Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 20

Heb je een leuk plan en zoek je ondersteuning? Het Fonds voor Zuid is er voor iedereen die wil bijdragen aan Zuid om de buurtblijheid te vergroten! Hier kun je geld aanvragen voor een project dat je in Amsterdam Zuid wilt organiseren. Het Fonds voor Zuid ondersteunt kleinschalige buurtinitiatieven die als doel hebben om het stadsdeel mooier, groener, veiliger, kleurrijker of schoner te maken. Elke maand is er een verse aanvraagronde. Heb jij een goed idee voor je buurt? En heb je daar geld voor nodig? Beantwoord dan enkele vragen over jouw plan. Ga hiervoor naar de knop aanvragen op de website van het fonds.
 
Lees hier het wijkkrantartikel van juni  ‘Zuidas wordt volwassen’ geschreven door de voorzitter BPZ, Cisca Griffioen.

Berichten van Zuidas:  * Veel perronopgangen in nieuw station Amsterdam Zuid    Het nieuwe station Amsterdam Zuid krijgt veel meer (rol)trappen en liften dan het huidige station. Dringen om het perron op of af te komen is dan verleden tijd. Frank Bouwman en zijn collega’s ontwierpen de nieuwe opgangen. Een complexe opgave. Lees meer
* Zuidas krijgt een weekmarkt     Vanaf 2 september 2021 is het donderdag marktdag in Zuidas. Maximaal dertig marktkramen, met de nadruk op levensmiddelen, bieden vanaf dan op het Gershwinplein hun verse waar aan. De markt is een proef die in ieder geval anderhalf jaar duurt. Lees meer
* Woningen en kantoren op plek tijdelijke rechtbank   De gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf werken plannen uit voor woningen en kantoren op de plek waar nu de tijdelijke rechtbank staat. Omdat de nieuwe rechtbank begin mei in gebruik is genomen, komt deze kavel vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Lees meer
* Monument dankzij een gezond portie wrok   Een ‘prettig moeilijke jongen’ wordt in 1943 van het Ignatiuscollege getrapt wegens belediging van een leraar. Uitgerekend hij zou een alternatief bouwen voor deze school: het Sint-Nicolaaslyceum. Twee monumentale gebouwen herinneren eraan. Lees meer

