Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 2

Zuidasdok en hoe verder
Recent werd BPZ door Zuidasdok via Teams digitaal bijgepraat over de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen bij het project Zuidasdok. Gebruikelijk is dat wij dit op een themabijeenkomst met u delen. Maar helaas zijn er op korte termijn geen bijeenkomsten mogelijk vanege de pandemie die nog steeds ons leven beheerst. De presentatie gaat dus nu via onze website. Daarin leest hoe u de planning op korte termijn is en wat Zuidplus nog voor haar rekening zal nemen in 2021 en dat in 2022 een nieuwe aannemer/bouwcombinatie aan de slag kan om hert eerste deelproject uit te voeren. Mede vanwege het opknippen van het grote project in kleinere delen is ook de Zuidasdokorganisatie aan opdrachtgeverskant hierop aangepast. Er is een directeur omgeving en strategie aangetreden en er zijn omgevingsmanagers aangesteld voor deelprojecten zijnde: het stationsgebied, de knooppunten en de tunnel. Bekijk de presentatie 05012021 Bewonersplatform Zuidas ppt. Heeft u vragen? stuur een email aan bpz@wocbuitenveldert.nl.

Berichten van Zuidas:
*De Europahal, toonvoorbeeld van het Nieuwe Bouwen    Na een moeizame aanloop opende de ‘Nieuwe RAI’ in februari 1961 de deuren. De Europahal stond symbool voor de nieuwe tijd. In 2015 verkreeg het gebouw, samen met de reclamezuil Het Signaal, de status van Rijksmonument. Lees meer
*Groen en zitplekjes in de Claude Debussylaan    We gaan de Claude Debussylaan groener maken. We plaatsen er grote kleien potten met beplanting en zo’n 60 natuurstenen ‘poefjes’ waarop je zittend een broodje kunt eten. Vanaf 16 januari 2021 werken we er twee weken aan. Lees meer
*Herinrichting Mahlerplein zuid start   Op 11 januari 2021 zijn we gestart met de herinrichting van het zuidelijke deel van het Mahlerplein. Assistent projectleider Doeke Brouwers: ‘Een mooi begin van het nieuwe jaar, waarvan het eindresultaat al in maart te zien is.’ Lees meer

Bericht op Gemeente.nu: “ Mogelijk pas in voorjaar duidelijkheid over datum Omgevingswet      De Eerste Kamer heeft tot en met het voorjaar de tijd om al dan niet in te stemmen met de beoogde invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken gaf dat gisterenavond aan in een extra ingelast debat over de kwestie. Ze wist daarmee een botsing met de senaat op het laatste moment af te wenden.” Lees meer

Inspraak
* Stuur uw wensen en suggesties in bij het onderzoeksrapport -Evaluatie bestuurlijk stelsel-  Het wijkcentrum d’Oude Stadt volgt de evaluatie bestuurlijk stelsel op de voet. Amsterdammers kunnen nu wederom naar aanleiding van het onderzoeksrapport wensen en suggesties meegeven aan de gemeente via bestuurlijkstelsel@amsterdam.nl. Dat kan tot en met 9 februari 2021. Zie ook de bijlagen: Evaluatie bestuurlijk stelsel, onderzoeksrapport (PDF, 962 kB): Evaluatie bestuurlijk stelsel, bestuurlijke rapportage (PDF, 577 kB); Essay stedenvergelijking (PDF, 710 kB). Lees meer
* Gemeente Amsterdam – Actieplan Geluid 2020-2023     De vaststelling van het Actieplan staat niet open voor bezwaar of beroep. Het vastgestelde Actieplan Geluid en de Nota van Beantwoording naar aanleiding van de gehouden inspraak is hier  digitaal te raadplegen.
* Ontwerpbestemmingsplan Zuidas Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase 1 en tweede partiële herzieningvrij ter inzage. Het plan met alle stukken is ook online beschikbaar. Van 24 december 2020 t/m 4 februari 2021 kunt u een zienswijze indienen. Lees meer
*Let op* In dezelfde periode van 24 december 2020 t/m 4 februari 2021 kunt u een zienswijze indienen bij 1. het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe woonbuurt Ravel en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden. Dit is het plan voor de naastgelegen buurt. Kijk hier als u een zienswijze wilt indienen. Zuidas-Woonbuurt Ravel wordt een nieuwe groene gezinsbuurt met 1350 woningen, waarvan ongeveer 750 woningen speciaal bestemd zijn voor gezinnen. Bekijk hier de plannen. Zienswijze bij het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden richt u aan het college van B&W van Amsterdam. Per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Een zienswijze per e-mail indienen is niet mogelijk.
* Strengere regels voor zwaar verkeer- van 5 januari t/m 15 februari 2021. Alle voorgestelde veranderingen staan in het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels amsterdam.nl/bruggenkademuren
* Kader Hondenlosloopgebieden-. U kunt het kader Hondenlosloopgebieden hier downloaden (PDF, 9 MB). T/m 19 februari 2021 kunt u uw reactie geven over de voorgenomen beleidswijzigingen. Lees meer

