Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 2

Serie artikelen in NRC over Zuidas. Helaas maar begrijpelijk zonder abonnement maar 1 artikel te lezen.

Uit Het Parool: “EMA trekt in Spark-gebouw: 'We halen de deadlines'”.

Bericht op dearchitect.nl: “Bouw Zuidasdok in 2019 van start
In 2019 wordt van start gegaan met het project Zuidasdok. Het project is gericht op het verbeteren van de bereikbaar het van de Noordelijke randstad en de Zuidas. ZuidPlus Architecten is verantwoordelijk voor de architectonische uitwerking van het project. Het architectenteam bestaat uit ZJA Zwarts & Jansma Architecten, Team V Architectuur en Bosch Slabbers Tuin- en Landschapsarchitecten.” Lees meer

Bericht van Ver. Woonschepen Zuid met Groen en snel naar Schinkelkwartier: “…de bewoners van het Jaagpad door het VWZ bestuur bijgepraat over de plannen voor een voorgenomen tramverbinding over de Schinkel. Deze extra verbinding zou nodig zijn voor het goed ontsluiten van het nog te ontwikkelen woongebied Schinkelkwartier (grofweg tussen de Schinkel, Nieuw Sloten, A-10 en Henk Sneevlietweg). Al decennia wordt over een extra verbinding over of onder de Schinkel gesproken. Tussen de Laan der Hesperiden en de Generaal Vetterstraat is hiervoor in de bestemmingsplannen zelfs een reservering opgenomen. Verrassend is wel dat een dergelijke verbinding een ernstige aanslag betekent op de ‘groen blauwe scheg’ en de Schinkeleilanden, juist nu hier zo’n enorme waarde aan gehecht wordt ook door bewoners uit de omliggende buurten, de gemeente en de plannenmakers van het plan Verdi…..Om versnippering en verrommeling van bestaande groen- en recreatiegebieden tegen te gaan, willen bewoners van het Jaagpad e.o. kijken naar alternatieven.” Lees meer

18 jan, 10.00 – 12.00 Zuidas Meet-Up: Brunch en Architectuur Tour     Kom meer te weten over de voetafdruk van je eten en ga mee op rondleiding door het Goede Doelen Loterijen-gebouw! Aanmelden bij Circl.

Schiphol: 'Amsterdamse Noord/Zuidlijn wordt doorgetrokken naar vliegveld' dat berichtte Nu.nl. Lees meer

Berichten Amsterdam Zuidas
-Woont u in Zuidas? dan bent u een van de circa 4.000 Amsterdammers die mag zeggen wat u daar van vindt. Om Zuidas tot een zo aantrekkelijk mogelijke woonwijk te maken, is uw mening erg belangrijk. Doe voor 27 januari mee aan de enquête. Om bij deze ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de behoeften en wensen van bewoners, is uw mening van groot belang. U weet immers hoe het is om in Zuidas te wonen, hoe u uw woning en uw omgeving waardeert en wat er nog ontbreekt of beter kan. Met die informatie kunnen wij Zuidas aantrekkelijker maken, niet alleen voor uzelf maar ook voor de mensen die de komende jaren naar Zuidas verhuizen. (Invullen duurt ca 10 min. en uw antwoorden verwerken we vanzelfsprekend volledig anoniem, met uw persoonlijke gegevens doen we niets.) Lees meer                                                                                               -Roze fietsomleidingsborden   De Prinses Irenestraat ligt tot eind maart open en dat betekent veel omleidingsroutes. Om fietsers beter te informeren, proberen we voor het eerst onderscheid te maken met de gele borden voor automobilisten. Dus fietsers, let op de roze borden. Lees meer
De monumentale bomen van Zuidas    Waar Zuidas bouwt, verdwijnt veel groen. Jammer, vindt ook Jan Willem Obbink, groenadviseur van de gemeente Amsterdam. Maar hij ziet ook dat er groen terugkomt. En soms worden kosten noch moeite gespaard om bijzondere, oude bomen te behouden. Lees meer

