Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 19

Brief van Vereniging Beethovenbuurt-Parnassusweg (VBP) aan raadsleden en wethouder over communicatie met Zuidas
Uit de vbp-brief_aan_de_gemeenteraad: “Het bestuur van de VBP verzoekt u de RVE Zuidas/Zuidasdok aan te zetten tot een structurele transparante samenwerking met het bestuur van de VBP.” Op de website van Zuidas leest u meer in: Wat is er aan de hand? Onze reactie is: BPZ probeert zoveel mogelijk bewonersverenigingen te vertegenwoordigen. De agendacommissie heeft leden ten zuiden en noorden van de A10. Natuurlijk wonen de bewoners van de Irenebuurt het dichtst bij Zuidas maar daarmee is BPZ geen "club uit Buitenveldert".

Perronkappen station Zuid worden groen
Bericht Zuidas/Zuidasdok: “Niet alleen krijgt de omgeving van het station een groene uitstraling, dat geldt ook voor de kappen boven de perrons. Het is kenmerkend voor de manier waarop in Zuidas wordt gebouwd: met name de woongebouwen zien er getrapt uit, met overal groene ‘lagen’.” lees meer

Vastgoedmarkt.nl berichtte: "Projectontwikkelaar COD heeft aan Amvest Investment Management 23 appartementen inclusief tien ondergrondse parkeerplaatsen verkocht in het project RIV op de Zuidas. RIV bestaat uit 67 appartementen, waarvan 44 koop en 23 vrijesectorhuur."

Ter inzage en zienswijze indienen of inspreken
Meerjarenplan Fiets 2017-2022     Het Meerjarenplan Fiets beschrijft drie hoofdthema’s en 53 maatregelen. De inspraakperiode loopt t/m 31 mei 2017. lees meer
Het concept van de Woonagenda 2025    De inspraakperiode loopt van 13 april tot 18 mei 2017. U kunt de concept Woonagenda 2025 digitaal raadplegen woonagenda_2025_versie_april_2017  en tot 18 mei 2017 een reactie geven: per e-mail via woonagenda@amsterdam.nl o.v.v. “inspraakreactie Woonagenda” of; per post naar: Gemeente Amsterdam, afdeling Wonen o.v.v. “inspraakreactie Woonagenda”, Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam. Vermeld bij uw reactie uw naam, e-mailadres en adresgegevens.
Ontwerpbestemmingsplan Strawinsky Zuidzijde      Met o.a. uitbreiding WTC en herontwikkeling Twin Towers. Het voorziet in een juridisch-planologisch kader om de beoogde ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken. Een zienswijze stuurt u uiterlijk 8 mei naar de gemeenteraad van Amsterdam per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. lees de bekendmaking

10 en 11 mei vergadering gemeenteraad 13.00 uur en 19.30 uur, raadzaal stadhuis
Bij agendapunt 16 Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, partiële herziening. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 316) bekijk de agenda en documenten

22 mei bijeenkomst Campagne voor duurzaam verkeer door en voor Amsterdammers in Theater Frascati, Nes 63, aanvang 19.00 uur   
"Amsterdamse wegen zijn dichtgeslibd door alle auto's, scooters, vrachtwagens en touringcars. Ze zorgen voor vervuilde lucht en nemen ruimte in waar voetgangers en fietsers naar snakken. Daarom organiseert een groep Amsterdammers op 22 mei een bijeenkomst om acties op te zetten die van duurzaam verkeer hét verkiezingsthema van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 maken. Meld je aan voor de bijeenkomst via geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam." lees meer

Nieuws uit B&W week 18
“Het college van B en W stelt het uitwerkingsplan Zuidas-Ravel (eerste uitwerking) vast en stemt in met hogere waarden dan gesteld in de Wet geluidshinder. Het plan is de eerste uitwerking van het bestemmingsplan Zuidas-Ravel en voorziet in de ontwikkeling van een multifunctioneel gebouw van maximaal 61.000 m2 met woningen, kantoren, voorzieningen en parkeren.”

