Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 20

Wat vindt u van wonen in Amsterdam? reageer uiterlijk 18 mei
Geef een reactie op het Concept Woonagenda 2025, dat nu ter inspraak ligt. Lees de woonagenda_2025_versie_april_2017. Reacties stuurt u per e-mail via woonagenda@amsterdam.nl onder vermelding van “inspraakreactie Woonagenda” of; per post naar: Gemeente Amsterdam, afdeling Wonen o.v.v. “inspraakreactie Woonagenda”, Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam. Vermeld bij uw reactie uw naam, e-mailadres en adresgegevens.

Nieuwsbrief Amsterdam 11 mei 2017 editie Zuid met o.a. erfpacht collegebesluit, tool werkt weer lees meer

17 mei Meet & Greet voor Zuidas-bewoners van 19-21 uur, Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststraat 8        Bericht Zuidas: “Met o.a. een toelichting van de directeur van het ABN AMRO-paviljoen op de bouwplannen voor het circulair gebouwde paviljoen en luistert graag naar uw ideeën voor een programmering die bij u past” lees meer

17 mei 16.30 opening @ Cyclespace  "Als trotse partner van Cycle Space, nodigt Hello Zuidas u uit voor de opening van het Cycle Space paviljoen naast de ingang van station Zuid aan het Mahlerplein, U kunt zich aanmelden via servicepoint@hellozuidas.com. Uit het persbericht: “Dan gaat het deelfietssysteem Hello Bike live bij nieuwe paviljoen CycleSpace Zuidas. Vanuit een tijdelijk glazen paviljoen op het Mahlerplein wil CycleSpace een antwoord geven op MAAS, een abonnement op mobiliteit, waar het vaak gaat over de zelfrijdende auto. Wethouder Pieter Litjens verricht de openingshandeling voor CycleSpace en geeft het startschot voor de Hello Bike.”
Fiets ook veilig, blijf offline – gebruik de app lees meer

20 mei Dag van de Bouw met excursies in Zuidas van 10.00-16.00 uur    Bericht Zuidas: “Tijdens deze dag kunt u in Zuidas excursies maken naar bijzondere bouwplaatsen. Als u er snel bij bent kunt u zelfs een kijkje nemen onder de grond. bekijk het Programma Dag van de Bouw Zuidas  Inschrijving Excursie Tunnel Mahlerplein via Info@zuidas.nl. Vermeldt in de mail uw naam, adres en mobiele nummer. En het aantal mensen waarmee u wilt deelnemen.” 

Bouw Imaging Center vordert     Bericht van VUmc:“De bouw van het VUmc Imaging Center Amsterdam, tussen het ziekenhuis en de hortus op de Zuidas, vordert volgens schema. Een jaar geleden werden de eerste palen geslagen en inmiddels zijn de uiteindelijke contouren van het gebouw goed zichtbaar.” lees meer

ArtZuid op het Gershwinplein met het kunstwerk Enlightened Universe
Het kunstwerk van de Spaanse kunstenaar Cristóbal Cabarrón (72), bestaande uit 1800 vlakken werd op de  Zuidas in elkaar gezet door zijn 3 zonen, Cris, Antonio en Juan en ingenieur Francisco. Het kunstwerk is door Cabarrón gemaakt in het kader van 70 jaar Verenigde Naties. Bron: Cobouw

Joseph Klibansky op bouwdoek voor Gershwin Brothers aan de Buitenveldertselaan
Bericht op adformatie.nl: Het kunstwerk van 700 m² is te zien op gebouw 'Gershwin Brothers' aan de Zuidas. 

Nieuws uit B&W week 19
“Ruimtelijke Ordening: “Het college neemt kennis van het Financieel Perspectief Zuidas Amsterdam Eindejaarsrapportage2016. Hierin staan de belangrijkste realisatiecijfers voor 2016. Hier blijkt onder andere een positieve kasstroom van € 62,5 miljoen.
Het college van B&W stemt in met het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord. Het is een herziening van het eerdere uitwerkingsplan, omdat uit de bouwaanvraag en daaropvolgende omgevingsvergunning blijkt dat er een lager programma (vierkante meter kantoor, hotel, horeca en overige voorzieningen) wordt gerealiseerd dan er in Kenniskwartier Noord mogelijk is. Door de herziening is het mogelijk om elders binnen Kenniskwartier Noord het resterende programma te realiseren.”

