Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 20

15 mei infomarktInformatiemarkt Zuidas en ZuidasDok

Wat gaat er gebeuren met station Amsterdam Zuid? Hoe gaat het nieuwe Mahlerplein eruit zien? Waar kun je wonen in Zuidas? Kan ik mij alvast inschrijven voor een studentenwoning? Hoe staat het met Zuidasdok? Nieuwsgierig naar de antwoorden op deze en nog veel meer vragen? Kom dan op donderdagmiddag 15 mei naar de informatiemarkt over Zuidas en Zuidasdok in het WTC. Tijdens deze informatiemarkt vertellen betrokkenen, zoals BPZ, u graag over de ontwikkelingen in en rondom Zuidas en Zuidasdok. Uiteraard zijn ook de projectmanagers van dienst Zuidas aanwezig om vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan. Datum: donderdag 15 mei 2014, Tijd: 16.00 – 19.00 uur, Locatie: WTC, Centrale Hal en Informatiecentrum, Dienst Zuidas, Strawinskylaan 59. U bent van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Bouwgroep Amstelwijck in Kop Zuidas

amstelwijckMet de ondertekening van een afsprakenbrief op woensdag 6 mei hebben gemeente Amsterdam (Dienst Zuidas) en bouwgroep Amstelwijck een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van een appartementencomplex in Kop Zuidas aan de Zuidelijke Wandelweg. Naar verwachting start de bouw van dit complex begin 2015. Blauw Architecten tekenden het ontwerp.

Van 16 mei tot 19 mei weekend werkzaamheden Gustav MahlerlaanGust Malh krt 2

gust Mlah mei krt 1Er wordt momenteel gewerkt aan de herinrichting van de Gustav Mahlerlaan, tussen de De Boelelaan en de hoofdingang The Edge (nieuwbouw Deloitte). Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit weekend werkt de aannemer ter hoogte van de De Boelelaan en is het nodig een deel van de Gustav Mahlerlaan volledig af te sluiten van 16 mei 20.00 uur tot uiterlijk 19 mei 05.00 uur, zie kaartje 1. Van 19 mei tot medio augustus begint een nieuwe fase van dit werk. Dit betekent een aanpassing van het werkterrein en hierdoor ontstaat een nieuwe verkeerssituatie, zie kaartje 2 (rechts). De Gustav Mahlerlaan is deels afgesloten. P2 en Acta zijn te bereiken via de De Boelelaan → Gustav Mahlerlaan. Het parkeerterrein en SC Buitenveldert zijn bereikbaar via de Parnassusweg → Gustav Mahlerlaan. Fietser en voetgangers worden langs het werkterrein geleid.       

Stremming Europaboulevard

19 – 22 mei ’s nachts 01.00 u – 06.00 u

23 mei 23.00 u – 26 mei 05.00 u

Weg- en spoorwerkzaamheden Prorail traject Almere- Schiphol

maandag 26 mei tussen 07.00 en 16.00 uur

dinsdag 27 mei tussen 07.00 en 16.00 uur

woensdag 4 juni tussen 06.00 uur tot 22.00 uur

Werkzaamheden aan het spoor: 21 juni 01.00 u – 23 juni 05.30 u

Voor het volledige overzicht klik hier.

Zuidastalk:”Kippen, kunstenaars en kantoren”

Op Thepostonline.nl is dit artikel van Klaas de Boer te lezen. “Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar Zuidas kenmerkt zich door de combinatie van groot- en kleinschaligheid. Op dit moment krijgt het kippenrondeel tegenover de RAI de meeste aandacht. Maar er zijn meer kleinschalige initiatieven. Doordat de bouw van kantoren op het terrein tegenover de RAI werd uitgesteld, kon het oude ROC-gebouw nog even blijven staan. Ik vroeg me af wie geïnteresseerd zou zijn om hier te komen. Nou, meerdere mensen. Architectenbureau Inbo meldde zich, een restaurant en een kinderopvangorganisatie. Op de kleinschalige ruimtes beneden kwamen vooral ICT’ers, creatieven en kunstenaars af. Broedplaats Old School was een feit. Dat het maar voor een paar jaar is, is voor de gebruikers geen probleem…”. Lees hier verder.

