Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 22

Nieuwe organisatie voor goed OV in Amsterdam zoekt donateurs en bestuursleden

De Reizigersadviesraad Stadsregio Amsterdam, met name Victor van Lamoen, luidt de noodklok want de plannen van het GVB zorgen mogelijk voor een toename van autogebruik in en om de stad. Het GVB zal in september 2016 het (concept) GVB Vervoerplan 2018 aanbieden aan de Stadsregio Amsterdam die het plan in december 2016 zal vaststellen. 

Het Parool berichtte op 18 mei jl. over de plannen van het GVB voor een drastische wijziging van het Amsterdamse OV-net zodra de Noord-Zuidlijn in exploitatie genomen wordt (oktober 2017). Wanneer deze plannen realiteit zouden worden, zijn de gevolgen rampzalig, aldus Van Lamoen: – Er wordt vergaand gesneden in de fijnmazige tram- en buslijnen, – Vele tram- en buslijnen zullen niet meer naar het CS rijden, maar moeten aantakken op de Noord-Zuidlijn, – Veel reizigers zullen gedwongen worden tot één of meer keer extra overstappen, – Van veel lijnen zullen haltes worden opgeheven in het kader van bevordering van de snelheid van het OV, – In stadsdeel Noord zullen alle bussen niet meer door de IJ-tunnel naar het CS rijden, – Van de streekbussen zal 70% niet meer naar het CS rijden, maar aantakken op de Noord-Zuidlijn. Voor veel reizigers gaat de kwaliteit van het OV sterk achteruit en de loopafstanden zullen fors toenemen. Grote groepen reizigers waaronder de ouderen dreigen uitgesloten te worden van het gebruik van het OV. 

Deze oproep is van de Vereniging Stadsvervoerbelang heeft inmiddels al mensen bewogen tot steun en actieve deelname. Interesse? bel 020-6752449 of 06-48004008 of mail vpavanlamoen@hotmail.com.

Voorronde indienen zienswijzen voor plangebied Strawinsky

strawinksy_gebied_zuidasVan 2 juni t/m 13 juli ligt het concept-Uitvoeringsbesluit voor het plangebied Strawinsky ter inzage. Lees meer in het concept-Uitvoeringsbesluit Strawinsky mei 2016 (PDF, 54 MB) Voordat de gemeenteraad het voorgelegd krijgt, biedt dienst Zuidas belanghebbenden de mogelijkheid hun zienswijze kenbaar te maken. Inspraakreacties stuurt u, o.v.v. uw naam en adres, naar info@zuidas.nl of per post naar Zuidas Amsterdam, t.a.v. de heer J. Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Mondeling een inspraakreactie geven kan via het secretariaat van Zuidas tel: 020 575 21 11 (bereikbaar tijdens kantooruren). De inspraakreacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Op 15 juni 2016 van 19.00 tot 20.30 organiseert dienst Zuidas over het UB een informatiebijeenkomst in BAUT Zuidas, Prinses Irenestraat 31-33. Aanmelden kan tot 13 juni via info@zuidas.nl

Geluidmetingen rondom Atriumgebouw en 2 km damwand de grond in

De buurt heeft haar zorgen geuit over het geluid dat het trillen van damwanden met zich meebrengt. Daarom wordt 24 uur per dag op een aantal plaatsten rondom het gebouw Atrium het geluid gemeten. Resultaten worden direct gedeeld met de buurt. lees meer Om de bouwkuip veilig uit te graven zijn de afgelopen weken 20 meter lange damwanden de grond in getrild. lees verder over geluidsoverlast  Op de infobijeenkomst van 19 mei werd duidelijk dat het nieuwe gebouw prachtig wordt. Gebouw E, het monument, komt leeg dus er wordt een andere bestemming voor gezocht. Voor afbeeldingen bekijk het artikel op architectenweb.

Oplevering van The Pavilion, Fred. Roeskestraat

Berichtgeving op architectenweb: “Op de Amsterdamse Zuidas werd dinsdag 24 mei 2016 de oplevering gevierd van kantoorgebouw ‘The Pavilion’. Architectenweb kreeg een rondleiding door Powerhouse Company. “We wilden een stoer en eenduidig ontwerp maken.””