Reshaping de Noordzone drukte in woonbuurten?
Het gebied tussen het Zuideramstelkanaal en de ring A 10 aan de noord en zuidzijde en van oost naar west de begraafplaats Buitenveldert aan de Fred. Roeskestraat en de Beethovenstraat wordt de komende jaren in deelgebied Strawinsky en Parnas en Beethoven een omvangrijke bouwplaats met alle mogelijke overlast van dien.
In de afgelopen periode zijn al op diverse plekken in deze Noordzone voorbereidende stappen gezet in de ontwikkeling, uitvoering en het gebruiksklaar maken van gebouwen. Zuidas deelde haar kennis door buurtgericht groepen te informeren. Maar vanwege de online bijeenkomsten die voornamelijk met direct omwonenden werden gehouden is de totale omvang van de activiteiten in dat gebied een beetje uit het zicht geraakt terwijl er straks allerlei bouwstromen gelijktijdig zullen plaatsvinden. Bewoners weten dat planningen van papier een andere taal spreken dan de aanblik van smalle straten in woonbuurten vol met vrachtwagens die af en aan rijden om materialen gereedschappen en machines te lossen en in te nemen.
De reshaping is een onderwerp dat zich bij uitstek leent voor een themabijeenkomst maar die kunnen we waarschijnlijk in het najaar pas weer organiseren. Hieronder alvast een summier overzicht:
* Voor Parnas (zie boven) staan verschillende woon/werkgebouwen in de planning zoals het Parnas Ensemble (kavel C2 en C3 nu tijdelijke rechtbank) en om tot een groene campus te komen, wordt voor de oude gebouwen van de rechtbank ook een herbestemming onderzocht. De bestuurlijke besluitvorming, planvorming en aanbestedingen zijn in voorbereiding. Zie het artikel hierboven en de presentatie.
* Aan de andere kant van de Parnassusweg in het deelgebied Strawinsky gaat een ontwikkelaar aan de slag met het voormalige AICSgebouw dat nu is omgedoopt tot PI59. Achter de nieuwe gevel krijgt het kantoor een ‘open en ultra moderne’ functionele inrichting. In 2023 is het gereed. Kijk hier.
* In het noordelijke deel van Strawinsky komt de tijdelijke halte van de Amsteltram aan de Van Beinumstraat. Zuidasdok stelt het terrein ter beschikking aan het project Amsteltram zodra het wordt vrijgegeven door de aannemer van 2Amsterdam. Dit bouwproject – de vernieuwing van twee torens tot hotel en kantoor, neemt nu nog ruimte in beslag. Volgens de huidige planning is 2Amsterdam in de zomer 2021 klaar.  
* Terug naar de Pr. Irenestraat. Daar staat het Strawinksyhuis dat eveneens gerenoveerd wordt en aangepast aan de eisen van de tijd en duurzaamheid. Ook hier is de gevel open en transparant met veel glas aan de zijde van het Amaliaplein. De bouw start in juni 2021 en is in 2022 gereed. Lees meer en bekijk hier de nieuwe aanblik van de straat.
* Schuin achter dit deel onder de snelweg komt de in aanbouw zijnde Brittenpassage. In augustus 2021 worden hier twee dakdelen aangebracht op de recent geconstrueerde landhoofden. Lees meer
* Van de fasering Minervapassage is recent een presentatie update Zuidasdok gehouden voor de bewoners van de Irenebuurt. Kijk hier. De uitbreiding van station Zuid gaat dus in fasen geschieden. Alles is er op gericht om buurten, gebouwen en voorzieningen in dit centrumgebied goed bereikbaar te houden.
* Het WTC-complex aan de Strawinskylaan hoek Beethovenstraat heeft recent uitbreidingsplannen bekendgemaakt die gerealiseerd kunnen worden voor aanvang van de werkzaamheden van de noordelijke tunnel van de A10. Het besluitvormingstraject moet nog van start gaan maar de gemeente heeft geen bezwaren.  Lees meer plus 20210419 Verslag informatiebijeenkomst WTC uitbreiding en presentatie 20210419 Presentatie informatiebijeenkomst WTC uitbreiding-1 plus de 20210402 Raadsinformatiebrief WTC Torens A-C.
* Aan het eind van de Pr. Irenestraat net over de Beethovenstraat staan het convict en de kapel die gerenoveerd worden voor huisvesting van het conservatorium. Daartegenover komen apartementengebouwen Beethoven 2 aan de Beethovenstraat. Samen met omwonenden werd recent gekeken naar o.a. de uitbreiding voor de huisvesting van het conservatorium maar vooral ook de groene invulling van de omgeving. Lees meer en over het monument.
Het gebied Parnas-Strawinsky- station Zuid- Beethoven- Beatrixpark en Irenebuurt is dus nog lang lang niet voltooid maar ‘bruist’ de komende jaren van bouwactiviteiten.

Bericht in OV Drie keer minder OV-reizen dan normaal tijdens coronacrisis: "Nederlanders gebruikten sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar drie keer minder het openbaar vervoer vergeleken met de periode voor corona. Dat komt naar voren uit cijfers van OV-chipkaartbedrijf Translink. Vervoerders hopen dat passagiers…" Lees meer

De Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder mei 2021 met o.a.  Enquête natuur- en recreatiegebied de Oeverlanden gemist!, Kabouterpad wijzigt, en vrijwilligers gezocht, maar ook; gedurende de maand december 2020 hebben studenten aan de HAS Hogeschool te 's-Hertogenbosch in opdracht van de gemeente Amsterdam een onderzoek gehouden over De Oeverlanden. De resultaten van de enquête vindt u hier. Lees meer 

ARTZUID opbouw gestart tweede fase start 14 juni 2021 en Thomas tour
De opbouw van de 7de editie wordt gecoördineerd door SAAN Transport uit Diemen. Net als voorgaande jaren werken ze met Nedabo beton uit Rheden en onze vaste installateurs Peter Sas en Michel Hoppen. Lees meer in de nieuwsbrief. Doneer een Tikkie of zelf overmaken kan ook, via rekeningnummer NL11ABNA0590068628, t.n.v. Stichting Art Zuid, voor het kunstwerk van Marieke Bolhuis dat bestemd is voor het Amaliaplein. Lees meer
En: Vanaf eind mei 2021 biedt De Thomas de ThomasTour aan: een gratis audiotour-wandeling door het pand aan de Prinses Irenestraat 36. Wat vindt u allemaal in hun huis? Eind mei vindt u op deze pagina meer informatie. Wilt u de Tour volgen? Kom vanaf 1 juli 2021 naar De Thomas en scan daar met uw eigen mobiele telefoon of tablet de QR-code voor de Tour. U luistert dan naar het verhaal van de achtergrond van het ontwerp, het verhaal van de architect en de verhalen van de kunstenaars, die artefacten in het pand hebben gebracht. In de zomer van 2021 treft u ook ‘Origins’, van kunstenaar Ivan Cremer aan in De Thomas. Deze opstelling is onderdeel van ARTZUID 2021.

