Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 21

De meest Bewuste Bouwer van Zuidas is?  "Tijdens de Dag van de Bouw is voor het eerst de Bewuste Bouwers Zuidas Award uitgereikt aan de ‘meest bewuste bouwer’ van de Zuidas in Amsterdam. De award viel in handen van het project Goede Doelen Loterijen dat wordt uitgevoerd door J.P. van Eesteren." lees meer ook over de bijdrage van BPZ

Meet & Greet Zuidas
Zuidas verslag: ”Zo'n tachtig bewoners en andere gebruikers van Zuidas kwamen op 17 mei bijeen in de Botanische Tuin Zuidas voor de derde Meet & Greet. In zwoele sferen maakten de aanwezig kennis met elkaar en wisselden ze ideeën uit over de vraag hoe Zuidas een nog aantrekkelijker wijk kan worden. Voor de programmering t.b.v. Circl lichtte ABN AMRO de plannen toe en vroeg bewoners wat zij voor programmering terug willen zien in het circulaire gebouw.” lees meer en over de Botanische Tuin Zuidas met o.a. lezingen en de winkel.

24 mei, 19:00 – 21:00 hours.The Dutch education system (you are welcome to join us from 18:30 hours for coffee or tea), Location: Library Buitenveldert (OBA), Willem van Weldammelaan 5, 1082 LT Amsterdam This free event is especially organised for internationals living in Buitenveldert, Zuidas and Amstelveen. During the seminar Understanding the Dutch educational system, Annebet van Mameren from New2nl and Eline Hausel from Young Expat School will introduce you to all you need to know about the Dutch education system. This includes topics such as the level of Dutch education compared to other Western countries, the differences in educational philosophies (Montessori, Dalton, Waldorf, etc.), preschool, secondary school, bilingual and international schools, Dutch immersion class, after-school care and much more.  Naturally, the focus will be on the education system and schools in the Amsterdam Metropolitan Area. Please fill in the registrationform

CycleSpace geopend
“Met de kick off van fietsdeelsysteem Hello Bike en de launch van het paviljoen van NGO CycleSpace op 17 mei jl. krijgt fietsen een centrale rol Zuidas.“ Vanaf de lancering kunnen zo’n 125 Zuidasser tegelijk gebruik maken van de Hello Bike. Zo kom je de fiets tegen bij de VU, AkzoNobel, Gelderlandplein, RAI en Station Zuid. Nog dit jaar worden er minstens 375 fietsen toegevoegd aan het deelsysteem. Dit   betaalbare fietsendeelconcept, waarbij de fiets eenvoudig met een app kan worden geopend, werkt met geofencing -binnen het gebied kan de fiets overal worden achtergelaten, zonder vaste hardware- is uniek in Nederland. Het tarief voor de Hello-Bike is 1 Euro per uur, max. 4 Euro tot 12 uur en max. 6 Euro tot 24 uur. Het betalen is gemakkelijk, de gemaakte kosten worden aan het eind van de maand automatisch afgeschreven. En @CycleSpace maakt bekend dat @postnl in Amsterdam centrum alles gaat bezorgen met de… fiets!! Geweldig #duurzaam nieuws aldus #hellobike in een twitterbericht. lees meer

24 mei vergadering raadscommissie RO, 13:30, De Rooszaal 0239, Stadhuis, op 31 mei behandeling onderdeel erfpacht van 13.30 -17.00 uur en 19.30- 22.30 uur
Agendapunt  11 Kennis te nemen van de Financieel Perspectief Zuidas Amsterdam Eindejaarsrapportage 2016 en in te stemmen met de actuele saldi en programma van de actieve grondexploitaties en functioneel deelplannen. Bijlage 2 Eindejaarsrapportage definitief 20170425.docx 1.27MB Tekststuk
Agendapunt 18 Vaststellen bestemmingsplan Amsterdam RAI, partiële herziening (herstelbesluit) Nr. BD2015-018189, De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (Gemeenteraad d.d. 7 juni 2017).  Nota van beantwoording.pdf 289.71KB Tekststuk met reacties van RAI en VBP. bekijk meer documenten

31 mei vergadering AB bestuurscommissie Zuid, 20:00, President Kennedylaan 923
Agendapunt 8 de uitgangspunten kadernota’s parken Buitenveldert / Zuidas en de kadernota Amstelpark.