Eerste paal geslagen voor VUmc Imaging Center

“Op 10 mei sloegen Wouter Bos en prof.dr. Bob Pinedo de eerste paal van het VUmc Imaging Center Amsterdam in Zuidas. Hierin komt een hightech radio-chemisch laboratorium (TracerCenterAmsterdam) voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapie op maat. Vanaf 2019 biedt het VUmc Imaging Center – naast het lab – onderdak aan de modernste scanners en lasers voor behandeling en onderzoek.” lees meer   

Uitbreiding Rietveld Academie Fred. Roeskestraat

Bouwbedrijf de Nijs is gestart met voorbereidende werkzaamheden zoals het verwijderen van groen en het aanleggen van een tijdelijk fietspad op het terrein. bron: bewonersbrief

Tentoonstelling in BAUT- een gesprek op Radio 1 over anonimiteit op Zuidas

“Verslaggever Jeroen de Jager ging bij Baut langs. Niet voor de grap, maar voor de wetenschap. Hij bezocht de tentoonstelling met schrijver en onderzoeker Jeroen Smit en hoogleraar sociale psychologie Paul van Lange van de Vrije Universiteit Amsterdam.”

Hoe reizen werknemers in Zuidas naar hun werk?

Van dienst Zuidas: “Deze keer Danielle en Olivier, werkzaam bij Google. Dit artikel verscheen in het Engels in het tijdschrift Hello Zuidas (editie mei/juni 2016).” lees verder

De kindercampus in Zuidas nabij het werk 

Een interview van Rolinde Hoorntje (NRC) met twee bewoners uit Zuid. “Hun leven speelt zich af op één vierkante kilometer in Amsterdam: wel zo gemakkelijk.”

Zuidas: een levendige plek

Op de website van de bestuurcommissie Zuid ook een artikel. “De Zuidas wordt steeds meer een leefbare en levendige plek, een nieuw stukje stad. De komst van de Kindercampus en woningen dragen daar aan bij.” lees verder

Waar moet Happy Fence/het groene bouwhek staan?     lees meer en vul uw reactie in op de website van dienst Zuidas.

Gebiedonline in Pakhuis de Zwijger: meer bewoners betrekken bij gebiedsagenda

In pakhuis de Zwijger werd vorige week gesproken over -gebiedonline-, een in januari opgerichte coöperatie waardoor men bewoners meer willen betrekken bij de gebiedsagenda. Er komt een pilot in IJburg en Oud-Oost. Cisca Griffioen van BPZ en Hallo de Pijp waren aanwezig. BPZ volgt de pilots niet want het is meer een onderwerp voor de gebiedsmakelaars van Zuid en Zuidas.

Replica van Aya Sofia in kop Zuidas?     Artikel in Het Parool, lees meer

Eurocenter II in andere handen

Bericht van taxatiemanagementinstituut.nl: “LaSalle Investment Management heeft kantoorgebouw Eurocenter aan de Barbara Strozzilaan 336-340 in Amsterdam gekocht van Stichting Philips Pensioenfonds.”

image001-2Werkzaamheden Buitenveldertsegracht mei 2016 – januari 2017

De werkzaamheden zullen bestaan uit het drukken (geluidsarme methode) van damwanden, het ontgraven van de gracht, het aanleggen van kademuren en mantelbuizen en het daarna opnieuw inrichten van het maaiveld. Het werkterrein voor deze werkzaamheden is zodanig gekozen dat al het verkeer langs het werkterrein kan worden geleid. Het fietspad is tijdens de gehele periode alleen geschikt voor één richting (richting Buitenveldert/Amstelveen). In verband met collegetijden en examens wordt af en toe in de avond- en nachtelijke uren gewerkt.