Bericht van Spoorpro: “Algoritme zorgt voor doorbraak in meetmethode bomen naast het spoor      Datawetenschapper Anahita Khosravipour heeft een algoritme ontwikkeld waarbij de omvang, de vorm, de hoogte en de dichtheid van bomen naast het spoor met een precisie van 97 procent kunnen worden…” Lees meer

Wie controleert de Bomenboekhouding?
De afgifte, administratie en toezicht op de voorschriften (herplantplicht en/of storting in het bomencompensatiefonds) van de kapvergunning wordt uitgevoerd door de bestuurscommissies van de gemeente en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Meer weten over bomen en de stad
download Compensatie en herplant van bomen, versie 1 oktober 2016.

16 januari vergadering bestuurscommissie Zuid, 19:30, President Kennedylaan 923 – commissiezaal)
Op de agenda o.a. Ter Kennisname: Adviezen SDC op Gebiedsagenda's 2019-2022 en Gebiedsplannen 2019  1. Advies SDC Buitenveldert Zuidas 64.14KB Advies. O.a. meer aandacht voor bestaande bewonersinitiatieven zoals BPZ en verbinding Zuidas/Buitenveldert opnemen. Bekijk de agenda

16 januari vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen, 09:00 commissiezaal, stadhuis
Bij agendapunt 15 Openbare ruimte en Groen: Bomenboekhouding 2019    Om tot een sluitende en complete bomenboekhouding te komen wordt de registratie bij de afdeling vergunningen van het dagelijks bestuur op orde gebracht….Vanaf 2019 wordt dan gestart met deze registratie en kan de informatie online op de website van de gemeente worden geplaatst. Bekijk meer in de agenda
Bij TKN 17 Beantwoording raadsadres Wijkraad Zuidwest, Behoud Dodencel Hannie Schaft in gevangenis Havenstraat. Bekijk de agenda

16 januari vergadering raadscommissie RO, 19.30 commissiezaal stadhuis
Agendapunt Zuidas en Marineterrein bij 11 Vaststellen bestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan. Bekijk de agenda

30 januari 19:30 uur, stadsdeelcommissie in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112    Bewoners van Buitenveldert, Zuidas en Prinses Irenebuurt, zijn altijd welkom om aan te schuiven bij de vergaderingen. Er is ruimte om een onderwerp aan te dragen dat niet op de agenda staat of aan te schuiven bij een onderwerp dat al wel op de agenda staat.

Nieuws uit B&W week 2
Openbare Ruimte en Groen: Het college van B en W handelt motie 1145 af, die raadslid Van Lammeren op 14 september 2016 indiende over de ‘Werkwijze van het gemeentelijk herplantfonds en de jaarvergunning als uitwerking van de Bomenverordening 2014 – bomendashboard’. Vanaf 2019 is de bomenboekhouding op orde en kan de informatie online op de website van de gemeente worden geplaatst. En: Het college van B en W reageert op motie 324 die raadsleden Ernsting (GroenLinks), Van den Berg (PvdA) en Alberts (SP) op 14 maart 2018 indienden over een verbod op full motion reclame op digitale panelen in de openbare ruimte. Het college voert deze motie uit door dit verbod in het welstandsbeleid en in het Stedelijk Kader Buitenreclame op te nemen. Deze reactie wordt ter bespreking aan de commissie Wonen en Bouwen voorgelegd.
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit: Het college van B en W stemt in met de derde voortgangsrapportage actieprogramma Smart Mobility. Het programma, dat loopt tot eind 2018, rapporteert twee maal per jaar aan de raad over de voortgang. Het actieprogramma loopt nu ruim anderhalf jaar waarin met verschillende projecten gewerkt is aan de vier thema’s ‘Mobility as a Service’, ‘Zelfrijdend Vervoer’, ‘Internet of Things’ en ‘Realtime Inzicht’.

Magazine van Hello Zuidas met dit keer niemand minder dan Arie Boomsma op de cover! Een nieuw nummer vol interessante interviews, artikelen en agenda items zodat je weer volledig up-to-date bent van alles wat er in en rondom Zuidas gebeurt. Lees het hier online.

