Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 2

28 januari 2016 thema-avond BPZ, 1 op het DOK, 19.30-21.30, kleine theaterzaal, Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112

Omgevingsmanager Martijn Overmulder presenteert de laatste stand van zaken over Zuidasdok en de gebiedsmakelaars vertellen bij wie u terecht kunt met initiatieven voor Buitenveldert/Zuidas één leef- woon- en werkgebied. Na afloop nieuwjaarsborrel en een hapje. Lees het artikel dat in de Wijkkrant januari 2016 verschijnt. Lees hieronder ook de nieuwe Visie Zuidas 2015 en Leef Zuidas 2016-2020. Aanmelden kan via bpz@wocbuitenveldert.nl.

11 februari 19.00 uur Buurtgesprek met Stadsdeel Zuid over het gebiedsplan Buitenveldert/Zuidas

Tot 21.30  in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP. U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier.

Zuidas broodwinkel rijker

De broodformule BackWerk heeft er een winkel bij. Aan de Amsterdamse Zuidas opent medio februari de achtste vestiging in Nederland. Dat meldt levensmiddelenkrant.nl. lees verder

Nieuwsbrief stadsdeel Zuid lees verder

Bekijk de impressie van het energiedebat van november 2015 bij Wij krijgen kippen

Concept Nieuwe Visie Zuidas 2015: indienen zienswijze kan tot 26 februari 

In 2016 stelt de gemeenteraad de definitieve Visie vast. Bewoners en andere belanghebbenden hebben in het voortraject al hun punten ingebracht maar kunnen nu ook een officiéle zienswijze indienen. Visie Zuidas (PDF, 9.5 MB), Leef Zuidas (PDF, 1.8 MB), Bouwstenen Visie Zuidas 2015 (PDF, 6.8 MB)

Green Bussines Club viert lustrum

Op 29 maart a.s. bestaat GBC Zuidas alweer vijf jaar. Deze eerste mijlpaal wordt gevierd op donderdag 21 januari van 17.00 tot 18.30 uur (aansluitend op de Programmaraad). Locatie: Mason Street in Ravel Residence,  Antonio Vivaldistraat 3, Amsterdam. Aanmelden kan viaj zuidas@greenbusinesclub.nl.

AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

 

noma bew brWerkzaamheden bouw NoMaHouse     Vanaf begin januari is gestart met het aanbrengen van de damwanden en funderingspalen. Dit werk zal tot eind maart  duren. Daarna wordt de bouwput voor de parkeergarage ontgraven. De oplevering van NoMA House is gepland in het derde kwartaal van 2017. bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage     Afwerken van de betonvloeren (vlinderen): december 2015- maart 2016,. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. En: In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, wordt nog niet gestart met de sloop van een deel van de parkeergarage ter hoogte van het Atrium bij de A10. De sloop is op dit moment uitgesteld. Het is nog niet bekend wanneer de sloop wel plaatsvindt.

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     De stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Vanaf begin november is op twee locaties een werkterrein gemaakt om boringen voor deze nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: één in de Antonio Vivaldistraat en één in het Beatrixpark. De werkzaamheden van de persboringen duren tot mei 2016.

11 januari start werkzaamheden verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan     De werkzaamheden duren tot eind juni 2016. Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Vanaf 4 januari  2016 werkzaamheden tbv plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer      De werkzaamheden starten op maandag 4 januari 2016 en worden begin april 2016 afgerond. Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd:  Fase 1: bouw gasreduceerstation, duur 10 weken, Fase 2: gestuurde boring gas, duur 1,5 week, Fase 3: oversteek gasleiding A.J. Ernststraat, duur 1 nacht,  Fase 4: afbouw gasreduceerstation en aansluitingen gas oost en westzijde, duur 2 weken/ Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden. 

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Aanvraag evenementenvergunning

* Europaplein 22 RAI, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Kingsland Festival 2016" op 27 april 2016 van 12:00 uur tot 20:00 uur. Dossiernummer 2015-15422. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Waterschap: Verleende Watervergunning

* voor het bouwen van een kelder met bovenbouw ter hoogte van De Boelelaan 1067, 1082 SB Amsterdam – AGV – W-15.03086. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de De vergunning wordt verleend voor de duur van 41 weken.

ODNZKG 

Aanvragen omgevingsvergunning

* Voor het plaatsen van een vervangend hekwerk. Ontvangstdatum aanvraag: 29-10-2015. Aanvrager: Stichting VU-VUmc Zaaknummer: 335581. Bekijk het nieuwe hek voor Hortus VU in het pdfkokke VU hortus hek DefOntw-3

* Aanvraag betreft het wijzigen/uitbreiden van het bestaande hoofdentree. Ontvangstdatum aanvraag: 07-01-2016. Aanvrager: ABN AMRO Bank N.V.. Zaaknummer: 304141.

Verleende kapvergunning

* Voor het kappen van 12 bomen en het verplanten van 1 boom, Pr. Irenestraat. Verzenddatum beschikking: 11-01-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 158037.

* Voor het kappen van 66 bomen en het verplanten van 1 boom, de De Boelelaan Oost. Verzenddatum beschikking: 11-01-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 157970.

Voor het kappen van 108 bomen voor het bouwrijp maken van AFC veld, functievrij maken groenstrook en aanleg duikers ten behoeve van het projectgebied Ravel. Verzenddatum beschikking: 07-01-2016. Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 161228. Reageren kan tot 19.2.2016.

25 januari 19.30-21.30 filosofietafel, De nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2     Op 25 januari zal onder leiding van Chantal Bax de late Wittgenstein besproken worden. Chantal Bax is lerares en onderzoekster in de filosofie. Haar interesse gaat uit naar antropologie, de filosofie van de gemeenschap en de ethisch-politieke implicaties van filosofische theorieën. 

2 februari 2016, 12:30-13:00 uur lunchconcert Artemisses,Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Zij brengen werk van verschillende componisten. Hester Hentzepeter, sopraan, Karen Langendonk, mezzo sopraan/dwarsfluit, Arwen Christiaanse, piano.  

t/m 14 februari, tentoonstelling Entropical met o.a. kunstenaars Debra Solomon en Jaromil Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark Zondag 14 februari 2016 14:00 – 17:00 uur Finnisage en Entropical Debat (voertaal Engels). VALUES AND YIELDS: on ecosystems and financial exchange. Met Debra Solomon, Jaromil Rojo, Kunst Reserve Bank, Josephine Bosma, e.a.. Op de laatste dag van de tentoonstelling worden stadslandbouwers en geïnteresseerden uitgenodigd om de tempeh matten op te halen. De matten kunnen gebruikt worden ter verbetering van de stedelijke bodemvruchtbaarheid. Deze middag zal op feestelijke wijze worden gevierd.

t/m 12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM. 

Lees verder over: Inspraak, VU(mc), Weekberichten.