Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 2

Berichten Zuidas:
*Laat u bijpraten over Kop Zuidas     
  Op woensdag 15 januari 2020 organiseert Zuidas samen met de ontwikkelaars van de diverse gebouwen een informatiemarkt over het gebied Kop Zuidas. Dat ligt ten noorden van de A10, tussen de RAI en begraafplaats Zorgvlied. Tijdens deze markt kunt u al uw vragen stellen over de ontwikkelingen in deze buurt en u kunt informatiepanelen bekijken. Locatie: Old School, Gaasterlandstraat 3-5, tussen 17.00 en 19.30 uur kunt u binnenlopen. Lees meer 

Bekijk hier de maandkaarten met werkzaamheden in Zuidas en Zuidasdok van het eerste halfjaar 2020

Inspreken     Gemeente Amsterdam wil verbeterde fietsroute naar Amstelveen door Amsterdamse Bos!  Aan de zuidkant van Amsterdam wordt het autoverkeer steeds drukker. Een goed alternatief voor de auto is natuurlijk: de fiets. Maar dan moeten er wel goede fietsroutes zijn. Daarom wil het college 8,1 miljoen euro uittrekken om de fiets- en wandelroute Sportas tussen Amsterdam, het Amsterdamse Bos en Amstelveen te verbeteren. Inspreken kan van 9 januari tot 20 februari 2020. Lees meer  In het tweede kwartaal van 2020 neemt de raad een definitief besluit over de fietsroute. Lees meer over Meerjarenplan Fiets 2017-2022.

Gezocht: Bewoners van Buitenveldert met interesse in Schone Energie        Op 8 januari deed Ferry Wienneke een oproep: Ben jij zelf geen Buitenveldenaar, maar ken je wel mensen in Buitenveldert met affiniteit met schone energie? Breng hen op de hoogte van de bijeenkomst op 28 januari. Aanmelden via louise@02025.nl. Lees meer

Uit de nieuwsbrief Bewonersvereniging De Mirandabuurt             De Mirandabuurt is in overleg met het stadsdeel en de RAI over maatregelen om de chaos van met name Uber taxi’s in de Gelrestraat op te lossen. Deze staan bij RAI-activiteiten in deze straat met grote aantallen kris kras geparkeerd op zoek naar hun passagiers. In overleg met de bewoners wordt aan betere fietsparkeerplekken op de Zuidelijke Wandelweg gewerkt. En met het stadsdeel worden plannen besproken voor het speelplaatsje aan het Baroniepad. Zij stellen voor om ook ‘speelattributen’ voor senioren te plaatsen. Een schaaktafel? Conditietoestellen? Ook het groen rond de plek verdient een fikse opknapbeurt.

Uit de Nieuwsbrief Fietsersbond: Autoluw is niet fietsvriendelijk en lees de reactie op Agenda autoluw “De Agenda Autoluw zal Amsterdam prettiger maken maar toont nauwelijks ambitie om ook het fietsen te verbeteren. Het leidmotief is dat bij minder autoverkeer fietsers zich kunnen begeven tussen de auto’s. Wij stellen vast dat als fietspaden worden opgeheven, fietsers per saldo minder ruimte krijgen. Dat is al zichtbaar langs de Amstel tussen Blauwbrug en Munt waar fietsers zich langs de Bijenkorffile moeten wurmen of worden weggedrukt door hardrijdende taxi’s. Wij vinden het mengen van fietsen en auto’s alleen verantwoord bij weinig autoverkeer. Voor de volledige reactie op de Agenda Autoluw kijk hier. De Agenda Autoluw komt in de gemeenteraadscommissie MLD-Verkeer 16 januari onder punt 14 zie hieronder. Lees de nieuwsbrief

Nieuws uit B&W week 2
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit: Zuidas en Marineterrein – B&W stemt in met de vrijgave voor inspraak van de Nota van Uitgangspunten ‘Fiets- en wandelroute Sportas tussen Jachthavenweg/Twikkel en de brug over Hoornsloot’. De Bosroute is aangewezen als voorkeursvariant vanwege de lagere kosten en het draagvlak onder de belanghebbenden.