17 mei neem een kijkje bij bewonersinitiatieven en projecten       Gebiedsmakelaars van stadsdeel Zuid nodigen bewoners in Zuid uit voor het ontdekken van 'verborgen' projecten en activiteiten in Oud-Zuid, Buitenveldert/Zuidas en De Pijp-Rivierenbuurt. lees meer  

Nieuwsbrief Amsterdam 4 mei 2017 editie Zuid met o.a. stadsloketten langer open, proef gestart met in- en uitchecken met bankpas of OV-chipkaart bij de fietsenstallingen van RAI en Paradiso.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum

Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het formulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 -17.00.                                                    Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

1 t/m 19 mei werk aan de weg in Leonard Bernsteinstraat (woongebouwen Intermezzo)
De werkzaamheden vinden plaats aan het 1e deel van de Leonard Bernsteinstraat. De straat krijgt een nieuwe inrichting waar trottoir en rijbaan gescheiden zijn. De toekomstige Albert Heijn krijgt een aparte laad- en losplek in de straat. In deze eerste fase wordt gewerkt tussen de Gershwinlaan en de entree van de parkeergarage van Miles en Django. Het kinderdagverblijf en de parkeergarage zijn dan bereikbaar vanaf de Gustav Mahlerlaan. De hoofdentree van Miles Building is bereikbaar via de Leo Smitstraat en George Gershwinlaan. bron: Infocentrum Zuidas Amsterdam

Werkzaamheden Atrium in mei o.a. damwanden worden niet verwijderd
Uit de burenbrief: “De bouw van de noordtoren (aan de kant van de Strawinskylaan) is in volle gang. De aannemer verwacht dat deze toren in mei ‘dicht’ is waarna de afbouw kan beginnen. Deze toren wordt 9 verdiepingen.
Fietspad       In mei gaat het fietspad aan de kant van de rechtbank weer open. Vanaf dat moment sluiten wij het fietspad over de bouwplaats weer af zodat we de parkeergarage kunnen afbouwen. De gemeente gaat vervolgens boven dit deel van de parkeergarage kabels en leidingen en het definitieve fietspad aanleggen. Ook komt er weer een groenstrook met bomen terug. De verwachting is dat de gemeente deze werkzaamheden in oktober zal afronden.
Parkeergarage       Het deel van de parkeergarage langs de Strawinskylaan nadert zijn voltooiing, daar zijn we met de afbouw en inrichting bezig. Dit deel van de garage gaat gefaseerd in gebruik, in mei kunnen de eerste auto’s hier parkeren. In het deel van de garage langs de Parnassusweg (dit noemen we fase 2) zijn we bezig met de betonconstructie en het storten van de vloeren. Ook in mei zullen we nog een aantal keer betonstorten. Het storten van het beton vindt overdag plaats. Enige uren nadat het beton is gestort, moeten we het net niet uitgeharde beton afwerken om het waterdicht te maken. Dit heet vlinderen. Vlinderen doen we met een machine die geluid produceert vergelijkbaar met een brommer. Voor vlinderen hebben we een vergunning om buiten reguliere werktijden in de avond/nacht door te kunnen gaan, als dat nodig is. De planning is dat eind mei de ruwbouw gereed is, daarna begint het afbouwen van de garage. De damwanden in dit deel van de garage (direct langs de Parnassusweg) blijven in de grond. Dat betekent geen geluid meer van het verwijderen van damwanden. Lees meer over de voortgang bouw van de torens Atrium en het inhuizen in April '17 nieuwsbrief omgeving Atrium Zuidas (NL)-2
Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.      

