Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 21

15 jaar Bewonersplatform Zuidas!

kpn toren

 

Een Japanner in een hoge Zuidasser toren

Heeft zijn hart aan Amsterdam verloren

Want is ’t dag in Japan

Dan is ’t nacht in A’dam

En de lichtjes kunnen hem zeer bekoren

Op zondag 26 mei maken we om 15.15 uur in het Beatrixpark (artsenijhof) de winnaars bekend. Op die dag is er feest in het park. Het Beatrixpark bestaat 75 jaar en BPZ viert haar 15 jarig bestaan.Iedereen is van harte welkom. (foto skyscrapercity)                                                                                    

26 mei Beatrixpark viert 75jarig bestaan, van 12.00-18.00 uur

artsenijhofEr zijn tal van activiteiten in het park. Voor een overzicht en plattegrond zie onze website en http://www.vriendenbeatrixpark.nl/html/nieuws/nieuws%20jubileum.html

 

 

 

 

 

Vergadering raadscommissie BWK, 29 mei, 9:00-12:30 en 13:30-17:00 uur, Rooszaal 0239

Agendapunt 32 RO. Vaststellen bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase Nr. BD2013-004019. De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (Gemeenteraad d.d. 12 juni 2013). Dit agendapunt kent een hele reeks documenten waaronder de Verkeersstudie 2013 Zuidas Flanken en het Actieplan Weginfrastructuur Zuidas uit 2011 waarin aangeven is op welke termijn acties en  maatregelen nodig zijn. Vaststellen bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase – Bijlage 4 Actieplan weginfrastructuur Zuidas 2011 TER INZAGE Beide documenten zijn op onze website te vinden onder de rubrieken Flanken en Verkeer. Daarnaast zijn er onderzoeksgegevens over verkeerslawaai in het Kenniskwartier. Vaststellen bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase – Bijlage 7 Onderzoek Wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, en bedrijfsgeluid VU, 6 november 2012 TER INZAGE. En de nota van beantwoording bij zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. Vaststellen bestemmingsplan Kenniskwartier Zuid, eerste fase – bijl 1 NvB zienswijzen bestemmingsplan KK Zuid 1. Agendapunt 33 Vaststellen bestemmingsplan studentenhuisvesting Ravel Nr. BD2013-005452. En tkn 6 Over de projectorganisatie Zuiasdok. Waarom die geen juridische entiteit is. Tkn 11 betreft de stand van zaken in Beethoven Zuidas.(BD2013-001440) Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de kapel, klooster en vm st Nicolaaslyceum heeft geleid tot enkele richtlijnen.

Informatieavonden nieuw bestuurlijk stelsel

Het college van B&W nodigt u uit voor een viertal informatieavonden over de voorstellen voor het nieuwe bestuurlijk stelsel. Deze avonden vinden plaats op 21 mei, 28 mei, 5 juni, 6 juni 2013. Aanmelden kan via https://www.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/item_224301/abc/bestuurlijk-stelsel/aanmeldformulier/. Meer algemene informatie vindt u hier.

Meer weten over de zonvisie van gemeente?

Ga naar de website.

Consultatieronde ivm wijzigingen erfpacht

De voorgestelde wijzigingen zijn ingrijpend. Het college wil daarom graag de reacties van erfpachters en andere betrokkenen horen. Dat gebeurt tijdens de consultatieperiode die van 22 mei 2013 tot 10 juni 2013 loopt. Op basis van deze eerste reacties zal het voorstel verder worden uitgewerkt in nieuwe erfpachtvoorwaarden. De nieuwe erfpachtvoorwaarden zullen vervolgens officieel voor inspraak worden vrijgegeven. Meer informatie vindt u hier.