22 mei bijeenkomst Campagne voor duurzaam verkeer door en voor Amsterdammers in Theater Frascati, Nes 63, aanvang 19.00 uur
Amsterdamse wegen zijn dichtgeslibd door alle auto's, scooters, vrachtwagens en touringcars. Ze zorgen voor vervuilde lucht en nemen ruimte in waar voetgangers en fietsers naar snakken. Daarom organiseert een groep Amsterdammers een bijeenkomst om acties op te zetten die van duurzaam verkeer hét verkiezingsthema van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 maken. Meld je aan voor de bijeenkomst via geefmijmaar@schoneluchtenruimte.amsterdam. lees meer


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum

Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het formulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59. Iedere werkdag geopend van 9.00-17.00. Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

1 t/m 19 mei werk aan de weg in Leonard Bernsteinstraat (woongebouwen Intermezzo)
De werkzaamheden vinden plaats aan het 1e deel van de Leonard Bernsteinstraat. De straat krijgt een nieuwe inrichting waar trottoir en rijbaan gescheiden zijn. De toekomstige Albert Heijn krijgt een aparte laad- en losplek in de straat. In deze eerste fase wordt gewerkt tussen de Gershwinlaan en de entree van de parkeergarage van Miles en Django. Het kinderdagverblijf en de parkeergarage zijn dan bereikbaar vanaf de Gustav Mahlerlaan. De hoofdentree van Miles Building is bereikbaar via de Leo Smitstraat en George Gershwinlaan. bron: Infocentrum Zuidas Amsterdam

Het fietspad Jachthavenweg is voorlopig nog afgesloten ivm een boring van kabels en leidingen onder de Schinkel door. Dit werk is onderdeel van de voorbereidingen op de start van het Zuidasdok. De boring is klaar maar de nieuwe kabels en leidingen worden op dit moment nog gekoppeld aan de bestaande in de directe omgeving en dat neemt nog veel tijd in beslag. Vervolgens zal van 2 oktober 2017 t/m 31 maart 2018 het Piet Kranenbergpad worden verlaagd en verbreed. Het is nu nog niet geheel duidelijk of fietsverkeer er dan langs kan. Na het afronden van de werkzaamheden Piet Kranenbergpad is het waarschijnlijk dat de aannemer van Zuidasdok (Zuidplus) het terrein gaat gebruiken. bron: Zuidas

Werkzaamheden Atrium in mei betonstorten en vlinderen
Uit de nieuwsbrief: “Parkeergarage: Het deel van de parkeergarage langs de Strawinskylaan nadert zijn voltooiing, en gaat gefaseerd in gebruik, in mei kunnen de eerste auto’s hier parkeren. In het deel van de garage langs de Parnassusweg ( fase 2) zijn we bezig met de betonconstructie en het storten van de vloeren. Ook in mei zullen we nog een aantal keer overdag betonstorten en daarna volgt het vlinderen.  Voor het vlinderen hebben we een vergunning om buiten reguliere werktijden in de avond/nacht door te kunnen gaan, als dat nodig is. De planning is dat eind mei de ruwbouw gereed is, daarna begint het afbouwen van de garage. De damwanden in dit deel van de garage (direct langs de Parnassusweg) blijven in de grond. Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl. Lees meer in April '17 nieuwsbrief omgeving Atrium Zuidas (NL)-2

Werkzaamheden ABN AMRO Mahlerplein t/m 16 juni aanleg warmte/koude bron
“Vanaf 15 mei wordt gestart met het aanleggen van de bron. De aannemer richt hiervoor een bouwlocatie in op het Gustav Mahlerplein (zie figuur). De terreininrichting, diverse straatlantaarns en de lange banken, zullen worden verwijderd. Het bouwterrein zal met hekken worden afgezet. De werkzaamheden in deze fase worden rond 13 juni afgerond. Heeft u tijdens de werkzaamheden klachten en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Michiel Flikkema (michiel.flikkema@iv-bouw.nl).” bron: burenbrief ABN AMRO

De De Boelelaan Oost werkzaamheden fase 3/4, mei 2017 (zie brochure_de_boelelaan_oost_def_nl-2 pdf)   “Tot eind 2017 zijn er minder rijstroken beschikbaar. Vanaf dinsdag 9 mei is de Tommaso Albinonistraat weer open. En tijdens de laatste week van mei gaat de aannemer het werkterrein dat nu aan de noordzijde van de straat ligt, verplaatsen naar de zuidzijde.” bron: Zuidas Plan uw reis via google

vanaf 1 april  t/m augustus 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat      Bericht Zuidas: “april – augustus 2017: Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool en van maart – augustus: sloop en nieuwbouw Openluchtschool en maart – augustus: inhuizing De Fred.” bron: Zuidas

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel  lees meer

t/m 26 mei werkt Prorail ‘s nachts van 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid        Treinperron spoor 3 en 4 en Stationshal o.a. verlengen perronkappe. Deze werkzaamheden vinden drie nachten per week (22.00 tot 06.00 uur) plaats en kunnen geluidshinder veroorzaken.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en stadsdeel
Ingetrokken omgevingsvergunning
* IJsbaanpad 4 tot en met 6, 1076 CV
: de op 11 mei 2015 verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van de brandcompartimenten in het gebouw met bestemming daarvan tot sport medisch centrum, het veranderen en vergroten van de entree en het maken van een buitensportruimte op het dak van het gebouw IJsbaanpad 6. De intrekking heeft betrekking op het veranderen en vergroten van de entree en het maken van een buitensportruimte op het dak, ingetrokken d.d. 4 mei 2017. OLO-nummer 1598565.