Werkzaamheden ABN AMRO Mahlerplein april t/m 16 juni
“Vanaf 18 April wordt het voetpad vanaf het Gustav Mahlerplein tot voorbij de oude oprit van ABN AMRO afgesloten. Er wordt een omleiding gemaakt voor voetgangers achter de eetkiosk, de kiosk blijft daarbij te allen tijde bereikbaar en duurt t/m 16 juni. Heeft u tijdens de werkzaamheden klachten en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Michiel Flikkema (michiel.flikkema@iv-bouw.nl).” bron: burenbrief ABN AMRO

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3/4, mei 2017 (brochure_de_boelelaan_oost_def_nl)        “Tot eind 2017 zijn er minder rijstroken beschikbaar op de De Boelelaan. Vanaf dinsdag 9 mei is de Tommaso Albinonistraat weer open. En tijdens de laatste week van mei gaat de aannemer het werkterrein dat nu aan de noordzijde van de straat ligt, verplaatsen naar de zuidzijde.” lees meer. bron: Zuidas  Plan uw reis via google

vanaf 1 april 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat      Bericht Zuidas: “Het werk verplaatst zich in april naar de andere kant van de straat. April – augustus 2017: Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool en van maart – augustus: sloop en nieuwbouw Openluchtschool en maart – augustus: inhuizing De Fred." lees meer in de folder_fred_roeskestraat_03-2017_3

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel      De parkeergarage wordt tegenover het kantoorgebouw Cross Towers gerealiseerd. lees meer

t/m 26 mei werkt Prorail ‘s nachts van 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid       Treinperron spoor 3 en 4 en Stationshal verlengen perronkappen: deze werkzaamheden vinden drie nachten per week (22.00 tot 06.00 uur) plaats en kunnen geluidshinder veroorzaken.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg, g

gemeente en stadsdeel
Verleende vergunning uitbreiden terras

* Europaplein 2, 1078 GZ: voor het uitbreiden van een terras. Dossiernummer 2017-23025.
Aanvraag exploitatievergunning horeca
* George Gershwinplein 6, 1082 MV: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras
* Gustav Mahlerlaan 12, 1082 LS: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
01-05-2017 12-06-2017  Strawinskylaan 1
, Amsterdam  het tijdelijk realiseren van 2 fiets-overkappingen, voor een periode van 3 jaar. Ontvangstdatum aanvraag: 24 april 2017. Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V. Zaaknummer: 3735682.

Vergunning verleend
03-05-2017 14-06-2017  Gustav Mahlerlaan 3005,
Amsterdam  voor het verlengen van de instandhoudingstermijn van zes bouwwerken voor het Groene Leven Lab (Boeletuin), voor een periode van 5 jaar. Zaaknummer: 3596877.

Vergunning geweigerd
03-05-2017 14-06-2017  George Gershwinlaan 101, Amsterdam voor het plaatsen van gevelreclame. Aanvrager: UBM Hotel Zuidas BV. 

Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking
04-05-2017 16-06-2017  Fred. Roeskestraat 94a, Amsterdam het voornemen voor het brandveilig gebruik, van het gebouw, ten behoeve van de tijdelijke uitbreiding van de school. Aanvrager: Stichting The British School of Amsterdam. Zaaknummer: 3459475. 

Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, melding ontvangen (geen bezwaar mogelijk)
03-05-2017 14-06-2017  Parnassusweg 220, Amsterdam betreft de inzet van een mobiele puinbreker voor het breken van 30.000 ton gemengd menggranulaat in de periode van 29 mei 2017 tot 28 juli 2017 gedurende maximal vijftien breekdagen. Ontvangstdatum melding: 1 mei 2017. Melder: Beelen Reststoffen BV. Zaaknummer: 3810302 .


9 mei 2017, 12:30-13:00 uur lunchconcert door Ralph Rousseau, viola da gamba en Eleonore Pameijer, fluit, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

11 mei 12:15- 12:45 lunchconcert in de Kapel VUmc, begane grond kliniek (nabij Amstelzaal)
In 80 minuten rond de wereld, Geïnspireerd op 'De reis rond de wereld in tachtig dagen' van Jules Verne. Voor deze gelegenheid in VUmc heeft pianist Stephanus Maximilian (1996) dit programma ingekort tot een muzikale reis van 30 minuten. Eerst: Suite Bergamasque, L.75 (Claude Debussy) lees meer

11 mei Zuidas Suits & Stilettos Run @ Zuidas      Van 12.00 – 12.45 uur vindt rond lunchtijd de Zuidas Hakken en Pakken Run plaats.

