Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 22

7 juni van 17.00 – 19.00 uur inloopbijeenkomst Zuidas Ontwikkelt, in het St. Nicolaaslyceum, Beethovenplein 2, aanmelden is niet nodig
Zuidas nodigt u uit voor de bijeenkomst. “Op dit moment en in de komende maanden zijn er behoorlijk wat werkzaamheden bij u in de buurt. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie en kunt u vragen stellen over de verschillende ontwikkelingen en bouwprojecten aan de Noordkant van de A10." lees meer

Kabelspaghetti bekeken op Dag van de Bouw
Bericht Zuidas: “De attractie van de Dag van de Bouw in Zuidas op 20 mei was een bezoek aan de 'kabelspaghetti' onder de grond, oftewel een 'integrale leidingentunnel'. Maar er was meer te doen.” lees meer

Nieuwsbrief Amstelveenlijn met o.a. Rnet kleuren op nieuwe trams Amstelveenlijn, nachtelijke 3d scan door Vital en Nieuw tramstation…
“Direct naast die nieuwe Brittenpassage komt aan de Arnold Schönberglaan een nieuw tramstation. Hier komen haltes voor de lijnen 5 en 24, en de begin- en eindhalte van de vernieuwde Amstelveenlijn. De haltes Parnassusweg en Strawinskylaan vervallen. Het is nog niet bekend wanneer precies het nieuwe tramstation in gebruik gaat. Mocht de Amstelveenlijn eerder klaar zijn dan het nieuwe tramstation, dan wordt de halte Strawinskylaan tijdelijk gebruikt als begin- en eindhalte van de vernieuwde Amstelveenlijn.” lees meer

“Warm weer, laagje water, peuter erin, goed opletten    In Amsterdam is in bijna elk stadsdeel wel een peuterbadje.” en lees over het amandelboompje in de Nieuwsbrief van de VvV het Beatrixpark

Lezersbrief in Het Parool over verdwijnen zicht op Zuidas

31 mei vergadering AB bestuurscommissie Zuid, 20:00, President Kennedylaan 923
Agendapunt 8 de uitgangspunten kadernota’s parken Buitenveldert / Zuidas en de kadernota Amstelpark. bekijk de agenda

Nieuws uit B&W week 21
Ruimtelijke Ordening: “Het college van B en W stelt voor aan de gemeenteraad om de beleidsregel ‘Wonen en vliegen 20Ke contour Schiphol’ vast te stellen. Hiermee geeft Amsterdam invulling aan nationale en provinciale regelgeving die is vastgelegd in het PRV en de ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingenbesluit. In de beleidsregel staat dat er meer ruimte kan komen voor woningbouw in de geluid belaste zone rond Schiphol (de zogenaamde 20 Ke contour). Onder een aantal voorwaarden kunnen in bestaand stedelijk gebied woning worden ontwikkeld of kantoren worden getransformeerd tot woningen.”

1 juni vergadering raadscommissie Infra & Duurzaamheid, 13:30, De Rooszaal 0239, Stadhuis
Agendapunt 15 Toezegging m.b.t. resultaten inzet groen t.b.v. luchtkwaliteit Nr. BD2017-005258
Met o.a. resultaat onderzoek Green Junkie (kamperfoelieplantjes). “Het bedrijf Corporation MyEarth heeft in samenwerking met onder meer Stadsdeel Zuid een proefopstelling van kamperfoelieplantjes die fijn stof afvangen gerealiseerd. Er is meetonderzoek gedaan naar de effectiviteit van het afvangen van fijn stof door de planten. Het onderzoeksrapport is in concept gereed, maar het definitieve rapport is nog niet gepubliceerd. Wel hebben de onder- zoekers, van de Universiteit Wageningen en van Alterra, op 13 december 2016 een presentatie gegeven van de onderzoeksresultaten. Tijdens die presentatie hebben zij met cijfers onderbouwd aangegeven dat de plant Green Junkie geen significante waardes van roet binnen de massafractie PM2,5 kan afvangen uit de lucht.” lees meer in de agenda

Nieuwsbrief Amsterdam 26 mei 2017 editie Zuid lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.                                                     
Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen kunt u ook een mail sturen naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst. plan uw reis hier

Werkzaamheden fase 3/4 de De Boelelaan oost na 24 mei – eind 2017 zie Brochure De Boelelaan Oost brochure_de_boelelaan_oost_def_nl-2. De werkzaamheden verplaatsen naar het zuideljke deel van de De Boelelaan.”  bron: Zuidas Gedurende deze werkzaamheden zijn de bedrijven en woningen bereikbaar, maar houdt wel rekening met afsluitingen en omleidingen. Bovendien wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd met zwaar materieel, wat geluidhinder geeft.”