Nieuwsbrief Amsterdam 10 januari 2019 editie Zuid met o.a. "Benieuwd hoe onze homepage er in 1994 uitzag?". Bekijk de online versie.

Kunst en Cultuur
14 – 18 januari vindt voor de vierde keer de Week van de Circulaire Economie plaats in Circl  
  Circulaire pioniers zetten hun deuren open en delen hun lessons learned en ervaringen met jou en goede ideeën krijgen een podium. Lees meer
15 januari 15.0-16.00 Week van de circulaire economie met een Game: Circulaire Escape Room #1    Maak de circulaire puzzel rond en ontsnap! Lees meer
16 januari 12.00-13.30 staat helemaal in het teken van Slowfashion en innovaties in de mode-industrie. In samenwerking met stichting M-ODE brengen we je een Slow Fashionshow 17.00 – 20.00 en Fashion Lunch Sessies.

17 – 20 jauari The Taciturn Receiver performs ‘The Ends of the Line’ in de Kunstkapel, Pr. Irenestraat 19 1e    Met een multimedia theaterwerk te zien op 17, 18, 19 januari om 20.00 en 20 januari om 18.00 uur. Lees meer

21 jan 2019, 20.00, Big, Bigger, Zuidas, Pakhuis de Zwijger, Grote zaal, Piet Heinkade 179    Over de expansie en make-over van hét zakendistrict van Amsterdam. Wat gaat er allemaal gebeuren? Met o.a. David van Traa, directeur Zuidas.
 
22 januari 12:30-13:00 uur lunchconcert Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Met het Genesis Ensemble speelt werken van Brahms. Lees meer

Vanaf 30 januari start van het nieuwe seizoen moderne danslessen van Stichting Dance Connects in stadsdeel Zuid. Elke vrijdag bij Fitness Zuidas in Buitenveldert.

t/m 3 februari 2019 Beholder van Vladimir Grafov, een lichtsculptuur dagelijks te zien van 14.00 tot 19.00 uur, in het Glazen Huis, Amstelpark      Met uitvoeringen van onder meer de Taciturn-ontvanger. The Warp werkt samen met Zone@source.

Iedere eerste zondag van de maand in 2019  IVN-wandelingen in het Beatrixpark van 14.00-15.30     Start bij de parkingang Boerenweteringpad (Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Aandacht voor Bomen: 3 februari, 3 maart, 7 april, 6 oktober, 3 november, 1 december; Artsenijhof: 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september. Info: Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@kpnmail.nl

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

T/m zondag 17 februari zijn de Beethovenstraat en de J.M. Coenenstraat afgesloten. Tram 5 en 24 worden omgeleid via Stadionweg, Amstelveenseweg en de Lairessestraat.

Tot eind maart 2019 inrichting Prinses Irenestraat tussen de Beethovenstraat en de Prinses Margrietstraat. De straat is afgesloten voor auto/fietsverkeer. Fietsers gaan via het fietspad langs de Strawinskylaan. Autoverkeer wordt omgeleid via de Prinses Margrietstraat en Willem Kesstraat. Lees meer

Fietspad tijdelijk omgeleid bij rechtbank Parnassusweg     Vanaf eind december worden fietsers en voetgangers bovenlangs geleid en wordt het fiets- en voetpad afgesloten. Dit is in verband met de veiligheid. Deze omleiding blijft tot medio maart 2019 van kracht. Fietsers en voetgangers worden middels borden geïnformeerd over de omleiding.

Bouw fietstunnel (zuidelijke deel onder treinsporen) tussen Antonio Vivaldistraat en Beatrixpark. Lees meer

Werkzaamheden Valley bouwdelen West en Zuid    Ook bij bouwdeel West is de -2 vloer gestort. In de eerste week van 2019 wordt op deze vloer gestart met de wanden en de kolommen. Bij bouwdeel Zuid vindt de stort van de -2 vloer op 9 januari plaats. Aansluitend wordt ook de -1 vloer gestort. Lees meer ook over bouwdeel Noord.

