Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 22

Bekendmaking winnaars limerickwedstrijd

Afgelopen zondag, 26 mei was er een druk bezocht feest in het Beatrixpark. Het weer zat ondanks de voorspellingen van bare weersomstandigheden gelukkig erg mee. Het was droog en dat heeft er zeker toe bijgedragen dat het parkfeest talloze bezoekers trok. Voor iedere leeftijd was er iets te doen. Touwklimmen was populair en op een naburig veldje werd in alle rust door een groep vooral langzaam bewogen. Bezoekers konden ook hun licht opsteken bij standhouders die hun initiatieven breder bekend wilden maken zoals Stadsdorp Zuid en de fietsersbond die naar meer leden op zoek zijn. De Streekmolen bood groente, fruit en vlees vanuit de nabije omgeving en Stadshout pakte flink uit; hele boomstammen werden kinderkrukjes.

In de Artsenijhof was er op verschillende plekken een dichterspodium. Vanaf bankjes werd luid en dan weer heel zachtjes gedeclameerd. Toehoorders pakten samen op het pad rond de bankjes en luisterden aandachtig. En om 15.15 uur was het zover. De presentator kwam aangesneld met in zijn kielzog een groep dichters en belangstellenden. Na zijn aankondiging nam Cisca het woord en las voor uit het juryrapport wie de winnaars waren en na voordracht van de winnende limericks namen de winnaars verrast en blij hun prijs in ontvangst.

intro prijsuitreiking winnaars lim  2013-5-26 Beatrixpark  eerste prijzen            voorzitetr jury A.M. Raukema ontvangt boek Vanuit de Zuidas   winnaar 2de prijs Dora RijndersWinnende limericks categorie 1 en 2

Ik ben de wind en ik waai uit alle hoeken

In Zuidas hoef je nooit lang naar mij te zoeken

Want bij iedere nieuwe toren

Voel ik mij als herboren,  

Ik laat daar alles wapperen, de rokjes en de grijze broeken

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             van Marleen Munniksma

 

Droom: Zuidas als internationale toplocatie creëren.

Als plek vol stedelijke dynamiek en zakelijk ambiëren.

Hoogwaardige voorzieningen in de plint,

waar een ieder alles van zijn gading vindt.

Dromen zijn bedrog, als men zich niet door BPZ laat instrueren!

van Adriana Korteweg

 

Volgende week meer limericks van de tweede en derde prijs.

BPZ op pad

daktuin VU open mei 2013Twee weken geleden was BPZ aanwezig bij de opening van de daktuin VU. Een jaar geleden gaven Marlous Gout en Diederik Don  voor BPZ en bewoners een toelichting op het initiatief van studenten voor een groen dak op het hoofdgebouw van de VU. Zij ontvingen een substantiële subsidie van de gemeente en de bouw ging van start met aanvullende financiering van de VU.

Verder was BPZ aanwezig bij het publieke debat op 23 mei De Kansen voor sport op Zuidas. dat gehouden werd bij de voetbalclub AFC. Een interessant debat. Of sport als identiteitsdrager voor Zuidas kan gaan gelden is nog even de vraag want er zijn momenteel vooral faciliteiten voor binnensport zoals the gyms.

Voornemen gunning ingenieursbureau ZuidasDok

zuidasdok spoorenwegvanbovenProjectorganisatie ZuidasDok heeft vandaag het voornemen bekend gemaakt de Raamovereenkomst ZuidasDok te gunnen aan de Combinatie Arcadis/Witteveen+Bos, met AT-Osborne voor het procesmanagement. Tot uiterlijk 12 juni kan tegen dit voornemen een procedure worden gestart. De raamovereenkomst wordt, bij het uitblijven van procedures, op 13 juni gesloten voor een periode van 6 jaar. De werkzaamheden van het ingenieursbureau hebben betrekking op de Planuitwerkingsfase, de aanbestedingsfase van de realisatie en de uitvoering van project ZuidasDok. Het ingenieursbureau start zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden. 

Vergadering raadscommissie VVL 6 juni, 9:00-12.30 uur, De Rooszaal 0239, Stadhuis

Op de agenda bij punt 12 en 13 staan o.a. Mobiliteit en Parkeerverordening 2013 en bij Tkn 16, Keuze ontwerpen voor kunst Noord-Zuidlijn. (BD2013-004246) Voor het station Europaplein is door adviescommissie voorlopig gekozen voor het schetsontwerp van Gerald van der Kaap.