Kennisgevingen & Bekendmakingen van de provincie NH, gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Kennisgeving: voornemen tot voorbereiding bestemmingsplan Ravel nog niet ter inzage

Het Ravel-gebied wordt begrensd door de Beethovenstraat aan de westzijde, de A10 aan de noordzijde, de Antonio Vivaldistraat aan de oostzijde en De Boelelaan aan de zuidzijde. Het bestemmingsplan dient te voorzien in een adequate juridische regeling voor de nieuwe inrichting van het sportpark Goed Genoeg (AFC). Op de gronden ten zuiden en ten westen van het sportpark wordt de mogelijkheid geboden om een gemengd programma te realiseren van wonen, werken en voorzieningen. In het kader van het MER Zuidas – de Flanken is op een tweetal momenten de mogelijkheid geboden zienswijzen naar voren te brengen. Bovendien is er een Herzien Uitvoeringsbesluit voor het gebied Ravel in voorbereiding. Hierover wordt in de maanden mei en juni inspraak gehouden. De inspraak over het Herzien Uitvoeringsbesluit wordt bekendgemaakt in De Echo.

Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2014

De wijzigingen ten opzichte van 2013 zijn ondermeer:

bd. Geldig verklaren van parkeervergunningen bij parkeerplaatsen bij elektrische oplaadpunten op locaties waar een parkeerduurbeperking geldt of waar sprake is van een beperking van de geldigheid van deze vergunningen conform art 16 van dit uitwerkingsbesluit;

be. Ongeldig verklaren van parkeervergunningen voor een deel van de Fred Roeskestraat dat ligt naast de bebouwing van het Uitvaartcentrum;

bf. In artikel 17 (parkeerduurbeperking) is een lid 2 toegevoegd waarin de in Buitenveldert Noord ingestelde parkeerduurbeperking genoemd wordt. Lid 2 zegt: 1.Binnen het stadsdeel is in delen van Buitenveldert Noord een parkeerduurbeperking ingesteld van 3 uur. Lees  hier verder.

Aanvraag exploitatievergunningen voor een horecabedrijf

 • Gustav Mahlerlaan 24, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 16-894137;

De aanvraag ligt vanaf 12 mei 2014 gedurende twee weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvraag evenementenvergunning

 • Gustav Mahlerlaan 401, 1082 MK: voor het houden van een evenement "Private Shopping Event 2014" op 14 juni 2014 van 13:00 uur tot en met 18:00 uur. Dossiernummer 32-890930.

De aanvraag ligt vanaf 12 mei 2014 gedurende twee weken ter inzage bij op de President Kennedylaan 923. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken en sturen aan het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Aanvragen omgevingsvergunning bouw en milieu

 • A10-Zuid (KW-10)- 1276137, plaatsen taludtrappen T15 en T16 (22-04-2014);
 • Terrein De Boelelaan-Gustav Mahlerlaan- 1293953, kappen 132 bomen en verplanten 13 bomen (06-05-2014);
 • Terrein De Boelelaan 1105 –1283867 kappen 1 boom (10-04-2014);
 • Terrein Fred Roeskestraat 96 – 1286765, kappen 22 bomen (30-04-2014);
 • Terrein Gustav Mahlerlaan- 128115, oprichten tijdelijke sportaccommodatie voor een periode van 5 jaar (25-04-2014);
 • Terrein Parnassusweg 220A – 1275257, oprichten tijdelijke rechtbank en creëren parkeerplaatsen voor een periode van 5 jaar (02-05-2014);
 • Scheldeplein t/o 4, 10, 14 en 20 – 1283671, kappen 5 bomen (11-04-2014)

De aanvragen liggen nog niet ter inzage. Bron: De Echo, 14 mei 2014.

Verleende omgevingsvergunning bouw regulier

 • Fred Roeskestraat – 1237541- aanbrengen damwand (07-05-2014);
 • Zuidplein 12 – 1220507 maken van een entree in de gevel (25-04-2014);

Binnen zes weken na de dag van verzending van de beschikking kan een bezwaarschrift worden ingediend bij B&W, p/a de Bestuursdienst, Sector bedrijfsvoering, afd. Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Bron: De Echo 14 mei 2014.

Verleende omgevingsvergunning bouw uitgebreid

 • Antonio Vivaldistraat 15 – 1106497, in gebruik nemen gebouw met onderwijsfunctie, integraal kindercentrum (08-05-2014);

De vergunning ligt vanaf 15 mei gedurende zes weken ter inzage bij stadsdeel Centrum, Informatiebalie, Amstel 1. Beroep instellen doet u binnen zes weken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, afdeling voorlopige voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Bron: De Echo, 14 mei 2014.

