiterdebat, Kijk en lees hoe u kunt deelnemen.

Inschrijving geopend voor EMMARAIrun op 17 mei 17.00 uur

“Starten naast het Elicium, hardlopen door het Beatrixpark en dan zo, hup, de hallen van Amsterdam RAI door, om vervolgens te finishen op het Europaplein. Op 17 mei krijgt u de kans om de RAI van een hele andere kant te zien.” Voor meer informatie en om u in te schrijven kunt u terecht op de website

Zone2Source, opening tentoonstelling 19 mei, 15 uur, Amstelpark diverse locaties

Zone2Source is een nieuw internationaal platform dat kunstenaars uitnodigt om in en buiten de glazen paviljoens in het Amstelpark projecten te ontwikkelen waarin alternatieve ervaringen en praktijken met betrekking tot onze ‘natuurlijke’ omgeving voorgesteld worden. Tentoonstellingen lopen van 19 mei t/m 14 Juli en zijn te bezichtigen iedere donderdag t/m zondag 12 – 17 uur.

Rondleidingen ARTZUID door leerlingen Ignatiusgymnasium 13 t/m 17 mei van 10-12/ 12-14/ 14-16 uur

Leerlingen uit de vierde klas geven i.h.k.v. de maatschappelijke stage rondleidingen aan o.a. buurtbewoners. Aanmelden, ook voor groepen, kan via mas-artzuid@ignatiusgymnasium.nl

Lees verder over: Weekberichten.