Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 22 & 23

 

Zuidas en infrastructuur

Artikel van BPZ voor de wijkkrant WOCB leest u hier. 

 

Opiniestuk van Tjeerd Eernstman in Het Parool

Bedenkingen en toekomstperspectief van o.a. bewoners Prinses Irenebuurt. Zuidas wordt een eeuwige bouwplaats is de conclusie. Lees hier verder.

 

Nota van Beantwoording Zuidasdok

Het bestemmingsplan en de nota van beantwoording zullen in het eerste kwartaal van 2016 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Zie ook Tkn 17 op de agenda van de vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening op 27 mei a.s.. Lees hier verder.

 

Zwammen op Zuidas

In een oude zeecontainer op de Boeletuin in Zuidas start een kwekerij voor oesterzwammen. De paddestoelen staan op een bedje van koffieafval dat de kantoren zelf aanleveren. Containing Mushrooms wordt 10 juni geopend. Het is een project van Marleen Sijpestein, die daarvoor een crowdfundingcampagne opzette. Nadat de helft van het bedrag binnen was, doneerde de Green Business Club Zuidas het resterende bedrag. Daarnaast krijgt Sijpestein ondersteuning van de gemeente Amsterdam en de Green Business Club. Voor kweekinstructies lees hier verder. 

 
Mobiliteitslab van GBC Zuidas kwam weer bijeen

“De bijeenkomst stond in het teken van Zuidasdok, fiets en mobiliteitscijfers. Het Green Business Challenge team Car Sharing vertelde over hun project  Ze werden door de aanwezigen voorzien van tips en adviezen. Het projectteam van Zuidas Dok verzorgde een presentatie over de mobiliteitsstrategie voor tijdens de bouwwerkzaamheden. Er liggen pittige uitdagingen om het de mobiliteitsstromen op de ring A10 en het station Zuid onder te kunnen brengen. Verschillende maatregelen moeten er voor zorgen dat er in ieder geval minder voertuigen tijdens de spits rijden.” 

 

27 mei vergdadering AB stadsdeel Zuid, 20:00 – 23.00 uur, Pres. Kennedylaan 923

Agendapunt 10  Reactie stadsdeel Zuid op de uitvoeringsagenda Mobiliteit. De reactie is nog niet beschikbaar. 

 

27 mei vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening, 13:30- 17.00 uur en zo nodig van 19.30 uur tot 22.30 uur, De Rooszaal, 0239

Agendapunt 12 Instemmen met het kredietbesluit Zuidasdok en het uiten van wensen en bedenkingen inzake de weging van de criteria voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), tbv het starten van de dialoogfase van de aanbesteding. Nr. BD2015-007263. Lees hier de raadsvoordracht.

Agendapunt 13 Vaststellen bestemmingsplan eerste herziening Kop Zuidas Nr. BD2015-005227. Heeft betrekking op geluidshinder. Voor Kop Zuidas worden geen afwijkende normen gehanteerd.

Tkn 17  Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en ontwerptracébesluit Zuidasdok. (BD2015-006602)

“Uiteindelijk zijn er : 131 zienswijzen over het ontwerptracébesluit (OTB) en;

45 zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan (OBP) ingediend.”

Commissie Flap 64.7Kb Voordracht. 

 

4 juni 19.30 Infobijeenkomst herprofilering de Boelelaan Oost in het WTC zaal 6

De nota van Uitgangspunten voor de herprofilering van de De Boelelaan Oost ligt van woensdag 13 mei – 25 juni ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis en bij Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. De Nota van Uitgangspunten kunt u hier downloaden.  Inspraakreacties kunnen tot donderdag 25 juni 2015 schriftelijk worden ingediend bij: Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. Y.M. Backer, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Aanmeldingen en vragen kunt u richten aan info@zuidas.nl.

 

Bewonersonderzoek Zuidas 2015

Dit onderzoek, uitgevoerd door dienst Zuidas (maart 2015) is een duidelijke weergave van de huidige behoeften, wensen en meningen in het gebied, maar door de verwachte bevolkingsgroei en de daarmee veranderende bevolkingssamenstelling mag verwacht worden dat die in de toekomst zullen veranderen. pdf.  rapport_bewonersonderzoek_zuidas_2015

 

Rapportage Zuidas tweede helft 2014

download Halfjaarrapportage Zuidas 2014 2 (PDF, 2.2 MB

 

Lees over de verticale kas in de brochure over Amtrium hier

 

Werkzaamheden aan het spoor 30/31 mei en 6/7 juni geen tot beperkt treinverkeer tussen Amsterdam en Schiphol

In de weekenden van 30 en 31 mei 2015 en 6 en 7 juni 2015 rijden er geen rechtstreekse treinen tussen Amsterdam en Schiphol. Van maandag 1 t/m vrijdag 5 juni 2015 rijden de treinen tussen Amsterdam en Schiphol grotendeels volgens dienstregeling. 

ProRail legt over een lente van 8 km twee extra sporen aan tussen Schiphol/Riekerpolder en station Duivendrecht. Van zaterdag 30 mei tot maandag 8 juni 2015 vinden er op meerdere locaties langs het spoor diverse werkzaamheden plaats. Dat geeft geluidshinder. De uitbreiding van de sporen zijn eind 2016 gereed. 