20 januari 19.30 uur, vergadering stadsdeelcommissie in de wijk Buitenveldert/Zuidas Bekijk de agenda hier. Met adviesaanvragen o.a.  Vivaldi kavel 13
20 januari vergadering Raad, 14.00 uur en 19.30 uur- digitaal       Met op de agenda bij de lijst van ingekomen stukken nr 4 afschrift van een brief bewoners Wielingen buurt. Onderwerp  reactie van bewoners Wielingenstraat over het nog steeds ontbreken van een integraal plan voor de aanpak van overlast rondom de RAI. De agenda vindt u hier.

3 februari raadscommissie Wonen en Bouwen 09:00 uur, De Raadzaal…     en raadscommissie Ruimtelijke Ordening om 13.30 uur. Er zijn nog geen agenda’s beschikbaar maar tzt vindt u ze hier.

Bericht in OV Magazine: “Commissie toetst vijf ov-Groeifondsprojecten….   Bij 2. Schaalsprong Metropolitaan ov-systeem Metropoolregio Amsterdam Het voorstel is om de bereikbaarheid van en binnen de Metropoolregio Amsterdam te verbeteren en de groei van de (inter-)nationale reizigersstromen te faciliteren door het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol/Hoofddorp en het sluiten van de metroring Isolatorweg naar Amsterdam Centraal. Dit moet een bijdrage leveren aan opgaven met betrekking tot de grootschalige woningbouwopgave van 250.000 woningen in 2040 in de MRA, de nabijheid van werk……” O.a. dit project in Amsterdam, een van de vijf, wordt nu beoordeeld op basis van de inhoud. Lees meer  


Kunst en Cultuur  

17 januari – 14 februari 2021 The Warp presenteert: Unloomed #1 Zone2Source en The Warp Unloomed #1 presenteren een performance installatie met duizend snaren, laserlicht en geluid, zichtbaar en hoorbaar rond het Glazen Huis. Parkbezoekers kunnen Unloomed #1 dagelijks van buitenaf ervaren, de beste tijd is rond de schemering. Lees meer

Vanaf 18 januari -Tijdens lockdown toch in beweging blijven met online moderne dansles-    Dance Connects Community geeft online les Moderne Dans 60+. Deze lessen zijn te volgen via Zoom. Blijf in beweging met de online lessen maanmdafg van 18.00 – 19.00 uur; woensdag 17.00 – 18.00 uur; zaterdag 10.00 – 11.00 uur. Reserveren van de lessen kan hier.

De Thomas op zondag   -Wekelijks op zondag is er dienst in De Thomas. Aanvang: 10.30 uur. Predikant: ds. Evert Jan de Wijer. Orgel: Harmen Trimp. De diensten op de zondagen zijn online te volgen via deze link.
20 jan 2021, 14:00 – 15:00 ThomasTheologie- (voorheen: meelezen op woensdag).  De lockdown bemoeilijkt ook het fysieke meelezen op de woensdagen. Daarom zal dit voorlopig online plaatsvinden in de kerkzaal waarbij – na opgave – tot vijf mensen van harte welkom zijn. Lees meer
Het Troostcafé is nog wel gewoon open met elke woensdag inloop tussen 12.30-15.30 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36. Lees meer

2 februari Circl van 9.30 – 11.00 uur Week van de Circulaire Economie – Less less less Livecast | Our planet, our business What is the role of a circular economy in the reset of the system and how to accelerate action for change?. Lees meer

15 mei t/m 19 september ARTZUID       De Amsterdam Sculptuur Biënnale presenteert een tentoonstelling met meer dan zestig kunstwerken op de 2,5 km lange route. Bekijk de route en de actuele informatie. Het Informatiepaviljoen op Minervalaan 1 is gedurende de tentoonstelling dagelijks open tussen 10.00 – 18.00 uur. Bekijk alle mogelijkheden voor rondleidingen onder ARTZUID rondleidingen.