Vernieuwing erfpachtvoorwaarden, bijeenkomst morgen 30 mei, 19.00 Weesperstraat 113.

De voorgestelde wijzigingen zijn ingrijpend. Het college wil daarom graag de reacties van erfpachters en andere betrokkenen horen. Dat gebeurt tijdens de consultatieperiode (en zienswijze indienen) die van 22 mei 2013 tot 10 juni 2013 loopt. Op basis van deze eerste reacties zal het voorstel verder worden uitgewerkt in nieuwe erfpachtvoorwaarden. De nieuwe erfpachtvoorwaarden zullen vervolgens officieel voor inspraak worden vrijgegeven. Meer informatie staat op de website www.amsterdam.nl/erfpacht. Aanmelden bij secretariaat@oga.amsterdam.nl

Vergadering commissie Ruimte en Wonen, 5 juni, 20:00-22;45 Raadzaal Pr. Kennedylaan 923

Agendapunt 7, Nieuwe Amsterdamse erfpachtvoorwaarden (21.45 uur). Onder tkn stukken, de overzichtskaart bouwinitiatieven.

Dichtbij bericht: Extra maatregelen na ongeluk

Dichtbij berichtte dat naar aanleiding van een recent verschenen rapport drie fractie van stadsdeelraad Zuid om aanvullende maatregelen hebben gevraagd. Dat gebeurde gisteren tijdens de commissie vergadering waarin de verkeerveiligheid van de Amstelveenlijn aan de orde kwam. Lees het artikel in de pdfversie Zuid II

VMBO-ers kregen ontbijt en sollicitatietraining op Zuidas

Ruim 100 leerlingen maken kennis met bedrijfsleven Op 22 mei worden ruim 100 leerlingen klaargestoomd voor de arbeidsmarkt met een sollicitatietraining of doen ze een Bliksemstage op de Amsterdamse Zuidas. Voorafgaand aan de ochtend serveert Daniël Roos, directeur JINC, ontbijt aan de leerlingen. 45 leerlingen van de Amsterdamse Shri Laksmi school volgden een Bliksemstage en kregen in 2,5 uur een kijkje achter de schermen bij een bedrijf. Bovendien mocht ze zelf ook even aan de slag als ict’er, belegger, administratief of facilitair medewerker, secretaresse of advocaat. Daarnaast leerden 75 vmbo’ers van College de Meer de fijne kneepjes van het solliciteren van directeuren aan de Zuidas.

De architectuurwandeling Zie Zuidas! (van 22 mei- 22 september)

De wandeling is een prachtige aanvulling op de beeldenroute ARTZUID 2013. Tijdens de wandeltocht nemen ervaren architectuurhistorici u mee langs de bijzondere iconen in het hart van Zuidas. U hoort de verhalen achter de ontwerpen van (inter)nationale toparchitecten én ontdekt de samenhang met Buitenveldert en Plan Zuid van Berlage. Na een wandeling van ruim 1 uur langs kunst en architectuur bekijkt u Zuidas met andere ogen! Zowel voor groepen als individueel. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij Jet Nijssen (Dienst Zuidas)

Artzuid in Zuidas

Zuidas maakt deel uit van de beeldenroute ARTZUID. Op het Zuidplein, Gustav Mahlerplein en het Gershwinplein is werk te zien van internationaal vermaarde kunstenaars als Dinh Q. Le, Martin Pfeifler, El Anatsui en Mario Merz. In de kapel aan de Prinses Irenestraat staat werk van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. 

Wegwerkzaamheden op de De Boelelaan, tussen de Amstelveenseweg en de Van der Boechorststraat vanaf 4 maart t/m medio juli

wegwerk Boelel Av weg en vd BiechVoor vragen kunt u terecht bij  Boelelaan@zuidas.nl of bellen met de omgevingsmanager Dienst Zuidas, Jeroen van der Linden, telefoon 06 55 170160.

 

Ingrijpende wegwerkzaamheden en reisadvies van dienst Zuidas

Kruising De Boelelaan/Buitenveldertselaan bij hoofdingang VU

Vanaf vrijdagavond 21 juni 20.00 uur tot maandag 19 augustus 06.00. Omleiding: Buitenveldertselaan → Van Nijenrodeweg →Amstelveenseweg of andersom.