Debat: De kansen voor sporten op Zuidas,:Amsterdamsche Football Club (AFC), De Boelelaan 50, 23 mei 13.30-17.00 uur

De afgelopen maanden verkenden stedenbouwkundige Daniel Casas Valle en planoloog Vincent Kompier de mogelijkheden voor sport als identiteitsdrager voor de Zuidas. Tijdenshet middagprogramma presenteren de planners de kernpunten van de verkenning. Daarna is er ruimte voor kritische reflectie. Wat Stad -Forum betreft blijft het niet alleen bij verkennen en praten. In een debat met sleutelpersonen van de Zuidas maken we kansen die bestaan concreet. Welke kans kan gekoppeld worden aan welke ‘ambassadeurs’, die vanuit de eigen organisatie het uitvoeren van de kans op zich kunnen nemen? Graag vooraf aanmelden bij info@stad-forum.nl.

VMBO-ers krijgen sollicitatietraining aan de Zuidas

Ruim 100 leerlingen maken kennis met bedrijfsleven Op 22 mei worden ruim 100 leerlingen klaargestoomd voor de arbeidsmarkt met een sollicitatietraining of doen ze een Bliksemstage op de Amsterdamse Zuidas. Directeuren en partners van bedrijven op en rondom de Zuidas geven leerlingen een kijkje achter de schermen bij hun bedrijf of leren ze de kneepjes van het solliciteren. De dag wordt georganiseerd door JINC, een non-profit organisatie die kinderen uit achterstandswijken op weg helpt naar een goede start op de arbeidsmarkt. Deelnemende bedrijven zijn o.a. Kempen & Co, Accenture, Oracle Nederland, Manpower en TMG. Voorafgaand aan de ochtend serveert Daniël Roos, directeur JINC, ontbijt aan de leerlingen.

Sloop voormalig ROC-gebouw

In januari 2013 is aannemer Bentvelzen & Jacobs gestart met de sloop van het voormalige ROC-gebouw aan de Gaasterlandstraat en de Zuidelijke Wandelweg. Dienst Zuidas heeft in een brief van 8 januari 2013 omwonenden hierover geïnformeerd. In de eerste fase zijn de gebouwen aan de Gaasterlandstraat afgebroken. Voor de sloop zijn eerst de panden vrijgemaakt van asbest. Daarna is de aannemer gestart met het slopen van de gebouwdelen aan de Gaasterlandstraat. Dit zijn de gebouwdelen die aan het hoofdgebouw vastzaten. Op een klein deel na is deze fase afgerond. Het laatste deel wordt in juni verwijderd.

Schoolgebouw Sint Nicolaaslyceum tweede bij de NBA-prijs 2013

Het nieuwe gebouw werd tweede bij de verkiezing van het gebouw van het jaar 2013 door de Nederlandse bond van architecten BNA. De jury was zeer lovend over het prachtige gebouw dat in alle opzichten geweldig functioneert voor de gebruikers: “een schoolvoorbeeld”. De school is trots op dit resultaat. DP6 architectuurstudio en opdrachtgever Stichting V.O. Amsterdam-Zuid ontvingen uit handen van BNA-voorzitter Willem Hein Schenk de speciale Gebouw van het Jaar-plaquette: een aluminium gevelbord dat gebouwen een afzender geeft.

Bolenius Restaurant is de winnaar van de DAM Prijs in Amsterdam-Zuid

Op donderdag 16 mei is de winnaar bekendgemaakt door de ‘stadsdeeljury' bestaande uit stadsdeelwethouder Simone Kukenheim, Ton Geuzendam adviseur bij de Kamer van Koophandel en Paul Kengen, eigenaar Local Development B.V..Er is gekozen voor het duurzame restaurant Bolenius vanwege de voorbeeldfunctie die het vervult voor de branche, de samenleving en voor andere MKB'ers in Amsterdam. Chef Luc Kusters en sommelier/gastheer Xavier Giesen openden begin november 2010 het restaurant aan de George Gershwinlaan, op de Zuidas.

De Nieuwe Poort Centrum voor Zingeving Zuidas

“Begin juni opent De Nieuwe Poort haar deuren op de Claude Debussylaan om als cultuurhuis en ontmoetingsplaats haar plek te veroveren in hartje Zuidas. Het centrum is opgezet door ds. Ruben van Zwieten, predikant-directeur van Zingeving Zuidas, dat nauw verbonden is met de Thomaskerk, een van de wijkkerken van de Protestantse Kerk Amsterdam. Bij De Nieuwe Poort, gefinancierd met particuliere fondsen, zijn vijf vaste medewerkers en zeventig vrijwilligers betrokken”, aldus Amsterdamfm. 