T/m 1 mei 2019 werkzaamheden t.b.v. EMA/Van der Valkhotel    Aanleggen kabels & leidingen Vivaldistraat e.o. tussen 7.00 en 16.00 uur. De werkzaamheden hebben gevolgen voor omwonenden. Lees meer

Werkzaamheden Weg en wijzigingen OV (lijn 4, 5 en 51)? Check voor vertrek een OV-reisplanner, zoals 9292.nl. Bekijk hier wat er in het eerste halfjaar gebeurt.

Werkzaamheden (nacht) aan het spoor donderdag 17 januari van 01.30 uur tot maandag 21 januari 05.15 uur. Advies: U kunt gebruikmaken van de omreisroute, de gewijzigde dienstregeling of de bussen. Zaterdag en zondag: Schiphol Airport is per trein niet bereikbaar; reis met R-Net bussen van/naar Amsterdam Zuid en Amsterdam Bijlmer ArenA (check in/uit bij NS en check in/uit bij R-Net) de dienstregeling is aangepast tussen Weesp en Amsterdam Zuid; reis van/naar Diemen Zuid met de NS-bus vanaf Duivendrecht. Lees meer

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
Aanvraag ingetrokken

Burgerweeshuispad 54, 1076 EP: voor het houden van een evenement ''De nacht van Amsterdam LIVE'' op 30 maart 2019.
Verlenging beslistermijn
IJsbaanpad 64 E, 1076 CW: voor het, na verwijderen van de woonark IJsbaanpad 64 E, oprichten van een woonark met behoud van bestemming daarvan tot één woning,
Aanvraag omgevingsvergunning
Willem Pijperstraat 48, 1077 XM: voor het veranderen van de begane grond, het herstellen van de fundering, het plaatsen van een terras aan de achterzijde en het veranderen van kozijnen in de voor- en zijgevel van het gebouw Willem Pijperstraat 48 met behoud van bestemming daarvan tot woning.
Aanvraag evenementenvergunning
Gustav Mahlerplein 14, 1082 MA: voor het houden van een evenement "The Public Domain" op 5 juli

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

08-01-2019 19-02-2019  Amstelveenseweg 594, Amsterdam kappen van 1 boom. Aanvrager: Stichting Waternet
07-01-2019 18-02-2019  Tommaso Albinonistraat 90, Amsterdam  plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing.
07-01-2019 18-02-2019  IJsbaanpad 12, Amsterdam  plaatsen van 2 reclame-uitingen aan het gebouw. Aanvrager: Olympic Hotel Vastgoed B.V.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
09-01-2019 20-02-2019  De Boelelaan 1117, Amsterdam  wijzigen van de brandcompartimenten op de 5de etage van het VUmc. Aanvrager: Stichting VUmc
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend
11-01-2019 22-02-2019  Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam  buiten reguliere werktijden  7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode (n): dinsdag 22 januari 2019, 19:00 uur tot woensdag 23 januari 2019 7:00 uur: -1 vloer Noord; vrijdag 1 februari 2019, 19:00 uur tot zaterdag 2 februari 2019 7:00 uur: -1 vloer West; vrijdag 15 februari 2019, 19:00 uur tot zaterdag 16 februari 2019 7:00 uur: -1 vloer Zuid. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.                                                                                                                                                     11-01-2019 22-02-2019  Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam   buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: – donderdag 7 maart 2019, 19:00 uur tot vrijdag 8 maart 2019 7:00 uur: begane grondvloer Noord; – woensdag 20 maart 2019, 19:00 uur tot donderdag 21 maart 2019 7:00 uur: begane grondvloer West; – dinsdag 2 april 2019, 19:00 uur tot woensdag 3 april 2019 7:00 uur: begane grondvloer Zuid. br. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.

 

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Beethoven, Dok, Flanken, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, Noordzone, Organisatie, OV, Publicaties, Strawinsky, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten, Zuidasgebieden.