Werkzamheden Europaboulevard nabij Amstelpark

Het fiets- en voetgangerspad worden herstraat en de strook met bomen wordt vergroend.De wwerkzaamheden duren van 1 juni t/m 31 juli.

Parkeersplaatsen zijn niet beriekbaar. De entree Amstelpark is gewoon toegankelijk.

Werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg

In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden t/m vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project lees hier verder. 

2. Tot half augustus worden in de Beethovenstraat nabij de Prinses Irenestraat kabels en leidingen aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. 

Werkzaamheden Mahler Kavel 14-16 in de week van 26 mei

In de week van 26 mei wordt voor de bouw van woontoren op Kavel 14/16 de tiende verdieping bereikt. Voor bouwen vanaf de tiende verdieping geldt een aangepaste veiligheidszone en daarom worden de bouwhekken uitgebreid. 

Tot eind november werkzaamheden Prinses Irenestraat 

Vanwege het verleggen van kabels en leidingen in de Prinses Irenestraat en in het Beatrixpark is de straat niet meer toegankelijk voor auto’s. Voor fietsers is er een fietspad aangelegd. De werkzaamheden duren van eind april tot november.

 

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie

Aanvraag evenementenvergunning

* Amstelpark 1, 1083 HZ: voor het houden van een evenement "Foodtruck Festival TREK" op 17 juli 2015 van 16:00 uur tot en met 01:00 uur, 18 juli 2015 van 12:00 uur t/m 01:00 uur en op 19 juli 2015 van 12:00 uur t/m 23:00 uur. Dossiernummer 32-1065558.

De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. 

* Prinses Irenestraat 43, 1077 WV: voor het houden van het evenement "Get Lost-art route" op 12 juni 2015 tot en met 14 juni 2015 (dag 1 van 11:00 uur tot en met 21:00 uur en dag 2 en 3 van 12:00 uur tot en met 17:00 uur). Dossiernummer 32-1066085.

De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage. 

* IJsbaanpad 1 A, 1076 CV: voor het houden van het evenement "Graduation Show Sandberg Instituut" op 18 juni 2015 tot en met 21 juni 2015 van 15:00 uur tot 21:00 uur en op 21 juni 2015. Dossiernummer 32-1052600.

De aanvraag ligt twee weken, na de publicatiedatum, ter inzage.

 

Pure Markt in het Amstelpark

Vanaf zondag 12 april t/m 11 oktober 11-18:00 uur ieder tweede zondag van de maand.

 

22 mei – 22 september ArtZuid 2015 

“Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opende afgelopen vrijdag 22 mei de internationale sculptuurroute ARTZUID 2015 in Amsterdam-Zuid. Deze tweejaarlijkse openluchttentoonstelling wordt voor de vierde keer gehouden. De beeldenroute loopt gedeeltelijk door Zuidas.” Kijk voor de rondleidingen op www.artzuid.nl en lees  het artikel in Het Parool. 

 

Expositie What if we discovered something, 22 mei 17.00 uur en 23 mei, Glazenhuis, Amstelpark

Studenten van het eerste vakjaar fotografie van de Rietveld Academie presenteren hun werk. Het werk is gebaseerd op de representatie van de natuur, met als uitgaanspunt een lezing over natuurdruk in het Teylers Museum, de wetenschappelijke en natuurhistorische collectie van dit instituut en een aansluitende workshop met alumna Eva-Fiore Kovacovsky die de studenten volgden. 

 

26 mei 12:30 lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36
Fraukje Ramona Weishaupt, Keltische harpiste, singer-songwriter-componist en (bas) klarinettist.

9 juni,12:30 lunchconcert door Desimpelaere & Desimpelaere
David Desimpelaere, contrabas, Erik Desimpelaere, piano. 

27 mei lunchconcert 12.40-13.00 in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

Deze keer spelen Florent Mourier op de piano en Perrine Gouarné is sopraan. 

 

31 mei van 14.00-17.00 uur opening Summer Program Zone2Source 

O.a. expositie Aqua Planet in het Glazenhuis in het Amstelpark. 

 

5 juni concert Residentie Kamerkoor in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36

Twee composities waarin de herdenking van de Tweede Wereldoorlog centraal staat worden ten gehore gebracht: 'Annelies' van James Whitbourn en 'Stationen auf dem Wege zur Freiheit' van Dietrich Bonhoeffer en Wouter van Belle. 

 

12 juni – 25 september Art route Get Lost, o.a. Fred Roeskestraat en Strawinskylaan

Kunstenaars aan het begin van hun carrière presenteerden op verzoek van curatoren Laurie Cluitmans en Rieke Vos de afgelopen weken schetsontwerpen aan de deelnemende bedrijven. Deze bedrijven selecteerden een kunstenaar en financieren de totstandkoming van het kunstwerk waaraan de komende maanden wordt gewerkt.

Ook is er een randprogramma waarbij telkens de nadruk ligt op ontmoeting tussen werknemers van de Zuidas, kunstenaars, studenten en buurtbewoners. 12 juni openingsweekend. Bekijk de locaties op de plattegrond,  en kijk hier voor rondleidingen en meer. 

 

18 – 21 juni evenement van het Sandberginstituut, IJsbaanpad 1, Burgerweeshuis

Graduation Show Sandberg Instituut" op 18 juni-21 juni 2015 van 15:00-21:00 uur en op 21 juni 2015. 

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.


Eerdere weekberichten:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

202