Nieuwsbrief Amsterdam 20 mei met o.a. gratis compost bij inleveren groenafval op afvalpunt en Amsterdamse parken (o.a. Amstelpark) krijgen parkconciërge Lees meer

Bericht op gemeente.nu: ”Burgerfora zijn cruciaal om inwoners bij de energietransitie te betrekken, adviseerde onlangs de commissie-Brenninkmeijer. Gemeenten zien dat toch anders. ‘Een burgerforum is beslist niet de oplossing voor alles. Laat de keuze aan gemeenten zelf.‘“ Lees meer

Nieuws uit B&W week 20
Bij RO: Het college van B&W geeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Grondwaterneutrale kelders’ vrij voor ter inzagelegging. Met het ontwerpbestemmingsplan wordt voor het bouwen van kelders de eis van grondwaterneutraal bouwen juridisch planologisch vastgelegd. Hier vindt u verschillende documenten over dit onderwerp.

* 26 mei stadsdeelcommissie in de wijk Buitenveldert/Zuidas De agenda vindt u hier. Op de agenda o.a. Parkeren Ouderen in Zuidas. Met korting parkeren voor bezoekers is een ?.
* 27 mei Besluitvormende raadsvergadering 13.00 uur en 19.30 uur met op de agenda o.a. vaststellen bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening en Vaststellen Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid  Lees meer 
* 2 juni vergadering raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering met op de agenda bij TKN 2  Democratisering  lLees meer
* 9 juni vergadering raadscommissie B&W en RO. De agenda volgt later.
* 9 juni,19:30 uur  vergadering stadsdeelcommissie Zuid de agenda volgt later.

Kunst en Cultuur  
28 mei wordt de Amsterdamse Architectuurprijs (A.A.P) uitgereikt voor het beste gebouw van het afgelopen jaar. Lees meer

31 mei, Live vanuit Circl, de lancering van -Week zonder afval!-     Van maandag 31 mei t/m zondag 6 juni 2021 gaan we met z'n allen de uitdaging aan om zo min mogelijk afval weg te gooien. Doe jij ook mee?

Kijk iedere vrijdag om 17:00 uur naar Zuidas Today Talkshow via de livestream.

Open monumentendag met als thema ‘Buiten Buurten’ in mei 2021? Lees hier meer  Kijk ook hier voor de monumenten.

De Thomas is open voor max. 30 mensen tegelijk. Lees meer woensdag inloop tussen 12.30-15.30 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36  Lees meer in de nieuwsbrief

Zone2Source-programma in het Amstelpark 
* 27 mei lanceert Zone2Source de plannen voor een meerjarige School for MultiSpecies Knowledges. Als reactie op de toenemende urgentie om opnieuw te definiëren wat het inhoudt om mens te zijn op een planeet met enorme biodiversiteit, ontwikkelt de School for Multispecies Knowledges een alternatieve (ont)leeromgeving. Het evenement vindt zowel binnen als buiten de Amstelpark paviljoens plaats (afhankelijk van Covid-19 regels) maximaal 15 deelnemers. Je wordt verwacht gedurende de hele dag aanwezig te zijn, er wordt voor lunch gezorgd. Reserveer voor 20 mei via info@zone2source.net een plek. Kijk hier voor het programma.
Radix, een zeer invasieve vensterexpositie, kunstinstallatie van Collectief Walden (Rietveld Paviljoen, tot 27 juni)
Re:Tune, groepstentoonstelling over andere vormen van afstemmen op niet-menselijke levensvormen (het Glazen Huis, t/m 28 mei 2021) De finissage is in aanwezigheid van de kunstenaars op 28 mei van 15:00 tot 18:00 uur. Het wordt buiten het Glazen Huis gehouden en een beperkt aantal mensen kan de tentoonstelling bezichtigen.
* 4 juli – augustus 2021)  Here and Elsewhere, tentoonstelling met Irene Kopelman (het Glazen Huis,

* PIT, nieuw werk van Karin van Dam  Tussen de rode brug en het Glazen Huis staat sinds half april een zwart, stekelig object. Kunstenaar Karin van Dam plaatste haar werk PIT samen met Zone2Source. PIT is een ode aan zaden. Karin van Dam, AnneMarie van Splunter, Justin Bennett en Esther Hovers.