Nieuwsbrief Zuidas mei 2017 lees verder
Nieuwsbrief Amsterdam 18 mei 2017 editie Zuid met o.a. Dag van de bouw en voorjaarsnota

ABN AMRO opent op 5 september 'Circl'
“.. het gebouw aan het Mahlerplein dat tot dusverre bekend stond als het Paviljoen. Het gebouw staat in het teken van kennisdelen over de circulaire economie. Daarnaast krijgt het een buurthuisfunctie, een restaurant en een rooftopbar.” bron: Zuidas lees meer


WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het formulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 tot 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden fase 3/4 de De Boelelaan oost 22-24 mei en daarna brochure_de_boelelaan_oost_def_nl-2       “Van maandag 22 mei 20.00 tot woensdag 24 mei 12.00 uur wordt op de kruising Beethovenstraat/De Boelelaan gewerkt. Er zijn dan minder rijstroken in gebruik en dat kan voor vertraging zorgen. Tijdens de laatste week van mei verplaatst de aannemer het werkterrein van de noordzijde naar de zuidzijde.”  bron: Zuidas infocentrum
Plan uw reis via google
Gedurende deze werkzaamheden zijn de bedrijven en woningen bereikbaar, maar houdt wel rekening met afsluitingen en omleidingen. Bovendien wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd met zwaar materieel, wat geluidhinder geeft. Ook in de avond en nacht (22-24 mei). Uiteraard proberen wij deze hinder zoveel als mogelijk te beperken.”
 
Opheffen 40 parkeerplekken P15 (Beethovenstraat)       “Vanaf 29 mei worden 40 parkeerplaatsen opgeheven t.b.v. de bouw van de Valley. Alternatieven zijn tijdelijke parkeerplaatsen in de Antonio Vivaldistraat, openbare parkeerplaatsen aan de Europaboulevard en de parkeergarages van de RAI en Q-Park.” bron: Zuidas infocentrum

Werkzaamheden de Vijfhoek        UPDATE: de werkzaamheden lopen uit: Intrillen damwanden zijde Zuidplein (omleiding fietsers) tot eind mei. dit kan overlast veroorzaken. Boren funderingspalen tot eind mei. Uitgraven bouwkuip van begin mei tot eind juni. lees meer

Atrium: in mei betonstorten en vlinderen      Uit de burenbrief: “Garage Atrium: Voor het vlinderen hebben we een vergunning om buiten reguliere werktijden in de avond/nacht door te kunnen gaan, als dat nodig is. De planning is dat eind mei de ruwbouw gereed is, daarna begint het afbouwen van de garage. Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.      

Werkzaamheden ABN AMRO Mahlerplein t/m 16 juni aanleg warmte/koude bron      “Vanaf 15 mei wordt gestart met het aanleggen van de bron. De werkzaamheden in deze fase worden rond 13 juni afgerond. Heeft u tijdens de werkzaamheden klachten en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Michiel Flikkema (michiel.flikkema@iv-bouw.nl).” bron: burenbrief ABN AMRO

T/m augustus 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat      Bericht Zuidas infocentrum: “april – augustus 2017: Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool en van maart – augustus: sloop en nieuwbouw Openluchtschool en maart – augustus: inhuizing De Fred” lees meer in de folder_fred_roeskestraat_03-2017_3

Tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel  lees meer

t/m 26 mei werkt Prorail ‘s nachts van 22.00-06.00 uur op station Amsterdam Zuid     Treinperron spoor 3 en 4 en Stationshal o.a. verlengen perronkappe. Deze werkzaamheden vinden drie nachten per week (22.00 tot 06.00 uur) plaats en kunnen geluidshinder veroorzaken.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en stadsdeel
* Vaststelling bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, partiële herziening
en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Met deze herziening wordt gevolg gegeven aan de uitspraak van de Raad van State van 16 november 2016 over het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, waarbij is bepaald dat de gemeenteraad een nieuw besluit moet nemen inzake de maximale bouwhoogtes binnen de bestemmingen Kantoor-1 en Kantoor-2.
* Ongewijzigde vaststelling uitwerkingsplan “Zuidas-Ravel, eerste uitwerking”, ontwerpbesluit hogere waarden en omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Locatie: Amsterdam, Beethovenstraat.
* Ongewijzigde vaststelling uitwerkingsplan “Kenniskwartier Noord (tweede uitwerking, herziening)” en omgevingsvergunning voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten. Locatie: Amsterdam, Parnassusweg. Publicatiedatum: 2017-05-17.

Verleende exploitatievergunning horecabedrijf
* Strawinskylaan 143, 1077 XW:
voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 12 mei 2017. Dossiernummer 2017-21858.

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
* Gustav Mahlerlaan 24, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras. Dossiernummer 2017-23283.

