Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 22 – 23

Berichten Amsterdam Zuidas:
* Omgevingsvergunning vernieuwing station intensief voorbereid
    Het definitief ontwerp van het openbaar vervoerknooppunt Amsterdam Zuid is klaar. Nu moet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een vergunning geven om het megaproject te realiseren. Daar gingen uitvoerige gesprekken aan vooraf. Lees meer
* Bestemmingsplan voor Vivaldi vastgesteld   De gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 ingestemd met het bestemmingsplan voor twee kavels in de buurt Vivaldi. Het maakt twee kantoorgebouwen mogelijk, een tijdelijke parkeervoorziening voor fietsen en scooters en diverse voorzieningen. Lees meer
* Turmac-gebouw: ruimte voor ‘spel met natuur’      Eerst een fabriek in Zevenaar waar kunst voorkomt dat ‘een meisje voortdurend hetzelfde ziet’, gevolgd door een kantoor in wat nu Zuidas is, dat ‘als omgeving iets voor de mensen kan betekenen’. De geschiedenis van het monumentale Turmac-kantoor. Lees meer
* Flaneren langs Boerenwetering na opknapbeurt! Geef uw mening    We knappen het wandelpad op langs de Boerenwetering, vanaf de Wielingenstraat naar Strand Zuid en het Beatrixpark. We hebben al diverse verbeteringen uitgevoerd, in het najaar van 2021 is het pad klaar voor een aanlokkelijk wandelingetje. Lees meer  Zuidas is benieuwd wat u vindt van de nieuwe inrichting van de Boerenwetering. U kunt een mail sturen naar contact@zuidas.nl. Als u dat doet voor 2 juli kunnen we uw opmerkingen waar mogelijk meenemen in de verdere uitvoering.
* Goudsbloemen en pompoenen op tijdelijke leerplek    Straks verrijst er een enorm kantoorgebouw, maar de komende anderhalf jaar is de kavel tussen EMA en Van der Valk een leerterrein. Groep 4 en 5 van de AICS-school heeft er een ‘community garden’. Iedereen die in de buurt woont of werkt is welkom. Lees meer
* En nu van die coronakilo’s zien af te komen     Sportaccommodaties openen na een lange lockdown enthousiast weer hun deuren. Zuidas telt er nogal wat, maar storm loopt het nog niet. Ze zoeken creatieve manieren om iedereen, werknemers en bewoners, weer in beweging te krijgen. Lees meer
* Testen met koffie, cola en ketchup op tegels nieuwe stationspassage    Binnenkort wordt station Amsterdam Zuid het domein van drie proefvlakken met natuurstenen tegels. Hierin worden verschillende soorten grijs natuursteen geplaatst om te kijken hoe ze zich het komende jaar gedragen. Of ze van koffie, cola en ketchup houden, is al getest. Lees meer
* Ron Bakker tekent al 25 jaar WTC-vernieuwing    Architect Ron Bakker (PLP Architecture) kent Zuidas als zijn broekzak. In 1996 schetste hij het masterplan voor WTC. Hij ontwierp ook Tower Ten, dat nu in aanbouw is. En inmiddels is hij bezig met mogelijke verdere ontwikkeling van het complex. Lees meer
* Beton voor derde deel dak Brittenpassage      50 vrachtwagens met ieder 10 kuub beton waren op 9 juni 2021 nodig voor het derde dakdeel van de nieuwe reizigerstunnel voor station Amsterdam Zuid. ‘Vooral logistiek was het een uitdaging’, zegt Frank van Klaren van bouwcombinatie ZuidPlus. Lees meer

Doe mee aan de Buurtenquête Zuid 2021! Dit onderzoek, dat plaatsvindt van maandag 14 juni tot en met vrijdag 9 juli, wordt uitgevoerd door Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam. Bewoners kunnen digitaal een vragenlijst invullen en hun mening geven over onderwerpen in hun buurt, zoals voorzieningen, afval, wonen, verkeer en hun eigen betrokkenheid bij de buurt. Vertel, wat speelt er in uw buurt?  Op deze webpagina is ook een Engelse versie beschikbaar. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Lees meer

