Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 19

Berichten van Zuidas
*Op 1,5 meter afstand in Zuidas 
     Inmiddels beginnen we, na bijna twee maanden, al iets te wennen aan de anderhalve metersamenleving. Ook in Zuidas. Fotografen Jan Vonk en Marcel Steinbach legden het vast. Lees meer
*Meer laadplekken in parkeergarages hard nodig     Bedrijven kunnen de elektrische auto’s van hun medewerkers op te weinig plekken kwijt in Zuidas. Diederik Imfeld, projectmanager mobiliteit bij Green Business Club Zuidas, werkt aan meer laadpalen voor zijn participanten. Wat is het probleem? Lees meer

BNR radio was op 4 mei in gesprek met Sybilla Dekker over rapport nut en noodzaak van Zuidasdok   “Het nieuwste megaproject van Amsterdam, het Zuidasdok, dreigt eenzelfde bouwfiasco als de Noord-Zuidlijn te worden; ook twee keer zo duur en een twee keer zo lange bouw als gepland. Sybilla Dekker, minister van Staat, onderzocht nut en noodzaak en adviseert om door te bouwen en waar mogelijk te versnellen, mét extra geld erbij.” Beluister hier het gesprek.  Ook PropertyNL kwam met een bericht van Gabrielle Klaver: “Haar rapport over nut en noodzaak van het ondertunnelen van A10 bij de Amsterdamse Zuidas leest vooral als een enthousiasmerend stuk, een …”lLees verder

ProRail en NS nemen extra coronamaatregelen op stations
ProRail en NS zijn afgelopen maandag op zes stations gestart met het invoeren van extra coronamaatregelen. Dit doen de spoorbedrijven om de effecten daarvan te kunnen monitoren. Ondanks de nieuwe maatregelen blijft de boodschap nog steeds…dat reizigers  alleen gebruik moeten maken van het openbaar vervoer als het echt nodig is. Lees verder

Uit de “Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder”: “Opvallend druk is het momenteel in de Oeverlanden, wandelaars, fietsers, skateboarders, skeelers, op velerlei manieren bewegen de bezoekers zich voort. Gelukkig heerst er over het algemeen een ontspannen sfeer waarbij iedereen iedereen ter wille is en voldoende ruimte geeft. Ondanks de nog lage watertemperatuur, ongeveer 15 graden, wordt er al gezwommen.” Lees meer 

13 mei 2020 19:30 uur vergadering stadsdeelcommissie    Met op de agenda o.a. 5. Advies op het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023,pdf 1. Actieplan Geluid DEF 1.31MB Document,pdf Brief aan DB Stadsdelen betr. Advies op het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023.   Bekijk de agenda hier,
13 mei 9.00 uur raadscommissie Wonen en Bouwen, Commissiezaal. U kunt uw inspreektekst uiterlijk 24 uur voor aanvang van deze vergadering mailen naar commissieWB@amsterdam.nl. Deze tekst wordt dan gepubliceerd bij agendapunt 8 op deze agenda. Bekijk de agenda hier.
13 mei raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13.30 uur, digitaal    U kunt uw inspreektekst uiterlijk 24 uur voor aanvang van deze vergadering mailen naar commissieRO@amsterdam.nl. Met op de agenda (kijk hier) o.a. Zuidas en Marineterrein -10 Vaststellen van de Nota van Uitgangspunten De Boelelaan midden en Grondzaken TKN 5 Kennisnemen van de analyse eindmeting campagne overstap erfpacht.

14 mei Vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) start 09:00, digitaal. De agenda vindt u hier
19 mei 13:00 uur vergadering raad. De agenda volgt later. Volg de vergadering live.

27 mei 19.30, stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas. Let op hoe en waar het vergaderen gebeurt.

Nieuwsbrief Amsterdam 7 mei 2020, editie Zuid, met o.a. “Kent u het verhaal van de slachtpartij op de Dam?"En: Snellere procedure voor bewonersinitiatieven in Zuid   Lees meer     En: "Om tegemoet komen aan sociale initiatieven die ontstaan in deze roerige tijden van het coronavirus, versnelt het stadsdeel Zuid de afhandeling van subsidieaanvragen voor bewonersinitiatieven van 8 naar 3 weken. Het gaat om aanvragen tot € 3.000,-." Lees meer

Kunst en Cultuur     
Vanaf 1 mei Tekenkabinet XS – webshop online. Lees meer

Stay@home Stedelijk Museum     Het Stedelijk is nog even gesloten. Tot die tijd gaan ze online door met Stay at Home Stedelijk met podcasts, een snel groeiend aantal live tours, workshops en een flink uitgebreid aanbod Home School lesmateriaal met (t)huiswerkkunst. Voor nu, tot snel online en hopelijk straks weer in het Stedelijk Museum! Lees meer

Circl gaat online Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Zaterdag 30 mei t/m maandag 1 juni 2020 (het Pinksterweekend) rijden er minder metro’s en treinen van en naar station Amsterdam Zuid. In dit weekend wordt verder gewerkt aan de bouw van de nieuwe reizigerstunnel; de Brittenpassage. Hiervoor wordt een aantal metro- en treinsporen gestremd. Lees meer

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020  
Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
Aanvraag exploitatievergunning
*Tommaso Albinonistraat 200,
1083 HM: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf
Waterschap
Wijziging verleende Watervergunning voor het uitvoeren van bemalingswerkzaamheden, ter hoogte van Boelelaan 1105, Amsterdam – AGV – WN2020-003177  

Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied  bekijk het overzicht
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd

*04-05-2020 15-06-2020  Europaboulevard 5, Amsterdam, wijzigen twee bestaande puien
i.v.m. entree horeca ruimte. Aanvrager: The Upside Down Amsterdam Exploitatie. Zaaknummer: 9572727
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
*08-05-2020 19-06-2020  Life of Leenes BV, George Gershwinplein 6, Amsterdam, plaatsen gevel-sparing *04-05-2020 15-06-2020  Mobiquity BV, Tommaso Albinonistraat 9, Amsterdam, veranderen kozijn en gevel
*04-05-2020 15-06-2020  ProjectManagement Bureau, De Boelelaan, Amsterdam, bouwen in afwijking De omgevingsvergunning OLO-3338027 en OLO-3004539. Aanvrager: Project Management Bureau.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend                                                                             *04-05-2020 12-06-2020  Stichting VU, Van der Boechorststraat 5, Amsterdam, plaatsen nieuwe vloer in het gebouw (voormalig CCE STEG-hal). Aanvrager: Stichting VU.         

*06-05-2020 16-06-2020  Stichting VUmc, De Boelelaan 1117, Amsterdam, vervangen brandbeveiligingsysteem  Het betreft een vergunning voor het vervangen van het brandbeveiligingsysteem op de verpleegafdeling 2BC van het VUmc. Aanvrager: Stichting VUmc.

                                                

Lees verder over: Algemeen, Dok, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, OV, Publicaties, Verkeer, Weekberichten.