Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 21

Blokje Groen om in Zuidas
Lees het niet gepubliceerde artikel voor de wijkkrant WOC Buitenveldert. Ga op pad door het groen van Zuidas en heeft u suggesties? stuur ze naar bpz@wocbuitenveldert.nl.

Een groene oase in Zuidas, voormalige Boeletuin is nu Green Living Lab
Bericht Amterdam Zuidas: “Een plek waar u zichzelf echt even in de natuur kunt voelen, dat is de Green Living Lab (voormailge Boeletuin). Midden tussen de woon- en kantoortorens is dat verrassend: een moestuin, prachtige wilgen, een blote-voeten-veld. Daarom verwelkomen ze alle gasten om langs te komen, bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze.’ Lees verder of ga naar de website van het Green Living Lab en lees meer over workshops en andere activiteiten.

Groen en geld
Heeft u een goed idee voor groen? Wilt u inspiratie opdoen of heeft een goed groen idee voor uw buurt? Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie. Uw stadsdeel beslist uiteindelijk of uw groene idee mogelijk is. Lees verder

Zienswijze OTB Kop Zuidas van de bewonersvereniging De Mirandabuurt
De vereniging pleit o.a.  voor “duurzame architectuur. Het befaamde Plan Zuid van Berlage en de nabijheid van de Amsterdamse School moet de inspiratie zijn. Ruimte voor speelsheid, ornamenten, variatie en kunst zijn ingrediënten voor een nieuwe Amsterdamse wijk waar bewoners en de -beperkt aanwezige- bedrijvigheid zich thuis blijven voelen, ook op de langere termijn. Wij willen waar mogelijk zien te voorkomen dat de nieuwe wijk een doorgangswijk van bewoners wordt en zo geen ziel of identiteit ontwikkelt. En: Zij zien in de tekeningen meer een plantsoen/grasvlakte en dat is niet wat het oorspronkelijke Wilgenlaantje is. Wij wensen een groene oase met veel bomen, begroeiing en gevarieerde beplantingen die zorgen voor een prettig, rustig wandel- en kuiergebied. Lees hier de zienswijze.”

Op 25, 26 en 27 mei 2018 wordt het festival De Muze van Zuid gehouden   “Drie dagen muziek van Nederlandse componisten naar wie straten in Amsterdam Zuid zijn genoemd. Extra aandacht voor de vrouw als componist, zoals Catharina van Renes en Henriëtte Bosmans. Er zijn muziekwandelingen. En de ramen zwaaien open: naar de muziek, maar ook naar de schilderkunst en de markante architectuur van Zuid. U kunt kiezen uit vele concerten in de huizen van Zuid met werken van de 15e eeuw tot nu. Jonge zangers schitteren in de Kleine zaal van het Concertgebouw. Zangers van het Nederlandse Kamerkoor belichten de wortels van de a capella koormuziek in de sfeervolle zaal van het Orgelpark. Buitenmuziek schalt over de straten of uit de Muziektent van het Vondelpark.” Lees meer

Geen belanghebbendenparkeren meer in de Prinses Irenebuurt vanaf april 2018  Lees meer

Tennispark Joy Jaagpad heropend
Bericht Amsterdam Zuidas: “Door de aanleg van een nieuwe fly-over, die de A10 Zuid verbindt met de A4, moesten de tennisvelden van Joy Jaagpad zeven meter opschuiven. Het nieuwe clubhuis is getekend door architectenbureau Kraft. Lees meer

2 juni  Dag van de Bouw in Zuidas: rondleidingen en spelletjes voor kinderen
Bericht Amsterdam Zuidas: “Het kan niet anders dan een interessant en leuk programma opleveren op 2 juni. Wilt u meer weten over alle bouwplaatsen? Of zelf bouwplaatsen bezoeken? Ga eens langs of schrijf u hier in voor een excursie. Ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten zoals een werkblad ‘ontdek het Mahlerplein’, een springkussen en spellen als XL Jenga, sjoelen, 4 op een rij.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Snel naar werkzaamheden in Zuidas op de kaart? Kijk hier of bekijk de bekijk de maandkaarten zuidzone Zuidas Q1 en 2 2018 en maandkaarten noordzone Zuidas Q1 2018

Werkzaamheden The Valley: palen wassen     Eind maart zijn de laatste palen vanaf een ponton in de bouwkuip aangebracht. Ook de palen voor de 3 poeren waarop straks de torenkranen worden komen te staan zijn inmiddels gerealiseerd. Aan de noordzijde worden na de zomer nog circa 30 palen worden aangebracht. Duikers hebben onlangs de eerste inspecties onder water uitgevoerd. Lees meer en bekijk de beelden.