Ter inzage
1. Waterplannen 2021   Van 12 maart tot 21 september 2021 liggen de plannen van Rijk, provincies en waterschappen om in 2027 de doelen voor schoon water te halen ter inzage. Het Nationaal Waterprogramma ligt deze hele periode ter inzage, de andere plannen een periode van meestal 6 weken binnen deze periode. Hieronder een overzicht van de soorten plannen en de mogelijkheden hierop in te spreken. Inhoud:  Plannen van verschillende overheden; Algemene informatie; Waar moet ik inspreken? Lees meer
1a. Ontwerp maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water/Gezond Water 2022-2027 ter inzage  Verordeningen en reglementen | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  Lees meer
1b. Provincie Noord-Holland- Regionaal Waterprogramma 2022 – 2027  Verordeningen en reglementen | Provincie Noord-Holland  Lees meer
2. Inspraak en consultatie Oeverlanden: van 25 mei tot en met 5 juli 2021 kunt u reageren op de concept ontwikkelstrategie. U kunt een mail met reactie sturen naar oeverlanden@amsterdam.nl. Een schriftelijke reactie kan naar Gemeente Amsterdam, t.a.v. de directie Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Lees meer
3. Vanaf 3 juni gedurende zes weken ligt ter inzage de gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen – Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening

Nieuws uit B&W week 23
Zuidas en Marineterrein    Het college van B en W geeft het ontwerpbestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018 (eerste herziening) vrij voor ter inzagelegging. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een 24-uursopvang (woonzorgvoorziening), broedplaats en buurtgezondheidscentrum binnen het bestaande ontwikkelprogramma juridisch-planologisch mogelijk.
Water.                                                                                                                                                    Het college van B en W stemt in met het garantieverzoek NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK). Daarmee heeft het college met oog op het publieke belang van de Amsterdamse drinkwatervoorziening en onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad besloten om gezamenlijk met NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland garant te staan voor de externe financiering van WRK
Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit  Het college van B en W stemt in met de raadsvoordracht ‘Uiten van wensen en bedenkingen inzake de uitplaatsing van gemeentelijke taken in het Openbaar Vervoer-domein’. Het college stemt in met het voorgenomen besluit om taken in het ov-domein van de gemeente Amsterdam uit te plaatsen naar de Vervoerregio Amsterdam en het GVB. Dit besluit is onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad. Lees meer

Uit het DB Vervoerregio met o.a. Vervoerregio en GVB gebruiken herstel na corona als basis voor nieuwe concessie en  Regionaal Mobiliteitsprogramma voor verminderen van CO2-uitstoot: Een beter fietsnetwerk, vaker thuiswerken en het aantrekkelijk maken van het ov-gebruik. Dat zijn maatregelen die gemeenten in kunnen zetten om de CO2-uitstoot te verminderen.

Bericht in Het Parool:”Vervoerregio wil strengere regels voor onderwijs en leaserijders     De ov-studentenkaart zou tijdens de ochtendspits niet geldig moeten zijn en het rijk moet de fiscale regels voor de leaseauto strenger maken. Zo slibben wegen en het openbaar vervoer na de zomer niet weer dicht. Lees meer
Bericht op Spoorpro: “Stadsvervoerders: nieuw kabinet moet minstens 10 miljard investeren in lightrail  Om de opgave van vijfhonderdduizend extra woningen in de Randstad in 2030 te realiseren, zijn investeringen van het nieuwe kabinet van minstens tien miljard euro in een lightrailnetwerk nodig. Die oproep doen GVB, RET…”. Lees meer

Bericht in OV Magazine met “Boodschap aan nieuw bewindspersoon IenW“ Lees meer En: Verwelkom nieuwe reizigers met MaaS-waardig aanbod  Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 17 juni met o.a. Deelfietsen en Piet Heintunnel dicht   Lees meer

23 juni de stadsdeelcommissie Zuid in de wijk Zuidas/Buitenveldert 19.30 bekijk de agenda met o.a. adviesaanvraag beleidskader participatie en plannen Oeverlanden, hier

30 juni 9.00 uur vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen met op de agenda: voortgangsrapportage ouderenhuisvesting en openbare riumte en groen zie  02 Uitvoeringsagenda Klimaatadaptie april 2021  Lees meer 

30 juni 13.30 uur Vergadering RO13:30  met op de agenda o.a Erfpacht en bij Zuidas en Marineterrein:  punt 4 vaststellen bestemmingsplan woonbuurt Ravel; punt 24 rapportage Zuidasdok en extern review; Was TKN 19 eerdere vergadering Commissie RO  Bijlage 1_20210430_Aanbiedingsbrief halfjaarlijkse rapportage 2e halfjaar 2020.pdf 185.92KB Bijlage ;  Bijlage 2_Halfjaarrapportage 2020 Zuidasdok v1.1.pdf.  En bij punt 25 Mogelijke uitbreiding WTC  Commissie RO (1 ;20210402 Raadsinformatiebrief WTC Torens A-C (2).pdf  
Bij punt 26 Jaarrapportage Zuidas 2020