Artzuid in Zuidas

Zuidas maakt deel uit van de beeldenroute ARTZUID. Op het Zuidplein, Gustav Mahlerplein en het Gershwinplein is werk te zien van internationaal vermaarde kunstenaars als Dinh Q. Le, Martin Pfeifler, El Anatsui en Mario Merz. In de kapel aan de Prinses Irenestraat staat werk van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. (foto, Eline via twitter)  www.artzuid.nl.

Wegwerkzaamheden

Op de De Boelelaan, tussen de Amstelveenseweg en de Van der Boechorststraat vanaf 4 maart t/m medio juli. Voor vragen kunt u terecht bij  Boelelaan@zuidas.nl of bellen met de omgevingsmanager Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 55 170160.

Ingrijpende wegwerkzaamheden en reisadvies van dienst Zuidas

Kruising De Boelelaan/Buitenveldertselaan bij hoofdingang VU. Vanaf vrijdagavond 21 juni 20.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00 uur. Omleiding: Buitenveldertselaan → Van Nijenrodeweg →Amstelveenseweg of andersom.

A10 Amsterdam wegwerkzaamheden aan de op- en afritten (S108) met kruising Amstelveenseweg: de zuidelijke op- en afrit is voor drie weekenden deels afgesloten: in de  laatste drie weekenden van juli en de eerste twee van augustus.

Werkzaamheden op de De Boelelaan tussen de Amstelveenseweg en de Van der Boechorststraat

Op dit moment werkt men hier aan een verbreding van de zuidelijke rijbaan van de De Boelelaan van twee naar drie rijstroken. Het werk duurt tot medio juli. Van vrijdag 12 juli 10.00 tot maandag 15 juli 06.00 uur is de volledige zuidelijk rijbaan afgesloten om te kunnen asfalteren en belijning aan te brengen.

Reisadvies: Dienst Zuidas adviseert bewoners en bezoekers van Zuidas en omgeving om met het OV, de fiets of om het gebied via de oostzijde (S 109 RAI) te bereiken. Voor specifieke informatie over de wegwerkzaamheden kunt u mailen naar zomerwerken@zuidas.nl

Overzicht van plannen met inzage termijn o.a. bij stadsdeel Zuid 

Verandering van een KPN Centrale aan de Barbara Strozzilaan 251

Omgevingsdienst NZKG

25-04

06-06

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Gemeente Amsterdam

Omgevingsvergunningen bouw, uitgebreide procedure

 • Fred. Roeskestraat 84 – 481473, oprichten tijdelijk schoolgebouw (06-05-2013);
 • Fred. Roeskestraat 99 – 688451, oprichten (verplaatsen) tijdelijke speelplaats (07-05-2013).

Belanghebbenden kunnen rechtstreeks beroep instellen binnen zes weken na de dag waarop een beschikking ter inzage wordt gelegd. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/mei-juni/kopie-bekendmakingen-2/#;IdxPag=421764

Geen zienswijzen.Naar aanleiding van de volgende ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend:

 • Europaplein 2 – 378251, slopen gebouw, kappen 1 boom, milieuneutraal veranderen inrichting, oprichten gebouw met kantoorfunctie en bijeenkomstfunctie (horeca en evenementen);
 • Fred. Roeskestraat 84 – 481473, oprichten tijdelijk schoolgebouw;
 • Fred. Roeskestraat 99 – 688451, oprichten (verplaatsen) speelplaats.

Verleende vergunningen, omgevingsvergunningen bouw, reguliere procedure

 • Beethovenplein 2 – 731923, aanbrengen van een dak en het verhogen van een techniekruimte op het schooldak (23-04-2013);
 • De Boelelaan 1105 – 742759, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk wijzigen van een onderwijsgebouw (26-04-2013);
 • Terrein gelegen aan de Gustav Mahlerlaan – 707069, bouwen in afwijking van verleende vergunning (26-04-2013);
 • Strawinskylaan 1 – 724503, plaatsen lichtbak (kunstwerk) tegen opbouw van gebouw H voor een periode van 18 maanden (25-04-2013);
 • Van der Boechorststraat 5 – 785749, oprichten van een bordes ten behoeve van een installatie (26-04-2013);

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen binnen zes weken vanaf de dag na de verzending van deze beschikking bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202 1000 AE Amsterdam.