Opheffen 40 parkeerplekken P15 (Beethovenstraat)
“Vanaf 29 mei worden 40 parkeerplaatsen opgeheven t.b.v. de bouw van de Valley. Alternatieven zijn tijdelijke parkeerplaatsen in de Antonio Vivaldistraat, openbare parkeerplaatsen aan de Europaboulevard en de parkeergarages van de RAI en Q-Park.” bron: Zuidas infocentrum

Werkzaamheden de Vijfhoek fietsparkeergarage     Intrillen damwanden zijde Zuidplein en boren funderingspalen (omleiding fietsers) tot eind mei 2017. Uitgraven bouwkuip tot eind juni. Storten keldervloer vanaf mei. lees meer

Werkzaamheden Atrium in mei betonstorten en vlinderen      Uit de burenbrief: “Garage Atrium: Voor het vlinderen hebben we een vergunning om buiten reguliere werktijden in de avond/nacht door te kunnen gaan, als dat nodig is. De planning is dat eind mei de ruwbouw gereed is, daarna begint het afbouwen van de garage. Voor vragen of opmerkingen over de bouw kunt u contact opnemen met telefoonnummer 085-760 00 24 (24 uur per dag bereikbaar) of contact@bouwcombinatieatrium.nl.     

Werkzaamheden ABN AMRO Mahlerplein t/m 16 juni aanleg warmte/koude bron      “Vanaf 15 mei wordt gestart met het aanleggen van de bron. De werkzaamheden in deze fase worden rond 13 juni afgerond. Heeft u tijdens de werkzaamheden klachten en/of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Michiel Flikkema (michiel.flikkema@iv-bouw.nl).” bron: burenbrief ABN AMRO

t/m augustus 2017 tussen 7.00-19.00 uur werkzaamheden Fred. Roeskestraat      Bericht Zuidas infocentrum: “ Noordzijde Fred. Roeskestraat tussen De Fred en de 2e Openluchtschool en sloop/nieuwbouw Openluchtschool. Ook t/m augustus: inhuizing De Fred. Begin 2018 is de verbouwing van Olympic Plaza klaar en die van de Rietveld naar verwachting in het 3e kwartaal 2017.” lees meer in de folder_fred_roeskestraat_03-2017_3

tot eind december 2017 mogelijk geluidshinder door bouw Parkeergarage in Ravel  lees meer
Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, Vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en stadsdeel
Bekendmaking
* Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi,
partiële herziening. (2017, nr. 108/316)
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
* Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP
: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2017-23384. Verleende omgevingsvergunning
* Amstelveenseweg 638, 1081 JJ: voor het veranderen van de entree, de begane grond en de eerste verdieping en het oprichten van een paviljoen op het binnenterrein met behoud van bestemming daarvan tot kantoor en lichte industrie voor het gebouw Amstelveenseweg 638, verzonden d.d. 22 mei 2017. OLO-nummer 2660049.

Verleende evenementenvergunning
* Europaboulevard 1, 1079 PC
: voor het houden van het evenement "Taste of Amsterdam" Op de locatie Europaboulevard 1 in het Amstelpark, 2 juni 2017 van 14:00 tot 00:00, 3 juni 2017 van 12:00 tot 00:00, 4 juni 2017 van 12:00 tot 01:00, 5 juni 2017 van 12:00 tot 00:00, verzonden d.d. 22 mei 2017. Dossiernummer 2017-22121.

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Verleende omgevingsvergunning
23-05-2017 04-07-2017  Zuidas, blok 2B, Amsterdam  Gershwin blok 2B
vergunning voor het realiseren van 144 appartementen en commerciële ruimte, inclusief een ondergrondse parkeervoorziening. Aanvrager: ZuidSchans C.V. Zaaknummer: 2632785.
23-05-2017 04-07-2017  Kruising De Boelelaan, Buitenveldertselaan, Amsterdam  voor het tijdelijk plaatsen van een verkoopwagen met een instandhoudingstermijn tot en met 23 mei 2025. Aanvrager: Het Schoolcateringetje. Zaaknummer: 3289775. 
23-05-2017 04-07-2017  Strawinskylaan 4111, Amsterdam  voor een trapwijziging in Atrium Toren A. Aanvrager: G & S Vastgoed bv. Zaaknummer: 3432457
23-05-2017 04-07-2017  Strawinskylaan 1, Amsterdam voor het uitbreiden van het WTC te Amsterdam. Aanvrager: CBRE DOF Development BV. Zaaknummer: 3285801 

tot 25 juni Tust me, I am an Artist, groepsexpo in het Glazenhuis, Amstelpark  lees meer