15 januari, 09.00 uur vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen, Commissiezaal, stadhuis  Bekijk de agenda hier
15 januari,13.30 uur vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Commissiezaal, stadhuiBekijk de agenda hier
16 januari vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid, 09:00, De Commissiezaal Bekijk de agenda hier
15 januari vergadering bestuurscommissie met op de agenda o.a  Buurtbudgetten ( sdc191211 memo-proces-buurtbudgetten-Zuid-2020 (2) 324.83KB Memo ) en Agenda Autoluw   Adviesaanvraag Agenda Amsterdam Autoluw stadsdeel Zuid def 300.38KB Advies. Bekijk hier de agenda.
29 januari 19.30, Stadsdeelcommissiebijeenkomst in de Wijk Buitenveldert/Zuidas in het Huis van de Wijk Buitenveldert

Nieuwsbrief Amsterdam 9 januari 2020 editie Zuid met o.a. "Heeft u de nieuwe groene tramhaltes al gezien?" Lees meer

Kunst en Cultuur

21 januari, 12:30-13:00 uur lunchconcert met op piano lllia Fialko, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  Lees meer

24 jan, 19.00, ArtNight: onder begeleiding jouw kunstwerk schilderen in Circl, Mahlerplein    Lees meer

25 januari 13:30 – 15:00 Op Pad in de Tuinstad: Buitenveldert, vertrek vanaf de bibliotheek W. van Weldammelaan,           De Tuinstad Buitenveldert, ten zuiden van de Ringspoorbaan, is het laatst gerealiseerde deel van het oorspronkelijke AUP. Het sjieke zusje van de Westelijke Tuinsteden was van het begin af bedoeld als middenstandswijk, met grotere en luxere woningen dan in de wijken in West. Lees meer

29 januari, 18.15, CIRCL College Tour #13: Klimaatontwrichting tegengaan
Komend decennium zijn beslissend voor het voorkomen van massale klimaatontwrichting. Hoe kunnen we positieve actie ondernemen? Lees meer 

tot 2 februari Congress of Glassolallia in het Glazenhuis Amstelpark    Georganiseerd door The Warp. De installatie is zichtbaar van buitenaf en zal het decor vormen voor een serie performances in januari en de afsluiting is op 2 februari 2020. Beste tijd om de licht en reflectie installatie te bekijken is vanaf 16:00 bij schemering. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Werkzaamheden aan Strawinskypad      Op het voetpad en een deel van het fietspad tussen de Parnassusweg en de AICS zijn tot in maart 2020 werkzaamheden.

WTC uitbreiding Tower Ten    Komende maanden wordt beton gestort. Dit zorgt voor veel aan- en afvoerverkeer.

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020 op de Beethovenstraat tussen de Stadionkade en de Strawinskylaan. Autoverkeer rijdt via de trambaan langs de werkzaamheden. Bericht Amsterdam.nl

T/m maart 2020 werkzaamheden in de D. Scarlattilaan en de T. Albinonistraat ivm nieuwe inrichting.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
Aanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten
*Dina Appeldoornstraat 3-II,
1076 AW: voor het omzetten van één zelfstandige woonruimte naar drie onzelfstandige woonruimten. Dossiernummer 2020-38390.
*Beethovenstraat 131-III, 1077 JB: voor het omzetten van één woonruimte naar drie onzelfstandige woonruimten
Aanvraag evenementenvergunning
*Amstelpark 13,
1083 HZ Amsterdam: voor het houden van een evenement Festival "Moshi Moshi Fair" op 27 juni 2020 van 11:00 uur tot 19:30 uur en op 28 juni 2020 van 11:00 uur tot 18:00 uur, met op het drukste moment 1000 bezoekers.
*Europaplein 16, 1078 GZ Amsterdam: voor het houden van een evenement "Koetsenrit" van 11 juli
Aanvraag exploitatievergunning
*Zuidelijke Wandelweg 78, 1079 RP: verlenging voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras
Niet verleende exploitatievergunning
*Gustav Mahlerplein 222, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend met terras
Aanvraag omgevingsvergunning
*Henriëtte Bosmansstraat 25, 1077 XG: voor het uitbreiden van de woning op de 1e verdieping aan de achterzijde en het dichtbouwen van het dakterras/ balkon.

Omgevingsdienst NoordZeeKanaal Gebied
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen
zie overzicht
09-01-2020 20-02-2020  nabij rozenoordpad paralel a/d Europaboulevard, Amsterdam   het realiseren van 2 ondergrondse WKO bronputten. Aanvrager: Engie Energy Solutions
09-01-2020 20-02-2020  Beethovenstraat 801, Amsterdam   bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning met olo-nummer 4398633. Aanvrager: Projectmanagementbureau
07-01-2020 18-02-2020  Antonio Vivaldistraat 50, Amsterdam  verbouwen van de entreehal.
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd zie overzicht
06-01-2020 17-02-2020  George Gershwinlaan 101, Amsterdam    vervangen van 2 ramen door roosters. Aanvrager: UBM Hotel Zuidas B.V.

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Flanken, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, Organisatie, Publicaties, Ravel, Strawinsky, Weekberichten, Zuidasgebieden.