Verleende vergunning uitbreiden terras
* Europaplein 2, 1078 GZ:
voor het uitbreiden van een terras. Dossiernummer 2017-23025.
Aanvraag exploitatievergunning
* George Gershwinplein 6, 1082 MV
: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf met terras
* Gustav Mahlerlaan 12, 1082 LS: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras
Instellen tijdelijke besluiten – Kop Zuidas o.a.: dat de komende jaren veel bouwactiviteiten staan gepland in Kop Zuidas; dat de Gaasterlandstraat voor de bouw van de kavels naar het zuiden wordt verlegd; dat de entree van het gebied Kop Zuidas reeds een 30km-zone en parkeerverbod zone is; dat ten zuiden van de Gaasterlandstraat een aansluiting op het bestaande fietspad van het Rozenoordpad is gerealiseerd; lees meer

Provincie      Beleidsregel wonen en vliegen 20 Ke-contour Schiphol Noord-Holland lees meer

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
geen


niet 11 mei maar 18 mei Zuidas Hakken & Pakken Run Van 12.00 – 12.45 uur op de Zuidas. lees meer

13 mei – 25 juni Tust me, I am an Artist, groepsexpo in het Glazenhuis, Amstelpark        Waag Society en Zone2Source presenteren performances en d groepstentoonstelling Trust me, I'm an Artist, waarin wordt onderzocht hoe kunst een rol kan spelen bij ons begrip en onze perceptie van ethische complexiteit en ambiguïteit rondom nieuwe (bio)technologieën. De tentoonstelling wordt geopend op 13 mei 13:00 – 16:00. lees meer

16 mei gratis Filmvoorstelling ‘A Plastic Ocean’ in RAI Theater      “RAI Amsterdam en de Plastic Mining Cooperation organiseren dinsdag 16 mei om 19:30 uur in het RAI Theater de gratis filmvoorstelling ‘A Plastic Ocean’. Een film die op aangrijpende wijze aandacht vraagt voor één van de grootste uitdagingen van de moderne tijd: de plastic soep in de oceaan! Iedereen is welkom. bestel gratis entreekaarten

18 mei 17.45,KING OF THE BELGIANS in hoofdgebouw KC07, De Boelelaan 1105      Komisch drama. Regie Peter Brosens en Jessica Woolworth. Ronald Kroeze, universitair docent Politieke Geschiedenis, verzorgt een nagesprek. Kaarten bestelt u hier.

19 mei t/m 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017       “ARTZUID 2017 sluit aan bij het themajaar Van Mondriaan tot Dutch Design en laat de invloed van De Stijlbeweging op de naoorlogse Nederlandse beeldhouwkunst zien. 19 mei feestelijk openingsprogramma van 17.00 – 19.00 uur, bij het ARTZUID Paviljoen, t.o. Minervalaan 1.  lees meer

20 mei- 30 jul – ArtZuid 2017: Eiji Watanabe, Yutaka Matsuzawa en Okamoto Mitsuhiro in Art Chapel, Prinses Irenestraat 19. Met zijn werk, een installatie van bloemen en vlinders, reageert hij op het Beatrixpark.

Tot 21 mei bij de Groene Loper voor het Rietveldhuisje in het Amstelpark expositie ‘Lentesneeuw in beeld & poëzie’ door Maartje Jaquet en Ronald M. Offerman. lees meer en download de wandelroute

20 en 21 mei 10.30 – 18.00 uur Fête de la Nature, viering 45 jaar Amstelpark        De vierde editie van Fête de la Nature, het grootste grassroots natuurfestival van Nederland. De missie van dit festival is: zo veel mogelijk mensen een dagje in de natuur brengen. Organiseert u ook een leuk natuurfeestje? stuur dan een berichtje aan Vereniging Vrienden van het Amstelpark p/a Gerard Doustraat 133, 1073 VT Amsterdam of mail naar Lilian@NMTzuid.nl. lees meer

23 mei 2017, 12:30-13:00 uur lunchconcert door Duo Ebano, Paolo Gorini, piano en Marco Danesi, klarinet. Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

31 mei – 5 juni Kunst RAI en 1 juni Curious Fair      Antwerpse galerieën en hun aanhang zullen een interessante bijdrage leveren aan de komende KunstRAI. En: Galerie QLICK Editions zal weer een avond organiseren waarbij de KunstRAI tot 12 uur ’s nachts openblijft.
RAI, strandzuid en nieuwe faciliteit bij RAI: Het nieuwe Strandzuid, gelegen tussen RAI Amsterdam en het Beatrixpark, is open en Sixt flagstore in het RAI-gebouw. 

11 juni Zuidas Run      Er wordt gelopen ten behoeve van onderzoek naar de ziekte multiple sclerose (MS) van het VUmc. Schrijf je in voor Zuidas Run 2017.

11 juni van 11:00 – 18:00 uur Pure markt in het Amstelpark

Lees verder over: Gershwin, Inspraak, Kunst & Cultuur, RAI, VU(mc), Weekberichten.