Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 20

19 mei Thema-avond nr 2 uit de serie 1, 2, 3 op het Dok- 19.30-21.30 uur in het Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112

Bewoners uit Zuidas en Buitenveldert! U bent van harte welkom op deze avond waarop Justus Uitermark en Stan Majoor onze gastsprekers zijn. Zij gaan in op de vraag hoe bewoners invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van de openbare ruimte in de buurt en wijk Zuidas/Buitenveldert. Justus is bekend van sociale vraagstukken en hij noemt Wikitopia -het voorbeeld van zelforganisatie-. Stan Majoor is -de kenner- van Zuidas en stedelijke vraagstukken. Hij plaatst Zuidasdok in breder perspectief en geeft voorbeelden van elders. Met discussie en debat. Neem uw suggesties mee! Vooraf aanmelden verzekert u van een plaats. Mail naar bpz@wocbuitenveldert.nl. Lees alvast over Zuidasdok in het artikel Democratie of bureaucratie? dat in de wijkkrant van juni verschijnt.

Besluit van de gemeenteraad: aanvullende investeringen Zuidasdok

* bijdrage van € 4.063.000,- incl BTW (pp 2015) plus de eenmalige afkoop van onderhoudskosten van € 375.963,- incl BTW voor het voorgestelde pakket van aanvullende, bovenwettelijke geluidsmaatregelen;
* voorinvestering van € 1.570.000,- inclusief BTW (pp 2015) in de fundering van de Daklaan ter hoogte van de Minervapassage en de Brittenpassage;
* voorinvestering in de fundering t.b.v. een 5e en 6e spoor door het Rijk.

Beleef de valkenvlucht op 18 mei! & Fietsexcursie 2 juni

18 mei van 17.00 tot 19.00 uur vindt de opening plaats in de entreehal van WTC toren H, Zuidplein 142. Gasten kunnen tijdens de opening de virtuele vlucht van de slechtvalk beleven. Ook kan men de phenological clock bekijken die de ontwikkeling van het ecosysteem weergeeft tot 2030, en de rotssculpturen die Silvan Laan ontwierp voor Probiotica voor de Zuidas. 
Fietsexcursie en finissage – donderdag 2 juni: start om 15.30 uur in de VU Hortus Botanicus (van der Boechorststraat 8). Via de slechtvalkennestkast aan het ABN AMRO-gebouw eindigen we op het Zuidplein voor een meet and greet met de kunstenaar en Tomo Savic van 17.00 tot 19.00 uur. Graag tijdig opgeven voor de fietsexcursie bij peregrine@mountzuidas.nl (kosteloos).

Lees het Hello Zuidas Magzine van mei 2016 hier. Met o.a. een foto-impressie van de Meet & Greet Zuidas, Ken uw buren en de agenda.

Bouw VUmc Imaging Center Amsterdam van start

"Op 10 mei sloegen Wouter Bos en prof.dr. Bob Pinedo de eerste paal van het VUmc Imaging Center Amsterdam op de Zuidas. Hierin komt een hightech radio-chemisch laboratorium (TracerCenterAmsterdam) voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapie op maat. Vanaf 2019 biedt het VUmc Imaging Center – naast het lab – onderdak aan de modernste scanners en lasers voor behandeling en onderzoek." bron Dienst Zuidas

21 mei Thomaskerk 50 jaar

Bekijk het hele programma met o.a. poëzie, muziek en een lezing over de architectuur van de kerk, Het duurt van 13.30-17.30, in de Pr Irenestraat 36

Zuidas en Panama Papers

Het Parool berichtte: Amsterdam en voornamelijk Zuidas vaak genoemd.

Luchtkwaliteit Amsterdam

Die is slecht volgens de meetresultaten in het rapport van Milieudefensie. Lees vanaf blz 12 over de metingen in Amsterdam.

Bestemmingsplan Vivaldi en vervolgprocedure

Het bestemmingsplan Vivaldi is ter vaststelling geagendeerd voor het college van B&W van 17 mei vervolgens zal het bestemmingsplan ter advisering worden voorgelegd aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening op 15 juni. Besluitvorming in de Raad is gepland op 22 juni 2016.

18 mei vergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30 tot 17:00 uur en eventueel van 19:30 tot 22:30 uur, De Rooszaal

Met op de agenda o.a.bij tkn 4 vragen over vergunning Kingsland; bij 5 evaluatie Programmeringsoverleg RAI beraad Brief evaluatie motie RAI-beraad met aanbevelingen ; tkn 11 het BLVC-kader Zuidas. (BD2016-005941). 1. Brief aan raadscommissie RO BLVC-kader (Bijlage | 375.7Kb), 2. BLVC-kader Zuidas def 25-2-2016-2 (Bijlage | 6.6Mb) en Commissie Flap (Voordracht | 25.9Kb).

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Aan de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium – parkeergarage en fietspad afgesloten     Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft wel open.  