Verlengen beslistermijn Bouw en Milieu

 • De Boelelaan 1105 – 761475, verlenging (08-03-2013).Nieuwe beslisdatum: 14-6-2013

Kennisgevingspooruitbreiding project OVSAAL

Voor de uitvoering van het Tracébesluit Spooruitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (SAAL) is het onderstaande besluit voor het cluster SAAL-031 door het college van b&w van Amsterdam genomen. Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning (HZ_WABO-2012-013434) voor het realiseren van geluidsschermen langs de spoorbaan aan de zuidzijde, tussen het spoor en de Rijksweg A10. De schermen worden geplaatst in de spoorzone tussen NS-km 154.084 en 152.930. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het besluit ligt van 9 mei 2013 tot en met dag 19 juni 2013 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, locatie Amsterdam, Herikerbergweg 290. Tijdens bovengenoemde periode staat voor belanghebbenden beroep open. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. http://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/bekendmakingen/mei-juni/kopie-bekendmakingen-1/#;IdxPag=421764

Stadsdeel Zuid

Evenementvergunning, aanvragen:

 • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een "On the Roofff filmfestival 2013" op 2 september 2013 van 17:00 uur tot 23:30 uur. Dossiernummer 32-680322;
 • De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "Summerbreak festival" op 11 juni 2013 van 16:00 tot 23:00 uur. Dossiernummer 32-682368;

Verleende evenementenvergunning

 • Gustav Mahlerplein 50, 1082 MA: voor het houden van een evenement "Zingeving Zuidas Stratenvoetbaltoernooi 2013" op 7 juni 2013 van 13:00 uur tot 20:00 uur, verzonden d.d. 10 mei 2013. Dossiernummer 32-648179.

De bovengenoemde vergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf 21 mei 2013 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij het stadsdeel Zuid.

Hinder in de openbare ruimte, verleende vergunningen:

 • Amstelveenseweg 224, 1075 XT: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de periode van 2 juni 2013 op 3 juni 2013 tot en met 22 juni 2013 tussen 00:30 uur en 05:30 uur, verzonden d.d. 15 mei 2013. Dossiernummer 61-666067;
 • De Boelelaan 900, 1081 HZ: voor hinder in de openbare ruimte gedurende de periode van 11 mei 2013 tot en met 20 augustus 2013 tussen 16:00 uur en 07:00 uur, verzonden d.d. 10 mei 2013. Dossiernummer 61-664588;

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

4 juni, lunchconcert 12.30 uur, Boglárka Nagy, saxofoon, speelt werken van Bach Debussy en Piazzola.Toegang gratis.

Hakken/Pakkenrun verplaatst naar 31 mei

Vanwege het slechte weer is besloten om de Hakken/Pakken Run 2013 te verzetten naar vrijdag 31 mei, 12.30 uur, Gustav Mahlerplein.

Zuidas Run 2 juni

Dat de Zuidas Run een succes is gebleken, blijkt uit het feit dat de Zuidas Run dit jaar haar eerste lustrum beleeft. Daarnaast wordt De Zuidas Run nu mogelijk gemaakt door alle partners die eveneens aan de Zuidas gevestigd zijn of hier nauwe banden mee hebben. Alle partners onderschrijven het belang van de Zuidas Run en de Zuidas Community.

Pure markt, 2 juni 10.00-17.00 uur, Gustav Mahlerplein en het George Gershwinplein

 

VU Connected 12 juni, 12.30-13.30, lunch Slim eten tuin, Gustav Mahlerlaan 3005

Spreker(s): Philip Scheltens (directeur VUmc Alzheimercentrum)

 

Lees verder over: Weekberichten.