6 juni IVN wandelingen in het Beatrixpark op de eerste zondag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 gelden de volgende data en locaties. Bomen: 3 oktober, 7 november, 5 december Artsenijhof: 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september.  Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Het park heeft beperkte horeca, toiletten en schuilgelegenheid.

13 juni en 11 juli Pure Markt in het Amstelpark 11.00 uur. Check t.z.t. de agenda

Tot juli 2021 Beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs en dagelijks te ervaren bij de vijver van het Amstelpark.

IMAGINE – ARTZUID 2021 van 1 juli tot 17 oktober 2021 Lees meer

 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Amsterdam bereikbaar? Werkzaamheden  in Zuid? Bekijk het hier voor de hele stad.

* Metrospoor tussen Amstelveenseweg en Parnassusweg    Van 18 mei t/m 25 juni onderhoud wissels, werk aan de rails, vervangen dwarsliggers kunnen geluidsoverlast geven. Werktijden 01:00 –05:00 uur. Lees meer
* Beethovenstraat: Van zaterdag 29 mei t/m uiterlijk maandag 31 mei 05.00 uur asfalteren we de stad-in rijbaan van de Beethovenstraat tussen de A10 en de Gustav Mahlerlaan. Openbaar vervoer kan wel langs het werkterrein blijven rijden. Lees meer
Tot 7 juni 2021, 01:00 uur  Andere route tram 24: komt niet op CS. Overstap op het Weteringcircuit en ga met metro 52 naar CS. Tram 24 – VU mc – Frederiksplein richting: beide. Lees meer

T/m 10 juni werk aan de rails J.M. Coenenstraat/Beethovenstraat/Strawinskylaan. Werktijden 00:30 –05:30 uur en en kans op geluidoverlast want lassen en slijpen van de tramrails. Lees meer

Bouwverkeer kruist voetpad en fietspad bij locatie VUmc    Op locatie VUmc van Amsterdam UMC wordt tussen medio maart 2021 en medio 2023 de ‘brug’ gerenoveerd.

Bekendmakingen: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG. Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart

Ontheffing artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 verleend
* Burgerweeshuispad, nabij A10, Amsterdam, voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: – Wk 20: maandag 17 mei t/m vrijdag 21 mei, van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 21: dinsdag 25 mei t/m vrijdag 28 mei, van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 22: maandag 31 mei t/m vrijdag 4 juni, van 19:00 tot 22:30 uur; – Wk 23: maandag 7 juni t/m vrijdag 11 juni, van 19:00 tot 22:30 uur. De ontheffing betreft een tijdelijk ontheffing voor de duur van 20 werkdagen gedurende de Corona crisis. Datum besluit: 12 mei 2021 Aanvrager: G&S Bouw b.v..
Verlenging beslistermijn
* Barbara Strozzilaan 310, Amsterdam – vervangen gevelreclames
Verleende vergunning  
* Parnassusweg 737, Amsterdam – vervangen twee gevelreclames aanvrager: CMS Derks Star Busmann N.V. Zaaknummer: 10201249                                                                                       * Gustav Mahlerlaan en Parnassusweg – Amsterdam – realiseren kantoren, woningen
vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.   Het betreft een vergunning voor het realiseren van ca. 35.672 m2 bruto vloeroppervlak kantoren, 200 woningen met een totaal bruto vloeroppervlak van ca. 14.296 m2, commerciële ruimten en parkeergarage op de locatie Kenniskwartier Kavel 2A, sectie AK, perceelnummer 5080, gelegen tussen de Gustav Mahlerlaan en de Parnassusweg, nabij Gustav Mahlerlaan 2920 te Amsterdam. Datum besluit: 30 april 2021 Aanvrager: De Puls Ontwikkeling II C.V. Zaaknummer: 10032367
Aanvraag omgevingsvergunning
* George Gershwinlaan 687, Amsterdam, plaatsen gevelreclame
* IJsbaanpad 94A 1076CW Amsterdam   plaatsen van drie afmeerpalen ten behoeve van drie nieuwe ligplaatsen
* George Gershwinplein 6, Amsterdam – plaatsen windschermen  
* Gustav Mahlerlaan 405, Amsterdam – vervangen gevelreclame                                    

Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning
* Amstelpark 20 1083HZ Amsterdam       oprichten van een gebouw, na het slopen van een opslag, met bestemming daarvan tot een woonfunctie en veranderen van een ander gebouw tot een horeca 

Lees verder over: Beatrixpark, Beethoven, Dok, Fred. Roeskestraat, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, OV, Publicaties, Strawinsky, Verkeer, Weekberichten.