Tot juli 2021 Tentoonstelling beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs. Deze kunstenaar ontwikkelde i.s.m. Zone2Source een nieuw werk dat de weersomstandigheden gebruikt om geluid te maken. Odoshi Cloud Sequence is dagelijks te ervaren in vijver van het Amstelpark. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amstelveenseweg / Fred Roeskestraat    Vervangen verkeersregelingsinstallatie van vrijdag 22 januari t/m 29 januari op het kruispunt Amstelveenseweg met de Fred Roeskesstraat. Op het moment dat de verkeerslichten uit staan regelen verkeersregelaars het verkeer.

Onderhoudswerkzaamheden brug in het Beatrixpark
LET OP: brug afgesloten van 3 januari t/m 29 januari 2021. Het betreft de brug op het fietspad langs de Groene Zoom dicht.

Tot 7 juni 2021 01:00   Andere route tram 24: komt niet op CS. Overstap op het Weteringcircuit en ga met metro 52 naar CS  Tram 24 – VU mc – Frederiksplein richting: beide. Tijdens deze werkzaamheden rijdt tram 24 niet door de Vijzelstraat. Lees meer

Brittenpassage en Zuidasdok
In het Paasweekend van 2 – 6 april 2021 is er beperkt trein- en metroverkeer om de fundering voor twee dakdelen voor Zuidasdok aan te brengen. Lees het artikel. En daarna van 20 augustus 01.00 uur) t/m 23 augustus 2021 (05.00 uur) worden twee betonnen dakdelen op hun plek geschoven voor de Brittenpassage.

Voor wegafsluitingen of omleidingen in Amsterdam kijk hier.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap
Gemeente en/of ODNZKG en Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart.
 

Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

* Hogelandplein 1 C, Amsterdam, commerciële ruimte inrichten als afhaalrestaurant
* Fred. Roeskestraat 94 A, Amsterdam, tijdelijk realiseren gebouw
* De Boelelaan 1117, Amsterdam: aanbrengen van watermistinstallatie in de parkeergarage van VUmc

* Europaboulevard 10, 1083 AD: verlenging exploitatievergunning voor het exploiteren van een horeca bedrijf
* Gustav Mahlerlaan 24,1082 MC:    voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf met terras
* Peter van Anrooystraat 8 1076BH Amsterdam   plaatsen van een glazen pui en schuifhek ter plaatse van de entree van het gebouw
* President Kennedylaan 923 1079MZ Amsterdam   het kappen van 23 bomen ivm een ecologische maatregel van boomveiligheid
Activiteitenbesluit, melding ontvangen  ABN AMRO, Gustav Mahlerplein 1 B, Amsterdam   het inwerking hebben van een koelmachine/warmtepomp met synthetisch koudemiddelen het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem.

Verleend                                                                                                                              
* Europaplein-Oost, Amterdam, kappen en verplanten 4 bomen
* Prinses Irenestraat 19, Amsterdam, wijzigen bestemming wijzigen van de bestemming ten behoeve van de verbouwing van het Convict en de kapel in het Beatrixpark.                                                                                                                                                    * Europaplein 119 1079AX Amsterdam   realiseren van een uitbouw aan de achterzijde en het vergroten van de koekoek aan de voorzijde
* Europaboulevard 10 1083 AD Amsterdam   het brandveilig gebruik van de logiesfunctie met nevenfuncties gelegen in het gebouw voor maximaal 3262 personen
* Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing, ontheffing verleend, Burgerweeshuispad, nabij A10, Amsterdam, Ontheffing artikel 8.3 Bouwbesluit 2012. Het betreft een ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode van: – Wk 2: maandag 11 jan. t/m vrijdag 15 jan. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 3: maandag 18 jan. t/m vrijdag 22 jan. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 4: maandag 25 jan. t/m vrijdag 29 jan. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 5 : maandag 1 feb. t/m vrijdag 5 feb. (5 dagen), van 19:00 tot 22:30 uur. De ontheffing betreft een tijdelijk ontheffing voor de duur van 20 werkdagen gedurende de Corona crisis.Aanvrager: Aanvrager: G&S Bouw b.v..
Verleende exploitatievergunning
* Europaplein 24, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend horecabedrijf
Beslistermijn verlengd
* Europaplein 24, Amsterdam, aanpassen hal 8 Rai
* Peter van Anrooystraat 8 1076BH Amsterdam plaatsen van een glazen pui en schuifhek ter plaatse van de entree
Apv vergunning
Z/20/1846089 apv vergunning Gelrestraat 3 1079MZ
Z/21/1852924 Object, Eemsstraat 52, 12-01-2021 t/m 08-03-2021 (betaald)
Z/20/1847023 RVV – Antonio Vivaldistraat 150 – 148, 11-01-2021 – 22-01-2021

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Fred. Roeskestraat, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Publicaties, RAI, Ravel, Vivaldi, Weekberichten, Zuidasgebieden.