Werkzaamheden Vivaldistraat  t/m 29 mei en start bouw EMA       Werkzaamheden rond de kruising Antonio Vivaldistraat en Barbara Strozzilaan op verschillende plekken. Lees meer
In de eerste helft van mei 2018 begint de aannemer (Bouwcombinatie EMA) met het boren en schroeven van palen en het aanbrengen van damwanden. Dit gebeurt met een geluids- en trillingsvrije methode en levert weinig hinder op. Eind mei wordt de officiële start van de bouw gevierd met het boren van “de eerste paal”. Lees meer

T/m juli werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)  

Kenniskwartier: De Boelelaan zuidwest in uitvoering (incl. verharden trambaan): april – oktober 2018    Bussen worden omgeleid via de trambaan. Auto’s worden omgeleid via de reguliere omleidingsroute Amstelveenseweg – Van Nijenrodeweg – Buitenveldertselaan.

T/m oktober 2018 werkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank   
T/m dec 2019 bouwwerkzaamheden Hourglass aan de Parnassusweg  
Bouwen kantoor- en hoteldeel
T/m mei Uitbreiding WTC verleggen K&L (riool), aanbrengen damwand (Beethovenstraat)
T/m 15 augustus Funderingswerkzaamheden WTC toren H en I  aanpassen schoorpalen funderingsconstructie en verplaatsen taxistandplaats.

Gershwin: inrichting pocketparkjes t.p.v kavel 9/11/13/15 in uitvoering vanaf eind maart 2018. Suggesties? geef ze door aan contact@zuidas.nl. Aanleg kademuren tussen kavel 9+11 en 11+13 en graven De Boelegracht ten zuiden van kavel 9/11/13/15. De oplevering wordt in mei verwacht.
T/m juni bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan, oplevering januari 2019 (weinig geluid)

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel

Bekendmakingen: * Vaststelling beleidsregel geluid bij evenementen in Amsterdam, locatieprofielen voor evenementenlocaties en richtlijn duurzaamheid evenementen in Amsterdam.
Verleende kapvergunning
* Henriette Bosmansstraat 29
, 1077 XG: voor het kappen van een Californische cipres staande in de voortuin
Vergunning geweigerd kap
* Minervalaan 109, 1077 NV: voor het kappen van één conifeer van de soort Japanse cypres
Verleende omgevingsvergunning
* Amstelpark
, 1083 HZ: het bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning waarbij het herdenkingsmonument "Rozenoord"in het Amstelpark op een naastliggende grasveld wordt uitgebreid.
* Prinses Marijkestraat 21, 1077 XB: het veranderen en vergroten van de begane grond en eerste verdieping van het gebouw, met behoud van bestemming daarvan tot woning.
Buiten behandeling gelaten

* Europaplein 11, 1078 GS: voor het plaatsen gevelreclame aan de voorgevel t.h.v. de begane grond van het gebouw.

Aanvraag evenementenvergunning
* Gustav Mahlerplein 66, 1082 MA: voor het houden van een evenement "GET LOST" van 22 juni 2018 t/m 22 september 2018 van 0-8:00 uur tot 23:30 uur.
* Beethovenstraat 19, 1077 HM: voor het houden van een evenement "Zomermarkt Beethovenstraat" op 23 juni 2018 van 10:00 uur tot 18:00 uur.
Aanvraag exploitatievergunning
* Zuidplein 22, 1077 XV: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras
Verleende evenementenvergunning
* Europaboulevard 1, 1079 PC : voor het houden van het evenement "Taste of Amsterdam".

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

18-05-2018 29-06-2018  Strawinskylaan 3101, Amsterdam  plaatsen van reclame op de luifel van de 1e verdieping en de 3e verdieping. Aanvrager: WeWork Netherlands B.V..
11-05-2018 22-06-2018  Boeierspad 12, Amsterdam  realiseren van een loods ten behoeve voor het stallen van zeil-/roeiboot.
Beslistermijn verlengd
11-05-2018 22-06-2018  Strawinskylaan 2511, 2001 en 2055, Amsterdam   betreft het verbouwen van de bovenbouw. Aanvrager: CRI Twin Towers LP C.V..  
Verleende omgevingsvergunning
17-05-2018 29-06-2018  Parnassusweg 1021, Amsterdam  voor het plaatsen van handelsreclame.
Aanvrager: Loetje Zuidas B.V..
16-05-2018 27-06-2018  Fred. Roeskestraat 74-76, Amsterdam wijzigen van het ontwerp van een gevelscherm voor de uitbreiding van de Tweede Openluchtschool, waarvoor eerder een vergunning is verleend op 29 december 2016, OLO-2727141. Aanvrager: Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde kind.
Wabo uitgebreide procedure ontwerpbeschikking
15-05-2018 27-06-2018  De Boelelaan 1117, Amsterdamvoornemen voor het brandveilig in gebruik nemen van het Kliniekgebouw op de locatie De Boelelaan 1117 te Amsterdam. Aanvrager: Stichting VUmc
12-04-2018 25-05-2018  Fred. Roeskestraat 73, Amsterdam  voornemen tot het brandveilig gebruiken van het gebouw als kinderdagopvang. Aanvrager: Nannies Nursery.