Meer aandacht voor omgeving in nieuw evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam

“Vanwege het ontbreken van heldere (landelijke) normen, wil Amsterdam het voortouw nemen om te komen tot maatregelen om geluidsoverlast te voorkomen. De gemeente wil daarbij samen blijven optrekken met de evenementenbranche. Veel organisatoren zijn zich namelijk bewust van de overlast, en experimenteren met maatregelen om de overlast te verminderen. Deze zomer zal een onderzoek worden afgerond naar de geluidsbelasting met akoestische experts en de sector. De gemeente start een pilot om te experimenteren met manieren om geluidsoverlast aan te pakken. Daarnaast wordt er een goed werkend toezicht- en handhavingsregime ontwikkeld om snel en adequaat te kunnen reageren op klachten.” lees meer De notitie vindt u hier. Het nieuwe beleid wordt In 2017 ingevoerd en voorafgaand wordt op 9 juni de notitie ter kennisname geagendeerd in de commissie Algemene Zaken, en op 13 juli in de gemeenteraad. De locatieprofielen worden vervolgens in het najaar vastgesteld, nog voordat de termijn voor evenementenaanvragen voor 2017 sluit. 

Nieuws uit B&W week 21: Ruimtelijke Ordening 

– Het college van B en W stemt in met de aanpak ‘Implementatie Omgevingswet’. In maart 2016 nam de Eerste Kamer de nieuwe Omgevingswet aan, een stelselherziening van het omgevingsrecht. De nieuwe wet gaat uiterlijk 2018 in. In de genoemde aanpak staat wat voor Amsterdam verandert en hoe de gemeente zich op de nieuwe wet voorbereidt,

– Het college van B en W stemt in met Koers 2025 – Ruimtelijke Ontwikkelstrategie van Amsterdam 2016-2025. Het college wil tot 2025 50.000 woningen bouwen, grotendeels door nieuwbouw en deels door transformatie. Koers 2025 is een inventarisatie van de locaties waar dit zou kunnen gebeuren. De conceptversie van Koers 2025 is in januari 2016 al vrijgegeven voor advies en inspraak. In het nu voorliggende plan zijn de binnengekomen reacties verwerkt. Koers 2025 wordt behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.”

Spreekuur gebiedsmakelaars Buitenveldert woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in het Huis van de wijk Buitenveldert. Zie het pdf rechts op de webpagina.

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Bouw Xavier     Op kavel 4 start in juni het aanbrengen van damwanden  De kavel ligt tussen de Gustav Mahlerlaan, Leo Smitstraat en de George Gershwinlaan. bron: bewonersbrief dienst Zuidas.

Aan de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m juni 2016 onder meer verplaatsen van het fiets- en voetpad aan de zuidzijde van de De Boelelaan Oost naar het zuiden. Maart 2018 is het werk klaar.

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium – parkeergarage en fietspad afgesloten     Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft wel open.   

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Eerste stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Download de bewonersbrief (PDF, 107 kB) voor meer informatie.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Bekendmaking GEMEENTE

Eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw

“Wethouder Grondzaken, Eric van der Burg: “Het college lost met de invoering van eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw haar eerste deel van de belofte in om meer zekerheid te bieden voor erfpachters. De inspraakperiode is zeer rustig verlopen met slechts 64 inspraakreacties. Dit laat zien dat eeuwigdurende erfpacht op veel draagvlak kan rekenen.””

STADSDEEL

Aanvraag evenementenvergunning

* De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "On the Roof filmfestival" van 6 september 2016 tot en met 9 september 2016. Dossiernummer 2016-17760.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende exploitatievergunning

* Gustav Mahlerplein 110, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras, verzonden d.d. 26 mei 2016. Dossiernummer 2016-16437.

* George Gershwinlaan 534 Unit 2, 1082 MT: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras, verzonden d.d. 26 mei 2016. Dossiernummer 2015-15436.

Voor het inzien van de besluiten kunt u een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Dit kan via 14 020. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift.

Verleende evenementenvergunning

* Amstelpark, 1083 HZ: voor het houden van het evenement "Taste of Amsterdam" op 2 juni 2016 tot en met 5 juni 2016 (dag 1 van 16.00 uur tot 00.00 uur) dag 2 van 16.00 uur tot 01.00 uur (dag 3 van 12.00 uur tot 00.00 uur ( dag 4 van 12.00 uur tot 23.00 uur), verzonden d.d. 26 mei 2016. Dossiernummer 2016-17120.

Voor het inzien van de besluiten kunt u een afspraak maken met het loket van stadsdeel Zuid. Dit kan via 14 020. Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift.