Verleende omgevingsvergunning
* Punterspad 15, 1081 KB:
voor het gedeeltelijk veranderen en vernieuwen van een deel van de kade aan de Nieuwe Meer ten behoeve van het verplaatsen van een ligplaats voor vier boten behorend bij een sportvereniging op het perceel, verzonden d.d. 15 mei 2017. OLO-nummer 266707.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning
16-05-2017 27-06-2017  Zuidelijke Wandelweg/ Gelrestraat, Amsterdam 
betreft het realiseren van 53 zorgappartementen, een personeelswoning, met een ondergrondse parkeergarage en een wintertuin. Ontvangstdatum aanvraag: 05 mei 2017. Aanvrager: Stichting Cordaan. Zaaknummer: 3914183

16-05-2017 27-06-2017  Fred. Roeskestraat 71 E, Amsterdam  betreft het tijdelijk in gebruik nemen van het gebouw als kantoor. Ontvangstdatum aanvraag: 11 mei 2017. Aanvrager: Stichting Spirit. Zaaknummer: 3961823.

Beslistermijn verlengd
16-05-2017 27-06-2017  Strawinskylaan 4111, Amsterdam  betreft het wijzigen van de trap van Toren A. Aanvrager: G & S Vastgoed bv. Zaaknummer: 3432457

Verleende omgevingsvergunning
19-05-2017 01-07-2017  Strawinskylaan 1, Amsterdam 
betreft een vergunning voor het wijzigen van de bestaande toegang (tourniquet) aan het Zuidplein (WTC). Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.. Zaaknummer: 3541377

Verleende vergunning Wabo uitgebreid
18-05-2017 01-07-2017  Gelrestraat en de Maaslandstraat, Amsterdam 
betreft een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het oprichten van een kantoorgebouw, met horeca en detailhandel in niet-dagelijkse goederen in de plint, alsmede een ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling op de locatie Kop Zuidas, kavel C2 (AF 1029). Aanvrager: C2 Vastgoed B.V.. Zaaknummer: 2615531. Er zijn wel zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend gecoördineerd
17-05-2017 29-06-2017 
Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam  betreft een vergunning voor het oprichten van een multifunctioneel gebouw met drie-laags parkeerkelder, plint en drie woontorens. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.. Zaaknummer: 2225471. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking.
17-05-2017 29-06-2017  Parnassusweg, Amsterdam  gebouw Hour Glass betreft een vergunning voor het oprichten van het gebouw t.b.v. kantoren, hotel, parkeren en commerciële ruimten. Aanvrager: Sax vastgoed V.O.F. Zaaknummer: 2538751 

overige bekendmakingen
17-05-2017 23-06-2017  Gustav Mahlerlaan 10 en Gustav Mahlerplein ongenummerd, Amsterdam. Maatwerkvoorschriften zijn opgelegd aan De Ruiter Boringen B.V. en hebben betrekking op het tijdelijk lozen van chloridehoudend grondwater, vrijkomend bij het ontwikkelen van een nieuwe bron en reviseren van bestaande bronnen behorende tot een open bodemenergiesysteem, op het gemeentelijk rioolstelsel ter plaatse van de locatie Gustav Mahlerlaan 10 en Gustav Mahlerplein ongenummerd te Amsterdam.

tot 25 juni Tust me, I am an Artist, groepsexpo in het Glazenhuis, Amstelpark  lees meer

tot 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017  lees meer

tot 30 juli – ArtZuid 2017: Eiji Watanabe, Yutaka Matsuzawa en Okamoto Mitsuhiro in Art Chapel, Prinses Irenestraat 19

31 mei – 5 juni Kunst RAI en 1 juni Curious Fair         Antwerpse galerieën en hun aanhang zullen een interessante bijdrage leveren aan de komende KunstRAI.

6 juni, 12:30-13:00 uur lunchconcert door Lagrime Consort met Irene Sorozábal, blokfluit, Verena Barie, blokfluit en Sophia Schambeck, blokfluit. Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

11 juni Zuidas Run  Naast de lange afstand van 10 Engelse mijl (16 km) kan je ook meedoen aan de Urban Run. Dit is een kortere loop, dwars door gebouwen op de Zuidas. Er wordt gelopen ten behoeve van onderzoek naar de ziekte multiple sclerose (MS) van het VUmc. Dit jaar vindt de Zuidas Run plaats op de Claude Debussylaan te midden van de lokale horeca. Vanaf 19 mei zal een deel van de straat al in het teken staan van de Zuidas Run. Als je bij Market 33 een Zuidas Water bestelt, of bij Backwerk een Zuidas Run ontbijtdeal, draag je bij aan het steunen van het "Train the MS brain"project. Ook kun je dit steunen door een behandeling te boeken bij Spinehealth Incompany en FysioSportive. Kijk op de actiepagina voor meer informatie over de actie en hoe je kan doneren. Schrijf je in voor Zuidas Run 2017.

11 juni van 11:00 – 18:00 uur Pure markt in het Amstelpark

15 juni, 18:30 – 21:00, Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2
 

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Fred. Roeskestraat, Kunst & Cultuur, Noordzone, Ravel, Vivaldi, Weekberichten.