13 mei 13.00 opening Tust me, I am an Artist, groepsexpo in het Glazenhuis, Amstelpark
Waag Society en Zone2Source presenteren performances en d groepstentoonstelling Trust me, I'm an Artist, waarin wordt onderzocht hoe kunst een rol kan spelen bij ons begrip en onze perceptie van ethische complexiteit en ambiguïteit rondom nieuwe (bio)technologieën. De tentoonstelling wordt geopend op 13 mei 13:00 – 16:00 kunstenaars statements en discussie. De tentoonstelling duurt tot 25 juni. lees meer

14 mei en 11 juni van 11:00 – 18:00 uur Pure markt in het Amstelpark

16 mei gratis Filmvoorstelling ‘A Plastic Ocean’ in RAI Theater      “RAI Amsterdam en de Plastic Mining Cooperation organiseren dinsdag 16 mei om 19:30 uur in het RAI Theater de gratis filmvoorstelling ‘A Plastic Ocean’. Een film die op aangrijpende wijze aandacht vraagt voor één van de grootste uitdagingen van de moderne tijd: de plastic soep in de oceaan! Iedereen is welkom. bestel gratis entreekaarten

18 mei 17.45,KING OF THE BELGIANS in hoofdgebouw KC07, De Boelelaan 1105    Komisch drama. Regie Peter Brosens en Jessica Woolworth. Ronald Kroeze, universitair docent Politieke Geschiedenis, verzorgt een nagesprek. Kaarten bestellen kan hier.

19 mei t/m 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017       “ARTZUID 2017 sluit aan bij het themajaar Van Mondriaan tot Dutch Design en laat de invloed van De Stijlbeweging op de naoorlogse Nederlandse beeldhouwkunst zien. De opening is vrijdag 19 mei met een feestelijk openingsprogramma van 17.00 – 19.00 uur, bij het ARTZUID Paviljoen, t.o. Minervalaan 1. Graag een bericht van uw komst via mailadres media@artzuid.nl.”

20 mei- 30 jul – ArtZuid 2017: Eiji Watanabe, Yutaka Matsuzawa en Okamoto Mitsuhiro in Artchapel, Prinses Irenestraat 19      Met zijn werk, een installatie van bloemen en vlinders, reageert hij op het Beatrixpark.

Tot 21 mei bij de Groene Loper voor het Rietveldhuisje in het Amstelpark expositie ‘Lentesneeuw in beeld & poëzie’ door Maartje Jaquet en Ronald M. Offerman. lees meer en download de wandelroute 

21 mei 10.30 – 18.00 uur Fête de la Nature, viering 45 jaar Amstelpark        Wil jij met een activiteit ook meedoen stuur dan een berichtje aan Vereniging Vrienden van het Amstelpark p/a Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam of mail naar Lilian@NMTzuid.nl. lees meer

31 mei – 5 juni Kunst RAI en 1 juni Curious Fair    Antwerpse galerieën en hun aanhang zullen een interessante bijdrage leveren aan de komende KunstRAI. En: Galerie QLICK Editions zal weer een avond organiseren waarbij de KunstRAI tot 12 uur ’s nachts openblijft. De avond voor de jonge en beginnende kunstverzamelaars belooft een Curious Affair te worden op 1 juni van 20.00-00.00.

11 juni Zuidas Run  Naast de lange afstand van 10 Engelse mijl (16 km) kan je ook meedoen aan de Urban Run. Dit is een kortere loop, dwars door gebouwen op de Zuidas. Er wordt gelopen ten behoeve van onderzoek naar de ziekte multiple sclerose (MS) van het VUmc. Schrijf je in voor Zuidas Run 2017.

 

Lees verder over: Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Weekberichten.