Verleende vergunning hinder in de openbare ruimte

 • Europaboulevard 4, 1083 AD: voor het inhijsen van leggers bij het spoorviaduct RAI van 14 mei 2014 tot en met 26 mei 2014, de werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 22:00 uur en 06:00 uur, verzonden d.d. 30 april 2014. Dossiernummer 61-892872.

De vergunning ligt vanaf 19 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage op de locatie President Kennedylaan 923.  Bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan binnen zes weken uw bezwaarschrift naar Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning staanplaatsen

 • George Gershwinplein t/o 3, 1082 MV: voor het innemen van een tijdelijke staanplaats in de periode van 1 mei 2014 tot 1 november 2014 voor de verkoop van gerede etenswaren, verzonden d.d. 25 april 2014. Dossiernummer 70-875877.
 •  De Boelelaan ter hoogte van 900, 1081 HZ: voor het innemen van een tijdelijke staanplaats in de periode van 1 mei 2014 tot en met 1 november 2014 voor de verkoop van o. a. stews en salades e.d., verzonden d.d. 25 april 2014. Dossiernummer 70-874957.

De vergunningen liggen vanaf 12 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage op de President Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan binnen zes weken uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende vergunning werken in de openbare ruimte

 • Zuidelijke Wandelweg 30, 1079 RK: voor het werken in de openbare ruimte gedurende de periode van 15 mei 2014 tot en met 27 maart 2014, verzonden 30 april 2014. Dossiernummer 43-890744.

De vergunning ligt vanaf 12 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage op de Pr. Kennedylaan 923. Bent u het niet eens met dit besluit? Stuur dan binnen zes weken uw bezwaarschrift naar: Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, t.a.v. Afdeling Juridische Zaken, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam

In mei geregeld lunchconcerten, 12.00 uur in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

25 mei vogelexcursie in het Beatrixpark o.l.v. Theo van Lent. Aanvang 6 uur ’s ochtends!!!

Verzamelen op de brug bij de parkingang aan de Cornelis DopperkadeTheo van Lent zal tijdens de wandeling door het park letten op soorten en geluiden en vertellen over wat er het jaar door te zien en te horen is. Hij heeft vogelgidsen en een extra kijker bij zich. Aanmelden is niet nodig. Check bij twijfel ook de nieuwspagina van de site vrienden van het Beatrixpark. (Bron: nieuwsbrief voorjaar 2014 vrienden van het Beatrixpark)

25 mei Zuidas Run

Zondag 25 mei 2014 staat het Gustav Mahlerplein op de Zuidas de gehele dag van 11.00 – 17.00 uur in het teken van de Zuidas Run . Het evenement wordt omlijst door muziek en er zijn hapjes en drankjes.

26 mei, 19.00-22.00, debat Maak werk van gelijke beloning, De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2-8

Hoe kun je als organisatie beloningsverschillen herkennen en aanpakken? Experts en organisaties gaan hierover in discussie onder leiding van Jort Kelder. Met onder andere: Siebrand Bisschop (Senior Adviseur College voor de Rechten van de Mens), Keklik Yücel (Tweede Kamerlid en initiatiefnemer wetsvoorstel gelijke beloning) en Paulien Osse (Directeur Loonwijzer).Georganiseerd door WOMEN Inc..

27 mei 2014, 12:30-13:00 uur lunchconcert, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

Vida Maticic, sopraan en Yamada, piano.

1 juni Amstellanddag

Voor de 8e keer staan op meer dan 50 locaties in Amstelland de deuren voor u open. De jaarlijkse Amstellanddag trekt honderden belangstellenden, die zich na de feestelijke opening vanaf de buitenplaats Wester-Amstel verspreiden over het gebied.  Op hun website vindt u meer informatie.

5 juni 14.00-17.00 uur straatvoetbaltoernooi

Ieder jaar organiseert Zingeving Zuidas een groot straatvoetbal toernooi. Daarbij vormen advocaten, bankiers en consultants van de Amsterdamse Zuidas een team met scholieren van verschillende (VMBO) colleges uit Amsterdam.

Iedere tweede zondag van de maand Pure markt in het Amstelpark            

Eerstvolgende 8 juni. 

14 en 15 juni, 13.00-20.00 uur, Zonnewende, open weekend VU Hortus, Van der Boechorststraat 8

Met rondleidingen en workshops.

 

Lees verder over: Weekberichten.