Kunst en Cultuur

Films in Rialto@VUcampus bekijk de agenda, Boelelaan 1105

23 mei, 16.00 – 18.00 uur, Plastic Fantastic #1: De Makers, in Circl       Hoe maken we kunststof toekomstbestendig.  Lees meer

25 mei 2018, 19:30 uur ThomasFilm: Happy End uit 2017, regie Michael Haneke    Lees meer
25 mei 19:45, Avondexcursie in het Amstelpark door IVN     Het Amstelpark is één van de mooiste parken van Amsterdam en die avond gaan we daar de heemtuin bekijken. Vertrekpunt: Verzamelen bij de rode brug aan de Europaboulevard (einde Van Nijenrodeweg). Meer informatie Diana Straten en Karine Klappe, 06-27536797, klappe@hotmail.com

29 mei 2018, 12:30-13:00 uur,  lunchconcert van The Hague String Trio in de Thomaskerk     Miriam Kirby, cello, Justyna Briefjes, viool en Julia Dinerstein, altviool.

3 juni 14.00-15.30 Kruidenwandeling Artsenijhof Beatrixpark   De rondleidingen beginnen bij de parkingang Boerenweteringpad (Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Ook 1 juli, 5 augustus en 2 september. Lees meer
3 juni in het Stadshout Paviljoen Amstelpark 'Dichtbij in het Park' concerten    Las Amigas Ardientes, zang-pianoduo – aanvang 12.30 uur en 1 juli, Roeland Duyne, Rië Tanaka, cello-pianoduo – aanvang 12.30 uur.

5, 6 en 7 juni, E-waste Evolution Days op 5 juni om 8.00 uur en van 11.00 – 14.00 uur: Repair Cafe in Circl, Mahlerplein    Geef je oude electronica een nieuw leven en leer alles over e-waste! Tijdens deze E-Waste Evolution Days ontmoet je start-ups en bedrijven die producten ontwerpen om E-waste tegen te gaan. Lees meer
6 juni 2018, 17.30 uur Fashion Show 2018 Gerrit Rietveldacademie, Fred Roeskestraat 96     Lees meer 
6 juni 19:00 – 20:00, Homogeen & Divers, In gesprek met Diana Matroos en Jeroen Smit, In de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2      Hoe gaan we om met opvattingen die haaks op die van onszelf staan? Hoe om te gaan met verschillen tussen mensen is een vraagstuk dat zich constant voordoet: op het werk, in de samenleving en in onze sociale kringen. Lees meer

9 juni, 21:00 The Wrap met The Paraneural Record, The Fifth Estate and The Shark Infested Custard, in de Kunst kapel Pr. Irenestraat 19   Lees meer
9 en 30 juni, 19.00 uur The Wrap met drie avonden Audio Visual Spatial performances in de Kunst kapel

21 juni (t/m 23) september Get Lost, kunst in de openbare ruimte    Spectaculaire opening op het Mahlerplein. Get Lost maakt deel uit van Pay Attention Please!, Ontdek de stad Amsterdam die van 21—24 juni 2018 in heel de stad plaatsvindt. Public Art Amsterdam is een tweejaarlijkse manifestatie  van 11 toonaangevende Amsterdamse kunstinstellingen die in de zomer van 2018 de rijkdom tonen van de publieke ruimte van Amsterdam.

T/m 30 juni Tekenkabinet in het Amstelpark 13 (voormalig Galerie Park Art=)   Tentoonstellingsperiode  t/m zaterdag 30 juni 2018. Openingstijden zaterdag + zondag 13.00 – 17.00 uur en op afspraak (06) 20077891. Lees meer

4 juli 16.00 uur Eindexamententoonstelling Gerrit Rietveldnacademie, Fred. Roeskestraat 96    De tentoonstelling duurt tot 8 juli.

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Flanken, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Publicaties, Weekberichten.