ODNZKG

Aanvraag omgevingsvergunning

* Gustav Mahlerplein 279betreft het inrichten van een casco-appartement op de 25e verdieping. Ontvangstdatum aanvraag: 26 mei 2016. Aanvrager: Highborgh Management B.V.. Zaaknummer: 1083887.

* Europaboulevard, betreft het kappen van een boom. Ontvangstdatum aanvraag: 24-05-2016. Aanvrager: Gasunie Grid Services. Zaaknummer: 1079437.

Verleende omgevingsvergunning

* Strawinskylaan 1999, betreft een vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van het gebouw WTC Amsterdam I-toren. Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.. Zaaknummer: 644141.

WATERSCHAP

Verleende Watervergunning

* voor het bouwen van het RAI hotel, gelegen aan de Europaboulevard tussen het RAI gebouw en de Ringweg Zuid in Amsterdam.

 

van 1-5 juni KunstRAI voor het programma kijk hier of hier voor het diner op 4 juni 19.00 uur. Dineren tussen de kunstwerken; Galeriehouders nodigen hiervoor hun beste klanten uit, maar ook voor andere kunstliefhebbers dekken zij graag een tafel!

2 juni 15.30 uur Mount Zuidas in de Botanische tuin VU start fietsexcursie      Via de slechtvalkennestkast aan het ABN AMRO-gebouw eindigt de tocht op het Zuidplein voor een meet and greet met de kunstenaar en Tomo Savic van 17.00 tot 19.00 uur. Graag tijdig opgeven voor de fietsexcursie bij peregrine@mountzuidas.nl (kosteloos).

2 juni Jazz at the Southazz 17.00 tot 20.00 in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

2-5 juni Taste of Amsterdam, het grootste restaurantfestival in het Amstelpark

5 juni IVN wandeling in de Artsenijhof Beatrixpark 14.00-15.30 uur     Parkingang Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg. Iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen. Als het onverhoopt niet doorgaat staat dat op de site van het IVN en van de vereniging Vrienden van het Beatrixpark. 

5 juni 10de Amstellanddag      Vanwege het jubileumjaar van de Stichting Beschermers Amstelland, een extra uitgebreid programma met een Kunstroute en een Bootdienst. In het Amstelpark kunt u genieten van muziek op prachtige Stadshout Paviljoen en een voorjaarsmarkt met tot nu toe als deelnemers de Boekenpaal, IVN Amsterdam en Natuur&Milieuteam Zuid.

7 juni 12:30-13:00 uur Queen's Priest Renaissance Consort bestaande uit 6 jonge musici, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      

12 juni Zuidas Run op het Gershwinplein     “De afgelopen jaren startte en finishte dit evenement vanaf het Gustav Mahlerplein. Na de herinrichting is dit plein niet langer geschikt voor een dergelijk evenement. Op advies van Gemeente Amsterdam en Hello Zuidas is gekozen voor voor het Gershwinplein. Op de Gustav Mahlerlaan zal verkeer de gehele dag gestremd zijn”. bron: bewonersbrief dienst Zuidas

16 juni 18.30 tot 21.00 Grote mensen Ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

tot 30 juni Foto-expositie Zo Zuidas in Baut Pr. Irenestraat 31-33     ”Bij BAUT Zuidas zijn foto's te zien van Peter Boer, fotograaf van Het Financieele Dagblad. Hij werkte aan een serie: 'Zo Zuidas', waarbij hij de Zuidas en zijn ‘bevolking’ vastlegde. De mooiste beelden uit deze serie zijn te zien op grote doeken in BAUT Zuidas. Eén van de foto’s is bovendien te koop.” bron: facebook

9 juli wordt er een speciale EK Wandeltocht georganiseerd: Walking Amsterdam      Tijdens deze unieke tocht van 15 kilometer ervaar je de sfeer van de Europese Kampioenschappen. In Zuidas is er de Amstelroute: start bij Old School, 200m van station RAI. Synagoge, Zorgvlied, Amstel, de Omval, Rivierenbuurt, Diamantbuurt, Sarphatipark, de Pijp, Rijksmuseum, Vondelpark, Oud Zuid, Stadionbuurt, Olympisch Stadion. lees meer

Lees verder over: Algemeen, Noordzone, Verkeer, VU(mc), Weekberichten.