2 juni 16,00 19.00 uur Keeping it real: Aftrapevent Green Business Challenge 2017/2018 in Cycle Space       Hoe zit het nou echt? In hoeverre is duurzaamheid ook fake news? Zijn die elektrische auto’s onder de streep wel zuiniger dan benzineslurpers? Heeft plastic inzamelen zin? Is katoen niet per definitie onduurzaam? Green Business Club Zuidas nodigt je uit voor het aftrapevent van de Green Business Challenge, het programma van Green Business Club Zuidas waarin young professionals het groenste uit zichzelf kunnen halen door in vijf maanden tijd een duurzaam project op te zetten in Zuidas. Cycle Space – een glazen kas. Gustav Mahlerplein, naast de ingang van het station, achter de Julia’s. Interesse?  Geef je op bij: Diederik Imfeld Diederik@greenbusinessclub.nl

2 t/m 5 juni Taste of Amsterdam in het Amstelpark     Het Amstelpark wordt tijdens het Pinksterweekend voor de 9e keer een verzamelplaats van chefs en hun signature dishes. Taste of Amsterdam is hét restaurantfestival waar jij de kans krijgt om de beste chefs en keukens van Amsterdam op één plek te vinden en te proeven.

31 mei t/m 5 juni Kunst RAI en 1 juni Curious Fair        Antwerpse galerieën en hun aanhang zullen een interessante bijdrage leveren aan de komende KunstRAI.

3 juni, 15.00 uur Lezing: De Ontdekking van de geneeskrachtige planten, Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorststr. 8      De ontdekking van de geneeskracht van veel planten blijft ons fascineren. Wie heeft wanneer ontdekt dat wilgenbast helpt tegen hoofdpijn? Hoe oud is deze kennis eigenlijk? En waarom zijn er zo verbazend veel geneeskrachtige planten?  Verruimde openingstijden: ma t/m vrij van 09.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 12.00 – 17.00 uur en zondag van 12.00 – 17.00 uur. Toegang vrij, zaterdag en zondag ook vrij parkeren. Het speciale OPEN WEEKEND met kraampjes met tuinverwante artikelen en versnaperingen valt op 17 en 18 juni, vanaf 12.00 u  Extra verkoop van bijzondere planten, bolgewassen en zaden. Meer informatie

6 juni, 12:30-13:00 uur lunchconcert door Lagrime Consort met Irene Sorozábal, blokfluit, Verena Barie, blokfluit en Sophia Schambeck, blokfluit. Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

11 juni van 11:00 – 18:00 uur Pure markt in het Amstelpark

11 juni Zuidas Run vanaf Claude Debussylaan      Naast de lange afstand van 10 Engelse mijl (16 km) kan je ook meedoen aan de Urban Run. Dit is een kortere loop, dwars door gebouwen op de Zuidas. Er wordt gelopen ten behoeve van onderzoek naar de ziekte multiple sclerose (MS) van het VUmc. Ook kun je dit steunen door een behandeling te boeken bij Spinehealth Incompany en FysioSportive. Kijk op de actiepagina voor meer informatie over de actie en hoe je kan doneren. Schrijf je in voor Zuidas Run 2017.

11 juni van 11:00 – 18:00 uur Pure markt in het Amstelpark

12 juni Pubquiz @ The Basket De Boelelaan 1109-b   Acht bloedstollend spannende ronden, muziekfragmenten, foto's en vragen waarvan de antwoorden op het puntje van je tong liggen. Maar daar kom je natuurlijk op dat moment net niet op.

15 juni, 18:30 – 21:00, Het Grote Mensen Ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Cl. Debussylaan 2

tot 25 juni Tust me, I am an Artist, groepsexpo in het Glazenhuis, Amstelpark  lees meer

30 juni Zuidas Culinair van 17.00-00.00 uur op het Zuidplein     Lokale horeca en winkeliers verkopen hun producten en er zijn optredens van o.a. Verheij & Friends en Robert Leroy.  Entree gratis.

tot 17 september de vijfde editie van ARTZUID 2017  lees meer

tot 30 juli – ArtZuid Chapel: Eiji Watanabe, Yutaka Matsuzawa en Okamoto Mitsuhiro in Art Chapel, Prinses Irenestraat 19

 

 

 

 

Lees verder over: Beatrixpark, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, Noordzone, RAI, Ravel, Vivaldi, Weekberichten.