In mei werkzaamheden A10-Vivaldistraat gereed     Opruimen in mei. lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Download de bewonersbrief (PDF, 107 kB) voor meer informatie.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Aanvraag evenementenvergunning

* Beatrixpark, 1077 WV: voor het houden van een evenement "Viering Beatrixpark" op 22 juni 2016. Dossiernummer 2016-17476.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam o.v.v. het dossiernummer.

Aanvraag omgevingsvergunning

* Beethovenstraat 84, 1077 JN: voor het veranderen van de begane grond en kelder met bestemming daarvan tot een horeca IV, ingekomen d.d. 22 april 2016. OLO-nummer 2307291. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u of een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Verleende exploitatievergunning

* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 12 mei 2016. Dossiernummer 2016-16935. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift.

ODNZKG

Verleende omgevingsvergunning

* betreft een vergunning voor het gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van de begane grond met bijbehorende buitenruimte tot kinderdagverblijf (Gershwin gebouw). Aanvrager: Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund N.V. Zaaknummer: 222201.

* betreft een vergunning voor het oprichten van een kademuur en vlonder. Verzenddatum beschikking: 9 mei 2016. Zaaknummer: 486181.

Waterschap

* Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van 3 duikers, een riolering en een voormetseling voor een kademuur ter hoogte van De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam – AGV – W-16.00742.

* Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een tijdelijk fiets- en voetpad tussen de Rai en Station Rai, Amsterdam – AGV – W-16.01268.

 

tot 30 juni Foto-expositie Zo Zuidas in Baut Pr. Irenestraat 31-33

“Bij BAUT Zuidas foto's te zien van Peter Boer, fotograaf van Het Financieele Dagblad. Hij werkte de laatste maanden aan een serie: 'Zo Zuidas', waarbij hij de Zuidas en zijn ‘bevolking’ vastlegde. De mooiste beelden uit deze serie zijn te zien op grote doeken in BAUT Zuidas. Eén van de foto’s is bovendien te koop.” bron: facebook

16 mei – 2 juni – Mount Zuidas op werkdagen van 13.00-17.00 in de lobby toren H van het WTC, Zuidplein 142 en in de Botanische tuin VU     Een tijdelijk kunstproject van kunstenaar Silvan Laan. Maak de virtuele vlucht van de Valken mee. Het project is mede mogelijk gemaakt door de gemeente en Hello Zuidas. Ook presenteert de kunstenaar zijn plan om middels "probiotica voor de publieke ruimte" de biodiversiteit van de alpiene stad naar een hoger plan te brengen. In de botanische tuin van de VU is onderzoek gedaan naar de potenties voor de alpiene stad; hier is een prototype te bezichtigen van de rotssculpturen die fungeren als probiotica voor de publieke ruimte. VU Hortus, Van der Boechorststraat 8. lees verder

24 mei 2016, 12:30-13:00 uur Roijackers & de Man in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Emma Roijackers, viool en Laurens de Man, piano. Zij spelen werken van Schubert en Brahms

26 mei  WTC lunch concert: PIGALLE44 @ WTC Amsterdam Central Hall 

26 mei Lunchconcert, 12.30 – 13.00 in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

30 mei publieksbijeenkomst AccessEurope@ de Nieuwe Poort      Samen met ACCESS EUROPE grijpt De Nieuwe Poort de gelegenheid aan voor publieksevenementen, met onderwerpen die zowel voor de wetenschap als het bedrijfsleven aan de Zuidas van belang zijn. Het thema is: “Ask not what Europe can do for you but what YOU can do for Europe". De entree is vrij, wel aanmelden lees verder 

5 juni IVN wandeling in de Artsenijhof Beatrixpark 14.00-15.30 uur     Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. In de Artsenijhof zijn honden, ook aangelijnd, niet toegestaan. Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen. Als het onverhoopt niet doorgaat staat dat op de site van het IVN en van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark. Henk Wolters 020-6644506.

5 juni 2016 de 10e Amstellanddag      Vanwege het jubileumjaar van de Stichting Beschermers Amstelland, een extra uitgebreid programma met een Kunstroute en een Bootdienst.

In het Amstelpark kunt u genieten van muziek op prachtige Stadshout Paviljoen en een voorjaarsmarkt met tot nu toe als deelnemers de Boekenpaal, IVN Amsterdam en het NMTeam Zuid. lees meer

12 juni Zuidas Run op Gershwinplein     “Zuidas Run vindt plaats op zondag 12 juni. De afgelopen jaren startte en finishte dit evenement vanaf het Gustav Mahlerplein. Na de herinrichting is dit plein niet langer geschikt voor een dergelijk evenement. Op advies van Gemeente Amsterdam en Hello Zuidas is gekozen voor voor het Gershwinplein. Op de Gustav Mahlerlaan zal verkeer de gehele dag gestremd zijn", aldus dienst Zuidas. bron: bewonersbrief 

Lees verder over: Organisatie, Thema-avonden, Weekberichten.