A10 Amsterdam wegwerkzaamheden aan de op- en afritten (S108) met kruising Amstelveenseweg

De zuidelijke op- en afrit is voor drie weekenden deels afgesloten: in de  laatste drie weekenden van juli en de eerste twee van augustus.

Werkzaamheden op de De Boelelaan tussen de Amstelveenseweg en de Van der Boechorststraat

Op dit moment werkt men hier aan een verbreding van de zuidelijke rijbaan van de De Boelelaan van twee naar drie rijstroken. Het werk duurt tot medio juli. Van vrijdag 12 juli 10.00 tot maandag 15 juli 06.00 uur is de volledige zuidelijk rijbaan afgesloten om te kunnen asfalteren en belijning aan te brengen.

Reisadvies: Dienst Zuidas adviseert bewoners en bezoekers van Zuidas en omgeving om met het OV, de fiets of om het gebied via de oostzijde (S 109 RAI) te bereiken. Voor specifieke informatie over de wegwerkzaamheden kunt u mailen naar zomerwerken@zuidas.nl

Overzicht van plannen met inzage termijn o.a. bij stadsdeel Zuid 

Verandering van een KPN Centrale aan de Barbara Strozzilaan 251

Omgevingsdienst NZKG

25-04

06-06

Bekendmakingen & Kennisgevingen gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuid

Aanvraag omgevingsvergunning bouw en milieu         

  • Terrein Europaplein 22 – 845401, omzetten tijdelijke portiersloge naar definitief (14-05-2013).

De ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning ligt niet ter inzage.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

  • Strawinskylaan 8 – 740477, vestigen personeelsverblijf.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij: stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam en bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (locatie Amsterdam), Herikerbergweg 290, 1101 CT Amsterdam.

Indienen van zienswijzen met betrekking tot ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen kan schriftelijk gedurende zes weken bij het college van B&W, p/a de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 922, 1000 AX Amsterdam.

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen bouw, reguliere procedure

  • De Boelelaan 30 – 807451, bouwen in afwijking van omgevingsvergunning – 495679 d.d. 25-02-2013, t.w.: toepassen andere gevelbekleding e.a. (16-05-2013).
  • Strawinskylaan 1 – 722113, veranderen deel 4e bouwlaag tot logiesfunctie (22-05-2013).

Een bezwaarschrift indienen kan, binnen zes weken, en  richten aan B&W van Amsterdam, p/a de Bestuursdienst, Sector Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Postbus 202 1000 AE Amsterdam.

11 juni Summerbreakfestival, De Boelelaan 1105, van 16:00 tot 23:00 uur.

Groot feest op de VU-campus: het Summer Break Festival. Dinsdag 11 juni sluiten Ladies of Disco & Soul, de drumband KalenTura en dj Kenneth G. het studiejaar af.

1 juni: Dag van de Bouw, bezichtig twee projecten op Zuidas

Tijdens de Dag van de Bouw stellen aannemers hun project over voor het publiek. In Zuidas zijn er twee projecten te bezichtigen: de werkterreinen van appartementencomplex OPZUID en de Lex van Deldenbrug. U bent welkom tussen 11:00 en 15:00. De projecten zijn te vinden aan de De Boelelaan, ter hoogte van het Gershwinplein.

Zingeving Zuidas Stratenvoetbaltoernooi 2013" op 7 juni 2013, 13:00- 20:00 uur Gustav Mahlerplein 50

Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

4 juni, 12.30 uur, lunchconcert Boglárka Nagy, saxofoon, speelt werken van Bach Debussy en Piazzola. Toegang gratis.

18 juni 12.30 uur, lunchconcert, Ensemble Orzo e Verde Alice Gort-Switynk, blokfluiten en zang (sopraan) en Aarnoud de Groen, orgel, voeren werken uit van Giulio Caccini, Jhr. Jacob van Eyck, Händel en Bach

 

VU Connected 12 juni, 12.30-13.30, lunch Slim eten tuin, Gustav Mahlerlaan 3005

Spreker Philip Scheltens (directeur VUmc Alzheimercentrum) Voor meer informatie zie de site.

 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.