Nieuwsbrief Natuur&milieuteam Zuid Vrijwilligers gezocht voor Vlinderroute Buitenveldert   Mis je de frivole fladderaars? Help de Vlinderstichting door vrijwillig vlinderteller te worden op onze looproute voor hun meetnet. Jouw registraties dragen bij aan een lokaal en soms ook landelijk verbeterd vlinder beheer! Lees verder of Lees verder in de nieuwsbrief


Kunst en Cultuur
23 juni 10.30 – 12.00, Circulaire Economie: WTF?! in Circl i.h.k.v. Our planet, our business
Samen de spelregels bepalen voor de versnelling naar een Circulaire Economie. Lees meer

30 juni in de Thomaskerk, Mini concert van 17.00 tot 17.30 uur in het Thomas Troostcafé. Peter Tóth speelt twee eigen composities op de piano. Judith Beers draagt een gedicht voor. Er zijn een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. U kunt zich hier aanmelden website van de Thomaskerk.

Kijk iedere vrijdag om 17:00 uur naar Zuidas Today Talkshow.

Zone@source in het Amstelpark toont o.a.:
* 4 juli t/m 12 september, Here and Elsewhere in het Glazen Huis, werk van Irene Kopelman, De tentoonstelling Here is een 1: 1 replica van een deel van het Escalante park in Utah in de Verenigde Staten. De focus van de kunstenaar ligt op de ontelbaar bolvormige ijzerconcreties die verspreid zijn over het landschap. Geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00- 17.00 uur en op verzoek. Lees meer  Opening 4 juli om 15.00, alle buurtbewoners van harte welkom. Dan is ook de nieuwe plattegrond met kunst van Zone2Source in het Amstelpark weer gratis verkrijgbaar.
• tot 27 juni Radix, een zeer invasieve vensterexpositie, kunstinstallatie van Collectief Walden (Rietveld Paviljoen)
* PIT, nieuw werk van Karin van Dam  Tussen de rode brug en het Glazen Huis staat sinds half april een zwart, stekelig object. Kunstenaar Karin van Dam plaatste haar werk PIT samen met Zone2Source. PIT is een ode aan zaden. 

4 juli IVN wandelingen in het Beatrixpark op de eerste zondag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur, onder leiding van IVN-Natuurgidsen Henk Wolters en Mien Vermue. Voor 2021 gelden de volgende data en locaties. Bomen: 3 oktober, 7 november, 5 december Artsenijhof: 1 augustus, 5 september.  Het vertrekpunt is bij de parkingang Boerenweteringpad (aan de Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Het park heeft beperkte horeca, toiletten en schuilgelegenheid.

Tot juli 2021 Beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs en dagelijks te ervaren bij de vijver van het Amstelpark.

1 juli tot 17 oktober 2021 IMAGINE – ARTZUID   Lees meer
ArtZuid Groepstour, elke zondag langs de blikvangers van de tentoonstelling onder begeleiding van een kunsthistoricus. Aanmelden en meer informatie via de website van ArtZuid.
12 juli juli 2021 ARTZUID Art Camp, kunstkamp voor kinderen in de zomervakantie       Tijdens het ARTZUID ART CAMP gaan kinderen 5 dagen lang aan de slag als een echte kunstenaar en ontwikkelt daarmee zijn/haar creatieve vaardigheden. Tijdens kringgesprekken, spelletjes en wandelingen doen de kinderen veel inspiratie en ideeën op om zelf kunst te maken. Ze leren werken met diverse materialen en technieken, met verschillende vormen, contouren, kleuren en oppervlakten. Lees meer

8 – 12 september 2021 KunstRAI       KunstRAI maakte haar definitieve data bekend. In het volste vertrouwen dat de coronamaatregelen tegen die tijd door het vaccinatieprogramma grotendeels zijn opgeheven.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Van 18 mei t/m 25 juni aan metrospoor tussen Amstelveenseweg en Parnassusweg onderhoud wissels, werk aan de rails, vervangen dwarsliggers kan geluidsoverlast geven. Werktijden 01:00 –05:00 uur.

3 mei – 22 oktober 2021 05:00  Omleiding: vernieuwing Centraal Station-Oost:  Lijn 4 Station RAI – Centraal Station, Lijn 24 VUmc – Centraal Station.
    
Bouwverkeer kruist voetpad en fietspad bij locatie VUmc    Op locatie VUmc van Amsterdam UMC wordt tussen medio maart 2021 en medio 2023 de ‘brug’ gerenoveerd.

Bekendmakingen: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg bekijk ze dit keer hier
Gemeente en/of ODNZKG. Bekendmakingen Amsterdam staan op deze kaart. 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Dok, Inspraak, Kunst & Cultuur, OV, Ravel, Verkeer, Weekberichten.